Kalendár ľavicových a ľudových podujatí

Kalendár podujatí v r. 2018:

December – január 2018: Literárna súťaž Novomeského Nitra 2018. Pravidlá súťaže na http://www.slnnr.flm.sk

20.1.2018: 43. ročník Pochodu vďaky SNP (pamätný deň 13.1.1945))

Na pamiatku a poctu obetiam tragického 13. 1. 1945 – TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová organizujú v spolupráci s Obcou Cigeľ, Mestom Handlová, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou klubu slovenských turistov Prievidza Pochod vďaky SNP. Ide o lyžiarsko-bežkársky pochod. V r. 2017 sa ho zúčastnilo 2175 účastníkov, medzi návštevníkmi bol prítomný aj predseda vlády SR R. Fico.

Dve bežkárske (záleží od počasia) a štyri pešie trasy Pochodu vďaky smerujú z Cigľa na Biely kameň, na Jančekovu skalu, alebo do Handlovej. Slávnostné otvorenie je v Cigli pri Pamätníku padlých o 9:30 hod, účastnícky poplatok je 3 alebo 1 euro, prezentácia je od siedmej, štart priebežný, doprava individuálna alebo autobusmi z Handlovej  do Cigľa, resp. z autobusovej stanice v Prievidzi, nástupište č. 14 a späť do Prievidze. V cieli (v Cigli alebo v Handlovej) čaká všetkých registrovaných turistov a lyžiarov výborný guláš, účastnícky list a odznak.

Informácie: http://www.cigel.sk, http://www.handlova.sk , http://www.pochodvdaky.sk

20.1.2018: 41. ročník tradičného turisticko – lyžiarskeho Pochodu vďaky po stopách osloboditeľov Čierny Balog

9 hod. Začiatok akcie na Námestí v Brezne – kladením venca k pomníku. O 9.15 hod. odchod autobusu do Čierneho Balogu.

10 hod. začiatok pochodu. Trasa pochodu: Čierny Balog /monument. pamätník SNP / … Brezno, cez horský hrebeň Koreňová /861 m m. m./, dĺžka cca 12 km, prevýšenie 400 m je stredne náročná.

Pochod má prívlastok Memoriál Jána Zemku, na pamiatku jeho zakladateľa – priameho účastníka SNP,  dlhoročného aktívneho športovca a funkcionára SZPB.

Kontakt: Milan Kováčik 0915474305

24.1.2018 o 15 hod. Spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Krompachy.

Pred budovou MsÚ na Námestí slobody.

Pozýva mesto Krompachy.

26.1.2018: Pripomenutie 73. výročia oslobodenia mesta Brezno spod nacistickej okupácie (mesto bolo oslobodené 31.1.1945)

Od 15.30 hod. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil pri pomníku padlým v II. svetovej vojne na námestí v Brezne.

27.1.2018: Konferencia Alternatívy pre 21. st. DAVDVA.

V priestoroch K. Dance, Janka Kráľa 3, Banská Bystrica.

Info: davdva.sk

Február 2018: Pietny akt pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Hriňová. V mestskom parku pri pomníku padlým v SNP.

12.2.2017 kytice k pomníku položil primátor mesta, zástupca SZPB, zástupca KSS Anton Trebuľa, zástupca strany SMER, zástupca ZŠ.

20.2.2018: Svetový deň sociálnej spravodlivosti – pripomenutie

Podujatia, diskusie, dokumenty, fakty k téme sociálnej spravodlivosti.

Február 2018: Uctenie pamiatky Krompašskej vzbury (vlani 21.2.2017)

Okolo 21. februára sa tradične pri príležitosti výročia Krompašskej vzbury z 21. 2. 1921 koná spomienkové stretnutie za účasti predstaviteľov mesta, dychovej hudby a početnej delegácie komunistov Krompách, Prešova, Spišskej Novej Vsi a celého Slovenska.

21.2.1921 na dvore Krompašskych železiarní demonštrovali ženy robotníkov proti zníženiu prídelov múky. Kvôli potýčkam s četníkmi sa k nim pridali aj muži. Veliteľ četníkov zastrelil 19 ročného robotníka a dal povel k streľbe. Výsledkom boli 4 mŕtvi a 14 ťažko zranených a mnoho prepustených z práce.

Nebola to ojedinelá streľba, kapitalizmus dával často strieľať do robotníkov a nepohodlných. Prehľad takýchto udalostí si môžeme prezrieť v článku  (Pozri Krompašská vzbura a február 1948).

23. február 2018: Pietna spomienka na Slavíne pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie Dňa obrancu vlasti.

24.2.2018: Programová konferencia KSS, Liptovský Mikuláš

25.február 2018: 70. výročie Víťazného februára – demokratického prevzatia moci robotníckou triedou.

Pripomenutie prostredníctvom článkov, zhromaždení.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel).

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

8.3.2018: Prianie ženám k MDŽ, stretnutie so ženami ľavicového spektra.

– súčasťou by mohlo byť organizovanie mestskej, obecnej ženskej súťaže v pletení, štrikovaní, šití, účesoch, varení, ap.

18.3.2018 – 117. výročie narodenia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu (nar. 18.3.1901)

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

Marec 2018: 44. Ročník Behu oslobodenia v Topoľčiankach (vlani 25.3.2017)

Marec 2018: Spomienková slávnosť pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce Lehota (okres Nitra) od nacistických agresorov (vlani 31.3.2017).

V r. 2017 bola na budove obecného úradu odhalená pamätná doska pripomínajúca 27 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní obce. Vence a kvety položili účastníci podujatia tiež k pomníku občanom, ktorí zahynuli v I. svetovej vojne.  Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili aj starosta obce Milan Chmelár,  prvý tajomník Veľvyslanectva Ruska v SR N.S.Ryžov, zástupcovia slovenských spoločenských organizácií a politických strán.

4.apríl: Pietna spomienka na 72. výročie oslobodenia Bratislavy na Slavíne. Kladenie vencov predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva v SR.

Kladenia vencov sa zúčastňujú aj delegácie ľavicových strán.

Súčasťou je aj Pietna spomienka pri Pomníku víťazstva (pri Redute) za účasti primátora Bratislavy a predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

4.4.2018: Pripomienka oslobodenia obce Harmanec.

Každý rok 4. apríla si obec pripomína oslobodenie obce. Organizuje ZO SZPB.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948 – 70. výročie.

29. 10. 1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže.

Apríl 2018: Turistický pochod Vojenská päťdesiatka – súčasť osláv oslobodenia mesta Trenčín – 42. ročník (vlani 8.4.2017, mesto Trenčín bolo oslobodené 10.4.1945))

Tradíciu turistického pochodu založili mládežníci – vojaci trenčianskej letky s podporou jej veliteľa ( priameho účastníka protifašistického odboja ) v roku 1973. Turistický pochod sa začína pri pamätníku obetí zavraždených nacistami v lesoparku na trenčianskej Brezine a končí sa pietnym stretnutím pri Pamätníku Slovenského národného povstania a pri pomníku na cintoríne partizánov na Jankovom vŕšku.

42.ročník organizujú Klub slovenských turistov – Dukla Trenčín a TTS Trenčín, Oblv SZPB Trenčín a Zväz vojakov Slovenskej republiky

Informácie na tel.: 0907 212 406 alebo: janka.salviany@gmail.com

Apríl 2018: Jilemnického jarná 25-ka (vlani 9.4.2017)

Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá poriada každoročne pri príležitosti nedožitých narodenín Petra Jilemnického turistický pochod „Jilemnického jarná 25-ka“. V r. 2018 by mal prebehnúť jeho 41. ročník. Pochod bol aj minulý rok zaradený do medzinárodného kalendára IVV – medzinárodnej organizácie pre ľudový šport. Akcie sa v  r. 2016 zúčastnilo celkovo 3 586 účastníkov, z toho 151 zo zahraničia. Trasy boli vedené tak, aby boli využité lesné a poľné cesty, turisticky značené chodníky a cesty pre motorové vozidlá. Pešie trasy boli v dĺžkach 10, 15, 25 km a cyklotrasy v dĺžke 60 km.

Apríl 2018: Pripomenutie 73. výročia oslobodenia mesta Trenčianske Teplice (vlani 10.4.2017)

10.4.2017 si ZO SZPB pripomenula tento deň položením kvetov k pamätníku, na ktorom je pamätná tabuľa.

Komunisti sa môžu pridať.

Apríl 2018: Vítanie jari v Bojniciach – 2. ročník (vlani 14.-17.4.2017)

Obdobie veľkonočných sviatkov má v dejinách ľudstva dlhú tradíciu. Tento rok sa v Bojniciach uskutoční 2. ročník podujatia pre rodiny s deťmi pod názvom „Vítanie jari“. V programe nájdete výstavu a prezentáciu výroby tradičných remeselných veľkonočných výrobkov a dekorácií, animačný program pre deti s hľadaním veľkonočných vajíčok, detské tvorivé dielne, vystúpenie folkloristov, historickú prehliadku mesta, tombolu a večer hudobný koncert.

Počas veľkonočných dní môžete navštíviť aj romantický zámok s veľkonočnou výzdobou, najstaršiu ZOO na Slovensku, Múzeum praveku neandertálcov s humorným kvízom a nočnými prehliadkami za svitu horiacich fakieľ, Mysterium – zábavné hry pre celú rodinu a umeleckú Galériu Velvet.

Apríl 2018: Prvý bratislavský cyklofestival – Stará tržnica (vlani 21.4.2017)

Cyklokuriér Švihaj šuhaj pripravil prvý bratislavský Cyklofestival pri Starej tržnici, kde sa možno dozvedieť najnovšie informácie o cyklodoprave nielen v Bratislave.

22.4.2018: Brigáda pri príležitosti Dňa Zeme.

R. 2017 organizoval Klub slovenských turistov Púchov. Info: Eva Sládeková, 0907151137

Apríl 2018: Novomestská Päťdesiatka – Pochod oslobodenia (vlani 22.-23.4.2017)

Trenčín, OKST Podjavorina, Nové Mesto nad Váhom

Pešie trasy: 20. 35, 55 km. Cyklo 65 km. Info: Peter Srdoš, +421944 202335, novomestska@gmail.comTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Apríl 2018: Bratislavská burza kníh (vlani 20.-26.4.2017)

Nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Klariskej 16.

11.ročník obľúbenej charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami. Burza potrvá 7 dní. Počas pracovných dní je otvorená 8:00 – 19:00, cez víkend 10:00 – 18:00 hod. Knihy sa priebežne dokladajú počas celého týždňa. Knihy sa predávajú za symbolickú cenu, pričom výťažok sa venuje na revitalizáciu Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých. Vstup na burzu je zdarma.

Apríl 2018: Pietna spomienka pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Strečna pri hrobe padlých na miestnom cintoríne v Strečne a Pamätníku francúzskym partizánom na Zvonici (Strečno bolo oslobodené 26.4.1945).

Apríl 2018: 34. ročník Behu oslobodenia pri príležitosti oslobodenia Strečna od nacistickej okupácie (mesto bolo oslobodené 26.4.1945, beh je organizovaný v nedeľu, najbližšiu výročiu, vlani 30.4.2017)

Päťkilometrová trasa vedúca po miestnych komunikáciách a v lesnom teréne má celkovo 200 m prevýšenie. Prvé ročníky boli iba miestnymi pretekmi, neskôr sa stali vyhľadávanou príležitosťou stretnúť sa v novom prostredí i pre cezpoľných, v prevažnej väčšine rekreačných bežcov. V súčasnosti je Beh oslobodenia obce Strečno súčasťou bežeckého slovenského kalendára a schádzajú sa na ňom nielen bežci zo Slovenska, ale tiež z Čiech a z času na čas je možné zaznamenať i záujem z iných krajín.

Vlani už aj s využitím záznamu časov pomocou čipov. Tie obdŕžalo celkovo 140 prihlásených pretekárov v ôsmich kategóriách od žiakov až po pretekárov nad 50 rokov.

Apríl 2018: Spomienkové stretnutie pri pamätníku v obci Skalité Žilinského kraja pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2. svetovej vojny v Európe (vlani 27.4.2017)

Pietneho aktu  kladenia vencov sa zúčastnili: starostka obce Skalité p. Andrea Šimurdová, prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR N. S. Ryžov, poslanec ŽSK p. Jozef Cech, pplk. Pavol Švelka- Ministerstvo obrany SR, p. Marián Haladej – okresný úrad v Čadci, Juraj Drotár- podpredseda SZPB, starosta obce Čierne p. Pavol Gomola, delegácia SZPB v Čadci, poslanci OZ Skalité, členovia ZO SZPB v Skalitom  a  obyvatelia obce.

Slávnostnú atmosféru osláv doplnili kultúrnym programom členovia Jednoty dôchodcov v Skalitom.

Apríl 2018 pietna spomienka v Kysuckom Novom Meste spojená s kladením venca k 73. výročiu oslobodenia mesta v mestskom parku (vlani 28.4.2017)

Apríl 2018: Pochod vďaky Hrušov – Hrušovským chotárom (29.-30.4.2017)

Veľký Krtíš, KST Stráň, Hrušov Info: Anton Bendík, +421474880251, Pozn: Námestie Hrušov, pamätník SNP

Apríl-máj 2018: medzinárodný motorkársky pochod „Cesta víťazstva – na Berlín!“ (vlani 27.4.-9.5.2017)

Realizujú ho členovia ruského Klubu Noční vlci a stovky priaznivcov z iných krajín. Pochod vedie cez Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, Nemecko, druhá vetva z Balkánu, v každej krajine členovia motoklubu položia vence k pamätníkom padlých v druhej svetovej vojne, na Slovensku na Slavíne.

1. máj 2018: Tradičné prvomájové oslavy Sviatku práce. 

Bratislava: o 10 hod. Nám. SNP. Organizujú spoločne KSS, Vzdor-Strana práce a Front ľavicovej mládeže.

Šaľa, o 14 hod. Prvomájové oslavy, pred Mestským úradom. Kultúrny program.

Zvolen: o 9.30 hod. Pred Pamätníkom SNP (Valaškou). Organizujú KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Zvolen: o 10 hod. Oslavy 1. mája. Organizuje mesto Zvolen.

Prievidza: o 10 hod. Námestie pred hotelom Magura. Organizujú: KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Ružomberok: o 10 hod. Na Tyršovom námestí. Organizujú Vzdor-SP, KSS a FĽM.

Žilina, o 10.30 hod. Na Mariánskom námestí. Organizujú Vzdor-SP, KSS a FĽM.

Žilina, o 10 hod. (do 14 hod.) – Konfederácia odborových zväzov a Žilinský samosprávny kraj pozývajú na oslavu 1. mája – Sviatok práce, ktorá sa uskutoční v Budatínskom parku.

Na oslavách sa zúčastní okrem iných aj predseda vlády R. Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richter a prezident KOZ SR J. Kollár. Na účastníkov čaká zaujímavý sprievodný program a vystúpenia hudobných skupín.

Kysucké Nové Mesto, o 10 hod. Oslava prvého mája, Námestie slobody. Sprievod s mažoretkami, dychová hudba, kultúrny program.

Liptovský Mikuláš, o 10 hod. Slávnostný program venovaný oslave Sviatku práce, spojený s pietnym aktom kladenia vencov. Ulica 1. mája. Organizuje: Mesto Lipt. Mikuláš a okresná organizácia Smer-SD.

Michalovce: o 8.30 hod. Na Námestí osloboditeľov. Organizujú KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Prešov: o 10 hod. Na Hlavnej ulici pred Pamätníkom Červenej armády. Organizujú KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Bardejov, o 13 hod. Vítanie prvého mája. Stavanie mája, program pre deti. Mestské oslavy.

Humenné: Stavanie mája. Organizuje MsKS.

Od 1. do 31. 5. 2018 do práce na bicykli

Od 1. do 31. 5. 2018 sa bude konať už 5. ročník súťaže Do práce na bicykli.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Viac informácií, pravidlá súťaže, kontakt nájdete na www.dopracenabicykli.eu.

Máj 2018: Pri obci Veľká Lodina tradičná spomienka na padlých bojovníkov, ktorí položili svoje životy pri boji s banderovcami.

Niekoľko kilometrov od obce sa nachádza pamätná tabuľa s textom: „V BOJI PROTI BENDEROVSKÝM BANDÁM PADLI DŇA 4.5. 1948 STRÁŽMAJSTRI ZNB EMANUEL POLÁK nar. 22.8. 1918, JOZEF PROŠEK nar. 20.6. 1924. ČESŤ ICH PAMIATKE!“.

Akciu tradične organizuje viacero miestnych organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu českého pohraničia a jeho slovenská sekcia KČP východné Slovensko. V r. 2017 boli prítomní aj viacerí zástupcovia Vzdoru-strany práce, s prejavom vystúpil podpredseda Vzdoru-strany práce Martin Zeleňák.

Na spomienkovú slávnosť dorazil aj plný autobus s českými občanmi.

Máj 2018: Májový pochod vďaky (vlani 6.-7.5.2017)

Lučenec, KST Javor Lučenec. Info: Jozef Dorniak, +421 907 161575, jozef.domiak@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Pozn: Lučenec- nám. Republiky o 07.30 hod.

Máj 2018: Tradičný hviezdicový výstup na Javorinu nad Stráňavami pri príležitosti osláv 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny (vlani 7.-8.5.2017)

Žilina, KST SOKOL ŽILINA, OcÚ Stráňavy, Žilinský samosprávny kraj. Info: Eva Vargová, Juraj Nedorost, Alžbeta Baroniaková, 0907 228035, 0904 375092, 0915 181650, e.c.vargova@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , juraj@nedorost.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , baroniakova.alzbeta@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , http://kstsokol.estranky.sk Pozn: Zraz pri pamätníku na vrchu Javorina – POLOM 11:00 – 13:00 hod)

Máj 2018: Jazda vďaky na Pirnagov vrch a partizánsku zemlianku (vlani 8.-9.5.2017)

Michalovce, Prvý michalovský klub slovenských turistov.  Info: Gabriel Gazda, +4210902 206 926, gabriel.gazda@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Máj 2018: Pochod Nesmrteľného pluku na Slovensku

V r. 2017 sa uskutočnil pochod v 6 slovenských mestách, v období medzi 5. a 9. 5.2017. Prvý pochod sa konal 5.5. v Košiciach, 8.5. v Nitre a Poprade, 9.5. v Bratislave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

Pochodu sa zúčastňujú ruskí občania žijúci na Slovensku, občania bývalých sovietskych republík a tiež Slováci, ktorých predkovia sa zúčastnili partizánskeho hnutia alebo oslobodzovali Slovensko po boku Červenej armády.

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

9.máj 2018: Tradičné kladenie vencov na bratislavskom Slavíne pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny.

Položenie kvetov delegáciami komunistických a ľavicových strán a subjektov.

9.máj 2018: Pripomenutie 73. výročia víťazstva nad fašizmom na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši.

9.5.2017 miestna organizácia VZDORu-strany práce spoločne s KSS na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši položili kytice kvetov, aby si takto spoločne pripomenuli víťazstvo nad fašizmom.

9.máj 2018: Pri všetkých pamätníkoch obetiam 2. svetovej vojny v mestách a obciach Slovenska sa dajú zorganizovať pietne spomienky. Prípadne sa pripojiť k pietnej spomienke organizovanej mestom, SZPB ap.

9.máj 2018– televízny prenos: 9.00 hod. Prehliadka víťazstva nad fašizmom, Červené námestie, Moskva.

Máj 2018: Čistenie Chorvátskeho ramena, Bratislava-Petržalka (vlani 11.5.2017)

Každoročne sa opakujúca ľudová brigáda na skrášlenie prostredia Chorvátskeho ramena. Zúčastňujú sa jej dobrovoľníci, ale aj členovia seniorského Denného centra na Gercenovej, Denného centra na Strečnianskej, členovia OZ My sme Petržalka, žiaci ZŠ Tupolevova, žiaci ZŠ Holíčska, ZŠ Turnianska, pracovníci štátneho Vodohospodárskeho podniku, poslanci a pracovníci miestneho úradu.

Máj 2018:  26. ročník Pochodu na Malý Slavín v Malých Karpatoch nad bratislavskou Račou (vlani 13.5.2017)

1.4.1945 padli nad Račou v Malých Karpatoch pri oslobodzovaní Bratislavy dvaja sovietski vojaci – Ivan Gorzonov a Nikolaj Fimuškin. Na mieste ich hrobu v auguste 1984 bol vytvorený areál Malý Slavín, ktorý sa stal obľúbeným turistickým cieľom Bratislavčanov.

Podujatie venované pamiatke sovietskych vojakov organizujú Klub Nového slova, Klub bratislavských antifašistov pri Smer-SD, Oblastný výbor SZPB Bratislava a Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

Súčasťou programu je pešia túra, resp. autobus, kladenie kvetov, posedenie.

Máj 2018: vo Frýdku-Místku sa uskutoční tradičný Vratimovský odborný seminár na niektorú z ľavicových tém (vlani 13.5.2017)

Organizujú ho OV KSČM Frýdek-Místek, KV KSČM. Zúčastňujú sa ho ľavicoví odborníci aj zo Slovenska.

Máj 2018: Turistický pochod Grúň – Lopeník (17.5.2015 – 5. ročník, o r. 2016, 2017 nie sú informácie)

Na počesť výročia víťazstva nad nemeckým fašizmom, oslobodenia Slovenska a ukončenia druhej svetovej vojny sa každoročne v máji koná turistický pochod z osady Grúň /časť Nová Bošáca na vrch Lopeník. Organizujú ho okresné výbory KSS Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

Súčasťou pochodu je kladenie vencov k pamätníku padlých a spoločnej mohyle pochovaných vojakov Sovietskej armády, ktorí v apríli 1945 zahynuli v bojoch na prístupoch na Grúň a Lopeník na moravsko-slovenskom pomedzi. Na tomto mieste v osade Grúň je ich pochovaných 244. Ďalší sú pochovaní na cintoríne v obci Nová Bošáca a Bošáca. Pozostatky padlých rumunských vojakov ktorí tiež padli v uvedených bojoch, boli po vojne prevezené na cintorín vo Zvolene. V r. 2016 bol na ich počesť zasadený strom lipka, pomenovaný ako Strom pamäte.

19.5.2018 – pripomenutie 69. výročia narodenia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

Máj 2018: Antikapitalistické dni v Prahe (vlani 19.-21.5.2017).

Od r. 2012 v podobe prednášok, diskusií a akcií organizuje Socialistická solidarita. Zúčastňujú sa ich aj zástupcovia zo Slovenska.

Máj 2018: Memoriál Juraja Migaša – X. ročník výstupu na vrchol Pilíša (vlani 20.5.2017)

Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením pilíšskych Slovákov organizuje pešiu túru na Pilíš. Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. Podujatie je nazvané na počesť hlavného iniciátora podujatia, veľkého priateľa Pilíšanov, diplomata Juraja Migaša (1957-2015). V poradí už desiata spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Program: Stretnutie účastníkov v Stredisku pilíšskych Slovákov – Mlynky (Pilisszentkereszt), Dobogókői u. 16. Kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša Pochod na Pilíš Stretnutie účastníkov na vrchole Pilíša spojené s piknikom. Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.

Máj 2018: Memoriál Rudolfa Jašíka – 51. ročník. Atletické preteky žiakov druhého stupňa základných škôl okresu Partizánske (vlani 30.5.2017)

Preteky od začiatku nesú meno spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu Rudolfa Jašíka (2.12.1919 Turzovka – 30.7.1960, pochovaný v Partizánskom), ktorý bol v povojnových rokoch zviazaný s Partizánskym, pracoval tu ako redaktor podnikových novín.

Jún 2018: Zamagurské folklórne slávnosti – 42. ročník (vlani 16.-18.6.2017)

Sú každým rokom prehliadkou ľudového spevu, tanca, hier a zvykov Zamaguria v čarovnej prírode Pienin na severe Slovenska.

Festival sa koná vždy v polovici júna, už od roku 1976 v prírodnom amfiteátri na brehu rieky Dunajec, v obci Červený Kláštor. Okrem domácich účinkujúcich sú najčastejšími hosťami poľskí tanečníci, speváci a muzikanti, ktorí sú si so slovenskými Goralmi kultúrne i jazykovo veľmi príbuzní.

Úspešnosť podujatia ovplyvňuje i turistická obľuba tohto rázovitého kraja s nevšednou atrakciou – pltníkmi, ktorí prevážajú návštevníkov po Dunajci. K festivalu patrí jarmok ľudových remesiel a ochutnávka tradičných goralských jedál.

Jún 2018: Medzinárodný folklórny festival Myjava 2017 – 59. ročník (vlani 16.-18.6.217)

Ide o jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku,

V päťdesiatych rokoch 20. st. začal na Slovensku narastať záujem o opätovné oživenie a aktívne pestovanie folklóru. Boli organizované rôzne súťaže, prehliadky a festivaly, pričom tento rozmach všeobecného záujmu o folklór spôsobil výrazný rozvoj folklórneho a folkloristického hnutia na Slovensku. Podiel účasti západného Slovenska na folklórnom dianí bol však v tom čase oproti ostatným regiónom Slovenska podstatne nižší. Krajský dom osvety v Bratislave preto inicioval usporadúvanie programov zostavených výhradne z kolektívov západného Slovenska. Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie a 3. júna 1956 sa v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch uskutočnili Krajské letné slávnosti piesní a tancov. A práve toto podujatie sa po viac ako štyroch desaťročiach začalo považovať za I. ročník Folklórnych slávností. Festival však od svojho začiatku bojoval s diváckym nezáujmom a slabým organizačným zázemím. Nekonal sa každoročne a často sa menilo i miesto jeho konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian.

Historickým medzníkom pre festival bol rok 1976, kedy sa vtedy už Západoslovenské folklórne slávnosti konali prvýkrát v amfiteátri Trnovce na Myjave. A práve tu festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere.

Na festivale sa predstavia účinkujúci z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Bulharska a ďalších krajín. Pripravené sú desiatky scénických i nescénických programov pre všetky vekové kategórie.

Jún 2018: Šarišské slávnosti piesní a tancov, Raslavice – 50. ročník (vlani 16.-18.6.2017))

Jún 2018: 33. Hornonitrianske folklórne slávnosti Prievidza (vlani 23.24.6.2017)

Sa konajú v Prievidzi už 33 rokov. Program je plný ukážok toho,  ako si Hornonitrančania zachovávajú ľudové zvyky, tradície, piesne, tance, remeselnú výrobu a ľudový odev.

Jún 2018: 53. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe (vlani 23.-25.6.2017)

Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku uchováva a prezentuje tradičnú ľudovú kultúru regiónov z Horehronia, Pohronia, Podpoľania, Gemera, ale i Liptova, Hontu, Malohontu, Novohradu a tiež oblastí východného, severného a západného Slovenska.

Okrem programov na scéne amfiteátra, ponúka festival bohatý sprievodný program plný tradičných remesiel, domácej kuchyne, zvykov regiónu, etnografických výstav alebo ukážok ľudovej zábavy.

Jún-júl 2018: Folklórny festival Východná (vlani 29.6.-2.7.2017) 

Najväčší a najstarší folklórny festival na Slovensku. Festival sa po prvýkrát konal v roku 1953 z iniciatívy národopisnej družiny Kriváň. V roku 1954 bol vybudovaný nový amfiteáter a v roku 1955 sa z miestnych slávností stala okresná prehliadka. Tá o rok neskôr získala celoslovenský charakter i nové pomenovanie „Slávnosti vo Východnej“. Začalo sa pravidelné účinkovanie profesionálnych a poloprofesionálnych telies (SĽUK prvý krát v roku 1954 a Lúčnica o rok neskôr). V roku 1956 bola na festivale po prvý raz prezentovaná výstava prác ľudových výtvarníkov a konal sa i prvý sprievod obcou.

V roku 1957 bol program obohatený o súťaže o najlepšieho tanečníka a tanečný pár, o najlepšiu ľudovú hudbu, či najlepšieho primáša a v programovej štruktúre sa už vtedy objavili i typy programov ako škola ľudového tanca či večerné scény.

Celoslovenský charakter festival opäť nadobudol v roku 1965 a v nasledujúcich štyroch rokoch sa definitívne vyprofiloval v podujatie zamerané na tradičné ľudové umenie.

V dramaturgii festivalu sa ustálili typy programov ako komponované programy detských a dospelých folklórnych súborov i regionálne programy prevažne folklórnych skupín, ktoré vznikli aj vďaka spolupráci s odbornými pracovníkmi SAV a výskumu ľudovej kultúry regiónov Slovenska. K prezentácii výsledkov súťaží v ľudovom speve, tanci a hudbe postupne pribudla i súťažná prehliadka folklórnych skupín a uskutočňovali sa výstavy ľudovej umeleckej tvorby. Pravidelne tu tiež vystupovali súbory z Čiech a Moravy.

Júl 2018: 54. ročník Prechodu SNP hrebeňom Nízkych Tatier, Telgárt – Špania dolina (vlani 2.-9.7.2017)

Organizuje KST Baník Špania dolina.

Info: Viliam Longauer, +421902224998, prechod.nt@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , http://prechod-snp-nt.wbl.sk.  Zraz Telgárt, okres Brezno

Júl 2018: Európske ľudové remeslo v Kežmarku (vlani 7.-9..7.2017)

Festival Európske ľudové remeslo je najvýznamnejšou a najväčšou prezentáciou ľudových remesiel na Slovensku. Svojimi výrobkami sa na ňom prezentujú najvýznamnejší majstri remesiel nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Kováči, šperkári, umeleckí drotári, hrnčiari, tkáči, výrobcovia kraslíc, perníkov, fujár, črpákov, výrobkov zo šúpolia a mnohí ďalší predvádzajú svoje umenie priamo na mieste. Festival dopĺňa bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov, sokoliarov, pouličného divadla či šermiarov. Môžete tiež ochutnať slovenské národné jedlá alebo navštíviť Syrársky trh.

Júl 2018: 18. Bačovské dni Malatiná (vlani 8.-10.7.2017)

Medzinárodný festival valaskej kultúry a ľudových remesiel v obci Malatiná každoročne láka ľudí na rôzne súťaže o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka, či o najkrajšie jahňa. Súčasťou programu sú aj súťaže v praskaní bičom a rôzne výstavy. Lákadlom pre návštevníkov je Malatinský jarmok plný ľudových tvorcov zo Slovenska i zahraničia.

Júl-august 2018: sa uskutoční tretí ročník jazdy mieru Družba Berlín-Moskva (vlani od 23.7-13.8.2017)

Cesta jazdy mieru začala v Kaliningrade. Po siedmich rôznych cestách pokryla 45 ruských miest a území: Karéliu, Zlatý kruh Ruska, Volgu, Kaukaz, Krym a dokonca aj jazero Bajkal.

Viac informácií o ceste získate na www.druschba.info (v štyroch jazykoch) , prípadne na Facebooku Freundschaftsfahrt.

26.7.2018: Pripomenutie 64. výročia útoku na kasárne Moncada, začiatok Kubánskej revolúcie.

Pozdravy kubánskemu veľvyslanectvu v Bratislave.

Júl 2018: Výstup na štít Rysy vo Vysokých Tatrách – 62. ročník (vlani 27.-30.7.2017)

Podujatie sa zrodilo v r. 1957 ako spomienka na výstup V. I. Lenina na Rysy, bývalo tradične stretnutím turisticky ľavicovo orientovaných ľudí. Dnes prebieha pokus zmeniť charakter stretnutí viac doprava, preto je dobré, ak sa tradičný charakter zachová a zúčastní sa ho čo najviac ľavicovo orientovaných ľudí.

V súčasnosti sa koná pod názvom Medzinárodné stretnutie mládeže Rysy. Svoju základňu má v Tatranskej Lomnici, kde sú pripravené aj ďalšie športové a kultúrne akcie pre účastníkov. Podujatie organizuje Klub Rysy. V r. 2018 pôjde o 62. ročník.

August 2018: sa pravdepodobne uskutoční stretnutie komunistov Slovenska (v Zámutove alebo inej obci, vlani 5,8.2017)

Organizujú: ÚV KSS, Krajská rada KSS Prešov, Krajská rada KSS Košice

August 2018: Priateľské stretnutie Čechov, Moravanov a Slovákov na Lázku (vlani 5.8.2017)

Stretnutie pod vrcholom hory Lázek (pod rozhľadňou pri Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí. Položenie kvetín k pamätníku odboja, prejav člena ÚV KSČM, pozdravy hostí, hudba, stánkový predaj, súťaže. Organizujú: OV KSČM Ústí nad Orlicí, Šumperk a Svitavy pod patronátom Pardubického KV KSČM. Doprava na Lázek a späť zaistená autobusmi.

August 2018: Nezabudnuteľné remeslá, Banská Štiavnica (vlani 5.8.2017)

Akcia zameraná na prezentáciu ľudových remesiel, s kultúrnym programom a centrom mesta bez áut.

August 2018: Folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej – 56. ročník (vlani3.-6.8.2017)

V rámci osláv 15. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa uskutočnili v dňoch 15. – 16 augusta 1959 Krajské slávnosti piesní a tancov vo Vrátnej. Išlo o ich prvý ročník, ktorý mal založiť tradíciu pravidelného usporadúvania folklórneho podujatia v Jánošíkovom kraji.

Oficiálne sa za začiatok dnešných Jánošíkových dní považuje rok 1963. Podujatie sa nieslo v znamení 250. výročia smrti Juraja Jánošíka. Takmer 20 tisíc návštevníkov (!) videlo vo Vrátnej bohatý program, v ktorom sa hralo, spievalo, tancovalo i recitovalo.

Významným sa stal rok 1988. Pri príležitosti 300. výročia narodenia Juraja Jánošíka bola na vŕšku vedľa Vrátňanskej cesty slávnostne odhalená jeho monumentálna socha – dielo nedávno zosnulého umelca Jána Kulicha. Zároveň sa prijalo rozhodnutie, že folklórne slávnosti budú premiestnené z Vrátnej do Terchovej. Odvtedy sa hlavné programy podujatia konajú v amfiteátri Nad bôrami, ktorý sa divákom po prvý raz otvoril práve v spomínanom roku 1988.

August 2018: sa pravdepodobne uskutoční Letný tábor Frontu ľavicovej mládeže (vlani 4.-6.8.2017)

Stretnutie , spoznávanie podobne zmýšľajúcich ľudí.

Informácie e-mailom na flm@flm.sk.

August 2018: 43. Podroháčske folklórne slávnosti Zuberec (vlani 4.-6.8.2017)

Folklórny festival spevu a tanca Podroháčske folklórne slávnosti je najväčším a najstarším pravidelným folklórnym podujatím na Orave. Festival sa koná od roku 1975 v prírodnom amfiteátri nad obcou Zuberec a v Múzeu oravskej dediny.

Stálymi hosťami slávností sú poľské súbory z goralskej oblasti, ktoré so slovenskými Goralmi spája príbuznosť jazyka, krojov, piesní a tancov. Súčasťou festivalu je viacero sprievodných podujatí, medzi ktoré patrí napríklad jarmok a záverečný galaprogram.

August 2018: 46. ročník – Okresný výstup na Panošinu 1022 m.n.m. (vlani 12.8.2017)

Turiec, KST Lipovec. Info: Jozef Muráň, +421910168678, jozef.muran@zoznam.sk

August 2018: 28. stretnutie na slovensko-moravskom pomedzí pri príležitosti 73. výročia SNP a 72. výročia oslobodenia Československa (vlani 19.8.2017)

Vlani v amfiteátri Holíč. Položenie kvetín, slávnostné otvorenie, hudba, mažoretky.

Organizuje KSS a KSČM.

August 2018: 30. ročník – Nočným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno (vlani 19.8.2017)

Akcia sa organizuje pri príležitosti výročia SNP a má priblížiť históriu odboja v kraji pod Tribečom. Účastníci turistického pochodu prejdú dvanásť kilometrovú trasu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno. Slávnostné otvorenie pochodu začína v obci Skýcov položením vencov k pamätníku SNP a jeho ukončenie je v obci Zlatno, kde sú takisto položené vence k pamätníku SNP.

Hlavnými organizátormi turistického pochodu sú obce Skýcov a Zlatno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

August 2018 (tretia augustová sobota): Oslavy SNP v obci Harmanec.

Organizuje ZO SZPB.

August 2018: Regionálne oslavy 73. výročia SNP a výsadku 2. Paradesantnej brigády – Krpáčovo (vlani 19.8.2017)

Položenie vencov k Pamätníku 2. Paradesantnej brigády.

Organizujú: Oblastný výbor SZPB Brezno, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno a obec Dolná Lehota.

August 2018: Oslavy 74. výročia SNP Dolný Kubín (vlani 20.8.2017)

Pri Tesco: Kladenie vencov pamiatke padlých pri príležitosti 73. výročia SNP zástupcami mesta a čestnými hosťami.

August 2018: Antikapitalistický kemp 2018 v Juhočeskom kraji (vlani 24.-27.8.217)

Konkrétne miesto sa možno dozvedieť na e-mailovej adrese redakce@levaperspektiva.cz.

Organizuje Levá perspektiva, Komunistický svaz mládeže a Alternativa zdola.

August 2018: Spomienková akcia k 80. výročiu Slávnosti zbratania národov v Holanoch (vlani 25.8.2017)

Organizátor: Liberecký KV KSČM

August 2018: Oslavy 74. výročia SNP v Holíči. Vatra ústavy (vlani 25.8.2017)

Kultúrny program.

Predpokladá sa účasť ľavicových organizácií.

25.8.2018 (posledná augustová sobota): 44. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP, Čierny Balog.

Pôjde o štyri trasy, so spoločným programom: pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na Klenovský Vepor (1338 m n.m.) a zostup do cieľa – k poľovníckej a chate v doline Šaling zvanej Pred Boldiškou (649 m n.m.), guláš.  Trasy v rôznej dĺžky a obtiažnosti ako aj v rôznom horizonte, aby sa na úzkom temene hory so skalnými stenami nestal úraz. Turista si takto môže vybrať trasu podľa zdatnosti a chuti.

August 2018: Gemerský folklórny festival – Rejdová – 45. ročník (vlani25.-26.8.2017)

Festival patrí medzi najväčšie folklórne festivaly v košickom samosprávnom kraji. Festival je zameraný na udržiavanie ľudových tradícií, prezentáciu ľudových piesní a tancov, propagáciu tradičných remesiel ako aj možnosť prezentovania  folklórnych kolektívov z domova i zo zahraničia.

August 2018: Medzinárodné stretnutie ľavice k 80. výročiu zrazu antifašistov v r. 1938 na Pomezních boudách (vlani 26.8.2017)

Zdatní účastníci zdolajú Snežku, ostatní pobesedujú s hosťami v reštaurácii.

Miesto: Horní Malá Upa, okr. Tružnov.

Organizátor: Kráľovohrádocký KV KSČM a OV KSČM Trutnov a oblastná rada Klubu českého pohraničia Trutnov.

August 2018: Beh hrdinov SNP – Ružomberok (vlani 26.8.2017)

August 2018: Krajské oslavy 74. výročia SNP na Jankovom vŕšku (vlani 26.8.2017)

V programe bude koncert vojenskej hudby, pochod nesmrteľného pluku, pietny akt kladenia vencov, príhovory hostí, kultúrny program.

Organizujú: Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bánovce nad Bebravou, Mesto Partizánske, Obec Uhrovec a Oblastný výbor SZPB Trenčín.

August 2018: Krajské oslavy 74. výročia SNP na vrchu Roh pri obci Lubina (blízko Starej Turej, vlani 26.8.2017)

Stretnutie pri Vatre priateľstva a bratstva. Organizuje obec Lubina

August 2018: Oslavy 73. výročia SNP, Čierny Balog – Vydrovská dolina (vlani 26.8.2017)

Súčasťou budú aj Bačovské dni a kultúrny program.

August 2018: Cyklomaratón Po ceste SNP – Martin (vlani 27.8.2017)

August 2018: Oslavy 74. výročia SNP v Prašníku (Trnavský kraj, vlani 27.8.2017))

Kladenie vencov pri pamätníku SNP Prašník – Dúbrava a pri pamätníku na cintoríne v Pustej Vsi. Oslavy budú pokračovať tradične v prírodnom amfiteátri SNP Prašník – Pustá Ves slávnostným programom.

August 2018: Pripomenutie 74. výročia SNP v Košiciach (vlani 28.8.2017)

Park gen. Petrasa, pri pomníku Ľudovíta Kukkorelliho, potom Nám. Osloboditeľov.

Pripomienky sa položením vencov zúčastnia aj zástupcovia KSS.

August 2018: Spomienková oslava 74. výročia SNP – obec Makov (vlani 28.8.2017)

Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove.

Organizujú: Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Žilina – Región Kysuce.

August 2018: Oslavy 74. výročia SNP Ružomberok (vlani 28.8.2017)

Dolná brána, ÚVN SNP,  Pamätník Partizánska matka – pietny akt kladenia vencov.

Organizujú: Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, oblastný výbor SZPB Ružomberok a Mondi SCP

August 2018: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74 výročia SNP vo Zvolene (vlani 28.8.2017)

Pri Pamätníku “Valaška” na Námestí SNP a následne pri Pamätníku generála J. Goliana a R. Viesta. Zúčastňujú sa ho delegácie zo zahraničia, štátna delegácia, delegácie rôznych organizácií a politických strán.

Organizujú: Okresný úrad Zvolen, Mesto Zvolen, SZPB a Ozbrojené sily SR.

August 2018: 4. ročník cyklojazdy SNP zo Zvolena do Banskej Bystrice (vlani 29.8.2017)

Nám SNP pri „Valaške“.

Program je spojený s uctením si pamiatky padlých vo vojnových konfliktoch pri pamätníkoch vo Zvolene, Sliači, Hronseku, Vlkanovej a v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

August 2018: Centrálne oslavy 74. výročia SNP v Banskej Bystrici (vlani 29.8.2017)

Uctenie pamiatky SNP. Kladenie vencov pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Osláv v r. 2017 sa zúčastnili aj organizácie Socialistického frontu: KSS, Vzdor-SP a Front ľavicovej mládeže. Okrem účasti na pietnej spomienke, kladení vencov v Múzeu SNP sa zúčastnili aj „Pochodu proti fašizmu“, ktorý v meste zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Počas pochodu sa rozdávali letáky.

29.august 2018: Pri všetkých pamätníkoch SNP je možné uskutočniť jednoduchý pietny akt položenia kvetov. Prípadne sa pripojiť k oficiálnemu pietnemu aktu položením kvetov.

August 2018: Po stopách SNP na Markovicu (vlani 29.8.2017)

Trenčín, KST Kolačín. Info: Michal Hál, +421918848140, michalhal@centrum.sk

August 2018: Oslavy 74. výročia SNP – obec Prakovce (vlani 29.8.2017)

Spomienkový akt pri pamätníku

August 2018: Slávnosť Česko-Slovenskej vzájomnosti

Organizujú Okresné výbory KSČM vo Frýdku-Místku a Vsetíne a Moravskoslezská KR KSČM a MěV KSČM vo Frýdlante n. O., OV KSS Čadca.

September 2018: Regionálne oslavy dňa baníkov 2018, Handlová (vlani 1.-2.9.2017)

Súčasťou osláv sú:

Banícky jarmok

Fáranie do bane

Matiarske sympózium

Udeľovanie ocenení

Pálfyho Laura

Bohatý kultúrny program

Organizujú: Hornonitrianske bane Prievidza, Mesto Handlová, Združenie miest a obcí hornej Nitry.

Zaslať pozdravy, zúčastniť sa osláv. S heslom socializmu: Ja som baník – kto je viac.

September 2018: 27. Medzinárodné stretnutie občanov Čiech, Moravy a Slovenska (vlani 2.9.2017)

ktoré sa bude konať pri príležitosti 71. výročia porážky banderovcov na Slovensku a 73. výročia SNP na Pamätníku padlým francúzskym partizánom na Strečne – vrch Zvonica a pri pamätníku príslušníka ZNB v obci Varín (vlani 2.9.2017).

Organizujú: Národná rada Klubu českého pohraničia, Krajská rada KSS Žilina, Jednota dôchodcov na Slovensku, krajská organizácia Žilina.

September 2018: Preteky mieru 2018 (vlani 2.- 4.9.2017).

Nadviazali na historické medzinárodné Preteky mieru, kde sa striedali v miestach štartu a cieľa Varšava, Praha a Berlín. V r. 2017 bol venovaný podpore britského socialistického denníka Morning Star. Začínal v Prahe, končil 4. 9. 2017 v Berlíne. Účastníci, medzi ktorými boli členovia KSČM, v troch etapách prekonali 350 km. V Berlíne ich privítali na Karl-Marx-Alee berlínski komunisti, ktorí ich sprevádzali na bicykloch od kaviarne Moskva k sovietskemu pamätníku v parku Treptower.

Organizátori by radi tento projekt rozšírili viac medzinárodne, teda aj o Slovensko. V r. 2019, v roku 60 výročia kubánskej revolúcie by radi uskutočnili tento projekt na Kube.

4.9.2018: Pripomienka 42. výročia úmrtia politika, básnika, publicistu Ladislava Novomeského.

September 2018:  Ľavicové stretnutie Clementisovou cestou – 25. ročník (vlani 14.-17.9.2017) 

Organizuje Klub slovenských turistov v Hnúšti, Klub Nového slova. Chata Zbojská v Pohronskej Polhore.

22.9.2018: Svetový deň bez áut

Podujatie začína 16.9.2017 Európskym týždňom mobility, jeho cieľom je podporiť alternatívne, ekologické a zdravšie druhy dopravy.

30.9.2018: Litomerický odborný seminár (vlani 30.9.2017)

V r. 2016 vystupovali aj Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.

Organizuje Ústecký Krajský výbor KSČM. https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/uzivatele/martin.kalous/upload/obrazky/los.png

6.10.2018 – 74. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a Deň obetí Dukly (vlani 6.10.2017)

Karpatsko-duklianska operácia, ktorej sa zúčastnila sovietska 38. armáda a 1. Čs. armádny zbor v ZSSR za mohutnej podpory sovietskeho letectva, začala 8. 9. 1944. 6. 10. 1944 československí vojaci prekročili slovenské hranice a ovládli Dukliansky priesmyk.

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a pripomenutie pamätného dňa SR – Dňa obetí Dukly.

V rámci spomienky sa uskutoční aj pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku československých vojakov na Dukle, Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon pri pamätníku sovietskej armády vo Svidníku. Spomienkového aktu by sa mali okrem predstaviteľov mesta Svidník zúčastniť aj predstavitelia SR, zahraničné delegácie (česká a ruská delegácia), SZPB, zástupcovia politických strán a organizácií.

Predpokladá sa účasť zástupcov komunistických organizácií.

Október 2018: Jašíkove Kysuce 2018 – 50. ročník (vlani uzatvorená 22.10.2017, vyhodnotenie 3.11.-1.12.2017)

50.jubilejný ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov. Autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte nepublikovali, sa každoročne koná od r. 1979.

Október 2018: 4. ročník rekreačno-spomienkovej akcie „Antifašistický výstup na Zobor“ 

Organizuje Spoločnosť Laca Novomeského v Nitre a Mladí sociálni demokrati s partnermi. Na konci výstupu opekačka a živá diskusia.

3.11.2018: Položenie kytice k pomníku Jána Ušiaka, Bakta, okr. Rimavská Sobota

Organizuje: Alternativy.sk. s pomocou rodiny Jána Ušiaka

Ján Ušiak (15.10.1914 – 3.11.1944) bol prvým veliteľom 1. Československej partizánskej brigády Jána Žižku z Trocnova, padol v povstaní.

V obci Bakta prežil detstvo, v obci sa nachádza pomník s bustou Jána Ušiaka, postavený v r. 1974.

7.11.2018: 101. výročie VOSR.

Články, diskusie.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel)

17.november 2018: Deň zápasu za samosprávnu socialistickú demokraciu. Pripomienka návratu panskej demokracie a starých kapitalistických štruktúr k moci.

Pripomienka Medzinárodného dňa študentstva.

17.novembra 2017 sa zhromaždenie konalo v Košiciach, na Námestí osloboditeľov, pri pamätníku Červenej armády.

Organizátor: Socialistický front (KSS, Vzdor-Strana práce, Front ľavicovej mládeže)Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

17.11.2018: Kladenie vencov k pamätníku Červenej armády v Košiciach (vlani 17.11.2017)

Podujatie venované pamiatke obetí z radov Červenej armády pri oslobodzovaní Košíc. Podujatia sa zúčastňujú zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, poslanci parlamentu, zástupcovia štátnych a miestnych orgánov a zástupcovia spoločenských organizácií.

Pamätník sa stal 21. a 30. 8. 2017 terčom vandalských útokov.

November 2018: Pochod vďaky Tokajík – Stropkov.

Pripomienka na Tokajícku tragédiu, ktorá začala 19. 11. 1944. V priebehu dvoch dní tu nemecké jednotky postrieľali 32 mužov, starcov, ženy a deti rozohnali, dedinu vypálili.

Svidník – Stropkov, KST Slávia Stropkov. Info: Ján Vereščák, +421915182651, @centrum.sk, http:// http://www.kstsp.szm.com Pozn: námestie SNP Stropkov 8.00 h, autobus do Tokajíka zdarma.

December 2018: Vyhodnotenie XXXiI. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (vlani 7.12.2017)

V priestoroch Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica, mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava,

Pozývajú: Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Literárne informačné centrum Bratislava, Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica.

December 2018: Spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia prijatia Vianočnej dohody (vlani 19.12.2017)

Pred budovou na Gajovej ul. v Bratislave.

Pripravujú: SZPB Bratislava, Klub Nového slova, Ústav politických vied SAV

27.12.2018: Pripomienka 114. výročia narodenia politika, básnika, publicistu, spoluzakladateľa DAV-u Ladislava Novomeského.

Pripomenutie v médiách. Položenie kytice kvetov k urne na cintoríne v Slávičom údolí, Bratislava.

December 2018- január 2019: Literárna súťaž Novomeského Nitra 2019.

Pravidlá súťaže na http://www.slnnr.flm.sk

 

CELOROČNÉ PODUJATIA:

Petícia proti odstráneniu pamätníka osloboditeľom z centra Trnavy

Trnavská radnica na jar ohlásila zámer premiestniť pamätník Červenej armády z Námestia SNP na Študentskú ulicu, ktorá je od centra mesta dosť vzdialená. Mesto argumentuje údajnými neodstrániteľnými chybami v statika sochy – na jej miesto chce umiestniť sochu M. R. Štefánika. Časť obyvateľov Trnavy je ale presvedčená, že za nevyhovujúcim stavom pamätníka Červenoarmejcom je jeho dlhodobé zanedbávanie zo strany kompetentných úradov a že potrebnými úpravami je možné dať ho do poriadku. Táto časť obyvateľov vedená Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave preto iniciovala petíciu za zachovanie pamätníka na jeho pôvodnom mieste. Signatári tejto petície sa obávajú toho, že Slovensko sa pridá ku krajinám ako Poľsko, Ukrajina či pobaltské štáty, ktoré v rámci boja so všetkým ruským a komunistickou ideológiou vo veľkom bojujú s nemými a nehybnými sochami partizánov, vojakov Červenej armády či ľavicovými antifašistami. Petícia má dobrý ohlas nielen medzi Trnavčanmi, ale aj obyvateľmi iných regiónov, a preto sa jej organizátori rozhodli prijímať podpisy od všetkých občanov SR. Svoj nesúhlas s premiestneným pamätníka, v podstate na perifériu mesta vyslovila aj ambasáda Ruskej federácie. Do zberu podpisov pod túto petíciu sa aktívne zapája aj Front ľavicovej mládeže, členovia ktorého budú počas nasledujúceho mesiaca zbierať podpisy na viacerých verejných zhromaždeniach. Ak máte záujem môžete sa pod petíciu podpísať aj v jej online verzii ( https://www.peticie.com/signatures/peticia_za_zachovanie_pomnika_osloboditeov_na_namesti_snp_v_trnave/ ), ktorá zatiaľ nie je tak rozšírená ako tá papierová.

Artur Bekmatov, Front ľavicovej mládeže

Filip Poledovič, Križovany nad Dudváhom (Medzi Trnavou a Sereďou): Múzeum socializmu

V rodičovskom dome. Možnosť navštíviť.

Foto v Pamätné miesta socializmu.

Peši i cyklo k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Horáreň je pamätným miestom protifašistického odboja, lesníkov, turistickou atrakciou, je cieľom jednej z cyklotrás. Lesy SR ako jej vlastník ju obnovili, pribudla na nej pamätná tabuľa, venovaná pôsobeniu Petra Jilemnického. Vstup nie je možný, potreba obnoviť interiéry. Možno si posedieť v altánku pri chate.

Horáreň sa nachádza asi 9 km od Čierneho Balogu, hlboko v lesoch v Starej doline na úpätí Klenovského Vepra.

Počas SNP horáreň bola pôsobiskom lesníka Vojtecha Antala, ktorý odtiaľ koordinoval pomoc povstaleckým jednotkám

Prívlastok Jilemnického získala horáreň vďaka tomu, že v nej Peter Jilemnický žil v rokoch 1946 až 1947, kde čerpal námety pre svoj román Kronika, v ktorom zvečnil lesníka Antala v postave lesníka Gondáša.

26.8.2016 pri príležitosti výročia SNP sa pri budove horárne konalo stretnutie lesákov a potomkov tých z nich, ktorí tam pôsobili v časoch SNP, ale aj protifašistických odbojárov a historikov.

Pamätná izba Rudolfa Jašíka, Turzovka.

Pamätná izba Rudolfa Jašíka (2.12.1919 – 30.6.1960), približuje život turzovského rodáka, významného spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu. Pamätná izba je v súčasnej podobe od jej znovuotvorenia v r. 1988. Každoročne od r. 1979 sa koná podujatie Jašíkove Kysuce, ktoré je jednou z najväčších literárnych súťaží mladých prozaikov celoslovenského charakteru.

V miestnom Kultúrnom dome. Otvorené v pracovné dni, od 9 do 17 hod., návštevy je nutné hlásiť v Kultúrnom a spoločenskom stredisku osobne, alebo telefonicky +421 41 435 23 08

Koncom r. 2016 vznikla v Nitra občianska iniciatíva “Rozbicyklujme Nitru!” na podnet Michaely Hefkovej, s podporou Sokratovho inštitútu.

Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta Nitry nielen o rekreačnej cyklistike, ale aj o tzv. účelovej cyklistike (používanie bicykla ako bežného dopravného prostriedku, napr. na cestu do práce, kina, obchodu a pod.)

Podnety, otázky pre iniciatívu možno písať na e-mail: rozbicyklujmenitru@gmail.com E-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Čo iniciatíva Rozbicyklujme Nitru! chystá? V najbližších mesiacoch sa pripravuje séria diskusií, jázd a premietaní, ktorých sa zúčastnia zaujímaví hostia z oblasti cyklodopravy, samosprávy a odbornej verejnosti.

Darovanie krvi.

Pravidelne organizuje Občianske združenie DAV DVA

Pravidelné brigády, upratovanie životného prostredia.

Organizuje Občianske združenie DAV DVA

Internetové Múzeum zločinov kapitalizmu http://muzeum-zlocinov-kapitalizmu.sk

20.12.2016 bola slávnostne otvorená stála expozícia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s názvom Za slobodu. Na Štúrovej 8, Bratislava.

Expozícia je venovaná národným a pokrokovým tradíciám Slovenska, vrátane formovania a vývinu protifašistických organizácií na Slovensku po oslobodení.

Prehliadka stálej expozície SZPB s názvom Za slobodu, na vzniku ktorej participovali RTVS, Slovenský filmový ústav, Slovenský národný archív, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Klub výtvarných umelcov a teoretikov, vyžaduje si sústredenú pozornosť návštevníka v časovo adekvátnom rozsahu. Je vhodné dohodnúť si výber filmového či televízneho dokumentu alebo hraného filmu ako súčasť prezentácie. Prehliadku expozície odporúčame dohodnúť najneskôr dva dni pred uvažovaným termínom, telefonicky alebo mailom, so zostavovateľom a kurátorom expozičného celku (mobil – 0908 773 693, e-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk alebo klubszpb@gmail.com

 

Pokračovanie v r. 2019:

December – január 2019: Literárna súťaž Novomeského Nitra 2019.

Pravidlá súťaže na http://www.slnnr.flm.sk

1.januára 2019 oslávi socialistická Kuba 60. výročie revolúcie – Deň nezávislosti.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska – 70. výročie.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

10. január 2019: Pietna spomienka a kladenie vencov k hrobu významnej osobnosti novodobých slovenských dejín Gustáva Husáka.

 

Január 2019: Uctenie 73. výročia oslobodenia mesta Košice (vlani 19.1.2018)

komunistami, protifašistickými bojovníkmi a občanmi  Košíc položením vencov a kytíc.

Námestie osloboditeľov v Košiciach, pri pamätníku na Dargovskom priesmyku, i ich veliteľovi pri buste generála Petrova v Mestskom parku v Košiciach.

 

NÁMETY NA PODUJATIA:

 

 

21.1.1981 bola schválená v Slovenskej socialistickej republike Mestská pamiatková rezervácia Nitra.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Sebechleby.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Veľké Leváre.

26.1.1977 boli schválené prvé Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry v Slovenskej socialistickej republike – Čičmany a Vlkolinec.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách. Možnosť zaslať pozdravný list vedeniu obcí, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu v obciach.

3.2.2018: Pripomenutie obetí na hraniciach položením kytice kvetov.

Práporčík Gustav Mocig, nar. 5. 8. 1919, Pohraničný oddiel Verejnej Bezpečnosti Skalité, zahynul 3. 2. 1953 v službe.

4.2.2018: Pripomenutie obetí hladového pochodu pri Duchcove.

4.2.1931 pri hladovom pochode pri duchcovskom viadukte zastrelili četníci 4 baníkov: Jozefa Kadleca, Antonína Zeithanmera, Jozefa Studničku a Alise Lamača.

20.2.2018: Svetový deň sociálnej spravodlivosti.

Podujatia, diskusie, dokumenty, fakty k téme sociálnej spravodlivosti.

21.2.2018: Pripomenutie Krompašskej vzbury. Položenie kytice kvetov.

21.2.1921 na dvore Krompašských železiarní demonštrovali ženy robotníkov proti zníženiu prídelov múky. Četníci napadli zhromaždené ženy a začali ich rozháňať. K ženám sa pridali aj muži. Veliteľ četníkov zastrelil 19 ročného robotníka a dal povel k streľbe. Výsledkom boli 4 mŕtvi a 14 ťažko ranených.

25.február 2018: 70. výročie Víťazného februára – demokratického prevzatia moci robotníckou triedou.

Pripomenutie prostredníctvom článkov, zhromaždení.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel).

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

2.3.2018: Pripomenutie obetí protestov vo Volovci.

2.3.1933 bol vo Volovci pri proteste nezamestnaných proti zatknutiu a zbitiu robotníckej delegácie četníkmi zastrelený 1 robotník a 3 nezamestnaní boli zranení.

2.3.2016 v obci Hronec, okr. Brezno sa konala pietna spomienka a položenie kytice pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Obec Hronec bola oslobodená 6.3.1945. Pomník, venovaný padlým partizánom bol postavený v r. 1955

Za r. 2017 niet informácie, či sa spomienka konala. Ľavica, komunisti by mohli prevziať iniciatívu a pokračovať v tradícii. Prípadne sa pridať k organizovanej akcii. Skromne, slušne, bez zástav, stačí pripomenutie sa na stuhe, tričkách. Je to zároveň jednoduché, nenákladné pripomenutie sa.

4.3.2016 sa konala pietna spomienka, položenie kytice na cintoríne a pri pomníky padlým obce Valaská, okr. Brezno pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Za r. 2017 niet informácie. Ak sa akcia nekonala, iniciatívu by mohla prevziať ľavica a pokračovať v tradícii. Je to zároveň jednoduché, nenákladné pripomenutie sa. Skromne, slušne, bez zástav.

16.3.2018 Deň ľudovej rozprávky.

Pripomína sa od r. 2008, kedy vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice konanej pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského. V tento deň viaceré knižnice pripravujú svoje podujatia.

28.marec: Deň učiteľov

Diskusie, články k významu vzdelania a postavení učiteľa v socialistickej spoločnosti.

18.apríl: Európsky deň za práva pacientov.

Podujatia, diskusie, články k znižovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti, dlhým čakacím lehotám u lekárov.

1.4.1963 bol založený Filmový ústav (FÚ)

v Bratislave ako pobočka Československého filmového ústavu (ČSFÚ) v Prahe. Súčasťou FÚ sa stala filmová knižnica a filmový archív, ktorý pod názvom Slovenský filmový archív založil už v r. 1958 v Ústrednej požičovni filmov historik Ivan Rumanovský. FÚ bol organizačne začlenený pod riaditeľstvo Filmovej tvorby a distribúcie v Bratislave a metodicky bol riadený ČSFÚ v Prahe. V r. 1969 premenovaný na Slovenský filmový ústav.

Pripomienka tejto udalosti v ľavicových médiách – zdôraznenie tzv. Zlatej éry čs. filmu a divadla, pod ktorú sa podpísali aj dobré podmienky. Zaslanie pozdravného listu vedeniu Filmového ústavu.

1.4.1988 bol založený v Slovenskej socialistickej republike Národný park Malá Fatra.

Poslať pozdravný list vedeniu NP. Pripomenúť udalosť v médiách.

22.4.2018 Podujatia ku Dňu Zeme.

Brigády, spojené s diskusiami a prezentáciou dokumentov, faktov o ničení planéty Zem kapitalizmom.

29.4.2018: Pripomenutie obetí bojov s banderovcami položením kytice.

Strážmajster ZNB Čestmír Dobrovolný, útvar ZNB Ostříž Prešov, nar. 24. 12. 1924, zabitý na hranici 29. 4. 1948, padol v boji s banderovcami.

Ako súčasť osláv Prvého mája by mohli komunisti v mestách, obciach organizovať:

-Stavanie mája

– Futbalový, volejbalový, šachový turnaj. Medzi blízkymi obcami, alebo medzi mladými a staršími v obci, medzi pravicovým a ľavicovým klubom v obci.

– Turistická vychádzka na blízke pamätné ľavicové miesto, napr. k Jilemnického horárni pri Čiernom Balogu, Pamätník fiľakovského štrajku, ap.

– Cykloturistická vychádzka na blízke pamätné ľavicové miesto, alebo len do prírody.

10.5.2018: Svetový deň – pohybom k zdraviu.

Futbalové stretnutie medzi KSS a Vzdor-Strana práce. Alebo medzi regionálnymi klubmi Vzdor-Strany práce. Aj v zastúpení rodinných príslušníkov.

Starostlivosť o miestne ihrisko pre mládež. Organizovanie športových zápasov pre mládež – futbal, volejbal. Organizovanie šachových podujatí.

Máj 2018:

Futbalové stretnutie medzi KSS a Vzdor-Strana práce. Alebo medzi regionálnymi klubmi Vzdor-Strany práce. Aj v zastúpení rodinných príslušníkov.

Starostlivosť o miestne ihrisko pre mládež. Organizovanie športových zápasov pre mládež – futbal, volejbal. Organizovanie šachových podujatí.

14.5.2018: Deň matiek.

Podujatia ku Dňu matiek, články, údaje o starostlivosti o rodinu, matky, deti v socializme.

16.5.2018 (ale aj 25.1.) uplynie 330 rokov od narodenia slovenského národného hrdinu Juraja Jánošíka.

Ľavicové stretnutie pri soche Juraja Jánošíka v Terchovej.

25.5.2018: Pripomenutie obetí panskej demokracie v Košútoch – položením kytice.

25 5.1931 zastrelili četníci 3 poľnohospodárskych robotníkov a viacerých zranili na verejnom zhromaždení v Košútoch. V obci Košúty sa nachádza pomník obetiam kapitalizmu na pamiatku tejto udalosti. Tri hroby na cintoríne pripomínajú obete tejto udalosti.  Tiež pomník – busta komunistického funkcionára Štefana Majora, organizátora zhromaždenia. Viac pozri v Pamätné miesta…

31.5.2018: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Podporučík Alexandr Grochal, nar. 5. 3. 1912, krajské veliteľstvo Štátnej bezpečnosti Žilina, zavraždený členom protištátnej skupiny v oblasti Žiliny 31.5.1954.

1.jún 2018: Medzinárodný deň detí.

Podujatia ku dňu pre deti, rodiny.

Jún 2018: Dni humoru na Spiši. Humoristický festival (minule 2.-3.6.2017)

Pripraviť pásmo humoru a vtipov na účet kapitalistického raja.

14.6.1978 bol v Slovenskej socialistickej republike založený Národný park Nízke Tatry.

Poslať pozdravný list vedeniu NP. Pripomenúť udalosť v novinách

18.6.2018: Pripomenutie robotníckych obetí pri Červenej Skale.

18.6.1932 boli v Červenej Skale pri stavbe železnice z Červenej Skaly do Margecian zastrelení dvaja robotníci, 21 ťažko zranených.

1.júl 2018: Medzinárodný deň družstiev.

Podujatia, diskusie, články, fakty o družstevníctve v socializme.

5.7.2018: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Strážmajster Rudolf Cigula, nar. 26. 2. 1920, stanica ZNB Jakubčovice, zavraždený ozbrojeným teroristom 5.7.1952.

26.7.2018: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Práporčík (poručík in memoriam) Štefan Hrabovský-Salášek, nar. 5. 3. 1918, krajské veliteľstvo Štátnej bezpečnosti Prešov, zastrelený pri výsluchu zadržaným protištátnym agentom Pavlom Džubanom 26.7.1949.

31.7.2018: Pripomenutie obetí bojov s banderovcami položením kytice.

Vrchný strážmajster ZNB Matěj Štěpita, oblastné veliteľstvo ZNB Bratislava, nar. 26. 2. 1897, zabitý na hranici 31.7.1948, zavraždený banderovcami.

5.9.1957, po niekoľkoročnej prestávke, začalo pravidelné rozhlasové yysielanie z Banskej Bystrice. Na počesť tejto udalosti, pri 60. výročí, 5. 9. 2017 bola na budove, kde dnes sídli BBSK, odhalená primátorom pamätná tabuľa.

10. 9. 1947 v boji s banderovcami blízko Malužinej padol strážmajster ZNB Jaroslav Salaš (nar. 29. 5. 1925). Za obcou pri vstupe do Malužinskej doliny sa nachádza pamätná tabuľa Jaroslavovi Salašovi. V strede obce sa nachádza tiež pamätník padlým obetiam druhej svetovej vojny.

13.9.2018: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Poručík in memoriam Jozef Hrivňák, stanica ZNB Hyby, nar. 20.2.1918, zastrelený pri stíhaní ozbrojených členov protištátnej skupiny 13.9.1949

1.10.2018: Medzinárodný deň starších osôb.

Podujatia pre dôchodcov, domy dôchodcov. Stačia kytičky, drobné darčeky, pomoc s nákupmi, prácami.

7.október (2015) vyhlásila Medzinárodná odborová organizácia (MOK) za Svetový deň za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work)

8.10.2018: Pripomenutie obetí štrajku robotníkov v Trenčíne kyticou kvetov.

8.10.1924 bol v Trenčíne pri štrajku textilných robotníkov zastrelený jeden robotník a 8 ťažko zranených.

17.október 2018: Medzinárodný deň boja proti chudobe.

Podujatia, diskusie, články, fakty o prehlbovaní chudoby v kapitalizme.

27.10.1968 NZ ČSSR schválilo ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o čs. federácii, účinnosť nadobudol od 1. 1. 1969. Bola vyhlásená československá federácia, pozostávajúca z dvoch rovnoprávnych národných republík – Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Federácia začala existovať od 1. 1. 1969.

27.10.1968 NZ ČSSR prijalo zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v ČSSR (s účinnosťou od 1. 1. 1969)

Október 2018: Vysádzanie stromov

Október 2018: Predajná záhradkárska výstava.

Spojená s rozdávaním propagačných letákov, novín, diskusiami.

Nájdenie vlastného záhradkárskeho, iného priestoru.

11.11.2018: Pripomenutie obetí na hraniciach položením kytice.

Vrchný strážmajster PS ZNB Ludovít Gregor, Pohraničná stanica ZNB Čičov, zabitý na hranici 11.11.1949.

11.11.2018: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Vrchný strážmajster František Penczják, stanica ZNB Dlhé Pole, zastrelený agentom zahraničnej rozviedky 11.11.1952.

16.11.2018: Pripomenutie obetí protestov v Polomke.

16.11.1932 v Polomke pri proteste proti exekúciám boli zastrelení dvaja obyvatelia Polomky a 46 obyvateľov bolo postavených pred súd.

Návrh: Spoločný Silvester 2018 organizácií Socialistického frontu, SZPB, DAVDVA: na chate, v prenajatej miestnosti.

Návrh: Silvestrovská turistická vychádzka na Kamzík (Bratislava), Považský Chlmec ap.  (Žilina), atď.

 

Pokračovanie v r. 2019:

 

1.1.2019 Podujatia k Svetovému dňu mieru.

Diskusie, ukážky mierovej politiky socialistických krajín.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

16.1 1967 uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR) číslo 9 bol pred 50 rokmi zriadený Pieninský národný park (PIENAP).

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu PIENAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území PIENAP.

16.1.1970 bola vyhlásená za stavbu mládeže stavba Základnej školy v Nemeckej.

 

NÁMETY NA CELOROČNÉ AKCIE:

Zriadenie digitálnej Encyklopédie socializmu.

Zatiaľ digitálnej. Teda zozbieranie údajov o produkcii socializmu: Výrobky, potraviny, autá). Stavby (stavby mládeže, elektrárne, mosty, železnice, podniky). Filmová produkcia (zoznam filmov, zákony, podpora, divadelná produkcia, rozvoj folklóru (zoznam súborov, festivalov). Rozvoj vzdelania a vedy (zakladanie škôl, zakladanie vedeckých ústavov). Ochrana prírody (zakladanie Národných parkov.
Encyklopédia základných socialistických a marxistických pojmov.

K tomu je potreba len vytvorenia webovej stránky a utvorenie redakčnej rady.

Zriadenie DIGITÁLNEHO OBRAZU SOCIALIZMU

Sústredenie na webovej stránke fotografií, obrázkov z obdobia budovania socializmu (stavby mládeže, elektrárne, železnice),  budovanie priemyslu, poľnohospodárstva, úspechy kozmického výskumu, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, šport, rekreácia, predstavenie celého sortimentu produkcie socializmu (potraviny, stroje, autá),  obrázky z Kuby, Číny.

Význam: Propaganda predstavuje mládeži negatívny obraz socializmus, je potrebné na obrázkoch ukázať iný obraz.

Organizovanie diskusných fór (Hyde parkov) v mestách.

Ľudia rozvinuli, individualizovali, zároveň sa tým cítia osamotení i odcudzení, potrebujú sa vyrozprávať. Japonci si dokonca platia tzv. načúvačov.

Organizovať pravidelné diskusné miesta, kluby – v parkoch, klubových miestnostiach. Bez prílišnej ideologizácie, zástav, aby nemohli byť pochopené ako demonštrácie, ale bežné diskusné stretnutia ľudí. Ale mať ich ohlásené na úradoch.

Nerobiť problémy s tým, ak sa tam vyskytnú provokatéri s provokačnými vystúpeniami. Ak budú nahlásené na úradoch, budú aj chránené pred provokatérmi, môže ich odviezť polícia.

V Bratislave napr. v Sade Janka Kráľa, na Nám. Hraničiarov, na Námestí Slobody, na Slavíne.

Zriadenie sociálneho bazáru, skladu (charity).

Ľudia môžu prinášať zdarma šatstvo, obuv, rôzne veci – sociálne znevýhodnení si môžu zdarma povyberať.

Alternativy.sk majú na tento účel už pripravené knihy, obuv, šatstvo.

Je možné požiadať mesto o poskytnutie nevyužívanej budovy, priestorov.  Priestory pritom je možné využívať aj na diskusie s občanmi, prichádzajúcimi za pomocou.

Je možné požiadať o dotáciu na činnosť charity, podobne ako ju dostávajú cirkevné organizácie a fakticky z nej si zabezpečujú svoju propagáciu. Získavať 2 % z daní od občanov.

Potraviny je možné získavať zdarma od Potravinovej banky Slovenska.

Každoročne pri príležitosti výročí, sviatkov obdarovať vytypovanú rodinu vo finančnej tiesni vyzbieraným šatstvom, obuvou, hračkami, knihami, peniazmi.

V Bratislave a Rimavskej Sobote pre záujemcu z radov ľavice o poskytovanie takejto aktivity viem poskytnúť šatstvo, obuv, knihy, plyšové hračky ap.

Zriadenie kompostovísk, kompostovanie v mestách, na dedinách.

Spolupráca s Priatelia Zeme, Stranou zelených, OZ Žime krajšie.

 

KALENDÁR PODUJATÍ NA R. 2019:      

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska – 70. výročie.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

1. januára 2019 oslávi socialistická Kuba 60. výročie revolúcie – Deň nezávislosti.

24.4.1949 bola založená Pionierska organizácia SZM – 70. výročie.

19.5.1949 – 70. výročie úmrtia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

29.10.1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže – 70. výročie.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948.

2.12.2019 – 100. výročie narodenia Rudolfa Jašíka.

Spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu Rudolfa Jašíka (2.12.1919 Turzovka – 3.7.1960, pochovaný v Partizánskom).
V Turzovke má zriadenú Pamätnú izbu Rudolfa Jašíka v Kultúrnom dome.

Koncom mája sa koná na ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom Memoriál Rudolfa Jašíka.

Základná škola Rudolfa Jašíka, Partizánske, Obuvnícka 432

16.12.1949 v Košiciach vznikla Vysoká škola veterinárska v Košiciach, jediná svojho druhu na Slovensku, po brnenskej druhá v Česko-Slovensku – 70. výročie.

27.12.2019: Pripomienka 115. výročia narodenia politika, básnika, publicistu, spoluzakladateľa DAV-u Ladislava Novomeského.

Pripomenutie v médiách. Položenie kytice kvetov k urne na cintoríne v Slávičom údolí, Bratislava.

Sú po ňom pomenované školy (Gymnázium L. Novomeského, Bratislava, Gymnázium L. Novomeského, Senica, ZŠ L. Novomeského, Lučenec, Košice), ulice, časopisy, ceny či občianske združenia.

Rodný dom v Budapešti, urna v panteóne na cint. v Slávičom údolí,

Literárna pozostalosť v Literárnom archíve Matice slovenskej (LAMS)

Socha od J. Kulicha Senici (odhalená 13. decembra 1984)

busta Novomeského v Banskej Bystrici

Novomeského busta na košickom Kuzmányho sídlisku

pamätná tabuľa na Štúrovej ulici v Bratislave

Spoločnosť Ladislava Novomeského – Nitra

Literárna súťaž Novomeského Nitra (2003 – 2009 , obnovená 2015)

31.12.1979 bola ukončená výstavba vodného diela Dalešice – 40. výročie.

Reklamy

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s