Pamätné dni socializmu, ľavicového a robotníckeho hnutia

10.1.1913 sa narodil Gustáv Husák, najvýznamnejší komunistický politik druhej polovice 20. st. v ČSSR.

15.1.1957 bol založený Folklórny súbor Šumiačan v Šumiaci. Obdobie socializmu sa považuje za tzv. Zlatý vek folklóru, došlo k mohutnému rozmachu folklórneho života, súborov, festivalov.

Zablahoželať súboru k výročiu. Pripomenúť v médiách.

16.1 1967 bol uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR) číslo 9 bol pred 50 rokmi zriadený Pieninský národný park (PIENAP).

16.1.1970 bola vyhlásená za stavbu mládeže stavba Základnej školy v Nemeckej.

18.1.1971 bol založený Folklórny súbor Detva, dodnes pracuje pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve. Obdobie socializmu bolo tzv. Zlatou érou folklóru, došlo k mohutnému rozmachu folklórneho hnutia, súborov, festivalov ap.

20.1.1972 bol založený Folklórny súbor Hriňovčan, Hriňová. Obdobie socializmu je považované za tzv. Zlaté éru folklóru, kedy došlo k mohutnému rozvoju folklórneho života, súborov, festivalov, ap.

21.1.1981 bola schválená v Slovenskej socialistickej republike Mestská pamiatková rezervácia Nitra.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Sebechleby.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Veľké Leváre.

25.1.1949 bola založená RVHP ako integračné zoskupenie socialistických krajín. Na rozdiel od EÚ nebola imperiálnym zoskupením (centrum a obslužná periféria), ale viac ako zoskupenie rovnocenných členov za účelom výhodnej deľby práce a spolupráce.

26.1.1977 boli schválené prvé Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry v Slovenskej socialistickej republike – Čičmany a Vlkolinec.

27.1.1973: Podpisom mierovej zmluvy v Paríži sa oficiálne skončila vietnamská vojna. Znamenalo to víťazstvo socialistického Vietnamu nad imperialistickou politikou USA.

2.2.1943 o 8:40 sa skončila Bitka o Stalingrad, jedna z prelomových bitiek druhej svetovej vojny, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

19.2 1986: Začala sa výstavba sovietskej vesmírnej stanice Mir. Do vesmíru vynesený Základný blok sovietskej vesmírnej stanice Mir.

20.február je Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti.

21.2.1848 Karol Marx a Friedrich Engels publikovali manifest Komunistickej strany.

21.2.1921 na dvore Krompašských železiarní demonštrovali ženy robotníkov proti zníženiu prídelov múky. Kvôli potýčkam s četníkmi sa k nim pridali aj muži. Veliteľ četníkov zastrelil 19 ročného robotníka a dal povel k streľbe. Výsledkom boli 4 mŕtvi a 14 ťažko ranených.

Na pamiatku tejto udalosti v r. 1971 bol odhalený Pamätník obetiam krompašskej vzbury.

22.-23.2.1949 československé Národné zhromaždenie prijalo zákon o poľnohospodárskych družstvách (JRD).

Väčšinové združstevnenie československého poľnohospodárstva (aj naďalej zostalo určité percento súkromných roľníkov, vznikli tiež štátne majetky) malo zásadný vplyv na charakter československého poľnohospodárstva. Zavedenie JRD pomohlo k odstráneniu dedinskej chudoby a veľkej driny, umožnilo dosiahnuť potravinovú sebestačnosť Československa, ktorá bola po r. 1990 rozpadom tohto systému opätovne stratená.

25. február 1948: Začiatok budovania socializmu v Československu. Išlo o dôsledok prejavu socialistickej epochy, socialistickej tendencie vo svete. Politická kríza v Československu nevyústila do riešenia predpokladaného pravicovými ministrami, ale smerom k socializmu.

2.3.1919 v Moskve sa uskutočnil prvý svetový kongres Komunistickej internacionály

6.3.1973 (s účinnosťou od 1. 4. 1973) bolo prijaté zákonné opatrenie predsedníctva FZ ČSSR č. 014/1973 Zb. o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom (novomanželských pôžičiek). Mladomanželské pôžičky sa požičiavali na 1 0-tné úročenie. Cenovo boli zvýhodnené tovary pre deti. Ak Československo bolo v r. 1968 na poslednom mieste v pôrodnosti v Európe, v r. 1974 už na jednom z prvých miest a tento trend sa v 80. rokoch nemenil.

8.marec je Medzinárodným dňom žien.

14.3.1883 zomrel Karol Marx, nemecký filozof, ideológ robotníckeho hnutia (* 1818)

17.3.1986 vznikol Detský folklórny súbor Šarišanček, Prešov. Obdobie socializmu je považované za tzv. Zlatú éru folklóru, kedy došlo k mohutnému rozmachu folklórneho života, súborov, festivalov, ap.

18.3.1871 bola ustanovená v Paríži ľudová vláda (Parížska komúna), ktorá vznikla z celkového chaosu po prusko-francúzskej vojne. Po porážke cisára Napoleona III. 4. 9. 1870 bola vyhlásená Tretia republika, nová tzv. Vláda národnej obrany na čele s Adolphom Thiersom však bola nepopulárna. 28. 1. 1871 zastavila výplatu žoldu Národnej garde (ľudovým milíciám), ktorá sa vzbúrila a za podpory obyvateľstva preberala moc v niektorých mestách. Formálne bola Parížska komúna ako miestna vláda ustanovená 26. 3. 1871 voľbami do tzv. Rady Komúny (zákonodarného a výkonného orgánu).

Pri potláčaní komúny vládnym vojskom bolo zavraždených okolo 30 000 komunardov, 28. 5. 1871 popravili pri tzv. Stene komunardov posledných 147 obrancov komúny.

18.3.1901 sa narodil spisovateľ Peter Jilemnický, predstaviteľ socialistického realizmu.

1.4.1963 bol založený Filmový ústav (FÚ) v Bratislave ako pobočka Československého filmového ústavu (ČSFÚ) v Prahe. Súčasťou FÚ sa stala filmová knižnica a filmový archív, ktorý pod názvom Slovenský filmový archív založil už v r. 1958 v Ústrednej požičovni filmov historik Ivan Rumanovský. FÚ bol organizačne začlenený pod riaditeľstvo Filmovej tvorby a distribúcie v Bratislave a metodicky bol riadený ČSFÚ v Prahe. V r. 1969 premenovaný na Slovenský filmový ústav

1.4.1988 bol založený v Slovenskej socialistickej republike Národný park Malá Fatra.

3.4.1987 bol založený Folklórny súbor Poleno Bratislava-Petržalka ako FS Polienko. Obdobie socializmu je považované za tzv. Zlatú éru folklóru, kedy došlo k mohutnému rozmachu folklórneho života, súborov, festivalov, ap.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948. 29. 10. 1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže.

12.4.1961 sa uskutočnil let Jurija Gagarina do kozmu , ako prvého človeka, ktorý letel do kozmu.

17.4.1961 sa na pobreží v Zálive svíň na plážach Playa Girón a Playa Larga vylodila vyše 1400 členná skupina kubánskych emigrantov podporovaná CIA. CIA však situáciu na ostrove neodhadla, k povstalcom sa nepridala časť armády ani miestni obyvatelia. Už po prvých náletoch Fidel Castro vyhlásil všeobecnú mobilizáciu a kubánska armáda inváziu v priebehu troch dní porazila, väčšina povstalcov bola zajatá a neskôr vrátená do USA.

17.4.1961 Fidel Castro vyhlásil socialistický charakter revolúcie. Od tej doby Kuba inšpirovala milióny ľudí k zápasu za lepší svet.

19.4.1971 vypustil ZSSR do kozmu prvú dlhodobo pilotovanú orbitálnu stanicu Saljut 1. Bol to začiatok činnosti vesmírnych staníc, predchodcov sovietskeho Miru i Medzinárodnej vesmírnej stanice.

21.4.1948 zákonom NZ ČSR č.95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon) sa v Československu zaviedlo povinné deväťročné vzdelávanie mládeže a sprístupnili sa všetky stupne škôl pre deti zo všetkých vrstiev pracujúcich

24.4.1949 bola založená Pionierska organizácia SZM .

30. 4. 1974 VZ OSN na VI. zvláštnom zasadaní schválilo Deklaráciu o novom hospodárskom systéme, vybudovanom na zásadách suverenity a plnej zvrchovanosti každého štátu nad prírodnými zdrojmi svojej krajiny a práva koloniálnych národov na získanie prírodného bohatstva pod vlastnú kontrolu. Umožnil to socialistická epocha a vplyv socialistických krajín.

1.5.1886 sa začal masový štrajk za osemhodinový pracovný deň v USA. Štrajk vyústil do krvavého masakru robotníkov v Chicagu 4. 5.. Polícia zabila 6 účastníkov robotníckej demonštrácie. Odvtedy sa 1. máj oslavuje ako sviatok práce.

2.5.1945 Červená armáda dobyla Berlín.

5.5.1818 sa narodil Karl Marx, nemecký filozof, mysliteľ, ideológ robotníckeho a komunistického hnutia.

6.5.1948 NZ ČSR prijalo zákon č. 185/1948 Zb. o znárodnení prírodných liečivých zdrojov a kúpeľov a o začlenení a správe konfiškovaného kúpeľného majetku (s účin. od 1. 1. 1948)

9. 5. 1948 bola Ústavodarným národným zhromaždením prijatá nová ústava ČSR – Ústava 9. mája. Deklarovala „víťazstvo robotníckej triedy“ vo februári 1948, definovala Československú republiku ako „ľudovodemokratický štát“ a zabezpečovala položenie základov socializmu.

19.5.1949 – 70. rokov od smrti spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

21.5.1954 bol založený pri Závodnom klube ROH Tatraľan Kežmarok Folklórny súbor Magura. Zablahoželať súboru. Pripomenúť v médiách.

25.5.1931 zastrelili četníci 3 poľnohospodárskych robotníkov a viacerých zranili na verejnom zhromaždení v Košútoch.

Zlá sociálna situácia pracujúcich viedla k štrajkom, protestom. 25.5.1931 bolo zvolané verejné zhromaždenie robotníkov v Košútoch, išlo hlavne o štrajkujúcich poľnohospodárskych robotníkov z cukrovarníckeho veľkostatku v Sládkovičove, za prítomnosti komunistického poslanca Štefana Majora. Zhromaždenie bolo na úradoch riadne oznámené, okresný úrad v Galante ho však nepovolil, ale na poslednú chvíľu, takže informácia o tom sa medzi prichádzajúcich robotníkov ani nedostala. A poslal proti robotníkom, ktorí len dorazili a zhromaždenie ani nezačalo, četníkov, ktorí bez výstrahy a upozornenia, že zhromaždenie je zakázané, spustili streľbu. Na zemi zostali ležať traja mŕtvi robotníci: 34-ročný Štefan Turzo z Košút, 20-ročný Alexander Žabka z Košút, 16-ročný Ján Gvevát zo Sládkovičova, 5 ľudí bolo ťažko zranených, štyria z nich mali rany od chrbta. Četníci nestrieľali na útočiacich ľudí, ale strieľali na utekajúcich ľudí do chrbta. Ďalší ľudia utrpeli drobné zranenia, o ktorých radšej neinformovali zo strachu pred štátnou mocou. Poslanec Štefan Major napriek imunite, po legitimovaní a rozhovore s četníkmi bol nimi krvavo zbitý do bezvedomia, skončil s ďalšími komunistami z Košút vo väznici. V okrese bol vyhlásený absolútny zákaz zhromažďovania a obete boli pochované v tajnosti.

Úrady a médiá o celej udalosti mlčali, nebolo jasné, koľko bolo obetí. Celá akcia bola odvetou kapitalistov za niektoré úspešné štrajky v oblasti.

Na priestranstve pred miestnym obecným úradom stojí súsošie, pripomínajúce udalosti z r. 1931. Monolit vytvoril miestny sochár Štefan Baďura. Po strane sochy sú tri kamene s menami zastrelených. Navodzujú dojem symbolických hrobov. Od hrobov na cintoríne sa odlišujú slovenskými menami. Podľa všetkého sa o prostredie starajú účastníci verejno-prospešných prác, ale inak obec udalosti nevenuje žiadnu pozornosť, v deň výročia tam chýbali kvety.

Na miestnom cintoríne je súbor troch hrobov obetiam streľby. Je na nich text: „Obetoval si svoj život pre našu krajšiu budúcnosť, patrí ti naša vďaka!“ – v slovenčine aj v maďarčine. Na Zsabkovom pomníku text na novom náhrobnom kameni už nie je. Hroby sú v zlom stave. Podľa informácií návštevníkov obec si udalosť nepripomína, ani položením kytice kvetov k hrobom.

Pred kultúrnym domom v parčíku sa nachádza pomník – busta Štefanovi Majorovi. Vytvoril ho sochár Vojtech Baďura, miestny rodák, ktorý má pamätnú tabuľu na kultúrnom dome.

Na priečelí kultúrneho domu sú osadené štyri tabule. Prvá pripomína 25. výročie oslobodenia obce 31.3.1945. Druhá je venovaná rodine Ferkovcov. Tretia sochárovi Vojtechovi Baďurovi, miestnemu rodákovi. Štvrtá 50. výročiu vzniku Čemadoku z r. 2007.

Na základnej informačnej stránke súčasnosti, na webe obce Košúty o krvavých udalostiach a pamätníkoch v ich obci niet žiadnej informácie.

3.6.1976 bol založený v Bánoviach nad Bebravou Folklórny súbor Tatrovák, vznikol pod záštitou Celozávodného výboru SZM Tatra. Pri 15. Výročí, 29.6.1991 sa FS oficiálne premenoval na Folklórny súbor Drienovec.

5.jún je Svetovým dňom životného prostredia (UNEP).

9.6. 1949 Slovenská národná rada prijala zákon o zriadení Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

12.6.1968 druhá časť XXII. zasadania VZ OSN prijala rezolúciu obsahujúcu v prílohe text Zmluvy o nerozširovaní jadrových zbraní, ktorá bola od 1. 7. 1968 vystavená k podpisu všetkým štátom sveta. ZSSR, USA a V. Británia ju podpísali 1. 7. 1968. Ku koncu roka 1968 ju podpísalo 82 štátov.

14.6.1928 sa narodil Che Guevara.

14.6.1978 bol v Slovenskej socialistickej republike založený Národný park Nízke Tatry.

16.6.1919 vznikla Slovenská republika rád.

16.6.1963 ruská kozmonautka Valentina Vladimirovna Tereškovová ako prvá žena vzlietla do vesmíru na kozmickej lodi Vostok 6.

18.6,1932 boli v Červenej Skale pri stavbe železnice z Červenej Skaly do Margecian zastrelení 2 robotníci, 21 ťažko zranených.

23.–26.6.1966 sa konal v bratislavskom PKO prvý ročník slávneho medzinárodného festivalu populárnych piesní Bratislavská lýra.

26.6.1953 bola založená SAV

27.6.1954 začala v Obninsku v ZSSR pracovať prvá atómová elektráreň na svete. Išlo o využitie atómovej energie na civilné a nie vojenské účely. Jej otcom bol Nikolaj Dolležal, nositeľ mnohých vyznamenaní. Elektráreň ho prežila, zomrel v novembri 2001 Prvý energoblok navždy zastavili a zakonzervovali 29. 4. 2002.

1.júl  je Medzinárodný deň družstiev. Zablahoželať družstvám. Iniciovať Beh družstevníkov, alebo Cyklomost medzi družstvami.

1.7.1976 Národné zhromaždenie zjednotilo Vietnam po štátnej línii a vyhlásilo Vietnamskú socialistickú republiku. Zjednotenie prebehlo na socialistickom základe, išlo o prejav pôsobenia socialistickej epochy,  socializmu ako hlavnej dejinnej tendencie.

15.7.1955 bol založený Folklórny súbor Horehron. V r. 1956, kedy ho prevzal pod patronát Závodný výbor ROH Mostáreň Brezno, sa premenoval na Folklórny súbor Mostár.

19.7.1948 NZ ČSR prijalo zákon č. 185/1948 Zb. o zoštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej liečebnej starostlivosti (s účin od 3. 8. 1948)

22.7.1918 v Handlovej pri rozháňaní protestujúcich hladujúcich žien baníkov boli 2 ženy zastrelené a 7 ťažko zranených. Pri následnom proteste mužov boli zastrelení 2 muži, ťažko zranených bolo 5 mužov a 5 žien.

26.7.1953 sa útokom skupiny kubánskych revolucionárov pod vedením Fidela Castra na kasárne Moncada v Santiago de Cuba začala kubánska revolúcia.

5.8.1895 zomrel Friedrich Engels, nemecký sociológ a filozof (* 1820).

6. august je Svetovým dňom boja za zákaz jadrových zbraní.

13.8.1926 sa narodil Fidel Castro.

14.8.1867 vyšiel prvý diel Kapitálu Karola Marxa.

15.8.1949 vznikla Maďarská ľudová republika.

29. august: Deň Slovenského národného povstania, vystúpenie slovenského ľudu proti nemeckej okupácii. Štátny sviatok SR.

29.8.1992 sa konal v historickom Robotníkom dome v Banskej Bystrici zjednocujúci zjazd KSS 91 a ZKS. Z piatich predložených návrhov názvov strany delegáti zjazdu schválili názov Komunistická strana Slovenska. Za predsedu bol zvolený Vladimír Ďaďo.

1.september je Svetovým dňom mieru.

4.9.1976 zomrel Ladislav Novomeský.

5.9.1957, po niekoľkoročnej prestávke, začalo pravidelné rozhlasové yysielanie z Banskej Bystrice. Na počesť tejto udalosti, pri 60. výročí, 5. 9. 2017 bola na budove, kde dnes sídli BBSK, odhalená primátorom pamätná tabuľa.

8.september je Medzinárodným dňom gramotnosti.

12.9.1987 vznikol Folklórny súbor Kapušančan, Kapušany. Predchádzala mu spevácka skupina od r. 1969 – 1978, obnovená v r. 1982, v r. 1987 pribudla aj tanečná zložka. Súbor existoval do konca r. 1990. V novembri 1995 obnovil svoju činnosť ako DetskýFS Kapušančan.

1.10.1928začiatok prvej päťročnice v ZSSR a plánovania – začiatok soc. epochy – 90. výročie.

1.10.1949: Vznikla Čínska ľudová republika.

4.10.1957: ZSSR vypustil prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1. Išlo o začiatok ľudského dobýjania vesmíru.

7.október 2015 vyhlásila Medzinárodná odborová organizácia (MOK) za Svetový deň za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work).

15.10.1957 sa konal ustanovujúci zjazd Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov. Bol súčasťou Československého zvúzu záhradkárov a ovocinárov, V súvislosti s federatívnym usporiadaním ČSSR bol od r. 1969 ustanovený Slovenský ovocinársky a záhradkársky zväz

17.október je Medzinárodným dňom boja proti chudobe.

27.10.1949 vstúpil do platnosti zákon SNR, ktorým 18. 12. 1948 schválila zriadenie Slovenskej filharmónie – 70. výročie.

Zablahoželať členom filharmónie. Pripomenutie v médiách.

27.10.1968 NZ ČSSR schválilo ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o čs. federácii, účinnosť nadobudol od 1. 1. 1969. Bola vyhlásená československá federácia, pozostávajúca z dvoch rovnoprávnych národných republík – Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Federácia začala existovať od 1. 1. 1969.

27.10.1968 NZ ČSSR prijalo zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v ČSSR (s účinnosťou od 1. 1. 1969)

1.11.1971 vznikol pri Závodnom klube ROH Chemlon Humenné Folklórny súbor Chemlon. Obdobie socializmu sa považuje za tzv. Zlatú éru folklóru, kedy došlo k mohutnému rozmachu folklórneho života, súborov, festivalov ap.

Zablahoželať súboru, pripomenúť v médiách.

7.november: Výročie VOSR v Rusku, začiatok budovania socializmu na svete.

3.12.1959 bola vyvesená na ľadoborci Lenin štátna vlajka ZSSR. Ľadoborec sa stal prvou civilnou loďou s jadrovým pohonom. Bol navrhnutý a postavený na službu na Severnej námornej trase a expedičné plavby v Arktíde – 60. výročie.

10.12.1957 bol založený v Michalovciach Folklórny súbor Zemplín. Obdobie socializmu sa považuje za tzv. Zlatý vek folklóru, došlo k mohutnému rozmachu folklórneho života, súborov, festivalov.

14.12.1948 bola založená Fruta Brno – 70. výročie. V jej pobočke Znojmia sa prvýkrát začala vyrábať aj paštéta Májka, s originálnou receptúrou, ktorá si získala veľkú obľubu medzi spotrebiteľmi. Jej zloženie: bravčové mäso, soliaca zmes, cibuľa, korenie

18.12.1948 SNR prijala zákon o zriadení Slovenskej filharmónie, do platnosti vstúpil 27. 10. 1949 – 70. výročie.

Zablahoželať členom filharmónie. Pripomenutie v médiách.

25.12.1972: Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach sa stala prvou atómovou elektrárňou, uvedenou do prevádzky v Československej socialistickej republike.

26.12.1919 vydala sovietska vláda dekrét o likvidácii negramotnosti v RSFSR – 100. výročie. V r. 1938 bola negramotnosť v ZSSR prakticky odstránená.

27.12.1904 sa narodil komunistický politik, básnik, publicista Ladislav Novomeský.

30.12.1922 vznikol Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR)

31.12.1979 bola ukončená výstavba vodného diela Dalešice – 40. výročie.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s