Kalendár ľavicových a ľudových podujatí

Tradičné ľavicové a ľudové podujatia v r. 2020 – kliknúť na aktuálny mesiac.

 

1.januára slávi socialistická Kuba výročie revolúcie 1959 – Deň nezávislosti.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

10. január: Pietna spomienka a kladenie vencov k hrobu významnej osobnosti novodobých slovenských dejín Gustáva Husáka.

Január 2020: Uctenie 75. výročia bojov o Dargovský priesmyk (vlani 18.1.2019)

18.1.2019 sa oficiálneho pietneho aktu za účasti Čestnej jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho, viacerých starostov Trebišovského a Košického okresu sa zúčastnili aj delegácie KSS, Vzdoru-SP, Frontu ľavicovej mládeže a delegácia SZPB.

18.1.2020: 45. ročník Pochodu vďaky SNP (pamätný deň 13.1.1945))

Na pamiatku a poctu obetiam tragického 13. 1. 1945 – TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová organizujú v spolupráci s Obcou Cigeľ, Mestom Handlová, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou klubu slovenských turistov Prievidza Pochod vďaky SNP. Ide o lyžiarsko-bežkársky pochod. V r. 2017 sa ho zúčastnilo 2175 účastníkov, medzi návštevníkmi bol prítomný aj predseda vlády SR R. Fico.

V r. 2018 a 2019 si pamiatku obetí uctili aj komunisti, protifašistickí bojovníci a občania mieru položením vencov a kytíc k pamätníku obetiam 2. svetovej vojny. Za KSS sa zúčastnila delegácia spolu s predsedom KSS.

Dve bežkárske (záleží od počasia) a štyri pešie trasy Pochodu vďaky smerujú z Cigľa na Biely kameň, na Jančekovu skalu, alebo do Handlovej.

Informácie: http://www.cigel.sk, http://www.handlova.sk , http://www.pochodvdaky.sk

19.1.2020: Uctenie 75. výročia oslobodenia mesta Košice položením vencov a kytíc (Košice boli oslobodené 19.1.1945)

14:00 hod.: Pietny akt kladenia vencov a kytíc na Námestí osloboditeľov.
14.:40 hod.: Pietny akt a príhovory pri pamätníku gen. Petrova v Mestskom parku.
15:30 hod.: Sprievodné podujatie DAVDVA – Premietanie filmu v Knižnici DAVDVA, Hlavná 68, Košice.
Organizuje Mesto Košice, OÚ Košice, Košický samosprávny kraj a SZPB.

Január 2020: 43. ročník tradičného turisticko – lyžiarskeho Pochodu vďaky po stopách osloboditeľov Čierny Balog (vlani 19.1.2019)

Začiatok akcie na Námestí v Brezne – kladením venca k pomníku.

Trasa pochodu: Čierny Balog /monument. pamätník SNP / … Brezno, cez horský hrebeň Koreňová /861 m m. m./, dĺžka cca 12 km, prevýšenie 400 m je stredne náročná.

Pochod má prívlastok Memoriál Jána Zemku, na pamiatku jeho zakladateľa – priameho účastníka SNP,  dlhoročného aktívneho športovca a funkcionára SZPB.

Kontakt: Milan Kováčik 0915474305

24.1.2020: Spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Krompachy

Pri Pamätníku osloboditeľov.

Pozýva mesto Krompachy.

Január 2020: Pietna spomienka pri príležitosti 745 výročia oslobodenia mesta Spišská Belá v 2. svetovej vojne (vlani 26.1.2018)

Pri Mestskom úrade.

Pozývajú mesto Spišská Belá a SZPB Spišská Belá.

Január 2020: Pripomenutie 75. výročia oslobodenia mesta Brezno spod nacistickej okupácie (vlani 25.1.2019? mesto bolo oslobodené 31.1.1945)

Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční pri pomníku padlým v II. svetovej vojne na námestí v Brezne.

Január 2020: Slávnostný pietny akt pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Heľpa (vlani 27.1.2019)

4.február – je Medzinárodným dňom boja proti nezamestnanosti. Pripomenutie v médiách.

4.február: Pripomenutie obetí hladového pochodu pri Duchcove

4.2.1931 pri hladovom pochode pri duchcovskom viadukte zastrelili četníci chrániaci záujmy veľkopodnikateľov 4 baníkov: Jozefa Kadleca, Antonína Zeithanmera, Jozefa Studničku a Alise Lamača.

Február 2020: Oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Hriňová (vlani 10.2.2018) 

V mestskom parku pri pamätníku SNP.

Pozýva mesto Hriňová a ZO SZPB.

12.2.2017 kytice k pomníku položil primátor mesta, zástupca SZPB, zástupca KSS Anton Trebuľa, zástupca strany SMER, zástupca ZŠ.

Február 2020: Spomienka pri príležitosti 75. výročia tragických udalostí pri Melku (vlani 20.2.2018)

Organizuje Oblastný výbor SZPB Bratislavského kraja.

Cintorín Slávičie údolie, Bratislava.

20.február: Svetový deň sociálnej spravodlivosti – pripomenutie

Podujatia, diskusie, dokumenty, fakty k téme sociálnej spravodlivosti.

21.2.2020: Uctenie pamiatky Krompašskej vzbury – 97. výročie, pri Pamätníku osloboditeľov

Okolo 21. februára sa tradične pri príležitosti výročia Krompašskej vzbury z 21. 2. 1921 koná spomienkové stretnutie za účasti predstaviteľov mesta, dychovej hudby a početnej delegácie komunistov Krompách, Prešova, Spišskej Novej Vsi a celého Slovenska.

21.2.1921 na dvore Krompašskych železiarní demonštrovali ženy robotníkov proti zníženiu prídelov múky. Kvôli potýčkam s četníkmi sa k nim pridali aj muži. Veliteľ četníkov zastrelil 19 ročného robotníka a dal povel k streľbe. Výsledkom boli 4 mŕtvi a 14 ťažko zranených a mnoho prepustených z práce.

Nebola to ojedinelá streľba, kapitalizmus dával často strieľať do robotníkov a nepohodlných. Prehľad takýchto udalostí si môžeme prezrieť v článku (Pozri Krompašská vzbura a február 1948)

21.2.1848 Karol Marx a Friedrich Engels publikovali manifest Komunistickej strany – 171 rokov.

Február 2020: Pietna spomienka na Slavíne pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie Dňa obrancu vlasti (vlani 21,2,2018) 

Pozýva ruské veľvyslanectvo v SR.

25.február: 72. výročie Víťazného februára – demokratického prevzatia moci robotníckou triedou.

Pripomenutie prostredníctvom článkov, zhromaždení.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel).

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

25.2.1978 zomrel Ján Poničan, slovenský spisovateľ, dramatik, prekladateľ a publicista. Spoluzakladateľ ľavicového DAV-u (* 1902) – 41. výročie. Pripomenutie v médiách.

2.3.2020: Pripomenutie obetí protestov vo Volovci

2.3.1933 bol vo Volovci pri proteste nezamestnaných proti zatknutiu a zbitiu robotníckej delegácie četníkmi zastrelený 1 robotník a 3 nezamestnaní boli zranení.

8.marec: Prianie ženám k MDŽ, stretnutie so ženami ľavicového spektra.

– súčasťou by mohlo byť organizovanie mestskej, obecnej ženskej súťaže v pletení, štrikovaní, šití, účesoch, varení.

Marec 2020: Beh oslobodenia Krupiny –6. ročník (vlani 9.3.2019)

Info: http://beh.sk/pretek/beh-oslobodenia-krupiny-4/

Marec 2020: Pietny akt pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Zvolen (vlani 14.3.2019).

O 11 hod. pri Pamätníku Červenej armády na Námestí SNP a o 11.45 hod. na Ústredných vojenských cintorínoch.
Pozývajú: Mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne centrum, OV SZPB

Marec 2020: IV. ročník Brnenského odborného seminára (vlani 16.3.2019).

Vystupujú aj slovenskí marxisti.
Organizujú Spolok CERES a KSČM Brno.

16.marec: Deň ľudovej rozprávky.

Pripomína sa od r. 2008, kedy vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice konanej pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského.

Viaceré knižnice tento deň robia podujatia pre deti a dospelých (Knižnica Kysucké Nové Mesto)

18.3. – Výročie narodenia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu (nar. 18.3.1901)

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

18.3.2020: 75. výročie vypálenia slovenskej obce Kalište

18.3.1945 nemeckí vojaci z pomsty za pomoc partizánom obec vypálili, časť obyvateľov postrieľali, časť odviezli do zajatia.

V roku 1961 uznesením predsedníctva SNR č. 24 zo dňa 27.2. 1961 Kalište vyhlásili za Národnú kultúrnu pamiatku. Sú tam zrekonštruované iba 2 domky, malá zvonička a základy obytných domov.

Areál Národnej kultúrnej pamiatky Kalište aj s expozíciou je pre návštevníkov otvorený od 14. mája do 30. septembra 2016 každý deň okrem pondelka od 10.00 – 17.00 h.

Pietna spomienka na hrôzy Kališťa sa konala 22. 6. 2019 aj za účasti KSS.

Marec 2020: Tradičný výstup na vrch Zvolen pri príležitosti oslobodenia mesta Zvolen (vlani 23.3.2019)

8 hod. Slávnostné otvorenie, príhovor primátorky, položenie kytíc k pamätníku Sovietskej armády
Pozývajú Klub slovenských turistov Pustý hrad Zvolen, Mesto Zvolen

Marec 2020: Spomienková slávnosť pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Lehota (okres Nitra) od nacistických agresorov (vlani 29.3.2019)

V r. 2017 bola na budove obecného úradu odhalená pamätná doska pripomínajúca 27 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní obce.

Marec 2020: 46. ročník Behu oslobodenia v Topoľčiankach (vlani 30.3.2019)

Miesto konania: Topoľčiansky park.

Organizujú: ZŠ, obec, Tatran, n.o., ZO SZPB Topoľčianky

ONLINE PRIHLASOVANIE:

http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1237&lng=sk .

Marec 2020: Beh oslobodenia obce Dolná Lehota, okr. Brezno a 1. slovenského kozmonauta – XXXVII. ročník (vlani 30.3.2019)

Organizujú obec, TJ Dolná Lehota, Okresná organizácia Smer-SD Brezno
Informácie: Viera Hudíková, Dolná Lehota, tel.: 048/6179237, 0911 590 851, e-mail: dolnalehota@zoznam.sk

4.4.2020: Pietna spomienka na 75. výročie oslobodenia Bratislavy na Slavíne. Kladenie vencov predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva v SR a delegácie parlamentu Ruskej federácie

Kladenia vencov sa zúčastňujú aj predstavitelia ľavicových strán.

Súčasťou je aj pietna spomienka pri Pomníku víťazstva (pri Redute) za účasti primátora Bratislavy a predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

4.4.2020: Pietna spomienka 75. výročia oslobodenia Bratislavy Červenou armádou.

Pozýva primátor Bratislavy a Oblastný výbor SZPB v Bratislave.

4.4.2020: Pripomienka oslobodenia obce Harmanec.

Každý rok 4. apríla si obec pripomína oslobodenie obce. Organizuje ZO SZPB.

Apríl 2020: Petržalské pamätanie – 8. stretnutie pri príležitosti oslobodenia Petržalky Červenou armádou (vlani 5.4.2019)

Pozýva Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave.

Pri pamätníku obetiam nacistickej zlovôle na petržalskom cintoríne.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948 – 72. výročie.

29. 10. 1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže.

Apríl 2020: Beh oslobodenia Kálnice – 4. ročník (vlani 6.4.2019)

Informácie: Mgr. Iveta Polúchová, ocu@kalnica.sk, tel. : 032 779 88 32, beh.sk

Apríl 2020: Beh oslobodenia Turian – memoriál Eda Vojta (vlani 6.4.2019)

Informácie: BS Tatran, Mgr. Jozef Liskaj, Ul. ČA 25, 038 53 Turany, tel.: 0908 933 195, e-mail: jozefliskaj@centrum.sk

Apríl 2020: Jilemnického jarná 25-ka (vlani 7.4.2019)

Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá poriada každoročne pri príležitosti nedožitých narodenín Petra Jilemnického turistický pochod „Jilemnického jarná 25-ka“. V r. 2019 by mal prebehnúť jeho 42. ročník. Pochod bol aj minulý rok zaradený do medzinárodného kalendára IVV – medzinárodnej organizácie pre ľudový šport. Akcie sa v r. 2016 zúčastnilo celkovo 3 586 účastníkov, z toho 151 zo zahraničia. Trasy boli vedené tak, aby boli využité lesné a poľné cesty, turisticky značené chodníky a cesty pre motorové vozidlá. Pešie trasy boli v dĺžkach 10, 15, 25 km a cyklotrasy v dĺžke 60 km.

Apríl 2020: Pripomenutie 75. výročia oslobodenia mesta Trenčianske Teplice (naposledy 10.4.2017, mesto bolo oslobodené 9.4.1945)

10.4.2017 si ZO SZPB pripomenula tento deň položením kvetov k pamätníku, na ktorom je pamätná tabuľa.

9.4.1990 sa vo dvore pracoviska upálil 58-ročný Július Hríbik, bývalý ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie. Bol odvolaný z funkcie 12. 2. 1990. Pripomenúť článkom, akciou, položením kvetov obetiam kapitalizmu.

Július Hríbik zanechal list na rozlúčku. Napísal v ňom, že takto protestuje proti politicky motivovanému prepúšťaniu vedúcich pracovníkov SOI, najmä členov KSČ z funkcií.

JUDr. Alexander Vajda, pracovník Krajského inšpektorátu SOI v Bratislave, ktorý s J. Hríbikom spolupracoval asi 3 roky, povedal: „Pána Hríbika som poznal ako zásadového, seriózneho, inteligentného, pritom húževnatého a pracovitého človeka. Nepamätám sa ani na jeden prípad, žeby úmyselne poškodil svojich spolupracovníkov. Naopak, bol veľkorysý a spravodlivý. Pravda, bol dosť ambiciózny a neprístupný k pracovníkom.“ (Ľudská pochodeň, Pravda 10. 4. 1990)

V r. 1996 sa v Slovenskej republike upálil mladý človek, Zoltán V. Ako dôvod uviedol nezamestnanosť.

Apríl 2020: Pripomenutie oslobodenia Holíča Sovietskou armádou (vlani 11.4.2019)

Každoročne si mesto položením vencov k pomníku na Námestí mieru pripomína 11. apríla oslobodenie Holíča Sovietskou armádou.

Apríl 2020: Turistický pochod Vojenská päťdesiatka – súčasť osláv oslobodenia mesta Trenčín – 45. ročník (vlani 13.4.2019, mesto Trenčín bolo oslobodené 10.4.1945))

Tradíciu turistického pochodu založili mládežníci – vojaci trenčianskej letky s podporou jej veliteľa ( priameho účastníka protifašistického odboja ) v roku 1973. Turistický pochod sa začína pri pamätníku obetí zavraždených nacistami v lesoparku na trenčianskej Brezine a končí sa pietnym stretnutím pri Pamätníku Slovenského národného povstania a pri pomníku na cintoríne partizánov na Jankovom vŕšku.
44.ročník organizujú Klub slovenských turistov – Dukla Trenčín a TTS Trenčín, Oblv SZPB Trenčín a Zväz vojakov Slovenskej republiky
Informácie na tel.: 0907 212 406 alebo: janka.salviany@gmail.com

Apríl 2020: Beh oslobodenia Turčianskej Štiavničky – 27. ročník (vlani 20.4.2019)

Informácie: Mgr. art. Peter Vrabec, tel.: 0904 998 993 , e-mail: petervrabec@piktus.sk

21.4.1948 zákonom NZ ČSR č.95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon) sa v Československu zaviedlo povinné deväťročné vzdelávanie mládeže a sprístupnili sa všetky stupne škôl pre deti zo všetkých vrstiev pracujúcich.

72.výročie. Pripomenúť v médiách.

22.4.2020: Deň Zeme.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa organizuje podujatie Upracme (si) Slovensko (upracmeslovensko.sk. V r. 2019 sa do neho zapojilo niekoľko slovenských miest, napr. aj bratislavská Petržalka.

Apríl 2020: Bratislavská burza kníh (vlani 20.-26.4.2017)

Nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Klariskej 16.

Obľúbená charitatívna akcia v spolupráci s bratislavskými knižnicami. Knihy sa predávajú za symbolickú cenu, pričom výťažok sa venuje na revitalizáciu Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých. Vstup na burzu je zdarma.

Apríl 2020: Pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Strečna pri hrobe padlých na miestnom cintoríne v Strečne a Pamätníku francúzskym partizánom na Zvonici (Strečno bolo oslobodené 26.4.1945).

Apríl 2020: 35. ročník Behu oslobodenia pri príležitosti oslobodenia Strečna od nacistickej okupácie (mesto bolo oslobodené 26.4.1945, beh je organizovaný v nedeľu, najbližšiu výročiu)

Apríl 2020: Spomienkové stretnutie pri pamätníku v obci Skalité Žilinského kraja pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2. svetovej vojny v Európe (vlani 26.4.2019)

Apríl 2020: Beh oslobodenia Chtelnice, okr. Piešťany – XXXV. ročník (vlani 27.4.2019)

Web: http://beh-oslobodenia-chtelnice.webnode.sk/

Apríl 2020: 42. ročník Výstupu na Minčol pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Vrútky (vlani 27.4.2019)

Pozýva Klub Slovenských turistov Vrútky.

Apríl 2020: Novomestská Päťdesiatka – Pochod oslobodenia (vlani 27.-28.4.2019)

Trenčín, OKST Podjavorina, Nové Mesto nad Váhom
Pešie trasy: 10, 20, 35, 55 km. Cyklo 65 km. Info: Peter Srdoš, +421944 202335, novomestska@gmail.comTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Apríl 2020: Pietna spomienka v Kysuckom Novom Meste spojená s kladením venca k 75. výročiu oslobodenia mesta v mestskom parku (vlani 30.4.2019)

Apríl 2020: Pietny akt v Bytči k 75. výročiu oslobodenia mesta Žilina (vlani 30.4.2019)

Pri pamätníku v Bytči.

Apríl 2020: Beh oslobodenia obce Kalná nad Hronom (vlani 30.4.2019)

Apríl-Máj 2020: medzinárodný motorkársky pochod „Cesta víťazstva – na Berlín!“ (vlani 26.4.-9.5.2019)

Realizujú ho členovia ruského Klubu Noční vlci a stovky priaznivcov z iných krajín. Pochod vedie cez Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Česko, Nemecko,  každej krajine členovia motoklubu položia vence k pamätníkom padlých v druhej svetovej vojne, na Slovensku na Slavíne.

4.-5.5. sa Noční vlci zastavia v B, Bystrici, Zvolene, Štúrove a Bratislave.

Apríl 2020: Deň ľudových tradícií v Rimavskej Sobote a Tisovci

Garant: Dom Matice slovenskej, Rimavská Sobota

1. máj 2020: Tradičné prvomájové oslavy Sviatku práce

Krompachy 2020

 

Košice 2019 od 10 hod. na Hlavnej ulici, organizuje KSS

Košice 2019, Husia pláž, od 11 hod. Príhovory KSS a armády, lampiónový sprievod, kultúrny program

Spišská Nová Ves 2019, 30. 4. od 15 hod. pred Levočskou bránou, organizuje KSS

Vysoké Tatry 2019, od 10 hod. majáles, sprievod hudobných súborov, kultúrny program

Humenné 2019: Od 14.30 v amfiteátri mesta Humenné. Stavanie mája, vystúpenie folklórnych skupín. Organizuje MsKS.

Trebišov 2019, Trebišovský majáles pri príležitosti Sviatku práce. 30.4. stavanie mája, 1.5. kultúrny program

Lučenec 2019. od 16.30 majáves, stavanie mája, kultúrny program

Zvolen 2019 o 9.30 hod.. pred pamätníkom SNP, organizuje KSS Zvolen.

Zvolen 2019: o 10 hod. Oslavy 1. mája. Vystúpenie kapely. Prehliadka veteránov. Organizuje mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum.

Zvolen – Brezno 2019, 1. 5. 2019 mimoriadna jazda historickým vlakom na trati Zvolen – Brezno s možnosťou návštevy Čiernohorskej železnice.

Liptovský Mikuláš 2019, o 10 hod. Slávnostný program venovaný oslave Sviatku práce, spojený s pietnym aktom kladenia vencov. Ulica 1. mája. Symbolické otvorenie Fontány Metamorfóza. Organizuje: Mesto Lipt. Mikuláš.

Ružomberok 2019, o 10 hod,. Stavanie mája, prvomájové zvyky, ľudová hudba.

Kysucké Nové Mesto 2019, o 10 hod. Oslava prvého mája, Belanského ulica, Námestie slobody. Sprievod mestom, s mažoretkami, dychová hudba, kultúrny program.

Žilina 2019, od 11 hod. (do 14 hod.) – Konfederácia odborových zväzov a Žilinský samosprávny kraj pozývajú na oslavu 1. mája – Sviatok práce, ktorá sa uskutoční v Budatínskom parku.

Partizánske 2019, 30.5. stavanie mája, lampiónový sprievod, ľudová hudba. 1. máj ľudová hudba, stretnutie s predstaviteľmi mesta,

Topoľčianky 2019, kultúrny program, stánky, prezentácia firiem

Bánovce nad Bebravou 2019, 30.4. stavanie mája, kultúrny program, 1. 5. 2019 od 14 hod. prvomájový koncert

Studienka 2019, od 14.30 hod. oslavy 1. mája, tradičný prvomájový sprievod, hudba, kultúrny program

Malacky 2019, od 10.15 1. máj venovaný deťom v Zámockom parku, bohatý program

Bernolákovo, majáles od 15 hod., bufet, atrakcie pre deti, koníky

Hviezdoslavov, stavanie mája od 14.30, ľudová hudba, futbalový zápas, stánky

Máj 2020: Pri obci Veľká Lodina tradičná spomienka na padlých bojovníkov, ktorí položili svoje životy pri boji s banderovcami (vlani 4.5.2018)

Niekoľko kilometrov od obce sa nachádza pamätná tabuľa s textom: „V BOJI PROTI BENDEROVSKÝM BANDÁM PADLI DŇA 4.5. 1948 STRÁŽMAJSTRI ZNB EMANUEL POLÁK nar. 22.8. 1918, JOZEF PROŠEK nar. 20.6. 1924. ČESŤ ICH PAMIATKE!“.

Akciu tradične organizuje viacero miestnych organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu českého pohraničia a jeho slovenská sekcia KČP východné Slovensko. V r. 2017 boli prítomní aj viacerí zástupcovia Vzdoru-strany práce, s prejavom vystúpil podpredseda Vzdoru-strany práce Martin Zeleňák.

Na spomienkovú slávnosť dorazil aj plný autobus s českými občanmi.

Máj 2020: Do práce na bicykli (vlani 5.-31.5.2019)

Od 5. do 31. 5. 2019 sa konal už 6. ročník súťaže Do práce na bicykli.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

V r. 2019 sa do súťaže prihlásilo 99 samospráv.

Viac informácií, pravidlá súťaže, kontakt nájdete na www.dopracenabicykli.eu.

Máj 2020: Tradičný hviezdicový výstup na Javorinu nad Stráňavami pri príležitosti osláv 75. výročia ukončenia II. svetovej vojny (vlani 5.-6.5.2019)

Žilina, KST SOKOL ŽILINA, OcÚ Stráňavy, Žilinský samosprávny kraj. Info: Eva Vargová, Juraj Nedorost, Alžbeta Baroniaková, 0907 228035, 0904 375092, 0915 181650, e.c.vargova@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , juraj@nedorost.sk  , baroniakova.alzbeta@gmail.com http://kstsokol.estranky.sk

Máj 2020: Deň víťazstva – Pietny akt položenia kytice k pamätníku v Heľpe (vlani 6.5.2019)

7.5.2020: Spomienkové stretnutie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Krompachy, pri Pamätníku osloboditeľov

Máj 2020: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny – Liptovský Mikuláš, Pamätník vojakom Sovietskej armády (vlani 7.5.2019)

Máj 2020: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom – Košice (vlani 7.5.2019)

Námestie osloboditeľov, Košice.
Pozývajú: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Okresný úrad Košice, Oblastný výbor SZPB.

Máj 2020: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia ukončenia vojny v obci Kalná nad Hronom (vlani 7.5.2019)

Pozýva obec Kalná nad Hronom.

Miesto: Pri Dome bojovej slávy.

Máj 2020: Jazda vďaky na Pirnagov vrch a partizánsku zemlianku (vlani 8.5.2019)

Michalovce, Prvý michalovský klub slovenských turistov.  Info: Gabriel Gazda, +4210902 206 926, gabriel.gazda@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Máj 2020: 45. Májový pochod vďaky (vlani 8.-9.5.2019)

Lučenec, KST Javor Lučenec. Info: Jozef Dorniak, +421 907 161575, jozef.domiak@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Máj 2020: Pochod Nesmrteľného pluku na Slovensku

V r. 2017 sa uskutočnil pochod v 6 slovenských mestách, v období medzi 5. a 9. 5.2017. Prvý pochod sa konal 5.5. v Košiciach, 8.5. v Nitre a Poprade, 9.5. v Bratislave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

V r. 2018 sa konal pochodv 8.5. v Košiciach.

Pochodu sa zúčastňujú ruskí občania žijúci na Slovensku, občania bývalých sovietskych republík a tiež Slováci, ktorých predkovia sa zúčastnili partizánskeho hnutia alebo oslobodzovali Slovensko po boku Červenej armády.

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

Máj 2020: Pietny akt pri príležitosti 75. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom pri Pamätníku na Slavíne v Bratislave

Tradičné kladenie vencov na bratislavskom Slavíne pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny.
Okresný úrad Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Bratislavský samosprávny kraj, Veľvyslanectvo Ruskej federácie, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

Položenie kvetov delegáciami komunistických a ľavicových strán a subjektov.

9.máj 2020: Pri všetkých pamätníkoch obetiam 2. svetovej vojny v mestách a obciach Slovenska sa dajú zorganizovať pietne spomienky. Prípadne sa pripojiť k pietnej spomienke organizovanej mestom, SZPB ap.

9.máj 2020: Televízny prenos: Prehliadka víťazstva nad fašizmom, Červené námestie, Moskva.

Máj 2020: Čistenie Chorvátskeho ramena, Bratislava-Petržalka (vlani 11.5.2018)

Každoročne sa opakujúca ľudová brigáda na skrášlenie prostredia Chorvátskeho ramena. Zúčastňujú sa jej dobrovoľníci, ale aj členovia seniorského Denného centra na Gercenovej, Denného centra na Strečnianskej, členovia OZ My sme Petržalka, žiaci ZŠ Tupolevova, žiaci ZŠ Holíčska, ZŠ Turnianska, pracovníci štátneho Vodohospodárskeho podniku, poslanci a pracovníci miestneho úradu.

Ak sa niekto pridá, som ochotný sa zúčastniť brigády pod hlavičkou niektorej komunistickej organizácie.

Máj 2020: Memoriál Juraja Migaša – XII. ročník výstupu na vrchol Pilíša (vlani 12.5.2018)

Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením pilíšskych Slovákov organizuje pešiu túru na Pilíš. Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. Podujatie je nazvané na počesť hlavného iniciátora podujatia, veľkého priateľa Pilíšanov, diplomata Juraja Migaša (1957-2015). V poradí už jedenásta spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Máj 2020: vo Frýdku-Místku sa predpokladá konanie tradičného Vratimovského odborného seminára na niektorú z ľavicových tém (vlani 13.5.2017)

Organizujú ho OV KSČM Frýdek-Místek, KV KSČM. Zúčastňujú sa ho ľavicoví odborníci aj zo Slovenska. Zrejme v r. 2018 boli problémy s financovaním zo strany vedenia KSČM.

Máj 2020: Turistický pochod Grúň – Lopeník (17.5.2015 – 5. ročník, o r. 2016, 2017,2018 nie sú informácie)

Na počesť výročia víťazstva nad nemeckým fašizmom, oslobodenia Slovenska a ukončenia druhej svetovej vojny sa každoročne v máji koná turistický pochod z osady Grúň /časť Nová Bošáca na vrch Lopeník. Organizujú ho okresné výbory KSS Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

Súčasťou pochodu je kladenie vencov k pamätníku padlých a spoločnej mohyle pochovaných vojakov Sovietskej armády, ktorí v apríli 1945 zahynuli v bojoch na prístupoch na Grúň a Lopeník na moravsko-slovenskom pomedzi. Na tomto mieste v osade Grúň je ich pochovaných 244. Ďalší sú pochovaní na cintoríne v obci Nová Bošáca a Bošáca. Pozostatky padlých rumunských vojakov ktorí tiež padli v uvedených bojoch, boli po vojne prevezené na cintorín vo Zvolene. V r. 2016 bol na ich počesť zasadený strom lipka, pomenovaný ako Strom pamäte.

19.5.2020 – pripomenutie 71. výročia úmrtia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

Máj 2020: 28. ročník Pochodu na Malý Slavín v Malých Karpatoch nad bratislavskou Račou (vlani 25.5.2019)

1.4.1945´padli nad Račou v Malých Karpatoch pri oslobodzovaní Bratislavy dvaja sovietski vojaci – Ivan Gorzonov a Nikolaj Fimuškin. Na mieste ich hrobu v auguste 1984 bol vytvorený areál Malý Slavín, ktorý sa stal obľúbeným turistickým cieľom Bratislavčanov.
Podujatie venované pamiatke sovietskych vojakov organizujú Klub Nového slova, Klub bratislavských antifašistov pri Smer-SD, Oblastný výbor SZPB Bratislava a Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

Máj 2020: Dni antikapitalizmu (vlani 24.-26.5.2019)

Od r. 2012 v podobe prednášok, diskusií a akcií organizuje Socialistická solidarita,  r. 2018 v spolupráci s Autonómnym sociálnym centrom Klinika. Zúčastňujú sa ich aj zástupcovia zo Slovenska.

Máj 2020: Pokračovanie v tradícii slovensko-kubánskeho festivalu – ako slovensko-kubánsky deň v Očovej.

22.5. až 24.5.2015 sa konal 1. Slovensko – kubánsky festival s bohatým programom v Očovej. V podstate stačí účasť členov Zvolenského klubu Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku (predseda Ľubomír Rejko), pracovníkov kubánskeho veľvyslanectva, prípadne kubánskeho speváka, hudobnej skupiny a priaznivcov. V tom prípade dohodnúť aj krátke vystúpenie FS Očovan. Pozvať alebo vystúpiť priamo v Dome seniorov.

Predstavenie kubánskej produkcie – napr. liek na cukrovkovú nohu, testovaný na Slovensku, trstinový cukor, rum, kubánske cigary, kubánska kultúra.

Máj 2020: Memoriál Rudolfa Jašíka – 53. ročník. Atletické preteky žiakov druhého stupňa základných škôl okresu Partizánske (vlani 30.5.2017)

Preteky od začiatku nesú meno spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu Rudolfa Jašíka (2.12.1919 Turzovka – 30.7.1960, pochovaný v Partizánskom), ktorý bol v povojnových rokoch zviazaný s Partizánskym, pracoval tu ako redaktor podnikových novín.

Máj 2020: Pochod vďaky Hrušov – Čabraď.

Miesto konania: Hrušov – Čabraď.
Organizuje oblastné pracovisko Matice slovenskej Veľký Krtíš so sídlom v Hrušove,

Jún 2020: Piaty ročník jazdy mieru Družba Berlín-Moskva (vlani od 5.-15.6.2018)

Viac informácií o ceste získate na http://www.druschba.info (v štyroch jazykoch) , prípadne na Facebooku Freundschaftsfahrt.

Jún 2020: Antikapitalistický kemp 2020 v Juhočeskom kraji (vlani 13.-16.6,2019)

Konkrétne miesto sa možno dozvedieť na e-mailovej adrese redakce@levaperspektiva.cz.
Organizuje Levá perspektiva, Komunistický svaz mládeže a Alternativa zdola.

Jún 2020: Zamagurské folklórne slávnosti – 44. ročník (vlani 14.-16.6.2019)

Sú každým rokom prehliadkou ľudového spevu, tanca, hier a zvykov Zamaguria v čarovnej prírode Pienin na severe Slovenska.

Festival sa koná vždy v polovici júna, už od roku 1976 v prírodnom amfiteátri na brehu rieky Dunajec, v obci Červený Kláštor. Okrem domácich účinkujúcich sú najčastejšími hosťami poľskí tanečníci, speváci a muzikanti, ktorí sú si so slovenskými Goralmi kultúrne i jazykovo veľmi príbuzní.

Úspešnosť podujatia ovplyvňuje i turistická obľuba tohto rázovitého kraja s nevšednou atrakciou – pltníkmi, ktorí prevážajú návštevníkov po Dunajci. K festivalu patrí jarmok ľudových remesiel a ochutnávka tradičných goralských jedál.

Jún 2020: Medzinárodný folklórny festival Myjava 2020 – 61. ročník (vlani 21.6.2019)

Ide o jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku,

V päťdesiatych rokoch 20. st. začal na Slovensku narastať záujem o opätovné oživenie a aktívne pestovanie folklóru. Boli organizované rôzne súťaže, prehliadky a festivaly, pričom tento rozmach všeobecného záujmu o folklór spôsobil výrazný rozvoj folklórneho a folkloristického hnutia na Slovensku. Podiel účasti západného Slovenska na folklórnom dianí bol však v tom čase oproti ostatným regiónom Slovenska podstatne nižší. Krajský dom osvety v Bratislave preto inicioval usporadúvanie programov zostavených výhradne z kolektívov západného Slovenska. Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie a 3. júna 1956 sa v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch uskutočnili Krajské letné slávnosti piesní a tancov. A práve toto podujatie sa po viac ako štyroch desaťročiach začalo považovať za I. ročník Folklórnych slávností. Festival však od svojho začiatku bojoval s diváckym nezáujmom a slabým organizačným zázemím. Nekonal sa každoročne a často sa menilo i miesto jeho konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian.

Historickým medzníkom pre festival bol rok 1976, kedy sa vtedy už Západoslovenské folklórne slávnosti konali prvýkrát v amfiteátri Trnovce na Myjave. A práve tu festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere.

Na festivale sa predstavia účinkujúci z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Bulharska a ďalších krajín. Pripravené sú desiatky scénických i nescénických programov pre všetky vekové kategórie.

Jún 2020: Šarišské slávnosti piesní a tancov, Raslavice – 52. ročník (vlani 21.-23.6.2019)

Organizátor: Obec Raslavice

Jún 2020: 35. Hornonitrianske folklórne slávnosti Prievidza (vlani 28.-29.6.2019)

Sa konajú v Prievidzi už 35 rokov. Program je plný ukážok toho, ako si Hornonitrančania zachovávajú ľudové zvyky, tradície, piesne, tance, remeselnú výrobu a ľudový odev.

Jún 2020: 55. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe (vlani 28.-29.6.2019)

Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku uchováva a prezentuje tradičnú ľudovú kultúru regiónov z Horehronia, Pohronia, Podpoľania, Gemera, ale i Liptova, Hontu, Malohontu, Novohradu a tiež oblastí východného, severného a západného Slovenska.

Okrem programov na scéne amfiteátra, ponúka festival bohatý sprievodný program plný tradičných remesiel, domácej kuchyne, zvykov regiónu, etnografických výstav alebo ukážok ľudovej zábavy.

Júl 2020: Folklórny festival Východná – 66. ročník (vlani 4.7.2019)

Najväčší a najstarší folklórny festival na Slovensku. Festival sa po prvýkrát konal v roku 1953 z iniciatívy národopisnej družiny Kriváň. V roku 1954 bol vybudovaný nový amfiteáter a v roku 1955 sa z miestnych slávností stala okresná prehliadka. Tá o rok neskôr získala celoslovenský charakter i nové pomenovanie „Slávnosti vo Východnej“. Začalo sa pravidelné účinkovanie profesionálnych a poloprofesionálnych telies (SĽUK prvý krát v roku 1954 a Lúčnica o rok neskôr). V roku 1956 bola na festivale po prvý raz prezentovaná výstava prác ľudových výtvarníkov a konal sa i prvý sprievod obcou.

V roku 1957 bol program obohatený o súťaže o najlepšieho tanečníka a tanečný pár, o najlepšiu ľudovú hudbu, či najlepšieho primáša a v programovej štruktúre sa už vtedy objavili i typy programov ako škola ľudového tanca či večerné scény.

Celoslovenský charakter festival opäť nadobudol v roku 1965 a v nasledujúcich štyroch rokoch sa definitívne vyprofiloval v podujatie zamerané na tradičné ľudové umenie.

V dramaturgii festivalu sa ustálili typy programov ako komponované programy detských a dospelých folklórnych súborov i regionálne programy prevažne folklórnych skupín, ktoré vznikli aj vďaka spolupráci s odbornými pracovníkmi SAV a výskumu ľudovej kultúry regiónov Slovenska. K prezentácii výsledkov súťaží v ľudovom speve, tanci a hudbe postupne pribudla i súťažná prehliadka folklórnych skupín a uskutočňovali sa výstavy ľudovej umeleckej tvorby. Pravidelne tu tiež vystupovali súbory z Čiech a Moravy.

Júl 2020: Európske ľudové remeslo v Kežmarku – 31. ročník (vlani 5.7.2019)

Festival Európske ľudové remeslo je najvýznamnejšou a najväčšou prezentáciou ľudových remesiel na Slovensku. Svojimi výrobkami sa na ňom prezentujú najvýznamnejší majstri remesiel nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.
Kováči, šperkári, umeleckí drotári, hrnčiari, tkáči, výrobcovia kraslíc, perníkov, fujár, črpákov, výrobkov zo šúpolia a mnohí ďalší predvádzajú svoje umenie priamo na mieste. Festival dopĺňa bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov, sokoliarov, pouličného divadla či šermiarov. Môžete tiež ochutnať slovenské národné jedlá alebo navštíviť Syrársky trh.

Júl 2020: 56. ročník Prechodu SNP hrebeňom Nízkych Tatier, Telgárt – Špania dolina (vlani 7.-14.7.2019)

Organizuje KST Baník Špania dolina.

Info: Viliam Longauer, +421902224998, prechod.nt@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty.  http://prechod-snp-nt.wbl.sk. Zraz Telgárt, okres Brezno

Júl 2020: Folklórne slávnosti pod Poľanou – Detva 2020, 55. ročník (vlani 12.7.2019)

Júl 2020: 20. Bačovské dni Malatiná (vlani 13.-14.7.2019)

Medzinárodný festival valaskej kultúry a ľudových remesiel v obci Malatiná každoročne láka ľudí na rôzne súťaže o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka, či o najkrajšie jahňa. Súčasťou programu sú aj súťaže v praskaní bičom a rôzne výstavy. Lákadlom pre návštevníkov je Malatinský jarmok plný ľudových tvorcov zo Slovenska i zahraničia.

26.7.1953: Pripomenutie 67. výročia útoku na kasárne Moncada, začiatok Kubánskej revolúcie.

Pozdravy kubánskemu veľvyslanectvu v Bratislave.

Júl 2020: Medzinárodné stretnutie mládeže Rysy 2020 – 64. ročník (vlani 25.-28.7.2019)

Podujatie sa zrodilo v r. 1957 ako spomienka na výstup V. I. Lenina na Rysy, bývalo tradične stretnutím turisticky ľavicovo orientovaných ľudí. Dnes prebieha pokus zmeniť charakter stretnutí viac doprava, preto je dobré, ak sa tradičný charakter zachová a zúčastní sa ho čo najviac ľavicovo orientovaných ľudí.

Svoju základňu má v Tatranskej Lomnici (Areál Tatranec), kde sú pripravené aj ďalšie športové a kultúrne akcie pre účastníkov. Podujatie organizuje Klub Rysy.

Júl-august 2020: Folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej – 58. ročník (vlani 31.7.-4.8.2019)

V rámci osláv 15. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa uskutočnili v dňoch 15. – 16 augusta 1959 Krajské slávnosti piesní a tancov vo Vrátnej. Išlo o ich prvý ročník, ktorý mal založiť tradíciu pravidelného usporadúvania folklórneho podujatia v Jánošíkovom kraji.

Oficiálne sa za začiatok dnešných Jánošíkových dní považuje rok 1963. Podujatie sa nieslo v znamení 250. výročia smrti Juraja Jánošíka. Takmer 20 tisíc návštevníkov (!) videlo vo Vrátnej bohatý program, v ktorom sa hralo, spievalo, tancovalo i recitovalo.

Významným sa stal rok 1988. Pri príležitosti 300. výročia narodenia Juraja Jánošíka bola na vŕšku vedľa Vrátňanskej cesty slávnostne odhalená jeho monumentálna socha – dielo nedávno zosnulého umelca Jána Kulicha. Zároveň sa prijalo rozhodnutie, že folklórne slávnosti budú premiestnené z Vrátnej do Terchovej. Odvtedy sa hlavné programy podujatia konajú v amfiteátri Nad bôrami, ktorý sa divákom po prvý raz otvoril práve v spomínanom roku 1988.

August 2020: 45. Podroháčske folklórne slávnosti Zuberec (vlani 2.8.2019)

Folklórny festival spevu a tanca Podroháčske folklórne slávnosti je najväčším a najstarším pravidelným folklórnym podujatím na Orave. Festival sa koná od roku 1975 v prírodnom amfiteátri nad obcou Zuberec a v Múzeu oravskej dediny.

Stálymi hosťami slávností sú poľské súbory z goralskej oblasti, ktoré so slovenskými Goralmi spája príbuznosť jazyka, krojov, piesní a tancov. Súčasťou festivalu je viacero sprievodných podujatí, medzi ktoré patrí napríklad jarmok a záverečný galaprogram.

August 2020: Nezabudnuteľné remeslá, Banská Štiavnica (vlani 3.8.2019)

Zameriava sa na prezentáciu ľudových remesiel, s kultúrnym programom a zónou centra mesta bez áut.

August 2020: XXIX. stretnutie Čechov, Moravanov a Slovákov na hranici na Lázku (vlani 3.8.2019)

Stretnutie pod vrcholom hory Lázek (pod rozhľadňou pri Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí. Položenie kvetín k pamätníku odboja, prejav člena ÚV KSČM, pozdravy hostí, hudba, stánkový predaj, súťaže. Organizujú: OV KSČM Ústí nad Orlicí, Šumperk a Svitavy pod patronátom Pardubického KV KSČM. Doprava na Lázek a späť zaistená autobusmi.

August 2020: 48. ročník – Okresný výstup na Panošinu 1022 m.n.m. – k pamätníku neznámeho bojovníka (vlani 9.8.2019)

Turiec, KST Lipovec. Info: Jozef Muráň, +421910168678, jozef.muran@zoznam.sk

August 2020: 30. stretnutie občanov na moravsko-slovenskom pomedzí, pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Československa a 76. výročia SNP (vlani 17.8.2019)

V r. 2019 v Dubňanoch, v r. 2018 v areáli Tvrdoníc, 2017 v Holíči. Položenie kvetín otvorenie, hudba, mažoretky.
Pozývajú KSČM a KSS.

August 2020: Pripomienka SNP – Lehota pod Vtáčnikom (vlani 17.8.2019)

V r. 2019 sa zúčastnili aj delegácie SZPB a KSS.

August 2020: Regionálne oslavy 76. výročia SNP a výsadku 2. Paradesantnej brigády – Krpáčovo (vlani 17.8.2019)

Položenie vencov k Pamätníku 2. Paradesantnej brigády.
Organizujú: Oblastný výbor SZPB Brezno, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno a obec Dolná Lehota.

August 2020: Regionálne oslavy 76. výročia SNP v Sklabini, mesto Martin (vlani 17.-18.8.2019)

Sklabina bola vyhlásená 21. 8. 1944 za prvú oslobodenú obec. V obecnom múzeu opatrujú pôvodnú zástavu. Po ústupe partizánov do hôr, 30. 9. 1944 Nemci 144 Sklabinčanov internovali, 24 zavraždili, desiatky odvliekli do koncentračných táborov.

August 2020: Gemerský folklórny festival – Rejdová – 47. ročník (vlani 22.-24.8.2019)

Festival patrí medzi najväčšie folklórne festivaly v košickom samosprávnom kraji. Festival je zameraný na udržiavanie ľudových tradícií, prezentáciu ľudových piesní a tancov, propagáciu tradičných remesiel ako aj možnosť prezentovania folklórnych kolektívov z domova i zo zahraničia.

August 2020: Spomienková akcia k 82. výročiu Slávnosti zbratania národov v Holanoch (vlani 23.8,2019)

Organizátor: Liberecký KV KSČM

August 2020: Pripomienka SNP v obci Harmanec (vlani 24.8.2019)

Organizuje Obec Harmanec, Dolný Harmanec, ZO SZPB v Harmanci a Tureckej.

August 2020: 21. stretnutie veteránov PS, SNB a ich priateľov (vlani 24.8.2019)

KD v Chodové Plané. Organizuje Klub českého pohraničia

August 2020: 32. ročník – Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno (vlani 24.8.2019)

Akcia sa organizuje pri príležitosti výročia SNP a má priblížiť históriu odboja v kraji pod Tribečom. Účastníci turistického pochodu prejdú dvanásť kilometrovú trasu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno. Slávnostné otvorenie pochodu začína v obci Skýcov položením vencov k pamätníku SNP a jeho ukončenie je v obci Zlatno, kde sú takisto položené vence k pamätníku SNP.

Hlavnými organizátormi turistického pochodu sú obce Skýcov a Zlatno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

August 2020: Cyklomaratón Po ceste SNP – Martin (vlani 25.8.2019)

August 2020: Pripomienka SNP – Ružomberok (vlani 28.8.2019)

Pietny akt kladenia vencov.

Osobitnú pripomienku organizuje obec Lisková.

August 2020: Pripomienka  SNP v Holíči. Vatra ústavy (vlani 28.8.2019)

Námestie mieru. Kultúrny program.
Predpokladá sa účasť ľavicových organizácií.

28.8.2020: Spomienkové stretnutie  k SNP – Krompachy

Pri Pamätníku osloboditeľov. Mesto Krompachy

August 2020: Pietna spomienka SNP – obec Kalná nad Hronom (vlani 28.8.2019)

August 2020: Pripomienka SNP – obec Prakovce (vlani 28.8.2019)

Spomienkový akt pri pamätníku

August 2020: Pietna spomienka k SNP – Handlová (vlani 28.8.2019)

Od 15 hod. na Námestí baníkov.

29.august 2020: Centrálne oslavy 76. výročia SNP v Banskej Bystrici (vlani 29.8.2019)

9 hod.: Kladenie vencov pri Pamätníku SNP, Príhovory hostí. Zúčastní sa ho aj delegácia KSS a zástupcovia Iniciatívy DAVDVA.
Od 15 hod. sa koná vojenská prehliadka na počesť SNP, ale aj počesť 15. výročia vstupu do NATO. Odporcovia NATO sa stretnú o 14.30 hod. neďaleko tribúny, aby vyjadrili protest proti imperiálnemu pôsobeniu NATO.

August 2020: Beh SNP pri príležitosti pripomienky SNP, Sučany – 8. ročník (vlani 29.8.2019)

Trasa: Sučany – Turčianska Štiavnička – Podzámok – Sklabiňa

August 2020: 6. ročník cyklojazdy SNP zo Zvolena do Banskej Bystrice (vlani 29.8.2018)

Nám SNP pri „Valaške“.

Program je spojený s uctením si pamiatky padlých vo vojnových konfliktoch pri pamätníkoch vo Zvolene, Sliači, Hronseku, Vlkanovej a v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

August 2020: Po stopách SNP na Markovicu (vlani 29.8.2019)

Trenčín, KST Kolačín. Info: Michal Hál, +421918848140, michalhal@centrum.sk

29.august 2020: Pri všetkých pamätníkoch SNP je možné uskutočniť jednoduchý pietny akt položenia kvetov. Prípadne sa pripojiť k oficiálnemu pietnemu aktu položením kvetov.

August 2020 (posledná augustová sobota): 46. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP, Čierny Balog (vlani 30.8.2019)

Pôjde o štyri trasy, so spoločným programom: pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na Klenovský Vepor (1338 m n.m.) a zostup do cieľa – k poľovníckej a chate v doline Šaling zvanej Pred Boldiškou (649 m n.m.), guláš. Trasy v rôznej dĺžky a obtiažnosti ako aj v rôznom horizonte, aby sa na úzkom temene hory so skalnými stenami nestal úraz. Turista si takto môže vybrať trasu podľa zdatnosti a chuti.

August 2020: Krajské oslavy 76. výročia SNP na Jankovom vŕšku (vlani 31.8.2019)

V programe bude koncert vojenskej hudby, pochod nesmrteľného pluku, pietny akt kladenia vencov, príhovory hostí, kultúrny program.
Organizujú: Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bánovce nad Bebravou, Mesto Partizánske, Obec Uhrovec a Oblastný výbor SZPB Trenčín.

August 2020: Pripomienka SNP v Prašníku (Trnavský kraj, vlani 31.8.2019)

Kladenie vencov pri pamätníku SNP Prašník – Dúbrava a pri pamätníku na cintoríne v Pustej Vsi. Oslavy budú pokračovať tradične v prírodnom amfiteátri SNP Prašník – Pustá Ves slávnostným programom.

August 2020: Beh vďaky Senica – Prietrž – Pamätník SNP u Rehušov- XV. ročník (vlani 31.8.2019)

Organizátor: Občianske združenie PETRUS v Prietrži, Mesto Senica, Obec Prietrž, Oblastná organizácia SZPB Senica, Smer-SD okresná organizácia Senica

August 2020: Medzinárodné stretnutie ľavice k 82. výročiu zrazu antifašistov v r. 1938 na Pomezních boudách (vlani 31.8.2019)

Zdatní účastníci zdolajú Snežku, ostatní pobesedujú s hosťami v reštaurácii.
Miesto: Horní Malá Upa, okr. Tružnov.
Organizátor: Kráľovohrádocký KV KSČM a OV KSČM Trutnov a oblastná rada Klubu českého pohraničia Trutnov.

August 2020: Slávnosť Česko-Slovenskej vzájomnosti.

Organizujú Okresné výbory KSČM vo Frýdku-Místku a Vsetíne a Moravskoslezská KR KSČM a MěV KSČM vo Frýdlante n. O., OV KSS Čadca.

4.9.2020: Pripomienka 44. výročia úmrtia politika, básnika, publicistu Ladislava Novomeského.

September 2020: 29. Medzinárodné stretnutie občanov Čiech, Moravy a Slovenska (vlani 7.9.2019)

ktoré sa bude konať pri príležitosti 73. výročia porážky banderovcov na Slovensku a 76. výročia SNP na Pamätníku padlým francúzskym partizánom na Strečne – vrch Zvonica a pri pamätníku príslušníka ZNB v obci Varín.

Organizujú: Národná rada Klubu českého pohraničia, Krajská rada KSS Žilina, Jednota dôchodcov na Slovensku, krajská organizácia Žilina.

September 2020: Preteky mieru 2020 (vlani 2.- 4.9.2017).

Nadviazali na historické medzinárodné Preteky mieru, kde sa striedali v miestach štartu a cieľa Varšava, Praha a Berlín. V r. 2017 bol venovaný podpore britského socialistického denníka Morning Star. Začínal v Prahe, končil 4. 9. 2017 v Berlíne. Účastníci, medzi ktorými boli členovia KSČM, v troch etapách prekonali 350 km. V Berlíne ich privítali na Karl-Marx-Alee berlínski komunisti, ktorí ich sprevádzali na bicykloch od kaviarne Moskva k sovietskemu pamätníku v parku Treptower.

Organizátori by radi tento projekt rozšírili viac medzinárodne, teda aj o Slovensko. V r. 2019, v roku 60 výročia kubánskej revolúcie by radi uskutočnili tento projekt na Kube.

September 2020: Beh SNP – Liptovská Teplička (vlanio 7.9.2019)

7.9.1948 vláda ČSR prijala vládne nariadenie č. 219/1948 Zb. o ústavoch národného zdravia (s účin od 24. 9. 1948) – 71. výročie. Pripomenutie v médiách.

September 2020: XIX. Volarské stretnutie ochrancov štátnych hraníc Československa (vlani 14.9.2019)

Spoločenská sála Volary.
dusan.tomascik@seznam.cz, 739696198

September 2020: Svetový deň upratovania (vlani 21.9.2019)

Viac informácií na webovej stránke http://upracmeslovensko.sk.

22.9.2020: Svetový deň bez áut

Podujatie začína Európskym týždňom mobility, jeho cieľom je podporiť alternatívne, ekologické a zdravšie druhy dopravy.

September 2020: Litomerický odborný seminár (vlani 21.9.2019)

V r. 2018 vystupovali aj Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.

Organizuje Ústecký Krajský výbor KSČM. https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/uzivatele/martin.kalous/upload/obrazky/los.png.

September 2020: 6. ročník rekreačno-spomienkovej akcie „Antifašistický výstup na Zobor“ (vlani 23.9.2018)

Organizuje Spoločnosť Laca Novomeského v Nitre a Mladí sociálni demokrati s partnermi. Na konci výstupu opekačka a živá diskusia.

6.10.2020 – 76. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a Deň obetí Dukly (vlani 6.10.2019)

Karpatsko-duklianska operácia, ktorej sa zúčastnila sovietska 38. armáda a 1. Čs. armádny zbor v ZSSR za mohutnej podpory sovietskeho letectva, začala 8. 9. 1944. 6. 10. 1944 československí vojaci prekročili slovenské hranice a ovládli Dukliansky priesmyk.

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a pripomenutie pamätného dňa SR – Dňa obetí Dukly.

V rámci spomienky sa uskutoční aj pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku československých vojakov na Dukle, Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon pri pamätníku sovietskej armády vo Svidníku. Spomienkového aktu by sa mali okrem predstaviteľov mesta Svidník zúčastniť aj predstavitelia SR, zahraničné delegácie (česká a ruská delegácia), SZPB, zástupcovia politických strán a organizácií.

Predpokladá sa účasť zástupcov komunistických organizácií.

Október 2020: Jašíkove Kysuce 2020 – 52. ročník

52. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov. Autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte nepublikovali, sa každoročne koná od r. 1979.

Vlani bola súťaž uzatvorená 15.10.2018. Vyhodnotenie 29.-30.novembra 2018.

Organizujú Kysucká knižnica v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond SR, Kysucká kultúrna nadácia.

Viac informácií na http://www.jasikovekysuce.sk

 7.11.2020: 103. výročie VOSR.

Články, diskusie.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel)

November 2020: Beh oslobodenia mesta Strážske – 51. ročník (vlani 10.11.2019)

Web: http://www.laborecka10.sk

November 2020: Pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových veteránov (vlani 11.11.2019)

Vojenský cintorín, Petržalka – Kopčany.

November 2020: Pochod vďaky Tokajík – Stropkov (vlani 16.-17.11.2019)

Pripomienka na Tokajícku tragédiu, ktorá začala 19. 11. 1944. V priebehu dvoch dní tu nemecké jednotky postrieľali 32 mužov, starcov, ženy a deti rozohnali, dedinu vypálili.

Svidník – Stropkov, KST Slávia Stropkov. Info: Ján Vereščák, +421915182651, @centrum.sk, http:// http://www.kstsp.szm.com Pozn: námestie SNP Stropkov.

17.november 2020: Deň zápasu za samosprávnu socialistickú demokraciu. Pripomienka návratu panskej demokracie a starých kapitalistických štruktúr k moci.

Sprievod oslích hláv, maškarád a bezdomovcov po slovenských mestách a dedinách.

Rozdávanie teplého jedla pre bezdomovcov.

Pripomienka Medzinárodného dňa študentov.

17.novembra 2017 sa zhromaždenie konalo v Košiciach, na Námestí osloboditeľov, pri pamätníku Červenej armády.

Organizátor: Socialistický front (KSS, Vzdor-Strana práce, Front ľavicovej mládeže, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

December 2020: Vyhodnotenie XXXIII. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (vlani 5.12.2019)

V priestoroch Základnej umeleckej školy v Senici.

Pozývajú: Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava.

18.12.1948 SNR prijala zákon o zriadení Slovenskej filharmónie, do platnosti vstúpil 27. 10. 1949.

Zablahoželať členom filharmónie. Pripomenutie v médiách.

18.12.2020 Pietny akt pri pomníku slovenským antifašistom a pri hrobe Mirka Nešpora (vlani 18.12.2018)

Stretnutie pri príležitosti 76. výročia úmrtia Hrdinu SNP Mirka Nešpora pri jeho hrobe na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Pietny akt položenia kytice na obnovený pomník slovenským antifašistom, ktorí zahynuli v r. 1945 pri Melku a v koncentračnom tábore Mauthausen.

Oblastný výbor SZPB v Bratislave.

December 2020: Spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia prijatia Vianočnej dohody (vlani 19.12.2017)

Pred budovou na Gajovej ul. v Bratislave.

Pripravujú: SZPB Bratislava, Klub Nového slova, Ústav politických vied SAV

27.12.2020: Pripomienka 119. výročia narodenia politika, básnika, publicistu, spoluzakladateľa DAV-u Ladislava Novomeského.

Pripomenutie v médiách. Položenie kytice kvetov k urne na cintoríne v Slávičom údolí, Bratislava.

 

CELOROČNÉ PODUJATIA:

Petícia proti odstráneniu pamätníka osloboditeľom z centra Trnavy

Trnavská radnica na jar ohlásila zámer premiestniť pamätník Červenej armády z Námestia SNP na Študentskú ulicu, ktorá je od centra mesta dosť vzdialená. Mesto argumentuje údajnými neodstrániteľnými chybami v statika sochy – na jej miesto chce umiestniť sochu M. R. Štefánika. Časť obyvateľov Trnavy je ale presvedčená, že za nevyhovujúcim stavom pamätníka Červenoarmejcom je jeho dlhodobé zanedbávanie zo strany kompetentných úradov a že potrebnými úpravami je možné dať ho do poriadku. Táto časť obyvateľov vedená Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave preto iniciovala petíciu za zachovanie pamätníka na jeho pôvodnom mieste. Signatári tejto petície sa obávajú toho, že Slovensko sa pridá ku krajinám ako Poľsko, Ukrajina či pobaltské štáty, ktoré v rámci boja so všetkým ruským a komunistickou ideológiou vo veľkom bojujú s nemými a nehybnými sochami partizánov, vojakov Červenej armády či ľavicovými antifašistami. Petícia má dobrý ohlas nielen medzi Trnavčanmi, ale aj obyvateľmi iných regiónov, a preto sa jej organizátori rozhodli prijímať podpisy od všetkých občanov SR. Svoj nesúhlas s premiestneným pamätníka, v podstate na perifériu mesta vyslovila aj ambasáda Ruskej federácie. Do zberu podpisov pod túto petíciu sa aktívne zapája aj Front ľavicovej mládeže, členovia ktorého budú počas nasledujúceho mesiaca zbierať podpisy na viacerých verejných zhromaždeniach. Ak máte záujem môžete sa pod petíciu podpísať aj v jej online verzii ( https://www.peticie.com/signatures/peticia_za_zachovanie_pomnika_osloboditeov_na_namesti_snp_v_trnave/ ), ktorá zatiaľ nie je tak rozšírená ako tá papierová.

Artur Bekmatov, Front ľavicovej mládeže

Filip Poledovič, Križovany nad Dudváhom (Medzi Trnavou a Sereďou): Múzeum socializmu

V rodičovskom dome. Možnosť navštíviť.

Foto v Pamätné miesta socializmu.

Peši i cyklo k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Horáreň je pamätným miestom protifašistického odboja, lesníkov, turistickou atrakciou, je cieľom jednej z cyklotrás. Lesy SR ako jej vlastník ju obnovili, pribudla na nej pamätná tabuľa, venovaná pôsobeniu Petra Jilemnického. Vstup nie je možný, potreba obnoviť interiéry. Možno si posedieť v altánku pri chate.

Horáreň sa nachádza asi 9 km od Čierneho Balogu, hlboko v lesoch v Starej doline na úpätí Klenovského Vepra.

Počas SNP horáreň bola pôsobiskom lesníka Vojtecha Antala, ktorý odtiaľ koordinoval pomoc povstaleckým jednotkám

Prívlastok Jilemnického získala horáreň vďaka tomu, že v nej Peter Jilemnický žil v rokoch 1946 až 1947, kde čerpal námety pre svoj román Kronika, v ktorom zvečnil lesníka Antala v postave lesníka Gondáša.

26.8.2016 pri príležitosti výročia SNP sa pri budove horárne konalo stretnutie lesákov a potomkov tých z nich, ktorí tam pôsobili v časoch SNP, ale aj protifašistických odbojárov a historikov.

Pamätná izba Rudolfa Jašíka, Turzovka.

Pamätná izba Rudolfa Jašíka (2.12.1919 – 30.6.1960), približuje život turzovského rodáka, významného spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu. Pamätná izba je v súčasnej podobe od jej znovuotvorenia v r. 1988. Každoročne od r. 1979 sa koná podujatie Jašíkove Kysuce, ktoré je jednou z najväčších literárnych súťaží mladých prozaikov celoslovenského charakteru.

V miestnom Kultúrnom dome. Otvorené v pracovné dni, od 9 do 17 hod., návštevy je nutné hlásiť v Kultúrnom a spoločenskom stredisku osobne, alebo telefonicky +421 41 435 23 08

Koncom r. 2016 vznikla v Nitra občianska iniciatíva “Rozbicyklujme Nitru!” na podnet Michaely Hefkovej, s podporou Sokratovho inštitútu.

Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta Nitry nielen o rekreačnej cyklistike, ale aj o tzv. účelovej cyklistike (používanie bicykla ako bežného dopravného prostriedku, napr. na cestu do práce, kina, obchodu a pod.)

Podnety, otázky pre iniciatívu možno písať na e-mail: rozbicyklujmenitru@gmail.com E-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Čo iniciatíva Rozbicyklujme Nitru! chystá? V najbližších mesiacoch sa pripravuje séria diskusií, jázd a premietaní, ktorých sa zúčastnia zaujímaví hostia z oblasti cyklodopravy, samosprávy a odbornej verejnosti.

Darovanie krvi.

Pravidelne organizuje Občianske združenie DAV DVA

Pravidelné brigády, upratovanie životného prostredia.

Organizuje Občianske združenie DAV DVA

Internetové Múzeum zločinov kapitalizmu http://muzeum-zlocinov-kapitalizmu.sk

20.12.2016 bola slávnostne otvorená stála expozícia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s názvom Za slobodu. Na Štúrovej 8, Bratislava.

Expozícia je venovaná národným a pokrokovým tradíciám Slovenska, vrátane formovania a vývinu protifašistických organizácií na Slovensku po oslobodení.

Prehliadka stálej expozície SZPB s názvom Za slobodu, na vzniku ktorej participovali RTVS, Slovenský filmový ústav, Slovenský národný archív, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Klub výtvarných umelcov a teoretikov, vyžaduje si sústredenú pozornosť návštevníka v časovo adekvátnom rozsahu. Je vhodné dohodnúť si výber filmového či televízneho dokumentu alebo hraného filmu ako súčasť prezentácie. Prehliadku expozície odporúčame dohodnúť najneskôr dva dni pred uvažovaným termínom, telefonicky alebo mailom, so zostavovateľom a kurátorom expozičného celku (mobil – 0908 773 693, e-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk alebo klubszpb@gmail.com

Hlasovanie nákupmi.

Každým naším nákupom môžeme usmerniť hospodárske toky, napr. v družstevnej sieti COOP Jednota, nákupom produktov slovenských družstiev, štátnych podnikov, regionálnych, miestnych podnikov. Nákupom čínskej PC techniky namiesto americkej usmerňujem toky od USA k Číne.

 

NÁMETY NA PODUJATIA:

 

1.január: Podujatia k Svetovému dňu mieru.

Diskusie, ukážky mierovej politiky socialistických krajín.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

16.1 1967 uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR) číslo 9 bol pred 50 rokmi zriadený Pieninský národný park (PIENAP).

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu PIENAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území PIENAP.

16.1.1970 bola vyhlásená za stavbu mládeže stavba Základnej školy v Nemeckej.

21.1.1981 bola schválená v Slovenskej socialistickej republike Mestská pamiatková rezervácia Nitra.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Sebechleby.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Veľké Leváre.

26.1.1977 boli schválené prvé Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry v Slovenskej socialistickej republike – Čičmany a Vlkolinec.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách. Možnosť zaslať pozdravný list vedeniu obcí, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu v obciach.

3.február: Pripomenutie obetí na hraniciach položením kytice kvetov.

Práporčík Gustav Mocig, nar. 5. 8. 1919, Pohraničný oddiel Verejnej Bezpečnosti Skalité, zahynul 3. 2. 1953 v službe.

4.február: Pripomenutie obetí hladového pochodu pri Duchcove.

4.2.1931 pri hladovom pochode pri duchcovskom viadukte zastrelili četníci 4 baníkov: Jozefa Kadleca, Antonína Zeithanmera, Jozefa Studničku a Alise Lamača.

4.február – je Medzinárodným dňom boja proti nezamestnanosti

25.február 2019: 71. výročie Víťazného februára – demokratického prevzatia moci robotníckou triedou.

Pripomenutie prostredníctvom článkov, zhromaždení.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel).

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

2.marec: Pripomenutie obetí protestov vo Volovci.

2.3.1933 bol vo Volovci pri proteste nezamestnaných proti zatknutiu a zbitiu robotníckej delegácie četníkmi zastrelený 1 robotník a 3 nezamestnaní boli zranení.

2.3.2016 v obci Hronec, okr. Brezno sa konala pietna spomienka a položenie kytice pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Obec Hronec bola oslobodená 6.3.1945. Pomník, venovaný padlým partizánom bol postavený v r. 1955

Za r. 2017 a 2018 niet informácie, či sa spomienka konala. Ľavica, komunisti by mohli prevziať iniciatívu a pokračovať v tradícii. Prípadne sa pridať k organizovanej akcii. Skromne, slušne, bez zástav, stačí pripomenutie sa na stuhe, tričkách. Je to zároveň jednoduché, nenákladné pripomenutie sa.

4.3.2016 sa konala pietna spomienka, položenie kytice na cintoríne a pri pomníky padlým obce Valaská, okr. Brezno pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Za r. 2017 a 2018 niet informácie. Ak sa akcia nekonala, iniciatívu by mohla prevziať ľavica a pokračovať v tradícii. Je to zároveň jednoduché, nenákladné pripomenutie sa. Skromne, slušne, bez zástav.

28.marec: Deň učiteľov

Diskusie, články k významu vzdelania a postavení učiteľa v socialistickej spoločnosti.

1.4.1963 bol založený Filmový ústav (FÚ)

v Bratislave ako pobočka Československého filmového ústavu (ČSFÚ) v Prahe. Súčasťou FÚ sa stala filmová knižnica a filmový archív, ktorý pod názvom Slovenský filmový archív založil už v r. 1958 v Ústrednej požičovni filmov historik Ivan Rumanovský. FÚ bol organizačne začlenený pod riaditeľstvo Filmovej tvorby a distribúcie v Bratislave a metodicky bol riadený ČSFÚ v Prahe. V r. 1969 premenovaný na Slovenský filmový ústav.

Pripomienka tejto udalosti v ľavicových médiách – zdôraznenie tzv. Zlatej éry čs. filmu a divadla, pod ktorú sa podpísali aj dobré podmienky. Zaslanie pozdravného listu vedeniu Filmového ústavu.

1.4.1988 bol založený v Slovenskej socialistickej republike Národný park Malá Fatra.

Poslať pozdravný list vedeniu NP. Pripomenúť udalosť v médiách.

18.apríl: Európsky deň za práva pacientov.

Podujatia, diskusie, články k znižovaniu úrovne zdravotnej starostlivosti, dlhým čakacím lehotám u lekárov.

29.apríl: Pripomenutie obetí bojov s banderovcami položením kytice.

Strážmajster ZNB Čestmír Dobrovolný, útvar ZNB Ostříž Prešov, nar. 24. 12. 1924, zabitý na hranici 29. 4. 1948, padol v boji s banderovcami.

Ako súčasť osláv Prvého mája by mohli komunisti v mestách, obciach organizovať:

-Stavanie mája

– Futbalový, volejbalový, šachový turnaj. Medzi blízkymi obcami, alebo medzi mladými a staršími v obci, medzi pravicovým a ľavicovým klubom v obci.

– Turistická vychádzka na blízke pamätné ľavicové miesto, napr. k Jilemnického horárni pri Čiernom Balogu, Pamätník fiľakovského štrajku, ap.

– Cykloturistická vychádzka na blízke pamätné ľavicové miesto, alebo len do prírody.

10.máj: Svetový deň – pohybom k zdraviu.

Futbalové stretnutie medzi KSS a Vzdor-Strana práce. Alebo medzi regionálnymi klubmi Vzdor-Strany práce. Aj v zastúpení rodinných príslušníkov.

Starostlivosť o miestne ihrisko pre mládež. Organizovanie športových zápasov pre mládež – futbal, volejbal. Organizovanie šachových podujatí.

Máj:

Futbalové stretnutie medzi KSS a Vzdor-Strana práce. Alebo medzi regionálnymi klubmi Vzdor-Strany práce. Aj v zastúpení rodinných príslušníkov.

Starostlivosť o miestne ihrisko pre mládež. Organizovanie športových zápasov pre mládež – futbal, volejbal. Organizovanie šachových podujatí.

14.máj: Deň matiek.

Podujatia ku Dňu matiek, články, údaje o starostlivosti o rodinu, matky, deti v socializme.

16.5.2019 (ale aj 25.1.) uplynie 331 rokov od narodenia slovenského národného hrdinu Juraja Jánošíka.

Ľavicové stretnutie pri soche Juraja Jánošíka v Terchovej.

25.máj: Pripomenutie obetí panskej demokracie v Košútoch – položením kytice.

25 5.1931 zastrelili četníci 3 poľnohospodárskych robotníkov a viacerých zranili na verejnom zhromaždení v Košútoch. V obci Košúty sa nachádza pomník obetiam kapitalizmu na pamiatku tejto udalosti. Tri hroby na cintoríne pripomínajú obete tejto udalosti.  Tiež pomník – busta komunistického funkcionára Štefana Majora, organizátora zhromaždenia. Viac pozri v Pamätné miesta…

31.máj: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Podporučík Alexandr Grochal, nar. 5. 3. 1912, krajské veliteľstvo Štátnej bezpečnosti Žilina, zavraždený členom protištátnej skupiny v oblasti Žiliny 31.5.1954.

1.jún: Medzinárodný deň detí.

Podujatia ku dňu pre deti, rodiny.

Jún 2019: Dni humoru na Spiši. Humoristický festival (minule 2.-3.6.2017)

Pripraviť pásmo humoru a vtipov na účet kapitalistického raja.

14.6.1978 bol v Slovenskej socialistickej republike založený Národný park Nízke Tatry.

Poslať pozdravný list vedeniu NP. Pripomenúť udalosť v novinách

18.jún: Pripomenutie robotníckych obetí pri Červenej Skale.

18.6.1932 boli v Červenej Skale pri stavbe železnice z Červenej Skaly do Margecian zastrelení dvaja robotníci, 21 ťažko zranených.

1.júl: Medzinárodný deň družstiev.

Podujatia, diskusie, články, fakty o družstevníctve v socializme.

5.júl: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Strážmajster Rudolf Cigula, nar. 26. 2. 1920, stanica ZNB Jakubčovice, zavraždený ozbrojeným teroristom 5.7.1952.

26.júl: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Práporčík (poručík in memoriam) Štefan Hrabovský-Salášek, nar. 5. 3. 1918, krajské veliteľstvo Štátnej bezpečnosti Prešov, zastrelený pri výsluchu zadržaným protištátnym agentom Pavlom Džubanom 26.7.1949.

31.júl: Pripomenutie obetí bojov s banderovcami položením kytice.

Vrchný strážmajster ZNB Matěj Štěpita, oblastné veliteľstvo ZNB Bratislava, nar. 26. 2. 1897, zabitý na hranici 31.7.1948, zavraždený banderovcami.

5.9.1957, po niekoľkoročnej prestávke, začalo pravidelné rozhlasové yysielanie z Banskej Bystrice. Na počesť tejto udalosti, pri 60. výročí, 5. 9. 2017 bola na budove, kde dnes sídli BBSK, odhalená primátorom pamätná tabuľa.

10. 9. 1947 v boji s banderovcami blízko Malužinej padol strážmajster ZNB Jaroslav Salaš (nar. 29. 5. 1925). Za obcou pri vstupe do Malužinskej doliny sa nachádza pamätná tabuľa Jaroslavovi Salašovi. V strede obce sa nachádza tiež pamätník padlým obetiam druhej svetovej vojny.

13.september: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Poručík in memoriam Jozef Hrivňák, stanica ZNB Hyby, nar. 20.2.1918, zastrelený pri stíhaní ozbrojených členov protištátnej skupiny 13.9.1949

1.október: Medzinárodný deň starších osôb.

Podujatia pre dôchodcov, domy dôchodcov. Stačia kytičky, drobné darčeky, pomoc s nákupmi, prácami.

7.október (2015) vyhlásila Medzinárodná odborová organizácia (MOK) za Svetový deň za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work)

8.október: Pripomenutie obetí štrajku robotníkov v Trenčíne kyticou kvetov.

8.10.1924 bol v Trenčíne pri štrajku textilných robotníkov zastrelený jeden robotník a 8 ťažko zranených.

17.október: Medzinárodný deň boja proti chudobe.

Podujatia, diskusie, články, fakty o prehlbovaní chudoby v kapitalizme.

27.10.1968 NZ ČSSR schválilo ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o čs. federácii, účinnosť nadobudol od 1. 1. 1969. Bola vyhlásená československá federácia, pozostávajúca z dvoch rovnoprávnych národných republík – Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Federácia začala existovať od 1. 1. 1969.

27.10.1968 NZ ČSSR prijalo zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v ČSSR (s účinnosťou od 1. 1. 1969)

Október: Vysádzanie stromov

Október: Predajná záhradkárska výstava.

Spojená s rozdávaním propagačných letákov, novín, diskusiami.

Nájdenie vlastného záhradkárskeho, iného priestoru.

11.november: Pripomenutie obetí na hraniciach položením kytice.

Vrchný strážmajster PS ZNB Ludovít Gregor, Pohraničná stanica ZNB Čičov, zabitý na hranici 11.11.1949.

11.november: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Vrchný strážmajster František Penczják, stanica ZNB Dlhé Pole, zastrelený agentom zahraničnej rozviedky 11.11.1952.

16.november: Pripomenutie obetí protestov v Polomke.

16.11.1932 v Polomke pri proteste proti exekúciám boli zastrelení dvaja obyvatelia Polomky a 46 obyvateľov bolo postavených pred súd.

Návrh: Spoločný Silvester organizácií Socialistického frontu, SZPB, DAVDVA: na chate, v prenajatej miestnosti.

Návrh: Silvestrovská turistická vychádzka na Kamzík (Bratislava), Považský Chlmec ap.  (Žilina), atď.

 

NÁMETY NA CELOROČNÉ AKCIE:

Zriadenie digitálnej Encyklopédie socializmu.

Zatiaľ digitálnej. Teda zozbieranie údajov o produkcii socializmu: Výrobky, potraviny, autá). Stavby (stavby mládeže, elektrárne, mosty, železnice, podniky). Filmová produkcia (zoznam filmov, zákony, podpora, divadelná produkcia, rozvoj folklóru (zoznam súborov, festivalov). Rozvoj vzdelania a vedy (zakladanie škôl, zakladanie vedeckých ústavov). Ochrana prírody (zakladanie Národných parkov.
Encyklopédia základných socialistických a marxistických pojmov.

K tomu je potreba len vytvorenia webovej stránky a utvorenie redakčnej rady.

Zriadenie DIGITÁLNEHO OBRAZU SOCIALIZMU

Sústredenie na webovej stránke fotografií, obrázkov z obdobia budovania socializmu (stavby mládeže, elektrárne, železnice),  budovanie priemyslu, poľnohospodárstva, úspechy kozmického výskumu, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, šport, rekreácia, predstavenie celého sortimentu produkcie socializmu (potraviny, stroje, autá),  obrázky z Kuby, Číny.

Význam: Propaganda predstavuje mládeži negatívny obraz socializmus, je potrebné na obrázkoch ukázať iný obraz.

Zriadenie priestranného Múzea socializmu.

Organizovanie diskusných fór (Hyde parkov) v mestách.

Ľudia rozvinuli, individualizovali, zároveň sa tým cítia osamotení i odcudzení, potrebujú sa vyrozprávať. Japonci si dokonca platia tzv. načúvačov.

Organizovať pravidelné diskusné miesta, kluby – v parkoch, klubových miestnostiach. Bez prílišnej ideologizácie, zástav, aby nemohli byť pochopené ako demonštrácie, ale bežné diskusné stretnutia ľudí. Ale mať ich ohlásené na úradoch.

Nerobiť problémy s tým, ak sa tam vyskytnú provokatéri s provokačnými vystúpeniami. Ak budú nahlásené na úradoch, budú aj chránené pred provokatérmi, môže ich odviezť polícia.

V Bratislave napr. v Sade Janka Kráľa, na Nám. Hraničiarov, na Námestí Slobody, na Slavíne.

Zriadenie Pohostinstva U štedrého komunistu (U poctivého komunistu, U tancujúceho komunistu).

Miesto, kde by sa mohli stretávať ľavicovo orientovaní ľudia, vymieňať si názory. S piatkovými a sobotnými tanečnými Oldies zábavami, stretávkami rovnakých znamení v určené dni, výmennou burzou.

Zobrať si pod patronát pamätník ľavicového, robotníckeho hnutia, SNP v meste, dedine.

V spolupráci s miestnou samosprávou, so SZPB, Maticou slovenskou, klubmi histórie, ap..

Založenie (cyklo)turistickej akcie – k nejakému pamätníku, vrchu, peknému miestu (v cieli zriadenie informačného stánku).

V spolupráci s miestnym klubom turistov, SZPB, ap.

Osobnosť Slovenska.

Voľba pozitívnej osobnosti Slovenska z radov pracujúcich, manažérov, pedagógov, vedcov, ľavicových politikov, ap.

Zostavovanie rebríčka ľavicových osobností a politikov Slovenska.

Založenie Svojpomoci (LETS systému), komunity zameranej na bezpeňažnú výmenu produktov, služieb, poznatkov.

Hodí sa pre nezamestnaných, domácich gazdov, majstrov, schopných poskytovať služby, výrobky, v oblastiach s nízkou úrovňou peňažných príjmov.

Skúsenosti z tohto systému aj na Slovensku existujú. Ide o vzájomné započítavanie poskytnutých a odobratých tovarov a služieb. Vhodný do dediny, alebo sídliska, vyžaduje aspoň 50 členov, aby fungoval.

Zriadenie sociálneho bazáru, skladu (charity).

Ľudia môžu prinášať zdarma šatstvo, obuv, rôzne veci – sociálne znevýhodnení si môžu zdarma povyberať.

Alternativy.sk majú na tento účel už pripravené knihy, obuv, šatstvo.

Je možné požiadať mesto o poskytnutie nevyužívanej budovy, priestorov.  Priestory pritom je možné využívať aj na diskusie s občanmi, prichádzajúcimi za pomocou.

Je možné požiadať o dotáciu na činnosť charity, podobne ako ju dostávajú cirkevné organizácie a fakticky z nej si zabezpečujú svoju propagáciu. Získavať 2 % z daní od občanov.

Potraviny je možné získavať zdarma od Potravinovej banky Slovenska.

Každoročne, hlavne v jeseni, pred zimou, vyhlásiť zbierku pre bezdomovcov – hlavne spacáky, stany, teplé bundy, svetre, nohavice, čiapky.

Každoročne pri príležitosti výročí, sviatkov obdarovať vytypovanú rodinu vo finančnej tiesni vyzbieraným šatstvom, obuvou, hračkami, knihami, peniazmi.

V Bratislave a Rimavskej Sobote pre záujemcu z radov ľavice o poskytovanie takejto aktivity viem poskytnúť šatstvo, obuv, knihy, plyšové hračky ap.

Zriadenie neziskového OZ, zameraného na prvotnú pomoc, reštart bezdomovcom.

Tým, ktorí o to majú záujem. Ak sa človek ocitne na ulici, stráca možnosť získavať informácie vedúce k získaniu ubytovania, sociálnej pomoci, a hlavne zamestnania. V tomto štádiu na mesiac, dva je možné človeku pomôcť s jeho znovunavrátením sa do spoločnosti.

Financovanie z dotácií štátu, od darcov 2 % dane.

Niektoré akcie, aktivity by sa dali financovať aj za pomoci západoeurópskych partnerov, napr. Nadácie Rosy Luxemburgovej, alebo švédskeho International Left Forum. Prípadne zo zdrojov Spojenej európskej ľavice (Severská zelená listina).

Zorganizovať brigádu na úpravu okolia obydlia.

Dnes obyvatelia domov väčšinou čakajú aj dlhé roky na štátnu správu, či samosprávu, aby im upravila kúsok priestoru pred činžiakom, parčík pri dome. Samospráva ale na to musí nájsť peniaze. Hoci by to išlo urobiť za niekoľko hodín svojpomocne. Samozrejme, za pomoci konzultácií so samosprávou.

Založiť akciu Vyčistíme potok, park.

Tým by sa nadviazala spolupráca aj s ochrancami prírody, samosprávou.

Zobrať si pod patronát kúsok zelene v meste, parčík, stromy.

Nadviazanie spolupráce so samosprávou a ochrancami prírody.

Zriadenie kompostovísk, kompostovanie v mestách, na dedinách.

Spolupráca s Priatelia Zeme, Stranou zelených, OZ Žime krajšie.

 

VÝROČIA V R. 2019:      

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska – 70. výročie.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

1. januára 2019 oslávi socialistická Kuba 60. výročie revolúcie – Deň nezávislosti.

25.1.1949 bola založená RVHP ako integračné zoskupenie socialistických krajín – 70. výročie.

Na rozdiel od EÚ nebola imperiálnym zoskupením (centrum a obslužná periféria), ale viac ako zoskupenie rovnocenných členov za účelom výhodnej deľby práce a spolupráce.

22.-23.2.1949 československé národné zhromaždenie prijalo zákon o poľnohospodárskych družstvách (JRD) – 70. výročie.

Väčšinové združstevnenie československého poľnohospodárstva (aj naďalej zostalo určité percento súkromných roľníkov, vznikli tiež štátne majetky) malo zásadný vplyv na charakter československého poľnohospodárstva. Zavedenie JRD pomohlo k odstráneniu dedinskej chudoby a veľkej driny, umožnilo dosiahnuť potravinovú sebestačnosť Československa, ktorá bola po r. 1990 rozpadom tohto systému opätovne stratená.

7.4.1949 Ústavodarný Sejm Poľskej ľudovej republiky prijal rozhodnutie o likvidácii analfabetizm – 70. výročie. Pre socializmus vzdelanie ľudí, nadobudnutie poznatkov bolo strategickou záležitosťou.

24.4.1949 bola založená Pionierska organizácia SZM – 70. výročie.

19.5.1949 – 70. výročie úmrtia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

9.6.1949 SNR prijala zákon o zriadení Vysokej školy múzických umení v Bratislave – 70. výročie.

27.10.1949 vstúpil do platnosti zákon SNR z 18. 12. 1948 o zriadení Slovenskej filharmónie – 70. výročie.

Zablahoželať členom filharmónie. Pripomenutie v médiách.

29.10.1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže – 70. výročie.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948.

2.12.2019 – 100. výročie narodenia Rudolfa Jašíka.

Spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu Rudolfa Jašíka (2.12.1919 Turzovka – 3.7.1960, pochovaný v Partizánskom).
V Turzovke má zriadenú Pamätnú izbu Rudolfa Jašíka v Kultúrnom dome.

Koncom mája sa koná na ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom Memoriál Rudolfa Jašíka.

Základná škola Rudolfa Jašíka, Partizánske, Obuvnícka 432

16.12.1949 v Košiciach vznikla Vysoká škola veterinárska v Košiciach, jediná svojho druhu na Slovensku, po brnenskej druhá v Česko-Slovensku – 70. výročie.

26.12.1919 vydala sovietska vláda dekrét o likvidácii negramotnosti v RSFSR – 100. výročie. V r. 1938 bola negramotnosť v ZSSR prakticky odstránená

27.12.2019: Pripomienka 115. výročia narodenia politika, básnika, publicistu, spoluzakladateľa DAV-u Ladislava Novomeského.

Pripomenutie v médiách. Položenie kytice kvetov k urne na cintoríne v Slávičom údolí, Bratislava.

Sú po ňom pomenované školy (Gymnázium L. Novomeského, Bratislava, Gymnázium L. Novomeského, Senica, ZŠ L. Novomeského, Lučenec, Košice), ulice, časopisy, ceny či občianske združenia.

Rodný dom v Budapešti, urna v panteóne na cint. v Slávičom údolí,

Literárna pozostalosť v Literárnom archíve Matice slovenskej (LAMS)

Socha od J. Kulicha Senici (odhalená 13. decembra 1984)

busta Novomeského v Banskej Bystrici

Novomeského busta na košickom Kuzmányho sídlisku

pamätná tabuľa na Štúrovej ulici v Bratislave

Spoločnosť Ladislava Novomeského – Nitra

Literárna súťaž Novomeského Nitra (2003 – 2009 , obnovená 2015)

31.12.1979 bola ukončená výstavba vodného diela Dalešice – 40. výročie.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s