Odolnosť, potenciál a dlhodobé vyhliadky čínskej ekonomiky

Zdroj: Veľvyslanectvo Čínskej republiky v SR

SUN Lijie
veľvyslanec ČĽR v SR

Od začiatku tohto roku sa medzinárodná situácia stala ešte zložitejšou a vážnejšou.

Epidémia nového koronavírusu sa naďalej šíri svetom a mnoho neočakávaných faktorov so sebou prinieslo nepriaznivejšie účinky. Kým Medzinárodný menový fond znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 3,2 %, Svetová banka znížila tento odhad na 2,9 %. Čínska ekonomika však odolala obom tlakom, doma aj v zahraničí, a v prvom polroku dosiahla pozitívny rast, ktorý vykazuje tieto charakteristiky:

1. Čínska ekonomika preukázala silnú odolnosť a vykazuje trend stabilizácie a oživenia

Od roku 2020 Čína účinne koordinuje boj proti epidémii nového koronavírusu spolu s hospodárskym rastom. V makroekonomickej politike nevyužíva silné stimulačné opatrenia, ale vytvára podmienky na predchádzanie inflácii a umožňuje, aby opatrenia pre stabilizáciu rastu dostali značný priestor pre efektívnosť. V prvom štvrťroku tohto roka dosiahlo tempo hospodárskeho rastu Číny 4,8 %, čo je celosvetovo vysoká úroveň. Po aprílovom poklese hlavných ekonomických ukazovateľov čínska vláda promptne zaviedla balík 33 opatrení na stabilizáciu ekonomiky.

Pokles hlavných ekonomických ukazovateľov sa v máji zúžil, ekonomika sa stabilizovala a v júni opäť vzrástla. Hlavné ukazovatele sa rýchlo odrazili a zmenili smer z negatívneho na pozitívny. Miera nezamestnanosti z prieskumu v mestách výrazne klesla, čo viedlo ekonomiku k dosiahnutiu pozitívneho rastu o 0,4 % počas celého druhého štvrťroka. V prvej polovici tohto roka bol hrubý domáci produkt Číny 56264,2 miliardy čínskych juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 % na báze stálych cien.

2. Obrovský potenciál ekonomického rozvoja Číny a jej dlhodobé pozitívne základy sa nezmenili

Prvou výhodou je veľkosť trhu. Čína má viac ako 1,4 miliardy obyvateľov, viac ako 400 miliónov príjmových skupín so strednými príjmami a viac ako 160 miliónov trhových subjektov. Dlhodobá akumulácia pevných materiálnych základov a výhody veľkého trhového rozsahu sú zrejmé. Napriek tomu, že čelí mnohým nestabilným a neistým faktorom,  má Čína stále dôveru a odhodlanie napredovať v hospodárskom rozvoji a vyrovnávať sa s rôznymi rizikami a výzvami.

Druhou výhodou je existencia potenciálu na oživenie dopytu. Kľúčová úloha investícií pre stabilizáciu rastu sa podľa očakávaní zvýšila, investície do infraštruktúry v prvom polroku medziročne vzrástli o 7,1 % a celkové plánované investície do novozačatých projektov medziročne vzrástli o 22,9 % za rok. Opatrenia na stabilizáciu cien a stabilizáciu zamestnanosti sa aj naďalej ukázali byť účinné. Spotrebiteľské ceny vzrástli v prvom polroku medziročne o 1,7 %, čo je pod očakávanými 3 % celoročnej predpovede. V prvom polroku bolo vytvorených 6,54 milióna nových pracovných miest, miera nezamestnanosti klesla v júni na 5,5 % a disponibilný príjem na obyvateľa sa po odpočítaní cenových faktorov reálne zvýšil o 3,0 %. Dovoz a vývoz zahraničného obchodu má naďalej silnú odolnosť. Celková hodnota dovozu a vývozu tovarového obchodu bola v prvom polroku 19,8 bilióna juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 9,4 %, pričom objem zahraničného obchodu v druhom štvrťroku naďalej rastie.

Treťou výhodou je prítomnosť podpory pre obnovu výroby. Obnova práce a výroby podnikov rýchlo napreduje, postupne sa otvárajú zablokované body dodávateľského priemyselného reťazca a očakáva sa ďalšie posilnenie vedúcej úlohy kľúčových odvetví, medzi ktoré patria napríklad aj automobilový a elektronický priemysel. V júni sa tempo rastu priemyselnej pridanej hodnoty nad určenú veľkosť zrýchlilo na 3,9 % a výrobné PMI (China Manufacturing Purchasing Managers Index) sa vrátilo nad kritický bod. Dopyt na trhu služieb sa postupne obnovil a PMI odvetvia služieb vzrástlo na 54,3 %, čím sa vrátilo do rozsahu expanzie. Postupný plynulý tok logistiky a prepravy zas pomáha podporovať ďalšie oživenie výroby. Za týmito číslami nie je len oživenie výrobnej aktivity, ale aj zlepšenie obchodných očakávaní.

Po štvrté, makroekonomické opatrenia sú zaručené. V posledných rokoch Čína hlboko implementovala stratégiu rozvoja založenú na inováciách a dôrazne podporovala priemyselnú transformáciu a modernizáciu. Aj v podmienkach epidémie si nové priemyselné odvetvia zachovali svoj potenciál, naďalej udržiavali rýchly a stabilný rast, a ich podporná úloha pre hospodársky rozvoj sa naďalej zväčšovala. Aj to pomáha podporovať trvalé oživenie hospodárstva. V ďalšej etape sa budú naďalej prejavovať opatrenia, akými sú rozsiahle vracanie daní, vydávanie a používanie špeciálnych dlhopisov a zvýšená finančná podpora reálnej ekonomiky, čo pomôže podporiť postupné oživenie a pozitívny vývoj ekonomiky.

3. Stabilizovanie čínskej ekonomiky prispieva k oživeniu svetovej ekonomiky

Súčasné prekrývanie sa najväčších svetových zmien spolu s epidémiou storočia má veľký vplyv na globálne priemyselné dodávateľské reťazce a to vyvolalo viaceré krízy, ako sú potravinová a energetická. Globálna ekonomika čelí čoraz vážnejšiemu riziku stagflácie, ktorá je spoločnou výzvou pre všetky krajiny.

Čínska ekonomika sa hlboko začlenila do svetovej ekonomiky a jej podiel na svetovej ekonomike stále stúpa. Postupne sa stala hlavným motorom svetového ekonomického rastu a rozvoj Číny nemožno oddeliť od sveta a rozvoj sveta nemožno oddeliť od Číny. Čína bude naďalej na vysokej úrovni prehlbovať svoje otvorenie sa vonkajšiemu svetu, dodržiavať voľný a spravodlivý obchod a podporovať dve „kolesá“ multilaterálnej a regionálnej obchodnej spolupráce. Bude pokračovať vo vytváraní trhovo orientovaného a legalizovaného medzinárodného podnikateľského prostredia, zabezpečí, aby zahraničné spoločnosti vstúpili do otvoreného poľa rovnocenne v súlade so zákonom a dosiahli obojstranný prospech a obojstranne výhodné výsledky v spravodlivej hospodárskej súťaži.

Čína bude naďalej na základe vedeckého prístupu zabezpečovať prevenciu, bezpečnosť a kontrolu epidémie, bude pokračovať v riadnom obnovení a zintenzívnení medzinárodných komerčných letov, bude stabilným a usporiadaným spôsobom podporovať cezhraničné obchodné a pracovné aktivity a ešte viac sprístupňovať čínske zahraničné personálne výmeny a spolupráce. Čína bude naďalej aktívne podporovať globálne rozvojové iniciatívy a spolupracovať s ostatnými krajinami na podpore silnejšieho, ekologickejšieho a zdravšieho globálneho rozvoja.

Čínska ekonomika prináša Slovensku stále viac a viac príležitostí. V prvom polroku 2022 presiahol celkový bilaterálny obchod medzi Čínou a Slovenskom 5,5 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 12,2 % a export Slovenska do Číny sa medziročne zvýšil o 14,69 %. Vďaka podpore spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa oblasti praktickej spolupráce medzi Čínou a Slovenskom v posledných rokoch naďalej rozširovali a zvyšoval sa počet druhov poľnohospodárskych produktov vyvážaných do Číny. Spoločnosť Volvo Cars, vlastnená čínskou spoločnosťou, nedávno oznámila, že investuje a zriadi továreň v Košiciach, ktorá bude efektívne podporovať miestne podniky v dodávateľskom a odberateľskom reťazci a podporí miestny trh práce a hospodársky rozvoj.Pri príležitosti 10. výročia začatia platformy spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sú vítané všetky sektory zo Slovenska, aby sa aktívne zapojili do spolupráce, čim spoločne prinesieme ešte viditeľnejšie výsledky.

Advertisement
This entry was posted in Nekategorizované and tagged , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s