Petícia proti zahraničným základniam na území Slovenska

Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy

Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy

https://www.mojapeticia.sk/campaign/nech-je-slovensko-poslom-mieru-v-srdci-europy/f29a9a58-cc21-4d97-93d9-079e2d13f4f7

My, občania Slovenskej republiky,

vychádzajúc z presvedčenia, že mier je najvyššou hodnotou ľudstva, od ktorej závisí aj budúca existencia Slovenskej republiky,

vychádzajúc z filozofie medzinárodnej mierovej iniciatívy Zjednotení za mier,

pamätajúc na podnet pápeža Františka, ktorý v Bratislave vyslovil myšlienku, že naše prežité dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo poslom mieru v srdci Európy,

presadzujúc, aby sa tlak na zvyšovanie zbrojenia nahradil odzbrojovaním a aby sa mentalita nepriateľstva nahradila porozumením, toleranciou a solidaritou,

– konštatujeme, že rozmiestňovanie cudzích vojsk na území suverénnej Slovenskej republiky by nielenže viedlo k zvyšovaniu napätia v strednej Európe, ale aj popieralo naše historické skúsenosti s pobytom tzv. spriatelených armád na Slovensku a ich obete,

– konštatujeme, že hoci je právo na mier neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv tretej generácie, nie je dosiaľ zakotvené v právnom poriadku Slovenskej republiky,

– konštatujeme, že jadrové zbrane ako najsmrtonosnejšie zbrane, aké kedy boli vyrobené, majú katastrofálne humanitárne a environmentálne dôsledky, ktoré pretrvávajú desaťročia, postihujú celé generácie, zvyšujú napätie a nedôveru medzi národmi,

– vyjadrujeme hlbokú ľútosť nad tým, že hoci je úplné odstránenie jadrových zbraní jeden z najstarších cieľov Organizácie spojených národov, Slovenská republika Zmluvu OSN o zákaze jadrových zbraní doteraz nepodpísala,

– vyzývame štátne orgány Slovenskej republiky, aby dôsledne uplatňovali princípy Deklarácie OSN o kultúre mieru a nenásilia, ku ktorým sa Slovenská republika prihlásila, aj v praxi, aby zaviedli do učebných osnov výchovu ku kultúre mieru a nenásilia a aby podporovali politiku založenú na uvedených zásadách.

Preto my, občania Slovenskej republiky, žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby:

I.Prijala ústavný zákon o zákaze dočasného či trvalého rozmiestnenia akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky.

II. Zakotvila právo na mier do Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov, a to nasledujúcim spôsobom:

a) Do článku 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 v znení:

„Slovenská republika podporuje mierovú spoluprácu so všetkými štátmi, aktivity smerujúce k odstraňovaniu napätia medzi štátmi, ako aj znižovanie výdavkov na zbrojenie a ich použitie pre realizáciu práva na rozvoj.“

b) Vkladá sa nový článok 24a v nasledujúcom znení:

„1. Právo na mier sa zaručuje. Každý má právo na účinné opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie a potlačil každý útočný čin.

2. Podnecovanie k vojne, propagácia vojny alebo podpora vojnovej propagandy sa zakazuje.

3. Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa ods. 1 a 2 upraví zákon.“

III. Vyjadrila súhlas so Zmluvou OSN o zákaze jadrových zbraní z roku 2017 a vyzvala prezidentku SR, aby zmluvu ratifikovala.Petičný výborIKIveta KompišováECEduard ChmelárBFBranislav FábryČo je to petíciaPodrobnostiPetícia je verejná výzva, žiadosť či návrh označená ako PETÍCIA, určená orgánom alebo organizáciám verejnej správy (vláda, ministerstvá, obce, samosprávny kraj či iné verejné inštitúcie), ktorou sa podpísaní občania domáhajú (vy)riešenia problému verejného alebo iného spoločného záujmu, teda problému, ktorý sa netýka len jednotlivca, ale širšej množiny ľudí.Čo sa stane s mojim podpisom pod petíciu?Váš podpis pod petíciu spolu s Vašimi údajmi bude poskytnutý Organizátorovi petície a spolu s podpismi ostatných podporovateľov petície bude doručený v zákonom predpísanej forme tomu, komu je petícia adresovaná – organizáciám

This entry was posted in Nekategorizované and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s