Harvard: Spokojnosť Číňanov s vládou dosahuje 93 %

китай

Ako vyplýva z výskumnej správy Centra Ash pre demokraciu a inovácie pri Kennedyho inštitúte na Harvardovej univerzite, uverejnenej v júli 2020 pod názvom Chápanie odolnosti KS Číny: dlhodobá verejná mienka Číňanov. Podľa tejto správy boli čínski ľudia v roku 2016 spokojní s vládou na 93,1 %.

Traja odborníci z Kennedyho inštitútu previedli v Číne od roku 2003 do roku 2016 8 prieskumov s viac ako 30 tisíc opýtanými Číňanmi v mestách a na vidieku a potom spracovali túto správu. Správa ukazuje, že od roku 2003 sa takmer komplexne zlepšila spokojnosť Číňanov s vládou. Značne sa zlepšuje najmä mienka ľudí vo vnútrozemí a v chudobných oblastiach, zrejme aj ako reakcia na enormnú snahu čínskej vlády zvýšiť životnú úroveň všetkých obyvateľov. Dodávame, že koncom r. 2020 čínska vláda oznámila likvidáciu extrémnej chudoby, ktorá pretrvávala najmä v odľahlých horských oblastiach.

Ako sa vyvíjala dôvera Číňanov v štátne inštitúcie v r. 2006 – 2016

2003 2004 2005 2007 2009 2011 2015 2016

K centrálnej vláde:

86,1 82,1 80,5 92,3 95,9 91,8 92,8 93,1

K provinčným vládam:

75,0 77,0 75,4 85,5 89,2 85,6 83,6 81,7

K okresnej správe:

52,0 62,3 61,3 74,8 74,8 71,8 62,8 71,9

K mestskej,, obecnej správe:

43,6 55,9 55,7 60,7 61,5 63,8 54,8 70,2

Čo sa týka súčasnosti, nedávno sme k tomu písali nasledovne:

Mladí Číňania sú hrdí na čínsky socialistický systém po úspešnom zvládnutí epidémie


25-ročný Žung Sia-pchej zo Šanghaja si pamätá, ako na začiatku vlaňajšieho šírenia koronavírusu v Číne niektoré západné médiá opisovali epidémiu ako “černobyľské dni v Číne”. Hovorí, že “mysleli si, že to v Číne môže vyvolať veľké nepokoje, ale potom sme videli, že sa epidémia stala “Černobyľom” v západných krajinách”. Po zvládnutí epidémie, kedy krajina až na niektoré uzavreté ohniská žije slobodne, bez obmedzení, si uvedomil, že “v Číne sa cítite bezpečne, ale v Spojených štátoch sa musíte každý deň báť”.

Fang Kche-čcheng, odborný asistent na Fakulte žurnalistiky a komunikácie na Čínskej univerzite v Hongkongu (CUHK), zdôraznil, že na začiatku epidémie bola čínska verejná mienka smädná po informáciách, pravde a reflexii voči systému. Vlastenecké cítenie mladých ľudí kolísalo, neviedlo priamym smerom. Akonáhle sa však epidémia v Číne dostávala pod kontrolu a došlo k hospodárskeho a spoločenskému zotaveniu, obavy a pochybnosti sa zmenšili.

Na pozadí chaosu, dlhodobých obmedzení v Európe a USA, zákazov pohybu a zatvorených obchodov, reštaurácií a služieb sa dnešný pulzujúci hospodársky, obchodný, kultúrny život v Číne ukazuje prednosťou čínskeho socialistického systému. Čína ako jediná veľká ekonomika v r. 2020 vykázala kladný hospodársky výsledok, 2,3 %-tný rast HDP.

Z teoretického hľadiska je prednosť čínskeho socialistického systému logická. Ide tu o bežný prejav dnes ohrdnutého zákona súladu výrobných (spoločenských) vzťahov s úrovňou výrobných síl, ale (spoločenskej) formy s (výrobno-technologickým) obsahom. Systém pracuje efektívne vtedy, ak je forma v súlade s obsahom. Nesúlad viedol v dejinách vždy k rozkladu a revolúciám, ktoré tento súlad nastolili. Čínska socialistická forma, prechádzajúca do globálnej formy, logicky vykazuje vyššiu konkurencieschopnosť, schopnosť riešiť aktuálne problémy.

Nie je preto náhodné, že ďalšou väčšou ekonomikou, ktorá dosiahla kladný hospodársky rast 3,1 % HDP za rok 2020, je socialistický Vietnam.

Významný rozdiel medzi čínskym a európskym prístupom vyplýva aj z rozdielov medzi kapitalistickým liberalizmom a socialistickým liberalizmom ako historických vývinových stupňov chápania slobody a práv človeka.

Kapitalistický liberalizmus kladie dôraz na individuálne práva, pričom ale spoločnosť chápe len ako súhrn izolovaných sebestačných indivíduí (život človeka závisí len od neho samého), kde záujmy indivíduí nie sú previazané, ale skôr konkurujúce si, často až nepriateľské. To kapitalistickým krajinám zväzuje ruky kvôli silnému odporu verejnosti proti obmedzujúcim opatreniam.

Socialistický liberalizmus vychádza zo súladu záujmov spoločnosti, kolektívu a indivídua, v ktorom záujmy celku v konečnom dôsledku determinujú aj slobody a práva jednotlivca. Vychádza z toho, že záujmy a potreby jednotlivca sa môžu naplno uplatniť až prostredníctvom rozvinutého kolektívu a spoločnosti, ktoré dávajú priestor rozvoju a uplatneniu individuality, nakoľko to prospieva aj záujmom celku.

Objasnime si to na príklade stavby domu. Môžeme si ho postaviť aj svojpomocne, ale zdĺhavo a menej kvalitne s ohľadom na potrebu ovládať mnohé profesie. Alebo vsadíme na deľbu práce a špecializáciu, dom postaví stavebná čata, v ktorej sú špecializovaní murári, vodári, elektrikári, kúrenári, IT technici, a samozrejme vedúci, účtovník a ekonóm, špecialista na reality, ap. Deľba práce a špecializácia si tu vyžaduje rozdielnych ľudí, samotní murári by dom nepostavili. Ide o celistvosť, jednotu v rozmanitosti indivíduí.

Na európskej (kapitalistickej) ideológii ľudských práv, izolovaných indivíduí prakticky postavil svoje hnutie aj Igor Matovič, mnoho ľudí pritiahla akoby spontánnosť, prirodzenosť a neviazanosť “hnutia” a jeho lídra. Igor Matovič ani za 12 mesiacov nepochopil, čo vlastne od neho ľudia žiadajú. Pre neho niečo také ako celok, spoločnosť a potreba deľby práce medzi špecialistami, diskusie a konzultácie je niečo neznáme, nedokáže pochopiť rozdiel medzi jeho individuálnym svetom a spoločnosťou ako celok, svoje videnie sveta, svoje potreby automaticky považuje aj za potreby Slovenska. Nie je to typ človeka, ktorý dokáže zladiť spoločenské a individuálne záujmy a potreby do jedného celku, pretože on žije len vo svete svojho individuálneho záujmu.

Zdroj: czech.cri.cn

Open document settingsOtvoriť Publikačný Panel

  • Dokument

This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s