Juraj Janošovský

O sebe ( sa nedá písať)

Určite o mne nikto nevie viac ako ja sám, ale radšej sa predstavím vlastným programom:

Desí ma myšlienka, že môžem  zostarnúť a nezmúdrieť!

Preto sa snažím demonštrovať za múdrosť. To ale súčasne znamená aj skromnosť v posudzovaní „vlastnej múdrosti“. Nielen pre platnosť oného bonmotu „viem, že nič neviem!“, ale aj preto, že múdrosť je funkciou poznania, nie schopnosti obhájiť za každú cenu vlastný názor.

Múdrosť teda,  pre mňa, nie je len  vlastný racionálny názor, ale aj schopnosť obhajovať, korigovať a revidovať ho na základe nového ( iného) poznania.

Diskusia je  v súčasnosti , skrútenej ideologickou doktrínou, nemožná. Miesto diskusie sa používa  konfrontácia: nie hľadanie, ale privatizácia pravdy . ( ďalší marker zhubnosti civilizácie súkromného vlastníctva) . Múdrosť nie je – podľa oficiálnych štandardov súlad s vedeckými, racionálnymi, objektívnymi poznatkami ale príslušnosť k moci, sile, k prevahe…

Tento web aj vznikol ako reakcia na cenzúru môjho názoru. Ako vzbura proti nahradeniu diskusie silou. Ako snaha nenechať sa vyfaulovať hrubosťou. Cenzúra je opakom múdrosti: cenzor nemá chuť (silu, odvahu, potrebu)  hľadať múdrosť, chce iba mať pravdu, a to  za každú cenu. Cenzor chce demonštrovať, že múdrosť je krehké fluidum, ktoré existuje len vďaka jeho ľubovôli. Že múdrosť je súkromný majetok, ktorý – podľa zásad privatizácie – patrí tomu, kto má moc.

Preto predstavujem jednoduchý vlastný program: diskusia ako spôsob hľadania múdrosti. Diskusia, ako stále hľadanie pravdy, jej relativity i absolutizácia múdrosti ako nekonečného poznávania a  vývoja.

Múdrosť ako večné druhové poslanie inteligentnej   bytosti a kľúčová paradigma civilizovanej spoločnosti.

Juraj Janošovský