100 rokov činnosti Komunistickej strany Číny

Dnes si pripomína Čínska ľudová republika sté výročie vzniku Komunistickej strany Číny.

1.7.1921 v Šanghaji 13 delegátov založilo Komunistickú stranu Číny. V rokoch 1918 – 1922 vznikli desiatky komunistických strán ako subjektu tvorby socialistickej epochy (1928-1998).

Po 100 rokoch svojej aktívnej činnosti sa KSČ dopracovala k vysokej miere dôvery u svojho obyvateľstva.

Ako vyplýva z výskumnej správy Centra Ash pre demokraciu a inovácie pri Kennedyho inštitúte na Harvardovej univerzite, uverejnenej v júli 2020 pod názvom Chápanie odolnosti KS Číny: dlhodobá verejná mienka Číňanov. Podľa tejto správy boli čínski ľudia v roku 2016 spokojní s vládou na 93,1 %.

Traja odborníci z Kennedyho inštitútu previedli v Číne od roku 2003 do roku 2016 8 prieskumov s viac ako 30 tisíc opýtanými Číňanmi v mestách a na vidieku a potom spracovali túto správu. Správa ukazuje, že od roku 2003 sa takmer komplexne zlepšila spokojnosť Číňanov s vládou. Značne sa zlepšuje najmä mienka ľudí vo vnútrozemí a v chudobných oblastiach, zrejme aj ako reakcia na enormnú snahu čínskej vlády zvýšiť životnú úroveň všetkých obyvateľov. Dodávame, že koncom r. 2020 čínska vláda oznámila likvidáciu extrémnej chudoby, ktorá pretrvávala najmä v odľahlých horských oblastiach.

Ako sa vyvíjala dôvera Číňanov v štátne inštitúcie v r. 2006 – 2016

2003 2004 2005 2007 2009 2011 2015 2016

K centrálnej vláde:

86,1 82,1 80,5 92,3 95,9 91,8 92,8 93,1

K provinčným vládam:

75,0 77,0 75,4 85,5 89,2 85,6 83,6 81,7

K okresnej správe:

52,0 62,3 61,3 74,8 74,8 71,8 62,8 71,9

K mestskej,, obecnej správe:

43,6 55,9 55,7 60,7 61,5 63,8 54,8 70,2

Na pozadí chaosu, dlhodobých obmedzení v Európe a USA, zákazov pohybu a zatvorených obchodov, reštaurácií a služieb sa dnešný pulzujúci hospodársky, obchodný, kultúrny život v Číne ukazuje prednosťou čínskeho socialistického systému. Čína ako jediná veľká ekonomika v r. 2020 vykázala kladný hospodársky výsledok, 2,3 %-tný rast HDP.

Z teoretického hľadiska je prednosť čínskeho socialistického systému logická. Ide tu o bežný prejav dnes ohrdnutého zákona súladu výrobných (spoločenských) vzťahov s úrovňou výrobných síl, ale (spoločenskej) formy s (výrobno-technologickým) obsahom. Systém pracuje efektívne vtedy, ak je forma v súlade s obsahom. Nesúlad viedol v dejinách vždy k rozkladu a revolúciám, ktoré tento súlad nastolili. Čínska socialistická forma, prechádzajúca do globálnej formy, logicky vykazuje vyššiu konkurencieschopnosť, schopnosť riešiť aktuálne problémy.

Nie je preto náhodné, že ďalšou väčšou ekonomikou, ktorá dosiahla kladný hospodársky rast 3,1 % HDP za rok 2020, je socialistický Vietnam.

Čína sa stala ťahúňom svetovej ekonomiky a dnes lákadlom pre investície.

Čína sa stala v posledných rokoch dôležitým miestom v indexe zahraničných investícií (DI). Údaje zverejnené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu ukazujú, že index  priamych zahraničných investícií v roku 2020 vo svete poklesol na najnižšiu úroveň za posledných 15 rokov, ale Čína sa stala najväčšou svetovou investičnou destináciou.

Ako ukázali najnovšie údaje Eurostatu, v r. 2020 obchod medzi Európou a USA klesol v oboch smeroch. Dovoz EÚ z USA činil 202 mld. eur, čo je pokles o 13,2 % oproti predchádzajúcemu roku. Vývoz EÚ do USA činil 353 mld. eur, čo je pokles o 8,2 %. Podľa nemeckých médií dôvody čiastočne spočívajú v uvalení dodatočných ciel bývalej americkej vlády na určité produkty EÚ a EÚ následne uvalila odvetné clá na americké produkty.

Dovoz EÚ z Číny v r. 2020 dosiahol hodnotu 383,5 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast 5,6 %. Vývoz EÚ do Číny predstavoval 202,5 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2,2 %.  Niektoré nemecké médiá uviedli, že v minulom roku bol hlavným dovozom z Číny do EÚ nábytok, zdravotnícke potreby, elektronické výrobky, textil, hračky, bicykle, ap. Hlavným dovozom do Číny z EÚ boli mechanické a elektrické výrobky, dopravné prostriedky a chemické výrobky.

V roku 2020 bolo vypravených 12 406 nákladných vlakov medzi Čínou a Európou, čo predstavuje medziročný rast o 50 %, a prvýkrát prekonal hranicu 10 tisíc vlakov. Zrýchlené vlaky medzi Čínou a Európou sú znakom rozvíjajúceho sa obchodu medzi obidvomi stranami.

Z osláv storočnice KSČ v Číne

This entry was posted in Nekategorizované and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s