Prvý január v slovenských a svetových dejinách – z hľadiska hlavných tendencií

1.január sa pripomína ako Svetový deň mieru

1.1.Deň vzniku Slovenskej republiky

1 1.1781 cez rieku Severn v Anglicku bol otvorený prvý kovový most na svete.

1.1.1785 začal vychádzať najstarší  londýnsky denník „The Daily Universal Register“, v r. 1788 premenovaný na The Time.

1.1.1794 narodil sa Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, slovenský kultúrny pracovník. Zakladateľ prvého slovenského ochotníckeho divadla v L. Mikuláši, zakladateľ Slovenskej požičiavacej bibliotéky (1929),  v r. 1830 až 1953 vydával slovenský kalendár,  († 1874)

1.1.1801 nadobudol platnosť Zákon o únii, ktorým sa zrušil írsky parlament v Dubline a Írsko sa spojilo s V. Britániou v Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska.

1.1.1801 astronóm Giuseppe Piazzi objavil trpasličiu planétu Ceres.

1.1.1823 narodil sa Sándor Petӧfi, maďarský básnik, pôsobiaci aj na Slovensku († 1849)

1.1.1858 prvé ruské známky sa dostali do obehu na území celého Ruského impéria.

1.1.1867 postavili v uliciach Bratislavy prvé pouličné lampy.

1.1.1881 začali vychádzať bratislavské robotnícke noviny Der Zeitgeist  – do 12.2.1881.

1.1.1900 bol ustanovený Austrálsky zväz ako jednotný štátny celok so štatútom britského domínia.

1.1.1909 vo V. Británii začali vyplácať prvé starobné penzie nad 70 r., na týždeň dostávali 5 šilingov. Klasický kapitalizmus voľnej súťaže končil, prichádzala socialistická epocha (1928 – 1998), známa sociálnym zabezpečením

1.1.1912 narodil sa Kim Philby, anglický dvojitý agent, ktorý emigroval do ZSSR († 1988)

1.1.1912 bola v procese buržoáznej revolúcie zvrhnutá dynastia Čching a vyhlásená Čínska republika

1.1.1915 narodil sa Jan Opletal, český študent zabitý pri protinacistickej demonštrácii († 11. november 1939)

1.1.1917 narodil sa Ján Brezina, slovenský básnik a literárny vedec († 1997)

1.1.1919 obnovila sa činnosť Matice slovenskej.

1.1.1919 bola založená Bieloruská sovietska socialistická republika.

1.1.1922 začal na Slovensku vychádzať Spartakus – časopis Federácie robotníckych telocvičných jednôt na Slovensku.

1.1.1924 narodil sa Vladimír Durdík, slovenský herec († 1978)

1.1.1932 bol v ZSSR otvorený Nižnogorodský automobilový závod (neskôr Gorkého automobilový závod – GAZ). Po začatí päťročníc v r. 1928 v ZSSR vznikali celé nové priemyselné odvetvia.

1.1.1936 narodil sa Ján Stacho, slovenský básnik († 1995)

1.1.1947 sa začal v Československu realizovať dvojročný plán obnovy a rekonštrukcie vojnou zničeného hospodárstva, ktorého autorom bola KSČ. Bol predchodcom päťročných plánov. Išlo o súčasť procesov socialistickej epochy (1928 – 1998).

1.1.1949 bol na území socialistického Slovenska vytvorený  (začal platiť zákon) Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska.

1.1.1951 bol zriadený v socialistickom Slovensku Pamiatkový ústav v Bratislave (výnos povereníka pre školstvo, vedu a umenie Ladislava Novomestského čís. 9864-I /5 z 15.3.1951 o zriadení Pamiatkového  ústavu  v Bratislave).

1.1.1951 vzniklo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ.

1.1.1953 bola v Šarišských Michaľanoch založená IMUNA, štátny podnik. Už v r. 1956 vyrábal protitetanové vakcíny a rôzne iné farmaceutické prípravky.

1.1.1954 v USA začalo pravidelné farebné televízne vysielanie.

1.1.1955 centrálne televízne vysielanie v ZSSR prešlo na každodenné vysielanie.

1.1.1956 bola vyhlásená nezávislosť Sudánskej republiky, čím skončila britsko-egyptská koloniálna nadvláda.

1.1.1959 diktátor Batista  v noci z Havany utiekol do Dominikánskej republiky s rozkazom, aby vojsko proti povstalcom ďalej bojovalo. Väčšina vojenských veliteľov pochopila situáciu a povstalcom prestala klásť ozbrojený odpor. 2. 1. vstúpili Castrove oddiely bez boja do Santiaga, kde boli vítaní obyvateľmi. Toho istého dňa Che Guevara a Cienfugos vstúpili do Havany, ktorá už v tom čase bola v rukách miestnych predstaviteľov Hnutia 26. júla

1.1.1959 Fidel Castro prevzal vládu na Kube

1.1.1961 bola v Bratislave zriadená Galéria mesta Bratislavy, ako príspevková organizácia.

1.1.1968 na prvom kanáli centrálnej televízie ZSSR prvýkrát sa vysielal program Vremja. Štvrťstoročie sa stalo dôležitým zdrojom informácií občanov ZSSR i sveta o postojoch ZSSR k rôznym problémom vo svete.

1.1.1968 sa začala hospodárska reforma prinášajúca ekonomickú liberalizáciu v Maďarsku. Rok 1968 znamenal uvoľnenie, stabilizáciu a posilnenie socializmu. Išlo o súčasť procesov socialistickej epochy 1928 – 1998).

1.1.1968 nadobudol v Československej socialistickej republike platnosť nový zákon o národných výboroch a o správnom riadení. Národné výbory získali širšie právomoci, čo bolo výrazom postupnej decentralizácie správy.

1.1.1969 na Bratislavskom hrade bola vyhlásená Slovenská socialistická republika, ČSSR bola “prebudovaná” na federatívny štát

1.1.1969 na základe zákona SNR č. 27/1968 Zb. zanikli v Československej socialistickej republike niektoré federálne ministerstvá a vznikli národné ministerstvá, napr. Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo školstva SSR.

1.1.1969 v Československej socialistickej republike začalo fungovať dvojkomorové Federálne zhromaždenie, kde mala právo veta snemovňa s rovnakým počtom poslancov za obidve republiky.

1.1.1969 vznikol v Prešove  v Slovenskej socialistickej republike Výskumný ústav kovopriemyslu

1.1.1969 nadobudla platnosť Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom. Bol to dôsledok stabilizácie a posilnenia socializmu po r. 1968 a spolupráce socialistických a kapitalistických krajín.

1.1.1971 vzniklo v Bratislave hudobné vydavateľstvo Opus.

1.1.1971 vstúpil v Maďarskej ľudovej republike do platnosti nový volebný zákon, na základe ktorého sa voľby do Národného zhromaždenia a miestnych rád konali na základe všeobecného rovného a tajného hlasovania.

1.1.1971 v Holandsku vstúpilo do platnosti nariadenie o zmrazení miezd na 6 mesiacov.

1.1.1972 v Iraku bola znárodnená zahraničná ropná spoločnosť Irak Petroleum Co. Išlo o súčasť procesov socialistickej epochy (1928 – 1998).

1.1.1973 nadobudla platnosť Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. 1. 1973 do 31. 12. 1977.

1.1.1974 sa v Alžírsku zaviedla bezplatná zdravotná starostlivosť o obyvateľstvo, vrátane bezplatného liečenia v nemocniciach.  Bol to dôsledok socialistickej epochy (1928 – 1998), stabilizácie a posilnenia socializmu po r. 1968

1.1.1974 bol v Peru znárodnený najväčší americký banský koncern Cerro de Pasco Corporation. Išlo o súčasť procesov socialistickej epochy.

1.1.1976 vo Venezuele znárodnili celý ropný priemysel. Bol to dôsledok stabilizácie a posilnenia vplyvu socializmu po r. 1968, dôsledok prejavu socialistickej epochy.

1.1.1977 vznikol v Slovenskej socialistickej republike v Jaslovských Bohuniciach Výskumný ústav jadrových elektrární

1.1.1978 sa mládežnícky denník Smena ako prvý z ústredných denníkov na Slovensku začal tlačiť ofsetom.

1.1.1978 mala premiéru česká komédia „Já to tedy beru, šéfe…!“ (Divácke hodnotenie na csfd.cz 59 %)

1.1.1981 mala premiéru česká rodinná komédia Krakonoš a lyžníci. Divácke hodnotenie na csfd.cz 75 %.

1.1.1981 mala premiéru klasická česká komédia Vrchní, prchni, patriaca do skvelej filmovej plejády, tvoriacej tzv. Zlatú éru českého a slovenského filmu 70. a 80. rokov. Divácke hodnotenie na csfd.cz 87 %.

1.1.1988 vysielala Ústredná sovietska televízia posolstvo gen. taj. ÚV KSSZ M. Gorbačova určené americkému ľudu a posolstvo prezidenta USA R. Reagana adresované ľudu ZSSR. Posolstvo vysielali aj americké stanice NBC a ABC.

1.1.1990 amnestiou prezident V. Havel vypustil na slobodu 23260 väzňov (75 % stavu), medzi nimi aj ťažkých kriminálnikov, ktorí následne spáchali ďalšie ohavné činy. Napr. Ondrej Rigo spáchal následne 9 vrážd a 1 pokus – v Holandsku, Nemecku a Slovensku.

1.1.1990 V. Havel amnestiou vypustil doživotne odsúdeného Arpáda Nagyho, za 2 znásilnenia malých dievčat a chlapca. Po amnestii znásilnil 6-ročné dievčatko a vlastnú dcérku.

1.1.1990 V. Havel amnestiou vypustil odsúdeného Jozefa Slováka, odsúdeného za uškrtenie mladej ženy. Stal sa z neho sériový vrah, pokiaľ ho policajti chytili, v priebehu roka zavraždil 4 ľudí.

1.1.1992 v Salvadore bola podpísaná dohoda o ukončení bojov medzi proamerickou pravicovou vládou a povstaleckým hnutím Front národného oslobodenia F. Martího. Vláda aj za pomoci eskadier smrti viedla proti nespokojnému obyvateľstvu krvavú vojnu.

1.1.1993 po rozdelení ČSFR vznikli samostatné Slovenská republika a Česká republika.

1.1.1995 bola založená Svetová obchodná organizácia, ktorej úlohou sa stala regulácia globálnych obchodných tokov. Jej pozície oslabli po r. 2019, obchodných vojnách USA proti svojim obchodným partnerom.

1.1.2001 zomrel Emil Jozef Horváth, slovenský herec (* 1923)

1.1.2003 zomrela slovenská spisovateľka a dramatička Elena Lacková, zakladateľka rómskej literatúry na Slovensku (* 1921).

1.1.2009 – Zavedenie eura v Slovenskej republike ako pozitívny krok smerom k efektívnejšej medzinárodnej deľbe práce.

1.1.2011 zomrel slovenský výtvarný teoretik, galerista a publicista Fedor Kriška (* 1935).

1.1.2013 zomrel Jozef Zachar, slovenský režisér (* 1920)

1.1.2015 zomrel Drahoslav Machala, slovenský spisovateľ, novinár a publicista (* 1947)

1.1.2015 vstúpila do platnosti Zmluva o Eurázijskej ekonomickej únii (EAEU, Евразийский экономический союз  – The Eurasian Economic Union) ), podpísaná 29. 5. 2014 prezidentmi Bieloruska, Kazachstanu, Ruskej federácie. 2. 1. 2015 sa k EAEU pripojilo Arménsko.

1.1.2015 zároveň začala platiť Colná únia medzi krajinami Eurázijskej ekonomickej únie.

1.1.2019 vzrástla cena za teplo na Ukrajine o 17,1 percenta. Pritom od 1. 11.2018 vzrástli ceny plynu pre malospotrebiteľov o 23,5 %. Bola to podmienka MMF, aby poskytol Ukrajine ďalší úver.

1.1.2020 zastavili prácu zamestnanci Sputnik Estónsko. Novinári dostali od estónskeho policajného vedenia vyhrážky trestného stíhania, ak neukončia prácu. Tieto vyhrážky boli súčasťou pokusu baltských štátov zakázať šírenie alternatívnych informácií médiami.

1.1.2021 bola do prevádzky uvedená srbská časť plynovodu Turecký prúd, ktorým sa ruský plyn prepravuje do krajín južnej a juhovýchodnej Európy.

1.1.2021 začali v Slovenskej republike platiť sprísnené  pravidlá zákazu vychádzania a úplný zákaz návštev v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

1.1.2022 vstúpila do platnosti „Rregionálna komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve (RCEP), podpísaná 15.11.2020. Tvorí ju 15 krajín ázijsko-pacifického regiónu v čele s Čínou, s 2,2 mld. obyvateľov a okolo 1/3 svetového HDP.

1.1.2022 začali platiť bieloruské oparenia na obmedzenie dovozu tovarov z EÚ, ako dôsledok nepriateľských akcií Západu. Bielorusko presmerovalo svoju orientáciu zo Západu na Východ.

Advertisement
This entry was posted in Nekategorizované and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s