Ázia ako stabilizátor a zdroj hospodárskeho napredovania globálnej ekonomiky

18. – 22. apríla sa konalo Ázijské ekonomické fórum  (Ázijské fórum Boao) v južnej Číne. Bola na ňom prednesená aj Výročná správa o ázijskom ekonomickom výhľade a pokroku v integrácii za rok 2022 (Asian Economic Outlook and Integration Progress Annual Report 2022).

Správa zdôrazňuje, žeby ázijské ekonomiky mali spolupracovať na posilnení medzinárodnej deľbe práce a spolupráci pri riešení viacerých kríz, ktorým svet tohto roku čelí.

Správa zhrnula 6 základných faktorov, ktoré budú ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť Ázie v roku 2022: 1. Vývoj Covid-19, 2. Geopolitické napätie kvôli ukrajinsko-ruskému konfliktu, 3. Úprava menovej politiky v USA a EÚ, 4. Dlhové problémy v niektorých ekonomikách, 5. Globálna ponuka niektorých základných produktov a 6. Zmeny politických režimov v niektorých ázijských krajinách.

1. Svet žije s Covid-19 viac ako dva roky. V januári Svetová banka predpovedala výrazné spomalenie globálneho hospodárskeho rastu v roku 2022 na základe opätovného prepuknutia epidémie v dôsledku nových variantov vírusu, prísnejšej fiškálnej politiky a narušenia dodávateľských reťazcov. Po poklese z vlaňajšieho tempa rastu 5,5 % sa pôvodne predpokladalo, že globálny rast bude v roku 2022 činiť 4,1 %. Po vypuknutí ukrajinsko-ruského konfliktu sa však odhad miery rastu znížil na 3,2 %.

Ukrajinsko-ruský konflikt priniesol nové neistoty do globálneho prostredia. Rozsiahle vojenské strety a západné sankcie voči Rusku ohrozujú globálny obchod. Ceny komodít, hlavne energií a potravín, rýchlo stúpajú, pretože inflačné tlaky silnejú.

Navzdory prekážkam však Ázia naďalej vykazuje známky pokračujúceho oživenia. Solídny rast exportu viedol k silnému hospodárskemu oživeniu Ázie v roku 2021 a Ázia bude aj naďalej hlavným prispievateľom globálneho ekonomického rastu v roku 2022.

Na rozdiel od väčšiny sveta, inflácia v Ázii, zostala vo väčšine oblastí kontinentu relatívne mierna, okrem Kaukazu a Strednej Ázie. Ázijská rozvojová banka odhaduje, že HDP Ázie vzrastie v roku 2022 o 5,2 % a v roku 2023 o 5,3 %.

Ázia, ktorá zahŕňa 48 krajín, je dnes najväčšou kontinentálnou ekonomikou sveta podľa nominálneho HDP a parity kúpnej sily (PPP). Údaje Medzinárodného menového fondu ukazujú, že nominálny HDP Ázie v roku 2022 bude takmer 42 biliónov dolárov, čo predstavuje 40 % celosvetového HDP (v r. 1990 to bolo menej ako 30 %).  Z hľadiska PPP je tento podiel ešte vyšší, 48 0 so 77 biliónmi dolárov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s 34 biliónmi v Európe, ktorá je na druhom mieste.

Dohoda o voľnom obchode v juhovýchodnej Ázii RCEP, podpísaná 15. 11. 2021, vstúpila do platnosti 1. 1. 2022, predstavuje najväčší svetový obchodný blok. Zahŕňa všetkých 10 členov Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), spolu s Čínou, Japonskom, Južnou Kóreou, Austráliou a Novým Zélandom. Týchto 15 členov tvorí asi 30 percent svetovej populácie a globálneho HDP.

Zároveň ide o prvú dohodu o voľnom obchode medzi Čínou, Japonskom a Južnou Kóreou, 3 zo 4 najväčších ekonomík v Ázii. Dohromady dosahuje HDP tohto tria viac ako 20 biliónov dolárov, čím prekonáva Európsku úniu.

Okrem odstránenia ciel na 90 % tovarov, obchodovaného medzi členskými krajinami RCEP ide o ďalšiu významnú zmenu, ktorú prináša, je vytvorenie kumulatívneho pravidla pôvodu. Tovar vyrobený s pridaním prvkov od ostatných členov RCEP bude uznaný ako vyrobený miestne a preto sa naň budú vzťahovať colné úľavy. V dôsledku toho môžu produkty, ktoré doteraz neboli pvoažované za pôvodné, ľahšie podliehať nulovým colným sadzbám.

Ázia je preto dnes mnohými odborníkmi považovaná za budúcnosť sveta. A mnohí odborníci hovoria, že ak sa darí Ázii, bude mať z toho prospech celý svet.

S prehlbovaním globálnej deľby práce a spolupráce je spojená aj tendencia k celosvetovému mieru. Ak sú zviazané špecializáciou v rámci deľby práce, a teda na sebe závislé, kedy sily spolupráce prevládnu nad silami konkurencie, kedy z deľby práce a špecializácie vyplýva viac výhod, ako z nepriateľského konkurenčného správania, vedie to k odumieraniu potreby armád a vojen.

Čína presadzujúca ideu spoločnej globálnej budúcnosti ľudstva je preto považovaná za dôležitý stabilizátor mieru vo svete.

Zdroj: czech.cri.cn

This entry was posted in Nekategorizované and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s