Mladá generácia po r. 1989 nezvládla svoju úlohu

Problém nebol v tom, že boli potrebné zmeny, hlboké zmeny. Ale v pochopení toho, kam sa vybrať. Bola potrebná pozitívna negácia socializmu, odraziť sa od socializmu ďalej do budúcnosti, ku globálnej civilizácii. Aj pri laickom pohľade do histórie vidíme, že spoločenský pokrok, viac blahobytu, slobody sú spojené s pohybom vpred, nie vzad.  Že toto mladá generácia nepochopila, je jej veľkým mínusom, historickou hanbou.

Dobré poznatky sú zdrojom efektívneho konania. A túto úlohu mladá generácia nezvládla.

Úlohou mladej generácie bolo previesť spoločnosť a civilizáciu na novú diagonálu rozvoja. Ona však zväčša ani netuší, čo to znamená.

Nestačí vedieť ťukať do klávesnice mobilu, to dokáže aj cvičená opica. Je potrebné vedieť spojiť výrobno-technologický pokrok so sociálnym pokrokom. Ak sú výrobno-technologický obsah a spoločenská forma v súlade, vtedy systém pracuje efektívne. V tomto spočíva rozdiel stagnujúcej a upadajúcej  Európy so zastaranou kapitalistickou spoločenskou formou a expandujúcej východnej Ázie v čele s Čínou. Čína má modernejšiu spoločenskú formu, globalizujúci sa socializmus, ktorá dáva väčší priestor digitálnej ekonomike ako zastaraná európska kapitalistická forma.

Mladí si pomýlili konzum s vyspelosťou. Lenže konzumný stav spoločnosti nie je znakom vyspelosti, ale úpadku systému. Pretože spoločenská forma je vymedzená kvantitatívnymi hranicami (mierou), dosiahnutím tejto hranice sa jej potenciál rastu vyčerpá. Začne mať problém s nadvýrobou, ako to bolo u klasického kapitalizmu po r. 1848, u klasického socializmu po r. 1989, pretože už nedokáže viazať viac matérie a energie. Problém nadvýroby rieši jednak prispôsobovaním sa vedúcej tendencii (kapitalizmus socialistickej epoche socializáciou kapitalizmu. Integráciou, socializmus integráciou a globalizáciou) a orientáciou od investovania do pokroku do spotreby obyvateľstva, podporou konzumu.

Áno,  západný kapitalizmus je charakteristický vysokou spotrebou, čo je zároveň spojené s postupným úpadkom a rozkladom. Svoj úpadok sa snaží zachrániť imperiálnym lúpením zdrojov iných krajín (Ruska, Ukrajiny, ČSSR, Iraku, Líbye, Sýrie, Afriky…), ale táto možnosť sa postupne zužuje. Západný kapitalizmus už nevysiela rozvojové impulzy do civilizácie, veľké vízie, idey, programy, nie je zdrojom optimizmu, ale úpadku.

Na druhej strane sa stala Čína veľkým laboratóriom sociálneho pokroku, pozitívnej globalizácie, ekologizácie spoločnosti. Protičínske a protiruské kroky Západu môžu viesť len k tomu, že sa namiesto jednotnej globálnej civilizácie utvoria dva civilizačné okruhy – upadajúci euratlantický a expandujúci ázijský.

Niet vo východnej Európe čo oslavovať, namiesto pokroku sme sa vydali po r. 1989 cestou úpadku. Je úlohou mladej generácie pochopiť smerovanie dejín a tam nasmerovať aj našu spoločnosť. Inak na nej zostane na večnosť biľag stratenej, neschopnej generácie.

This entry was posted in Nekategorizované and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s