Category Archives: 3.1. Klasický kapitalizmus

Kapitalizmus ako spoločensko-ekonomický systém v jeho klasickej, pravej podobe (voľnej súťaže, laissez-faire, voľnej hry dopytu a ponuky), 15. – 19. st. Po Veľkej hospodárskej kríze r. 1929 – 1933 odišiel na zaslúžený odpočinok. Dnes poznáme len socializmom silne poznačený post-klasický kapitalizmus.

Kapitalizmus vznikol vyvlastnením malých súkromníkov

Galéria | Tagged , , , , , | Pridaj komentár

Parížska komúna a jej historické súvislosti

Galéria | Tagged , | Pridaj komentár

Švajčiarske ženy získali volebné práva pred 45 rokmi. Poučenie pre socializmus

Galéria | Tagged , , , , , , | Pridaj komentár

Jiří Wolker, symbol proletárskej poézie

Galéria | Tagged , | Pridaj komentár

Matej Hrebenda a súčasnosť

 

Galéria | Tagged , , | Pridaj komentár