Petičné akcie

Jednou z možných aktivít ľavice schopných aktívne zasahovať do spoločenského diania sú petície, s možnou nadväznosťou na vyhlasovanie referend ako prvku priamej demokracie.

Ľavica zatiaľ túto formu využíva veľmi slabo – viď prehľad niektorých petícií. Mnoho petícií usilujúcich o riešenie strategických otázok nášho smerovania zostalo mimo pozornosti ľavicových strán, ktoré cez svoje stranícke štruktúry, činnosť, stretnutia by túto aktivitu dokázali určite lepšie podchytiť, ako osamelý petičný výbor.

Uvádzame niektoré petície k závažným témam, k určitej téme uvádzame prehľad všetkých zistených petícií, aj s problematicky formulovaným obsahom, kvôli prehľadnosti aktivity v tejto oblasti, ich úspešnosti. Je zrejmé, že treba v petíciách zaviesť určitý poriadok, prehľadnosť, previesť medzi ľuďmi osvetu, aby k jednej téme sa neorganizovalo niekoľko petícií, ale aby sa úsilie sústredilo na jednu, dobre sformulovanú a organizačne podchytenú. A získala sa podpora niektorej strany s rozvinutou organizačnou štruktúrou, zaručujúcou získanie dostatku podpisov.

ZA ZÁCHRANU DEDIČSTVA SOCIALIZMU, ĽAVICOVÉHO A ROBOTNÍCKEHO HNUTIA:

 

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE POMNÍKA OSLOBODITEĽOV NA NÁMESTÍ SNP V TRNAVE (zal. 5. 8. 2017)

My občania mesta Trnava, Trnavského regiónu a Slovenskej republiky trváme na rekonštrukcii a zachovaní Pomníka osloboditeľov príslušníkov Červenej armády na pôvodnom mieste. Nechceme, aby sa naše mesto zaradilo medzi mestá, kde si nectia a nevážia osloboditeľov spod fašistickej nadvlády.

Petičný výbor : Predseda petičného výboru: Anton Práznovský, Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava

https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_pomnika_osloboditeov_na_namesti_snp_v_trnave

K 19. 8. 2017 – 170 podpisov

 

SOCIÁLNE, EKONOMICKÉ, POLITICKÉ PRÁVA OBČANOV:

 

Petícia OZ KOVO “Skôr do dôchodku”

Zapojte sa do našej petície “Skôr do dôchodku”.

Cieľom tejto petície je zmena dnešného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do dôchodku a vytvorenie možnosti pre skorší odchod do dôchodku bez krátenia výšky dôchodku.

Od 1.1.2017 došlo v SR k zmenám, týkajúcim sa dôchodkového veku, teda veku, pri ktorom vzniká nárok na starobný dôchodok. Zákonný dôchodkový vek 62 rokov sa bude každoročne meniť v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku v Slovenskej republike nie je pevne stanovená.

V roku 2017 sa dôchodkový vek predĺžil o 76 dní, v roku 2018  by sa mal predlžovať o ďalších 63 dní. A tak ľudia, ktorí pôjdu do penzie v roku 2018, budú môcť o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní. Takýto mechanizmus sa bude uplatňovať každoročne a vek odchodu do dôchodku sa bude posúvať podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. Je reálne, že pri tomto nastavení pôjdu súčasní tridsiatnici do starobného dôchodku  vo veku 68 rokov. Odbory s týmto mechanizmom určovania veku odchodu do dôchodku nesúhlasia, najmä z dôvodu, že nezohľadňuje zdravotný stav zamestnancov, ani pracovnú záťaž. Podľa viacerých štúdií je totiž zdravotný stav zamestnancov v SR v preddôchodkovom veku jedným z najhorších v EÚ.

OZ KOVO navrhuje, aby:

1. bola zákonom stanovená  maximálna hranica veku pre odchod  do starobného dôchodku na 64 rokov,

2. boli zákonom definované podmienky, za ktorých zamestnanec môže odísť do tzv. preddôchodku  po dovŕšení min. 59 roku za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok   napr. práca v 3. a 4. skupine rizika,  práca na nočné zmeny, atď. bez  zníženia  výšky dôchodku.

Petíciu môžete zdieľať, šíriť, preposielať odkaz…

Petíciu môžete podpísať aj na Metodických pracoviskách OZ KOVO v Prešove, Banskej Bystrici a v Bratislave, prípadne v uliciach slovenských miest pri stánkoch OZ KOVO (zoznam nájdete na webe OZ KOVO) alebo u predsedov základných organizácií.

Petícia najdete na https://www.peticie.com/skor_do_dochodku alebo https://www.facebook.com/OdborovyZvazKovo/

 

BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA SLOVENSKA, ČLENSTVO V NATO:

Petícia za vystúpenie Slovenska z NATO (zal. 13.5.2014)

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby Slovenská republika vystúpila z NATO.

Na Ukrajine bol zatknutý ostreľovač NATO, ktorý strieľal do ľudí na námestí v Kyjeve. Slovensko je členom NATO. Naozaj sa hlásime k posielaniu vojakov na Ukrajinu, aby tam strieľali do nevinných ľudí? Je v záujme Slovenska rozpútať občiansku vojnu na Ukrajine a následne vojnu proti Rusku? Hlásia sa Slováci k týmto akciám NATO? Naozaj sme pripravení v mene NATO bojovať proti Rusom?

Svojím podpisom sa dištancujeme od takýchto aktivít NATO a žiadame, aby SR z organizácie NATO vystúpila.

https://www.peticie.com/peticia_za_vystupenie_slovenska_z_nato

K 19. 8. 2017 – 3 347 podpisov

Petícia za okamžité vystúpenie Slovenska z NATO  (zal. 15. 7. 2014)

My – hrdí a svojprávni občania Slovenskej republiky žiadame prezidenta SR – p. Andreja Kisku , Národnú radu SR , vládu Slovenskej republiky, aby začali okamžite konať na nutných administratívnych aktoch, aby Slovenská republika vystúpila z NATO  a získala štatút neutrálneho štátu !

Julo Uhlár

https://www.peticie.com/peticia_za_okamite_vystupenie_slovenska_z_nato

K 19.8.2017 – 2256 podpisov

Petícia za vypísanie referenda o neutralite Slovenska (zal. 8. 6. 2014)

V súčasnosti sa čoraz viac roztáča koleso zbrojenia. Podporujú sa konflikty a rozpútavajú vojny, na ktorých zarábajú zbrojárske koncerny. My sme počtom malý národ a neubránime sa ani po zuby ozbrojení prípadnému nepriateľovi.

Armáda nám je zbytočná a zbytočne sa vyhadzujú peniaze na zbrane, ktoré by sa dali lepšie využiť. Nechceme na nikoho zaútočiť a chceme so všetkými susedmi udržiavať dobré vzťahy. Armádu treba pretransformovať na jednotky rýchlej pomoci počas prírodných katastróf, ktorých je čoraz viac. Vo svete existuje 28 krajín, ktoré nemajú armádu. Najznámejší je prípad Kostariky. Tento stredoamerický štát s počtom obyvateľov porovnateľných so Slovenskom zrušil armádu v máji 1948 po krvavej občianskej vojne, čo následne potvrdil aj v zmenenej ústave. Ušetrené peniaze sa použili na vzdelanie, všeobecnú zdravotnú starostlivosť a životné prostredie. Vďaka tomu zaznamenala táto krajina obrovský pokrok. Dnes je v nej druhá najvyššia miera gramotnosti spomedzi všetkých latinskoamerických štátov, priemerná dĺžka života sa vyšplhala na viac ako 78 rokov, v počte počítačov zaujala tretiu priečku spomedzi krajín Latinskej Ameriky. (Citát: http://www.jetotak.sk/editorial/zrusme-armadu) Obranyschopnosť je možné podporiť aj inými formami. Petícia rieši vypísanie referenda o neutralite, nie formu neutrality, ktorých je viac. Ak súhlasíte s vypísaním referenda o neutralite Slovenska, podpíšte sa, prosím. Ďakujem.

https://www.peticie.com/peticia_za_vypisanie_referenda_o_neutralite_slovenska

K 19. 8. 2017 – 1960 podpisov

PETÍCIA PROTI ROZMIESTNENIU CUDZÍCH VOJSK NA SLOVENSKU (zal. 31.8.2014)

MY DOLE PODPÍSÁNÍ OBČANIA NESÚHLASÍME S ROZMIESTNENÍM CUDZÍCH VOJENSKÝCH ZÁKLADIEN NA ÚZEMI SLOVENSKLEJ REPUBLIKY. TÝMTO VYZÝVAME VLÁDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ABY REŠPEKTOVALA VEREJNÚ MIENKU, KTORÍ SI CUDZIU VOJENSKU ZÁKLADŇU ANI CUDZIU VOJENSKÚ TECHNIKU NA ÚZEMÍ NÁŠHO ŠTÁTU NEŽELÁ.

https://www.peticie.com/peticia_proti_rozmiestneniu_cudzich_vojsk_na_slovensku

K 19.8.2017 – 2 569 podpisov

Vyjadrenie nesúhlasu s vybudovaním základne NATO na území SK (zal. 5. 9. 2014)

Ľudia otvorte oči čo sa deje v poslednej dobe je viac ako choré. Po najnovšom chcú na Slovensku vybudovať základňu NATO. Načo? Prečo? Kto sa nás opýtal? Či zrazu už demokracia nefunguje? V prípade útoku alebo nejakej vojny bude Slovensko jednou z bombardovaných krajín a to konkrétne mesto Poprad. Komu tu chýbajú americké vojská? Ktoré môžu beztrestne porušovať zákon? A čo vlastne my z toho budeme mať? K tomu sa to postaví určite za nejaké naše peniaze, áno lebo presne tých tu na Slovensku máme na hovadiny úplne na rozhadzovanie. K tomu si poštveme Rusko úplne a teroristická Amerika ktorá ťaží z ostatných lebo sama je NIČ nemá čo stratiť. K čomu chcú mať bližšie na Slovenku? Na obranu? Na útok? Buď musí byť k tomu riadne referendum alebo dajme najavo že s týmto krokom ZÁSADNE NESÚHLASÍME.

https://www.peticie.com/zakladna_nato_na_svk

K 19. 8. 2017 – 10 883 podpisov

 

ZAHRANIČNÁ POLITIKA SLOVENSKA:

 

Nesúhlas s ekonomickými sankciami voči Ruskej federácii (zal. 25.4.2014)

My, občania Slovenskej republiky, nesúhlasíme s ekonomickými sankciami voči Ruskej federácii, ktoré poškodzujú aj slovenskú ekonomiku, pretože podľa nášho názoru, situáciu na Ukrajine nevyhrotilo Rusko, ani jeho prezident Vladimir Putin, ale hlavne Západ na čele s Európskou úniou a USA.

https://www.peticie.com/nesuhlas_s_ekonomickymi_sankciami_voi_ruskej_federacii

K 19.8.2017 – 3 182 podpisov

Výzva veľvyslancovi USA na Slovensku: Hovoríme NIE plotu na Hviezdoslavovom námestí (zal. 9. 5. 2017)

My, obyvatelia a návštevníci hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame okamžité odstránenie plota, ktorý je postavený pred budovou americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí. Plot dlhé roky špatí najkrajšie bratislavské promenádne námestie a v historickom centre hlavného mesta nemá čo robiť! Iniciátorom tejto VÝZVY je Martin Borguľa, poslanec za mestskú časť Bratislava – Staré Mesto.

https://www.peticie.com/hovorime_nie_plotu_na_hviezdoslavovom_namesti

K 19. 8. 2017 – 1571 podpisov

Zákaz činnosti Sörošovej Nadácie Otvorenej Spoločnosti (osf) (zal. 13. 11. 2016)

A dosť. Po neprijatí zákonov o lobizme a zahraničných agentoch je potrebné vyjadriť sa k Sörošovej Nadácií Otvorenej Spoločnosti, ktorá pod rúškom boja za ľudské práva (zvyčajne úzkych skupín obyvateľstva alebo menšín) LOBUJE za politický záujem pochádzajúci mimo Slovenska.

Táto nadácia otvorene podporuje chorú migračnú politiku, zdanlivo utláčaných sexuálnych a rodových menšín a otvorene sa chvastá tým že je financovaná Sörošom. okrem toho sa snaží ovplyvniť slovenskú politiku.

Dosť bolo Soröša.

https://www.peticie.com/httpwwwpetitions247netzakaz_innosti_soroovej_nadacie_otvore

K 19. 8. 2017 – 777 podpisov

 

HOSPODÁRSKA STRATÉGIA, VLASTNÍCTVO:

 

Za zákaz privatizácie vody a jej predaja do zahraničia bez súhlasu občanov SR (zal. 16. 6. 2014)

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky,

sme šokovaní a vážne znepokojení, že vláda Slovenskej republiky, ktorá má obhajovať a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, sa snaží o privatizáciu vody a o jej následný predaj a vývoz do zahraničia.

Považujeme za neakceptovateľné, že vláda Slovenskej republiky napriek odporu odbornej i laickej verejnosti s rozporom predložila do parlamentu návrh zákona, ktorým sa bez súhlasu občanov Slovenskej republiky, a najmä tých, ktorí sú zásobovaní takouto vodou alebo ktorí žijú na území obce, kde sa táto voda nachádza, plánuje vydávať povolenia na privatizáciu vody a jej predaj a vývoz do zahraničia. Pravidlá obchodovania s vodou, ktoré sú prezentované vo vládnom návrhu zákona, môžu ohroziť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, môžu ohroziť životné prostredie a môžu spôsobiť zdraženie pitnej vody. „Vyvoleným“, ktorý dostanú povolenie od vlády Slovenskej republiky, pritom táto skrytá privatizácia vody prinesie ročne niekoľko desiatok miliónov eur.

Voda, presnejšie nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky môžu byť podľa článku 4 Ústavy Slovenskej republiky výlučne vo vlastníctve Slovenskej republiky. Právo na životné prostredie, a teda aj právo na vodu, je základným ľudským právom garantovaným v článku 44 Ústavy Slovenskej republiky. Právo Európskej únie ani žiadna medzinárodná zmluva nám neprikazuje prijať taký návrh zákona, ktorý by s vodou nakladal tak, ako sa to práve chystá urobiť vláda Slovenskej republiky. Aj rámcová smernica Európskej únie o vode vo svojom úvode uvádza, že voda nie je tovar, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.

My si chceme tiež našu vodu chrániť a brániť, pretože sa nesmie stať, aby si niekto vodu – toto naše základné právo privlastnil a nakladal s ním bez nášho súhlasu. Voda patrí nám všetkým, voda je náš život a tento návrh vládneho zákona preto považujeme za útok proti našim životom a za vlastizradu na všetkých občanoch Slovenskej republiky!

S cieľom zabrániť vláde vykonať takúto vlastizradu sa preto touto petíciou obraciame na poslancov Národnej rady SR a žiadame ich, aby zabránili prijatiu takého návrhu zákona, na základe ktorého by bolo možné predať, vyviezť, prepraviť alebo previesť vodu z územia Slovenskej republiky, hoci aj na základe povolenia vydaného štátnym orgánom alebo so súhlasom štátneho orgánu, bez toho, aby s tým vopred v referende vyslovili súhlas obyvatelia obce, v katastrálnom území ktorej sa nachádza zdroj takejto vody, ako aj obyvatelia obce, ktorí sú takouto vodou zásobovaní.

Informácie o petícii: Ing. Igor Hraško, Blatnica 149, 038 15 Blatnica – poslanec NR SR za OĽaNO a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy tel. č.: 0910 942 697; e-mail: igor_hrasko@nrsr.sk

https://www.peticie.com/za_zakaz_privatizacie_vody_a_jej_predaja_do_zahraniia_bez_suhlas

K 19. 8. 2017 – 1600 podpisov

Petícia za ústavnú ochranu pôdy – 4 zemské požiadavky (zal. 21. 4. 2017)

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,

my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej „SR“), v záujme ochrany slovenského pôdohospodárstva, zeme, pôdy a v tiež v záujme  národnej suverenity SR a potravinovej bezpečnosti, žiadame včleniť do novely Ústavy SR a nasledovne aj do ďalších právnych noriem tieto požiadavky:

1.Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar. Pôda je národným bohatstvom.

2.Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životné prostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade s prírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázané používanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu, ako aj pestovanie  geneticky modifikovaných plodín.

3.Vlastníctvo pôdy na území SR  je vyhradené občanom SR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov – Slovenskej republike. Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobu do 10  rokov (bez prolongácie). Žiadame udržať predkupné právo pre spoluvlastníkov pôdy. Žiadame urýchlene riešiť otázku potravinovej bezpečnosti SR a umožniť rozvoj rodinných gazdovstiev.

4.Je potrebné zabezpečiť ochranu pred špekulatívnym kapitálom, pred ovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je potrebné stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) – navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniť združenie občanov, v závislosti na podobe združenia.

Dodatok: Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne normy, ktoré bránia slovenským občanom  pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára, ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie, určitý vek a inými obmedzeniami, ktoré znevýhodňujú tradičných gazdov a ďalších prírodných pôdohospodárov.

Ak tieto naše požiadavky nevčleníte do právneho systému SR, žiadame v súlade so základnými zásadami demokratického štátu, aby bolo o týchto zásadných otázkach vyhlásené všeľudové hlasovanie občanov Slovenskej republiky, teda – referendum.

Za o.z. Rodný kruh a iniciatívu Gazdovská obroda Žiarislav – Miroslav Švický

https://www.peticie.com/4_zemske_poiadavky

K 19. 8. 2017 – 699 podpisov

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄

Zachráňme dedičstvo našich predkov pre budúcnosť našich detí

Od 1.mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ. Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podzemnej vody a ostatných prírodných zdrojov. My Slováci, národovci, vlastenci,  príslušníci národnostných menšín žiadame NR SR a vládu,  aby legálnym a zákonným spôsobom tomuto zabránili. Na komunikáciu s týmito orgánmi poverujeme a splnomocňujeme Mgr. Helenu Mezenskú.

Prosíme podpísať aj originálnu papierová formu petície,  petičný hárok si stiahnite prosím v PDF formáte TU, pretože elektronická petícia je len informačná. Ďalšie informácie na stránke www.poda.info

Petičný výbor: Mgr. Helena Mezenská, Bajkalská 2338/14, 058 01 Poprad, poverená pre styk s orgánmi štátnej správy, Alexandra Vrtochová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava, Marek Baláž, Mostná 33/3, 972 51 Handlová, Ing. Jozef Šolc, Fraňa Kráľa 33, 811 05 Bratislava, Iveta Kamenická, H.Meličkovej 3, 841 05 Bratislava, Monika Pirovits, Námestie Hraničiarov 16, 851 03 Bratislava

https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_slovenskej_pody

K 19. 8. 2017 – 18 044 podpisov

 

PROTI MANIPULÁCII VEREJNEJ MIENKY, MÉDIÍ, ZA SLOBODU A PLURALITU NÁZOROV A DISKUSIÍ:

Výzva proti dekadencii a barbarstvu v RTVS a verejnej diskusii

Rádio_FM ako štvrtý okruh Slovenského rozhlasu je súčasťou verejno-právneho média RTVS, za ktoré platí každý vlastník nehnuteľnosti koncesionárske poplatky.  Táto petícia vznikla na základe výzvy, ktorá bola publikovaná tesne pred vysielaním relácie. RTVS prekročili svoje kompetencie, keď ako verejno-právne médium poskytli priestor propagácii facebookovej stránke „Zomri“, ktorá verejne podnecuje nenávisť, opakovane porušuje zákon § 11-17 o ochrane osobnosti zverejňovaním osobných údajov (dokonca súkromnej korešpondencie) a fotografií a hrubo porušila základné princípy tej najelementárnejšej etiky, humanizmu a morálkyktorá je základom pre fungovanie akejkoľvek zdravej a civilizovanej spoločnosti. V niektorých príspevkoch sa administrátori a komentujúci stránky hrdo hlásia k tomu, že sú „žumpou“, „nihilistami“ a „sarkastickými sviňami“.

Stránka a tvorcovia Zomri porušujú zákon § 423 o hanobení národa a preto je hanebné, že RTVS poskytuje priestor prezentácii tejto stránky. Príkladom takéhoto porušenia je napríklad status publikovaný 12. júla 2017: “Akože ono je to tak. Keby nás aj ostatné národy mali radi, akože nemajú, lebo sme ko*oti, tak my by sme si to tu aj tak doj*bali sami, lebo sme ko*oti. #definiciaslovakovvkocke

RTVS je verejno-právna inštitúcia platená z daní občanov Slovenskej republiky, ktorej povinnosti podľa zákona č. 532/2010 Z.z., čl.1, § 2 sú „na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti rozvíjať kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytovať priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúvať kultúrne hodnoty iných národov.“ Programové služby sú založené na „na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti.” Stránka „Zomri“ je v rozpore s princípmi humanizmu a jej propagácia je v rozpore s poslaním inštitúcie RTVS. Stránka alebo fanpage „Zomri“ s dosahom vyše 50 tisíc ľudí (čo teda rozhodne nie je málo a nie je možné takýto počet získať prirodzenou cestou bez reklamy a marketingových nástrojov, ku ktorým sú potrebné patričné financie) začala nedávno v spolupráci s agentúrou Kompot vydávať tričká s želaním smrti ako poznávacím symbolom mladých liberálov. Medzičasom na stránke Zomri pribudlo niekoľko fotografií ďalších zvrátených ľudí v tričku Zomri z produkcie Kompot (sesterskej firmy politickej marketingovej agentúry Komplot Znášika a Hajdina, ktorá dostala Andreja Kisku a SDKÚ k moci cez manipulatívnu kampaň). V relácii vystúpil s moderátom Rudym Russom zbabelý anonymne sa prezentujúci čudák, ktorý o sebe tvrdil, že pochádza zo Stredného Slovenska. Bola vedená v kontexte “intelektuálov zo Zomri,” ktorí bojujú za krajší svet proti hlúpym Slovákom a sú vlastne plní mieru a lásky. Prianie smrti považujú iba za “nevinnú satiru”, pričom moderátor občas ironicky dodal, že je vo verejno-právnom médiu, takže sa musia krotiť.

Na úvodnej fotografii facebookovej stránky pribudol istý čas „citát“: „Viac slovenské ako byť alkoholik, je už len byť ko**tMilan Lasica.” Tento citát, ktorý je navyše pripísaný symbolicky obrázkom Werichovi, teda osobe, ktorá ho nepovedala, porušil zákon č. 300/2005, § 423 trestného zákona o verejnom hanobení národa. Slovákov stránka nazýva „prakok*tmi“. Stránka neustále a pravidelne porušuje § 424a, ktorý okrem iného hovorí aj o verejnom podnecovaní nenávisti a násilia, obmedzeniu práv a slobôd jednotlivcov. Mimo explicitného podnecovania nenávisti (vari niet explicitnejšieho podnecovania nenávisti, než prianie smrti konkrétnej osobe, dokonca z bezpečnosti anonymity), stránka zverejnila nasledujúce citáty, ktoré taktiež nechali slovenské „osobnosti“ chladnými, ľahostajnými alebo dokonca sa na nich smiali: „Keď si uvedomíš, že si obul letné gumy priskoro.“ (na fotografii Marika Gombitová na vozíčku). „Som sa práve tak vy*ral, že keď som vyšiel z hajzla, bol som hladný.“ Keď Helene povedali, aby sa správala primerane k svojmu veku, zomrela.“ (príspevok adresovali Helene Vondráčkovej) „Víťaz Modrej veľryby.” (na obrázku Iveta Bartošová, Modrá veľryba je údajná samovražedná hra). „Humor ***** je ako poprsie Mázikovej, vždy dokáže padnúť nižšie.“ „Keby sa topil ***** a *****a vy by ste mohli zachrániť iba jedného, išli by ste na obed alebo by ste si prečítali noviny?“ „Som si pripísal nasieranie slovänských prakokotov medzi skills do životopisu a na LinkedIn. Aspoň rýchlejšie vytriedim potenciálnych zamestnávateľov.“

Osobnosti, umelci a inteligencia sa nielenže proti tejto stránke nevyhraňujú, ba dokonca ju mnohí podporujú. Symbolický „lajk“ stránke a stránkam spriazneným (Prečo ľudom hrabe, Slobodný vysierač a pod.) pridali Michal Havran, Monika Beňová, Monika Tódová, Martin Poliačik, Peter Osuský, František Šebej, Jaroslav Naď, Gábor Grendel…

Kontexty a prepojenia so stránkou Zomri

Mienkotvorné médiá propagujúce stránku Zomri si toto konanie ospravedlňujú tým, že vulgárna stránka údajne bojuje proti extrémizmu, no jasne a cielene ignorujú dokázateľný fakt, že nový extrémizmus vytvára. Nový Čas zaradil stránku Zomri medzi stránky “kde sa výborne zabavíte.”

Aj keď článok SME už v súvislosti s “vulgárnou stránkou Zomri” jasne hovorí o vojne na internete, na druhej strane Zomri propaguje na Fici.sk (SME-Penta) Kristína Janščová, ktorej blogy sú takmer totožné s príspevkami na Zomri. Organizátor tzv. protikorupčných protestov David Straka sa nedávno v rozhovore pre Etrend odovolal na stránku Zomri v kontexte sily internetového marketingu. Bloger a aktivista Ján Benčík pravidelne komentuje a lajkuje príspevky na stránke Zomri, ba dokonca sa na ňu priamo odvolal vo svojom blogu. Súčasťou teamu Prečo ľudom hrabe sú okrem Benčíka aj členovia komisie Konspiratori.sk. Ján Benčík ocenený cenou Európskeho občana roka sa hrdo odfotil s Arpádom Šoltésom z TV JOJ a HNonline, ktorý mal na tričku napís Zomri, Šoltés spolu s Levický Árchlebom pripravili pre TV JOJ príspevok s totožnou tématikou aká sa “riešila” v tom čase na stránke Zomri. Ján Benčík bol medzitým v novinách TV JOJ prezentovaný ako martýr, a to isté v rannom vysielaní 11. júla 2017 na rádiu Express. Benčíka ocenili Monika Flašíková Beňova (ktorá pravidelne lajkuje príspevky stránky Zomri) a Ivan Štefanec (iniciátor tohto návrhu), na akcii samozrejme nechýbali  ani Marián Jaslovský a Eugen Korda. Pozitívne a nektirické PR podujatiu opätovne poskytol aj RTVS.  Správca stránky „Prečo ľudom hrabe“ Marián Jaslovský sa v jednom svojom článku na stránke Aktuality.sk nepriamo priznal, že sa pozná s niektorými správcami stránky (presnejšie povedal, že nepozná všetkých administrátorov stránky). Marián Jaslovský sa zúčastnil propagandistickej diskusie s Petrom Valovičom z RTVS a Jurajom Smatanom z Konspiratori.sk. Človek, ktorý podporuje podobné zvrátenosti, nemá žiadne morálne právo hovoriť o šírení nenávisti, propagandy, konšpiráciách či dezinformáciách. Marián Jaslovský je členom projektu Konspiratori.sk, ktorý podporuje aj prezident Andrej Kiska, Michal Truban s aplikáciou Websupport, či známy mobilný operátor O2. Stránku Prečo ľudom hrabe (ktorej fanúšikovia a správcovia sa vzájomne podporujú so Zomri) pod hlavičkou OZ SOD účasťou na diskusiách podporili, prípadne sú dokonca členmi, mená ako František Šebej, Martin Bútora, Ivan Mikloš a Andrej Bán. Nápadne podobne témy aj “humor” ako na stránke Zomri sa vyskytujú v blogu Samuela Marca, článkoch Kristíny Janščovej (Fici.sk-SME-Penta), relácii Ťažký týždeň Jána Gorduliča (scenáre píše napríklad marketér Marián Psár z MUV SAATCHI & SAATCHI, Luborg Nemeš zo stránky Dailymale) a mnohých ďalších blogoch. Do tejto mozaiky treba rozhodne zaradiť zaškolovací kurzu proti Radikalizmu a extrémizmu v Banskej Štiavnici, ktorého sa zase zúčastnili známe mená Jaroslav Naď, preukázateľne napojený na americkú ambasádu, Juraj Smatana preukázateľne finančne dotovaný FEDom, Samuel Marec, ktorého blogy majú až extrémne “nenápadne” podobný tematický obsah so stránkou Zomri a nakoniec hlásna trúba mladých liberálov Ján Gordulič, ktorý sa tu hral na mediálneho analyitika. (10) Odmeny pre lektorov 1500 €, pre koordinátorov 2000€, ubytovanie, strava, nájom 5700€, výška dotácie od MS SR 12 900€; školenie v hotelli patriacemu Ľudovítovi Kaníkovi.  PR stránke Zomri tesne po jej dočasnom zablokovaní robil aj zamestnanec finančnej skupiny Penta, Gabriel Toth. Najvzrátenejším paradoxom je, že mnohí fanúšikovia stránky „Zomri“ podporovali projekty ako „Výzva k ľudskosti“, či kampane Nadácie pre otvorenú spoločnosť ako „Hejt nie je názor“ či „Ale hejt neskryje“. Stránka „Zomri“ nedávno zverejnila a následne zmazala stalkerskú fotografiu z nákupného centra, pod ktorou pribudlo množstvo vulgarizmov na úplne neznámeho, teda nie verejne známeho človeka. Záber z priemyselnej kamery bol zverejnený na stránke KVonline.  Stránku „Zomri“ nazvali Denníkom N a MedialneEtrend recesistickou stránkou, stránka Omediach využíva „Zomri“ ako relevantný zdroj informácií, Fici.sk (dcérsky projekt denníka SME, ktorý spoluvlastní finančná skupina PENTA) informovala bleskovo o zrušení aj obnovení stránky ako stránky populárnej. Pozitívne PR stránke poskytli médiá HNonline, Denník N, memekomixi zo Zomri zdieľa emefka, KlocherNoizz aj Refresher.sk. K stránke Zomri sa prihlásili jazzový hudobník Nikolaj Nikitin, Rudi Russ z Rádia FM, odvolávajú sa na ňu Filip Struhárik Šnidl z Denníka N spolupracujúci so Smatanom. V kontexte prepojení si prečítajte na záver zoznam vystupujúcich na festivale Pohoda: Hríb, Kiska, Sibyla, Farská, Straka, Hvorecký, Struhárik, Jančárik, Marec.

Správci morbídnej stránky “Zomri” o sebe píšu, že nie sú stránkou, ale symbolom pre životný štýl. Ak je životným štýlom tento nihilistický úpadok a barbarstvo, navyše s heslom priania smrti, čo má svoju jasnú symbolickú interpretáciu, ktorá sa nedá relativizovať, je našou povinnosťou sa proti tomu postaviť.

Výzva proti barbastvu a dekadencii je zároveň skutočnou výzvou za ľudkosť, humanitu, proti nenávisti, nakoľko nepristupuje k nenávisti selektívne a iba z pozície politickej korektnosti (jasne osdudzuje extrémizmus liberálny aj konzervatívny). Sme všeobecne proti šíreniu nenávisti na oboch stranách barikády, pretože spôsob komunikácie, ktorí sa šíri na internete je neprístupný v civilizovanej a zdravej spoločnosti. No predovšetkým sme proti pokrytectvu a dvojakému metru pri prístupe k tejto téme. Avšak treba zároveň dodať, že rozdúchávanie nenávisti a polarizovanie spoločnosti začali práve liberálne kruhy a to v prelomovom roku 2014 (politický puč na Ukrajine, Krym), kedy vznikli rôznorodé grantové “hatespeech” schémy, ako to dokázali hackeri zo SorošDC Leaks.

Uvedomujeme si, že pravicový extrémizmus a fašizácia v slovenskej spoločnosti rastie. Zároveň však odmietame špinavé praktiky extrémnej liberálnej pravice, ktoré sú nielen na hrane zákona, ale aj za hranicami elementárnej etiky, morálky a humanizmu.

Vyzývame inteligenciu, umelcov, politikov, zástupcov štátu, verejných inštitúcií, aby prevzali zodpovednosť a reagovali nielen na túto výzvu, ale aj na rozširujúce sa barbarstvo v slovenskej spoločnosti. Je našou morálnou povinnosťou vymedziť sa proti šíreniu nenávisti extrémnej konzervatívnej a liberálnej pravice, medzi ktorými nie je rozdiel. Takéto zvrátené a choré predstavy by nemali mať vo verejno-právnom médiu, ktorého koncesionármi sú občania Slovenskej republiky, miesto.

(celú výzvu nájdete tu http://zemavek.sk/articles/view/vyzva-proti-dekadencii-a-barbarstvu-v-rtvs-a-verejnej-diskusii  a tu http://zemavek.sk/articles/view/peticia-proti-stranke-barbarstva-a-dekadencie-signatari-pribudaju )

Signatári (doteraz podpísali):

Lukáš Lacko – Suvereno, uvedomelý raper, Judr. Jaroslav Plichta, Vincent Monozlay, Krstián Mozé, Samuel Ďuriš, Michaela Valková, Jaroslav Cabuk, Karol Fajnor, Erika Hanzlíková, Pavol Mojžiš, Miloš Tallo, Štefan Pivka, Gabriela Čičváková, Tomáš Bavolár, Peter Glustik, Galina Gamolčáková, Jaroslav Cabuk,  Mgr. Lucia Burdová, kurátorka,  Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., futurológ, filozof FiF UK v Bratislave; Doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., filozof FF UKF v Nitre; RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., vedecký pracovník SAV; Robert Tyrnau, sochár, výtvarník, reštuarátor; PaedDr. Sylvia Maliariková a Ing. Ľubomír Maliarik; Mgr. Petra Demková, poradkyňa M. Šimkovičovej; Marína Čarnogurská Alena Kolesárová; PhDr. Pavol Mikula; Darina Verges; Andrej Botek; Eva Zelenayová; Anton Culen; Viliam Hornáček; Ing. Iveta Kurillová; Marek Manco; Marek Ševčík; MuDr. Peter Lipták; Ľubomír Jánošík; Michal Budai, Katarína Martonová, Slávka Varechová, Peter Kráľ, ; Daniel Tóth, aktivista; Alex Velitš, aktivista; Milan Antal za Alternativy.sk; Marián Nemček, Juraj Berlanský, Alena Chlepková, Ivan Sitár, Michal Miče,  Iveta Tomascikova; Martina Obertová, grafička; Ladislav Michalek (člen o.z. DAV DVA); Mgr. Tomáš Klimek (člen o.z. DAV DVA); Mgr. Lukáš Perný, člen o.z. DAV DVA a redakcie ZEM & VEK; Ing. David Diczházy (člen o.z. DAV DVA); Ing. Juraj Janošovský (člen o.z. DAV DVA); Tibor Eliot Rostas, šéfredaktor ZEM & VEK, Roman Michelko, filozof, žurnalista; Vladimír Dolnák, Benjamín Hrončo, Eva Žemličková, Roman Pikaly, Elena Závodská, Jozef Šišulák, Kamil Lehet, Mária Jankovičová, Ondrej Hovan, Dušan Konček, Ladislav Kováčik, Jozef Kocman, Tatiana Lieskovská, Slavomíra Kotrádyová, Soňa Šedová, Anna Krnáčvá, Milan Ďuga, Milan Hlôška, Michal Cangar, Mária Jankovičová, Fero Košík, Igor Jurečka, Rastislav Kašper, Ivan Gajdoš, Janka Bečárová, Svetlana Velentová, Daniel Halaj,  Svetlana Valentová, Martin Divéky, Jozef Miškolci, Veronika Bielichová, Peter Cagáň, Miroslav Brindza, Irena Ingeliova, Maroš Podmaka, Matúš Hanečák, Stanislav Békešský, Marek Draganovský, Miroslav Polča, Pavel Urva, Miroslav Polča, Marek Remenár, Denisa Vicanova, Viktor Kasala, Daniel Adamčík, Matej Cvik, Stanislav Zapletal, Juraj Kosco, Dušan Lüley, Martin Bartko, Erik Senderak, Ján Sliacky, Ladisalv Pastirik, Pavol Hudec, Peter Fabian, Ľubica Janučová, Jozef Fila, Štefan Matejov, Marian Žingor, Marian Húsenica, Stanislav Paučo, Viktor Kováčik, Dávid Longa, Jana Mudráková, Miroslav Račko, Dušan Kramár, Pavol Cagala, Juraj Králičék, Alena Zenovitzová, Eva Sedláková, Radoslav Ďuriš, Iveta Halčinová, František Strážay, Ján Stena, Peter Paldan, Juraj Kuka, Kvetoslava Hanudelyová, Pavol Zabák, Roman Herceg, Peter Milko, Lukáš Machala, Ivan Baran, Martina Baďurová, Marián Mako, Pavel Bobka, Juraj Zieger, Jozef Kučerák, Martin Uhrík, Robert Vincene, PhDr. Klaudia Mišovičová, Norbert Karička, Daniel Mako, Ing. Marián Kuruc, Radomír Sorger, Anna Sujová, Ondrej Šajgalík, Juraj Kvas, Adam Nemček, Jan Ragan, Jozef Kontina, Marián Tomajka, Peter Kolozsy, Jakub Milaniak, Ladislav Hvižďák (prispievateľ do DAV DVA), Peter Palus, Robert Engler, Branislav Matula, Elena Slobodníková, MuDr. Pavol Jedinák, Dušan Gerhat, Peter Majchrák, Marek Vozár, Pavel Kováč, Jozef Labuda, Jozef Gruml, Kveta Volemarova, Ivan Chastek, Barbora Šimnovičová, Dušan Ištván, Dominik Štefanko, Jakub Pekár, Eugenika Ohňovová, Jana Hodosova, Zuzana Jókayová, Roman Pavlík, Jozef Berky, Katarína Krochliaková, Leonard Lukáč, Jozef Svetlík, Ivan Roman, Stanislav Barič, Vladimír Bizoň, Andrej Hriciga, Ivan Druga, Mária Bulková, Iveta Frolovicova, Vladimíra Štefániková, Erik Mitrik, Hedvia Dudášová, Edita Mičková, Gabriel Braslavsky, Viera Rendeková, PhDr. Jozef Krnáč, Zdenka Rumanova, Šulavík Vladislav, Jozef Oravec, Petra Bernolákova, Patrik Gálik, Iveta Hajdová, Marta Rakicová, Jaroslav Brodňanský, Zdeno Škvarka, Ján Babič, Karol Gal, Igor Serváček, Mária Ovszáková, Ján Jančo, Richard Glatz, Janetta Lišková, Martin Klokner, Richard Pallo, Zsolt Szabó, Ras Kav,  Stanislav Palik, Dušan Badovský, Kamil Vargovský, Ján Duchoň, Ľudovít Kakaš,  Viliam Jablonický

Ďakujeme všetkým odvážnym, ktorí podpísali túto petíciu a neboja sa bojovať proti skutočnému extrémizmu a zvrátenosti. Ďakujeme Viliamovi Jablonickému za rozposielanie tejto výzvy slovenským osobnostiam. Zoznam signatárov akutalizujeme. Svojim podpisom výzvy súhlasíte so zverejnením vášho meno na tejto stránke.

Z komentárov signatárov: “Atmosféra v spoločnosti je príšerná vďaka nenažratým mimovládkam a neziskovkám. RTVS bez úurovne a jednostranná, redaktori sa asi boja Miku, preto tárajú nezmysly. Už im ľudia prestávajú veriť. Zábava bez úrovne a kultúry. Stratili moju dôveru už dávno.” PhDr. Jozef Krnáč “Som pobúrená a znechutená že musím platiť koncesionárske poplatky a verejnoprávne média už nie sú ani nestranné, ale dokonca šíria nenávisť tým, že podporujú takéto beštie v ľudskej koži. Podporujú udavačstvo, nenávisť voči slovenskému národu.” J. Lišková “RTVS prispieva ku strate všeobecných spoločenských hodnôt a nepravdivými informáciami v dlhodobom horizonte prehlbuje napätie v spoločnosti. Dlhodobo ju možem považovať za šíriteľov dezinformácií a jednostranného pohladu na život. Pôsobí proti slovensky.” Igor Serváček “Samozrejme že sa pod výzvu podpíšem.” doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., futurológ, filozof FiF UK v Bratislave “Súhlasím s výzvou v plnom rozsahu.” Robert Tyrnau, sochár, výtvarník, reštuarátor “Súhlasím so signatármi tejto petície.” Marína Čarnogurská “veľmi rada s hlbokým  presvedčením podpíšem petíciu proti  takejto hanebnosti a  zneužívaniu najmä mladých ľudí.” Alena Kolesárová “Deti nevychovávajú len rodičia, škola, ale celá spoločnosť, v súčasnosti vo veľkej miere médiá. Keď bude novú generáciu vychovávať “žumpa”, nech si dá v budúcnosti pozor na to, aby do nej nespadla.” Slavomíra Kotrádyová “som presvedčený, že ľudia spmenutí v súvislosti s činnosťou predmetnej stránky konajú zámerne a s plným vedomím proti záujmom národného štátu slovensko.” Slavo Slušný “Dehonestovanie ludi za ich akykolvech nazor a sirenie to po soc sietach je predsa bohapusta sikana a toto v normalnej spolocnosti nema co hladat.” Jozef Daras “podpisujem a odmietam platit koncesionarsky (zastrckovy) poplatok, ak su neobjektívní tak predsa nemozu byt podporovaní nami.” Michal Budai “Súhlasím z obsahom petície.” Milan Novotný “Liberálny extrémizmus a dvojaký meter na Slovensku je už do neba volajúci.” Jozef Vajteršic “Podpisujem a súhlasím s výzvou.” Janka Bečárová “Podpisujem, lebo treab.” Jozef Miškolci “Nesúhlasím so šírením nenávisti na internete, nesúhlasím so šírením nenávisti voči ľuďom s iným názorom, nesúhlasim s cynickým pomenovaním FB stránky “Zomri”, ktorá sa odvoláva na sarkazmus, avšak zahráva si s vážnosťou významu slova “zomri” a viac ako sarkazmom sa prejavuje odporným cynizmom.” Marek Dragonovský “Zdrava diskusia nositelov roznych nazorov patri k demokracii. Stranky typu Zomri su zumpou, ktora toxikuje medialne prostredie a vedomie ludi, nema za ucel viest diskusiu.” Ladislav Pastirik “Podpisujem, lebo súhlasím s potrebou odstrániť dekadenciu a barbarstvo z nášho života a to kompletne, nielen v RTVS.” Pavol Hudec “Viera a láska nám dáva nádej, že na záchranu národov nie je už pozde a duše nájdu pokoj a zmierenie.” Peter Fabian “Lebo stránka Zomri porušuje zákony SR. Hanobí majoritný národ a uráža verejne známych ľudí, dokonca sa vysmieva zo zdravotne postihnutých ľudí.” Vladislav K. “Podpisujem preto, lebo hnutie “Zomri”, svojimi vyjadreniami naplňa skutkovu podstatu hanobenia rasy a naroda.” Dušan Kramár “Podpisujem, lebo je priam poburujúce, že niečo také propaguje verejnoprávne médium, ale je priam udivujúce, že sa týmito vulgárnymi, protislovenskými, nemorálnymi osobami, ktoré šíria nenávisť nezaoberá NAKA” Alena Zenovitzová “Nekulturnost na Slovensku a strata pamati historie nasich dedov a ich pomaly boj za nasu sucasnost je aktualne tak rozsiahla v mediach, ze je to sudnemu cloveku az di placu. Ale nadej rastie v dnesnej mladezi, ktora sa pomsly zacina viac a viac zaujimat o to, preco, kto a za akym ucelom rozprava a cini proti zaujmom vlastneho naroda a statu.” Stanislav Palík Protinárodné konanie, výzvy a propaganda zvráteností, je v rozpore z morálnym kódexom, niektoré relácie, i moderátori konajú na hranici vlastizrady a s takýmto konaním a pôsobením takýchto osôb v RTVS nemôžem súhlasiť !” Dušan Badovský “Podpisujem, lebo už som zúfalá z toho, čo sa deje na celom svete. Verím, že normálnych ľudí je viac ako hlupákov a šialencov, ktorí vedú svet do záhuby. Ktsii raz prehlásil, že biblia dáva odpoveď na všetko.. nuž myslím, že sme pekne nasmerovaní k osudu v Sodome a Gomore. Hedviga Dudášová

ZEM & VEK

https://www.peticie.com/vyzva_proti_dekadencii_a_barbarstvu_v_rtvs_a_verejnej_diskusii

K 19. 8. 2017 – 481 podpisov

 

Vyhlásenie “Iniciatívy 2016” ku koncesionárskym poplatkom (zal. 15. 6. 2016)

Vyhlásenie ku koncesionárskym poplatkom  

                     Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky obsahuje návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Ak vláda, ako uvádza vo svojom programovom vyhlásení, považuje RTVS za jediný systémový nástroj na poskytovanie služby verejnosti, pýtame sa, prečo nepožaduje od tejto verejnoprávnej a inštitúcie dôsledné plnenie si svojich zákonných povinnosti. Zákon o RTVS napríklad hovorí, že má poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí, na slobodné utváranie názorov, čo RTVS už samotnou programovou štruktúrou svojho vysielania evidentne ignoruje. Vedenie RTVS pretvorilo túto inštitúciu na akýsi súkromný podnik, poskytujúci priestor úzkej názorovej skupine ľudí nerešpektujúcich fakt, že RTVS je zo zákona verejnoprávnou a národnou inštitúciou.

       Žiadame vládu SR, aby sa zaoberala situáciou v RTVS a urobila potrebné opatrenia na to, aby sa z tejto inštitúcie stalo slovenské médium. Žiadame, aby pri prijímaní nových redaktorov boli nielen deklarované požiadavky na ich profesionálnu zručnosť, ale aby ich RTVS aj v praxi vyžadovala. Aby inštitúcia, ktorá zo zákona plní vzdelávaciu a výchovnú funkciu, sa takto správala aj k používaniu štátneho jazyka a nedeformovala spisovný slovenský jazyk. Protestujeme proti tomu, aby sa zvyšovali koncesionárske poplatky inštitúcii, ktorá namiesto službe verejnosti súťaží o diváka a poslucháča s komerčnými televíziami a svojim programovým vysielaním skĺzava na úroveň bulváru. Zároveň žiadame, aby logo RTVS obsahovalo štátny znak Slovenskej republiky a názov verejnoprávnej RTVS bol zmenený na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR).

Signatári Iniciatívy 2016:   Mgr. Miroslav Šuňal, politológ Ing. Eva Zelenayová, publicistka PhDr. Martin Lacko, PhD. historik Ing. Marián Šuran, kresťanský aktivista Ing. Ján Litecký Šveda, projektant Peter Kašarík, živnostník Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, obč. aktivista Zuzana Garelová, občianska aktivistka

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:  

Výzvu Iniciatívy 2016 podporujú: Dr. phil. Darina Vergesová M.A., slavistka, prekladateľka PhDr. Elena Šebová, publicistka RNDr. Ján Král, CSc., geológ RNDr. Ivan Pišút, DrSc., dôchodca PhDr. Ján Bobák, CSc., historik Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vysokoškolský pedagóg Anna Janerle, občianska aktivistka Ing. Mária Dubajová, občianska aktivistka Mgr. Slavomír Hromada, občiansky aktivista Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník Mgr. Jozef Krajčík – pedagóg

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

https://www.peticie.com/vyhlasenie_iniciativy_2016_ku_koncesionarskym_poplatkom

K 19. 8. 2017 – 285 podpisov

 

Sme za zrušenie koncesionárskych poplatkov (zal. 24. 5. 2016)

Sme za zrušenie koncesionárskych poplatkov, nakoľko danú službu nevyužívame a nemáme podpísanú žiadnu zmluvu o poskytovaní danej služby.

https://www.peticie.com/sme_za_zruenie_koncesionarskych_poplatkov

K 19. 8. 2017 – 55 podpisov

 

VZŤAH ŠTÁTU A CIRKVI:

 

Za odluku cirkvi od statu (zal. 13. 1. 2013)

Ziadame NRSR, aby schvalila zakon, ktorym sa cirkevne spolocenstva a nabozenske hnutia prestanu financovat zo statneho rozpoctu.

https://www.peticie.com/za_odluku_cirkvi_od_statu

K 19. 8. 2017 – 1003 podpisov

 

Petícia za odlúčenie cirkvi od štátu (zal. 16. 7. 2014)

Prečo si kresťania sami nefinancujú svoju cirkev, ktorú tak milujú, ale musíme ju všetci platiť z daní, hoci nás oklamala o majetky, ktoré im ako keby znárodnili komunisti, ktorí im v skutočnosti nič neznárodnili? Prečo drancujú naše lesy a nám to nevadí? Prečo sa kresťania sami neskladajú a nefinancujú aj svojich milovaných blížnych?!! Nemáme peniaze na školy, nemocnice, cesty ale na blahobyt romov a cirkvi ano ?!!

https://www.peticie.com/peticia_za_odlucenie_cirkvi_od_statu

K 19. 8. 2017 – 723 podpisov

 

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s