Monthly Archives: december 2015

Ján Redroth: Je pád “Ameriky” riadenou operáciou?

More Galleries | Pridaj komentár

Čierna Hora, NATO a demokracia v globálnej civilizácii

More Galleries | Tagged , | Pridaj komentár

Jaroslav Fiala: Lidská práva v tísni

More Galleries | Pridaj komentár

Stephen Walt ( Foreign Policy) : Neznesiteľná ľahkosť amerického boja s islamským štátom

More Galleries | Pridaj komentár

Západ prehliada politických väzňov na Ukrajine

More Galleries | Tagged , | Pridaj komentár

Milan Antal/RE: Paul Mason – pokapitalizmus alebo sprievodca budúcnosťou

More Galleries | Tagged , , | Pridaj komentár

Jaroslav M. Kašparů : Čo sa stalo s našou dobou

More Galleries | Pridaj komentár

Juraj Janošovský: Ľavica je rôznorodá, existuje veľa odtieňov ľavice ?

More Galleries | Pridaj komentár

Ľuboš Blaha : Ľavica je veľmi rôznorodá, existuje veľa odtieňov ľavice

More Galleries | Pridaj komentár

Paul Mason: Pokapitalizmus – sprievodca budúcnosťou

More Galleries | Pridaj komentár