Právne poradenstvo zdarma – prehľad poskytovateľov

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI – NA ŠTÁTNEJ ÚROVNI

Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi… , ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade záujmu o služby centra sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše prípadné otázky.

Kontakt na Centrum právnej pomoci ako aj ďalšie bližšie informácie nájdete na jeho stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

Centrum právnej pomoci má 12 kancelárií v nasledovných mestách:

Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Humenné, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov,  Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Žiar nad Hronom, Žilina.

V súčasnosti  Centrum rozšírilo konzultačné pracoviská na počet 15:

Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Ilava, Jelšava, Levice, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prievidza, Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš. Poznámka: Konzultačné pracoviská sa, v závislosti od dopytu klientov, môžu meniť.

Územná pôsobnosť kancelárií centra právnej pomoci („CPP“) od 1.10.2016

(usporiadané podľa dátumu vzniku, spolu 79 okresov)

Kancelária CPP v Bratislave, Nám. Slobody 12 – vznik 01.01.2006 – počet okresov 13: okresy okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská Streda, Galanta, Malacky, Pezinok, Senica, Skalica, Senec, Trnava.

Tel. 2/49683521, 02/49683522, e-mail: info@legalaid.sk.

Kancelária CPP v Košiciach, Murgašova 3 – vznik 31.07.2006 – počet okresov 9: okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice okolie, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.ke@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30 – vznik 01.08.2006 – počet okresov 4: okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Žiline, Národná 34 – vznik 18.12.2006 – počet okresov 10: okresy Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Martin, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Prešove, Slovenská 40 – vznik 13.12.2007 – počet okresov 5: okresy Prešov, Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.po@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2 – vznik 18.02.2008 – počet okresov 3: okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.lm@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Humennom, Lipová 1 – vznik 11.06.2008 – počet okresov 6: okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.he@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 20 – vznik 01.06.2009 – počet okresov 4: okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.rs@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 102 – vznik 19.11.2009 – počet okresov 3: okresy Svidník, Bardejov, Stropkov.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88 – vznik 14.05.2012- počet okresov 8: okresy Nitra, Hlohovec, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Nové Zámky, Komárno, Šaľa.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.nr@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova 3 – vznik 17.09.2012 – počet okresov 7: okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Myjava, Piešťany, Púchov.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk

Kancelária CPP Žiari nad Hronom, SNP 613/124 – vznik 1.05.2014 – počet okresov 7: okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Partizánske, Prievidza, Banská Štiavnica.

Tel: 0850 002 000, E-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

 

Verejný ochranca práv Slovenskej republiky (ombudsman)

Podnety možno posielať na e-mailovú adresu: podnet@vop.gov.sk

INFORMAČNÁ LINKA:   +421 2 323 63 701   I    +421 2 323 63 702

Korešpondenčná adresa
Kancelária verejného ochrancu práv
P.O. Box 1
820 04 Bratislava 24

Ak ste sa ocitli v núdzi a neviete si rady, môžete sa obrátiť na niekoľko bezplatných telefonických liniek. Zavolať na ne môžu deti, mládež, ženy zažívajúce násilie, ale aj iní dospelí, ktorí hľadajú pomoc pre seba, alebo pre svojich blízkych.

http://www.vop.gov.sk/pomoc-v-nudzi

Linka detskej istoty UNICEF 116 111

NA MIESTNEJ, SAMOSPRÁVNEJ ÚROVNI:

Bezplatná právna poradňa Bratislava – Dúbravka.

Pracuje od 8. 4. 2015,  každú stredu od 14 do 17 hod.  Právnici sú k dispozícii v budove Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej 2. na prízemí, miestnosť č. 2. Informácia aktualizovaná 30. 1. 2017.

Bezplatná právna poradňa Bratislava – Nové Mesto.

K dispozícii je občanom dvakrát v týždni: v pondelok od 13.00 do 17.00 hod.  V stredu od 9.00 do 12.00 hod.

Právna poradňa sídli: Na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ul. 1, v kancelárii č. 14. Obrátiť sa na právnu poradňu možno aj telefonicky na čísle 02/49 253 411.

Občania tu budú môcť získať bezplatné právne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa: 1. exekúcií. 2. rodinných vzťahov. 3. Dedičského konania. 4. Pracovných vzťahov. 5. Zmluvných vzťahov (napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy). 6. Majetkových vzťahov. 7. Ochrana spotrebiteľa. 8. Právna ochrana.

Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch. Informácia aktualizovaná 30.1.2017.

Bezplatná právna poradňa Bratislava – Petržalka.

Kutlíková 17, 851 03 Bratislava-Petržalka, Prízemie, kancelária č. 001.

Konzultačné hodiny: Pondelok: 13.00 – 17.00 h. Streda: 9.00 – 12.00 hod. Informácia aktualizovaná 30.1.2017.

Bezplatná právna poradňa Bratislava – Ružinov.

Miestny úrad, Mierová 21.

K dispozícii je každý utorok od 14:00 – 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 – 17:00 hod. Telefónne číslo do bezplatnej spotrebiteľskej právnej poradne je +421 950 403 021. Informácia aktualizovaná 30.1.2017.

Bezplatná právna poradňa Bratislava – Rača.

Rača – mestská časť ponúka bezplatnú právnu poradňu každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15:00 – 17:00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej ulici 249. Informácia aktualizovaná 30.1.2017.

Bezplatná právna poradňa Sereď.

V prvom polroku 2018 bude JUDr. Martin Hudák poskytovať občanom Serede bezplatné právne poradenstvo v malej zasadačke Mestského úradu v čase od 9.00 do 10.00 hod. v termínoch:

22.januára,   12. februára,   12. marca,   9. apríla,   23. apríla   a  21.mája 2018

Bezplatná právna poradňa – Bánovce nad Bebravou.

Každú prvú stredu v mesiaci od 15 hod. do 17 hod. v budove Mestského úradu, Farská ul.

Bezplatná právna poradňa – Žilinský samosprávny kraj –

http://www.zask.sk/sk/bezplatne-poradne/bezplatna-pravna-poradna/

Tel.: 041/50 32 152, 041/50 32 105, E-mail: pravnaporadna@zilinskazupa.sk

Centrum mestského právneho poradenstva, Martin, Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1.

Každú stredu od 13 hod. na Oddelení právnych služieb.

http://www.martin.sk/mesto-poradi-pri-probleme-zdarma/d-39840

Bezplatná právna poradňa Poprad.

Právne oddelenie Mestského úradu poskytuje pre obyvateľov mesta Poprad bezplatné právne poradenstvo v právnej poradni, ktorá je k dispozícii pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad. Právne poradenstvo sa poskytuje každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 vo vestibule mestského úradu. Právne rady poskytujú právničky Mesta Poprad JUDr. Anna Gaborčíková a Mgr. Anna Pitoňáková. Do právnej poradne sa možno objednať osobne v kancelárii prvého kontaktu alebo telefonicky na č. t. 7167 247 alebo 7167 248.

Bezplatná právna pomoc občanom mesta Vysoké Tatry.

Každý piatok v čase od 9:00 do 15:00 hod. na Mestskom úrade, Starý Smokovec 1.

Lenka Hurajtová, tel: 052/47 80 444, 052/47 80 411 email: lenka.hurajtova@vysoketatry.sk.

 

ĽAVICOVÉ, ODBOROVĚ, PROFESNÉ AP. ORGANIZÁCIE:

Bezplatná právna poradňa strany VZDOR – STRANA PRÁCE.

Pokiaľ máte záujem o poradenstvo v oblasti pracovného práva, môžete sa obrátiť o pomoc na adresu pravnapomoc@vzdor.org.

Smer-SD – bezplatné právne poradenstvo.

Kancelária poslanca NR SR D. Bublavého, ul. Fraňa Kráľa č. 9, Nové Mesto nad Váhom
Termín: Každú nepárnu stredu a podľa rozpisu
Čas konania: od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Kontakt: Ing. Ľubomír Miklánek,  mobil: 0905/879362
kancelária: 032/7717035
email: miklanek.lubomir@gmail.com

Klientske centrum Konfederácie odborových zväzov:

Pracovno-právne poradenstvo OZ KOVO:

http://www.ozkovo.sk/poradenstvo/pracovno-pravna-oblast/

Bezplatná právna pomoc Slovákom pracujúcim v Rakúsku: ÖGB a KOZ:

Ponúkame slovenským zamestnankyniam a zamestnancom, ktorí pracujú v oblasti Viedne a Dolného Rakúska, v rámci projektu „Trh práce+“ bezplatné informácie o ich pracovných a sociálnych právach.

Náš právny poradca Vám poskytne bezplatné právne poradenstvo v slovenskom jazyku v nasledovných časoch:

ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 VIEDEŇ
Pondelok: 13:30 – 16:30 hod.
Utorok: 14:30 – 17:30 hod.
Štvrtok: 14:30 – 17:30 hod.
Piatok: 12:00 – 15:00 hod.

KOZ SR, Odborárske námestie 3, 815 70 BRATISLAVA
Streda: 09:00-12:00 hod.

ÖGB, Wiener Straße 7a, 2230 GÄNSERNDORF
Podľa potreby (po dohodnutí termínu)
Aby sme zamedzili časovým kolíziám, resp. ak si prajete termín mimo vyššie uvedených časov, kontaktujte, prosím, právneho poradcu vopred telefonicky alebo mailom:

Tel: +43 (0)1 53444-39243
Mobil: +43 (0)664 88525652
e-mail: emil.grula@oegb.at

Spotrebiteľské centrum – rady, pomoc spotrebiteľom v riešení problémov.

Andyho Warhola 33, Medzilaborce. Mobil 0696851313 prac. dni od 10 do 14 hod.

https://spotrebitelskecentrum.sk

Právne rady zdarma: https://spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/poradenstvo/

Pomoc exekuovaným spotrebiteľom a dlžníkom

Zastavujeme dobrovoľné dražby obydlia.

Zastupovanie spotrebiteľov v súdnych sporoch

Spotrebiteľské centrum – https://gazduj.etrend.sk/komunita-gazduj/126156-spotrebitelske-centrum-neziskova-organizacia.html

Spotrebiteľom poskytujeme bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo.

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike- http://esc-sr.sk/

Pomáha riešiť práva cezhraničných cestujúcich, zájazdy

Cezhraničné nákupy

Reklamácie, a iné.

Rady, pomoc – brožúra Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP)

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pripravila pre pacientov informačnú brožúru, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v ich právach, ako v zdravotnej, tak aj v sociálnej oblasti. Záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť na stránke www.aopp.sk, napríklad aj tu.

Slovenská lekárska komora – bezplatné právne poradenstvo pre členov SLK.

 https://www.lekom.sk/pre-lekarov/pravne-poradenstvo#bezplatne_pravne_poradenstvo

Právna poradňa pre členov Slovenského záhradkárskeho zväzu

judrvladimirzajac@gmail.com, 043/4230044, 0905/440054

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže http://www.cipc.sk

Sociálno – právna poradňa Unicef (http://www.unicef.sk), 0800 500 500. Svoje služby poskytuje pravidelne každý štvrtok a sobotu od 14. hod. do 20. hod. bezplatne.

 

BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRÍ:

Bezplatná právna pomoc : JUDr. Danica Birošová, Trenčín

http://www.ak-birosova.sk/klub-pravnikov-mesta-trencin/bezplatna-pravna-pomoc

Online právna poradňa: Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča, Bratislava

http://dobrovic.sk/bezplatna-pravna-poradna/

Online právna poradňahttp://www.pravnyservis24.sk

Máte právny problém? Zadajte otázku anonymne a zdarma môžete obdržať názor právnika!

Online právna poradňa: Advokátska kancelária Bratislava, JUDr. Milan Ficek

https://ficek.sk/online-pravna-poradna.html

Online právna poradňahttp://www.hurtaj.sk/bezplatna-advokatska-poradna-online.html

Naša advokátska kancelária v záujme pomoci rodičom v hmotnej núdzi pri uplatňovaní a výkone ich rodičovských práv poskytuje osobám v hmotnej núdzi možnosť položiť advokátovi bezplatne otázky, ktoré Vás zaujímajú výlučne z oblasti rodinného práva. Ďalším dôvodom existencie tejto sekcie je zabezpečenie prístupu širokej verejnosti k najčastejším otázkam a odpovediam v oblasti rodinného práva.

Kontakt: Advokátska kancelária, Mgr. Martin Hurtaj, Štefánikova 15, 949 01 Nitra.  Tel. / Fax: +421 37 7414107. Mobil: 421 905 275772. E-mail: hurtaj@hurtaj.sk.

 

LEGISLATÍVA:

 

Zbierky zákonov, rozhodnutia súdov, literatúru možno nájsť na:

http://www.epi.sk

Aktuálnu pracovnú legislatívu (zákony, predpisy) nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/pracovna-legislativa/

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s