Ako americkí agenti na Slovensku zatýkajú ruských agentov

Súčasné dianie na Slovensku a v Európe sa zrejme zapíše do dejín ako temné obdobie honu na čarodejnice a úpadok euratlantickej civilizácie.

Inak nemožno hodnotiť hon na čarodejnice, ktorý sa tu rozpútal. Vypínanie opozičných webov, aby obyvateľstvo bolo odkázané len na oficiálne podávané správy o svete, zastrašovanie doživotným väzením za názory, bezpečnostný analytik Šándor dokonca hovorí o treste smrti za vlastizradu. Pritom je dnes otázne, z ktorej strany ide o vlastizradu.

Je viditeľné, že sa EÚ a USA zabudli v starom koloniálnom svete, kde zopár krajín tvrdo diktovalo svoje pravidlá ostatnému svetu. Lenže koniec 20. st., so zlomom v globálnej hospodárskej a finančnej kríze 1998, priniesol aj prechod od civilizácie národných štátov ku globálnej civilizácii, globálnej deľbe práce a spolupráci. Viem, že niektorí si to mýlia s globálnym kapitalizmom (imperializmom), ale sú to zásadne odlišné tendencie.

Globalizácia podmienená globálnym charakterom výroby, technológií, bezpečnosti, ekologickej bezpečnosti, ap. znamená potrebu globálnej deľby práce (spoločného výskumu, vývoja, výroby) a prejavilo sa to vo vzniku globálne prepojeného sveta, vzniku globálnych reťazcov, čo prinieslo svetu výrazné zníženie nákladov, odbúranie prekážok, viac tovarov. Pri rozumnom postoji do budúcnosti je možné ešte ďalšie výrazné zníženie nákladov v rámci globálnej deľby práce, čo by prinieslo vyšší blahobyt, viac slobôd pre ľudí.

A naši páni amatérski politici, ktorí by radi znovu rozdelili svet na sféry záujmov, zisťujú, že nie je také jednoduché zrušiť tieto dodávateľské reťazce. Aj dnes ráno napriek zákazu letov z Ruska priletelo lietadlo s jadrovým palivom pre slovenské jadrové elektrárne, denne k nám prúdi ruský plyn, ropa, prichádzajú dodávky niektorých surovín.

V tomto zmysle je problémové kategoricky prikazovať, s kým musíme a s kým nesmieme komunikovať, obchodovať, kontantovať sa, vyjadrovať sa, kto je priateľ a nepriateľ. V globálnej civilizácii sa naše záujmy prepojili, neexistujú výslovní priatelia a nepriatelia, preto zisťujeme, že jednostrannosť znamená potrestať seba samého.

USA sú pokladané za politického spojenca EÚ a Slovenska. V poriadku, v globálnej civilizácii je naším záujmom mať dobré politické, hospodárske, obchodné vzťahy s USA. Ale absolutizácia tohto postoja, úzke sledovanie záujmov USA, a vyhlasovanie Ruska, prípadne Číny za nepriateľa, hrozbu, ide proti základným záujmom EÚ a Slovenska. Tu viditeľne niektorí horkokrvní, ktorí sa zabudli v starom svete, nepochopili, že v globálnej civilizácii to tak nefunguje a absolutizovaním tohto postoja sa dopúšťajú vlastizrady vlastne oni.

Fakty hovoria totiž o tom, že najväčším obchodným partnerom EÚ nie sú USA, ale Čína. A bez Ruska dnes nie je možná energetická bezpečnosť EÚ, dobre fungujúca lacná ekonomika. Rusko sa podieľa 40 – 45 percentami na zásobovaní plynom EÚ, bez ruskej ropy bude mať mnoho krajín EÚ problémy, podobne bez jadrového paliva, bez ruského hliníka, medi, paládia, neónu sa môže zastaviť výroba v značnej časti Európy. Na Slovensku v zásobovaní ropou 100 %, plynom okolo 85 %, jadrovým palivom 100 %. Plus bez jeho surovín nebude fungovať naša automobilová výroba.

Preto bez novej architektúry bezpečnostných vzťahov s RF nie je možná ani bezpečnosť EÚ. Úlohou politiky a politikov je v prvom rade obhajovať ekonomické záujmy Slovenska a EÚ, čo si dnes vyžaduje rešpektovať globálne prepojenie krajín a nie naopak, podriaďovať ekonomiku umelým politickým záujmom.

V globálnej civilizácii sa teda nedá jednostranne zamerať na jedného partnera a ostatných pokladať za nepriateľov, toto bude v dejinách Európy hodnotené ako veľmi temná kapitola našich dejín. Naším záujmom je rešpektovať záujmy USA, ale aj rešpektovať záujmy Ruska alebo Číny. Je to požiadavka novej globálnej civilizácie 21. st., kto tomu neporozumie, môže sa do budúcnosti dostať na okraj civilizácie.

Je čudesné, ako EÚ a Európania, európski analytici si stotožnili svet a Západ, akoby okolitý svet ani neexistoval. Pri analýzach sa úplne obchádza úloha, postavenie Ázie a hlavne Číny, ázijského hospodárskeho okruhu (s centrom v Číne a zoskupení 15 krajín dohody RCEP) v súčasnej civilizácii. Ázijský hospodársky okruh je dnes dynamickejší, stabilnejší, hrá rozhodujúcu úlohu pri stabilite a raste globálnej ekonomiky.

Zo strany USA viditeľne došlo k pokusu úplne zlikvidovať prepojenie ekonomík EÚ a RF, prípadne s Čínou a ázijskou ekonomikou, sledujúc záujem oslabiť EÚ ako konkurenciu, a presadiť vlastné dodávky drahého LNG plynu, s otáznikom, či je to vôbec uskutočniteľné, pretože USA (ponižujúc EÚ, akoby bola malým deckom, ktoré sa nevie o seba postarať), naháňajú po svete náhradné dodávky drahého plynu, ropy. Čo by znamenalo nielen obrovské zdraženie európskej ekonomiky a života, ale aj možný ekonomický kolaps. Pokus odtrhnúť ekonomiku EÚ od ruskej a ázijskej ekonomiky vôbec by znamenal prudký úpadok Európy a odsun a okraj civilizácie.

A to už možno považovať za zradu európskych a slovenských záujmov, takže treba schladiť horúce hlavy a začať uvažovať s chladnou hlavou, uvažovať nad rokovaním s RF o usporiadaní vzájomných vzťahov v duchu vyváženosti a obostrannej spokojnosti. Je naším záujmom nerušiť globálne reťazce, globálnu spoluprácu, pretože to môže ešte viac šetriť výrobné náklady, zvýšiť blahobyt a slobody obyvateľov Zeme. Neposialať zbrane, nevyhrážať sa, nesankcionovať, to v globálnej civilizácii nemá zmysel a Rusi sú si toho dobre vedomí – ale sadnúť a rokovať, rokovať a rokovať.

Nech sa ukrajinsko-ruský konflikt čím skôr skončí.

This entry was posted in Nekategorizované and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s