Rusko podalo sťažnosť na ESĽP kvôli zloženiu sudcov zo zainteresovaných organizácií

Európske centrum pre právo a spravodlivosť (ECLJ) vypracovalo Správu, podľa ktorej najmenej 22 zo 100 stálych sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva je prepojených so siedmimi mimovládnymi organizáciami, z ktorých najdôležitejšou a najvplyvnejšou je Otvorená spoločnosť Georgea Sorosa. Dvanásť sudcov je prepojených s Nadáciou otvorenej spoločnosti – globálnou sieťou založenou liberálnym finančníkom, traja z Amnesty International a ostatní s Helsinským výborom pre ľudské práva, Medzinárodnou komisiou právnikov, Human Right Watch, Interights a A.I.R.E. Centre.

Otvorená spoločnosť okrem toho, že má v tomto orgáne najvyšší počet sudcov, je dominantná aj tým, že je priamym zdrojom financovania pre všetkých šesť ďalších mimovládnych organizácií. Európske centrum pre právo a spravodlivosť uvádza, že za obdobie od roku 2009 do roku 2019 sa vyskytlo najmenej 185 prípadov, v ktorých bola oficiálne zapojená aspoň jedna z týchto mimovládnych organizácií. Táto situácia podľa ECLJ „spochybňuje nezávislosť súdu a nestrannosť sudcov, a preto je treba venovať zvýšenú pozornosť výberu kandidátov na sudcov, aby sa zabránilo vymenovaniu aktivistov“. Nadácia Otvorenej spoločnosti sa etablovala ako najvplyvnejšia organizácia aj pri presadzovaní LGPT osôb v Európe (ktoré v štátoch V4 nie sú diskriminovaní ani prenasledovaní), ako aj pri „náhradnej matke“. Francúzsky právnik Grégor Puppinck PhD. ako člen ECLJ poukázal na nežiadúci vplyv magnáta maďarského pôvodu a zdôraznil, že slovo „vplyv“ je však redukčné, pretože podľa záverov, ktoré vyvodili, že George Soros prakticky sklutočným „deus ex machine“ tohto dôležitého medzinárodného orgánu. Inými slovami „sudcovia tohto súdu museli priamo alebo nepriamo rokovať s americkým miliardárom. Títo sudcovia sú absolútnymi protagonistami a majú právomoc prostredníctvom svojich súdnych rozhodnutí vytvárať precedensy, ktoré musia vnútroštátne súdy zohľadniť pri vydávaní svojich rozsudkov, pričom ľudské práva sú svojou povahou silne ideologickou disciplínou. Treba zdôrazniť, že sudcov ESĽP menuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy – orgán, ktorý už jasný politický význam. Sudcovia sú volení na neobnoviteľné obdobie 9 rokov a nezastupujú svoj štát.

Podľa etického kódexu „Sú úplne nezávislí a nesmú vykonávať žiadnu činnosť nezlučiteľnú s ich povinnosťou nezávislosti a nestrannosti“.

ESĽP so sídlom v Strasburgu je jedným z najsilnejších súdnych orgánov na svete, ktorý od roku 1959 uplatňuje príslušné právne ustanovenia medzinárodného Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. Rozhodnutia ESĽP presahujú rámec vnútroštátnych právnych systémov, ktoré na základe vydaných rozsudkov nariadia, aby sa zreformovali a zosúladili, pričom sudcovia sú oprávnení obsah dohovoru z roku 1950 vykladať extenzívne. Európske centrum pre právo a spravodlivosť zdôrazňuje, že „aktivisti siedmich mimovládnych organizácií konajú a rozhodujú v dôležitých prípadoch, ktorými môžu vytvoriť nežiadúce precedensy, a to hlavne vo vzťahu k otázkam slobody prejavu, právu na azyl, právam LGBT osôb, podmienkam väzňov. Sudcovia – aktivisti konajú najmä prostredníctvom strategických súdnych sporov – teda využívajú súdne prípady na dosiahnutie cieľov politickej povahy“.

Táto strategická aktivita je obzvlášť účinná pri presadzovaní práv LGBT osôb v Európe, ako aj pri tzv. „náhradnej matke“.

V tejto oblasti je najvplyvnejšia Nadácia otvorenej spoločnosti Georga Sorosa, ktorá financuje iniciatívy v prospech „slobody prejavu, liberalizácie drog, práv migrantov, LGBT osôb a utečencov, vzdelávania Rómov“.

Správa obsahuje zoznam sudcov naviazaných na mimovládne organizácie, financovanými budapeštianskym rodákom pánom Sorosom. Je tu uvedený napríklad sudca Yonk Grozev z Bulharska, ktorý bol súčasťou rady Otvorenej spoločnosti v Bulharsku, ako aj inej inštitúcie vytvorenej pánom Sorosom, a to až do roku 2015. Uvedený sudca predsedal sekcii, ktorá posudzovala právo na život anglickému dieťaťu Pippe Knightovej. Sťažnosť rodičov vyhlásili sudcovia ESĽP za neprípustnú, čím získala nemocnica v Londýne voľné ruky na odpojenie dieťaťa z prístrojov na podporu života. Právnym zástupcom rodiny neprešla ani námietka zaujatosti proti trom sudcom z dôvodu konfliktu záujmov, že sú priamo prepojení s mimovládnymi organizáciami/Prepojenie Yonka Grozeva s Gerogeom Sorosom je uvedené priamo na webovej stránke ESĽP: Bol členom Správnej rady Inštitútu Otvorenej spoločnosti v Sofii, v Predstavenstve inej spoločnosti Open Society JusticeIniciave v New Yourku do roku 2015. od roku 2015 sa stal sudcom ESĽP. Ďalším sudcom bol Brit Tim Eicke, ktorý bol v Rade Aire v rokoch 2008 – 2018 a Interights v rokoch 2004-2015. Rakúsky sudca Gabriele Kucska-Stadlmayer bol členom rakúskej komisie súdov od roku 2001. Ide o skupinu napojenú na ICJ, ktorá v minulosti konala v prípade mimovládnych organizácií financovanými Otvorenou spoločnosťou a pôsobiacich v sporoch pred ESĽP.

Títo sudcovia súdili v priamom konflikte záujmov a s poukazom na predošlý precedens vyslovili, že „regulačný rámec v Spojenom kráľovstve dáva zodpovednosť za takéto rozhodnutie súdom a nie rodičom, čo nemožno spochybniť“.

Litovský sudca – aktivista Egidijus Kúris, bol členom správnej rady Nadácie Otvorenej spoločnosti a pôsobí v rámci iniciatívy Otvorenej spoločnosti v oblasti spravodlivosti. Európsky komisár pre ľudské práva (2012 až 2018) Nils Muiznieks bol predtým riaditeľom programov Nadácie Otvorenej spoločnosti v Lotyšsku a otvorene vyhlásil, že jedným z cieľov Nadácie otvorenej spoločnosti je vytvoriť „homosorosensus“ ako program Otvorenej spoločnosti, na rozdiel od „homosovieticus“. Nová európska komisárka pre ľudské práva z Bosny Dunja Mijetovičová, zvolená v roku 2018, veľmi ostrými vyhláseniami ostro kritizovala reformy súdneho systému v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

(Hlavné správy, krátené)

This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s