Sociálne poradenstvo a pomoc

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/

Sociálne poradenstvo Mestského úradu Prievidza.

Sociálne oddelenie poskytuje sociálne poradenstvo teda odbornú činnosť zameranú na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmerňovanie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.

Sociálne poradenstvo pre seniorov. Sociálne poradenstvo pre rodičov a deti. Sociálne poradenstvo pri rôznych krízových situáciách.

Kontakt: Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana. Priemstav, 5. poschodie, budova B, Hviezdoslavova 3, Prievidza Mgr. Jana Králová – vedúca sociálneho oddelenia Tel: 046/ 51 79 410, 0904 752 665. Email: jana.kralova@prievidza.sk

Zariadenie VÚC : Humanity – centrum sociálnej pomoci, Prievidza

Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.

Kontakt: Viničná 17, Prievidza, Tel: 046/548 31 81, 046/548 31 82 , Email: lubomir.valovic@hcsp.tsk.sk

Centrum poradensko-sociálnych služieb a prevencie OÁZA

Bakalárska 2, 97101 Prievidza, http://www.ispokojnost.sk

Fórum pre pomoc starším, Prievidza

Občianske združenie zabezpečujúce starostlivosť pomoc a služby pre seniorov s cieľom chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby.

Kontakt: Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza Tel: 046/542 03 49, Email: forumlubica@gmail.com

20.6.2017 začala v Prievidzi fungovať Požičovňa zdravotníckych pomôcok.

Zriadilo ju občianske združenie Spolu sme Prievidza. Bude poskytovať pomôcky zdravotne postihnutým, chorým, starším ľuďom a deťom. Služba je za poplatok, zatiaľ nemá stále pracovisko, funguje virtuálne na www.pozicovnapomocok.sk (E-mail: info@spolusmeprievidza.sk, mobil 0905199003). Má pomôcť prekonať obdobie, pokiaľ pacientovi nevznikne nárok na preplatenie pomôcky zdravotnou poisťovňou. Minimálna doba pôžičky je však na jeden mesiac, čo osobne (red. Alternativy.sk) pokladám za negatívum služby.

Na stránke neboli zverejnené ani poplatky, preto zatiaľ nad sociálnym prínosom služby visí otáznik, či nepôjde nakoniec skôr o bežnú komerčnú záležitosť. OZ sľubuje, že budú primerané, aby nezaťažili rodinný rozpočet, Takže uvidíme aj od výšky poplatkov, nakoľko je táto služba prínosom.

Sociálne poradenstvo Mestského úradu Poprad.

Kontakt: MsÚ – odbor sociálny, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 č. kancelárie 22, 23, 24, 25 , tel. kontakt: 052/7160 371, 052/7160 372, 052/7160 370, 052/7160 379

Sociálne služby Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov.

Odbor sociálny, Úrad PSK

Kancelária prvého kontaktu je zriadená pre občanov za účelom zefektívnenia výkonu kompetencií najmä v oblasti posudkových činností. Občan tak na jednom mieste získa komplexné informácie o poskytovaní sociálnych služieb.

Miestnosť č.: 333, III. podlažie. Telefón:  051/7081 617

Psychosociálne centrum, Košice, Južná trieda 23

SOCIÁLNE PORADENSTVO: Je odborná sociálna služba pomáhajúca ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácií. Na výkon špecializovaného sociálneho poradenstva sme získali akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je zamerané najmä pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorov, nezamestnaných.

Hlavným nástrojom sociálneho poradenstva je poradenský rozhovor. Služba je poskytovaná bezplatne.

V pracovných dňoch denne od 8:00 do 15:30 na pobočke (Južná trieda 23, Košice). Objednať sa môžete osobne alebo telefonicky na čísle 055/ 6784 520.

Krompachy: Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Poskytnutie príspevku  je  dobrovoľná,  nenároková  sociálna  pomoc mesta vo výške schválenej  v rozpočte  na príslušný kalendárny rok. Príspevok sa poskytuje tým poberateľom dôchodku, ktorých príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 2,0 – násobku životného minima.

Podmienkou na priznanie príspevku na stravovanie je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči mestu.

Príspevok na stravovanie sa poskytuje tým dôchodcom, ktorí sa stravujú prostredníctvom školskej jedálne ZŠ s MŠ Maurerova ulica a ZŠ Zemanská ulica.

Mesto Krompachy poskytne príspevok občanovi, ktorý požiada o príspevok a spĺňa tieto podmienky:

• je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Krompachy,
• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
• dovŕšil dôchodkový vek.

Výška príspevku je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima nasledovná:

0,50 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,6 násobok
životného minima alebo sa mu rovná,

0,40 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb je v rozmedzí od 1,6001
násobku do 1,8 násobku životného minima vrátane,

0,30 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb je v rozmedzí od 1,8001
násobku do 2,0 násobku životného minima vrátane.

Pomôcka pre výpočet, či občan spĺňa podmienky vzhľadom na výšku príjmu:

priemerný mesačný príjem za kalendárny rok (A)
suma životného minima (B)
pomer mesačného príjmu (C)
C=A/B

Životné minimum jednotlivca predstavuje sumu 199,48 € mesačne.
Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 338,64 € mesačne.

ĽudiaĽuďom.sk

je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál http://www.ludialudom.sk, s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a možnosti samoorganizácie. Prevádzkovateľ nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú uverejnené a podporené. O úspechu rozhodujú samotní darcovia, ktorí svoje príspevky posielajú adresne vždy konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru.

Fórum osamelých matiek: http://www.alonemothers.org/

Vavilovova 1183/24, 85101 Bratislava-Petržalka. Tel. 421 903 314 136, e-mail: moc.liamg@srehtomenola.

Poradňa pre matky a osamelých ľudí Osuského 1/A, 851 04 Bratislava – Petržalka

Poradenské hodiny: Utorok – iba objednaní. Štvrtok 14.00 – 17.00 hod. – bez objednávky

Sociálny bazár pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Trenčín, Gen. M.R.Štefánika 20.

Pomoc v bazári môžu využiť ľudia v hmotnej núdzi.

Sociálny bazár je otvorený každý štvrtok od 10. do 15. hodiny a v piatok od 8. do 12. hodiny. Ľudia môžu do sociálneho bazáru nosiť veci dvakrát do týždňa.

Kontakty: Tel:  032/2440 111, E-mail: tn@upsvr.gov.sk, www.upsvartn.sk

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Prešovská 39, 821 08 Bratislava, Ružinov

http://aopp.sk, E-mail: poradna@aopp.sk, Mobil: 0903 711 117

Nezisková organizácia pre telefonický kontakt so seniormi

http://www.hodinapreseniorov.sk

LEGISLATÍVA:

 

Aktuálnu pracovnú legislatívu (zákony, predpisy) nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/pracovna-legislativa/

P. S.: Radi uvítame ďalšie informácie z tejto oblasti na uverejnenie.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: