Sudca Ústavného súdu Ján Drgonec: (audio) “Dobrovoľné“ testovanie bolo spolufinancované britskou vládou

Ján Drgonec sa odvoláva na seriózny vedecký medzinárodný časopis, ktorý prezentuje svoje články na http://www.medrxiv.org, kde sú v štúdii spomenutí Krajčí s Jarčuškom ako autority diela. Drgonec zároveň vylučuje, aby išlo o hoax.

Štúdia hovorí o tom, že na slovenskej populácii s 5,5 miliónmi obyvateľov, sa uskutočnil výskum, avšak za daných podmienok a platných zákonov SR, kde je vyžadovaný súhlas s ošetrovacím výkonom a poučenie chorého, bol výskum robený bez dodržania podmienok daných medzinárodným právom, pretože na dianie v medicíne sú uzavreté medzinárodné dohovory a bez toho všetkého sa na Slovensku dialo niečo, čo je v medzinárodnom odbornom časopise vykázané ako výsledok výskumu.

„DR. MENGELE NEMAL PRE POKUS NA ČLOVEKU TAK PRIAZNIVÉ PODMIENKY VYTVORENÉ SVOJIM REŽIMOM AKO NÁŠ MINISTER ZDRAVOTNÍCTVA DOSTAL OD VLÁDY PREMIÉRA MATOVIČA“.

DOC. JUDR. JÁN DRGONEC, DRSC

Drgonec dodáva, že ak sa na Slovensku dial nejaký výskum, ktorý ma svoj výsledok, muselo dôjsť k experimentovaniu s populáciou v Slovenskej republike v počte 5,5 milióna obyvateľov.

Celé znenie materiálu si prečítate po kliknutí: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.02.20240648v1?fbclid=IwAR3dd4yAy8txoYMlmeZZx4MA4PEwCUf2hIVJz4f2yq69Oh4R3_zHdi_OnlA

V materiáli je zodpovedaných 5 základných otázok:

Článok publikovaný v lekárskom časopise vyžaduje aj takzvané vyhlásenie autorov.

Na všetky uvedené otázky autori odpovedali slovkom „áno“ okrem jednej.

1. Potvrdzujem, že boli dodržané všetky príslušné ETICKÉ smernice a že boli získané všetky potrebné súhlasy IRB a/alebo etickej komisie. Odpoveď: „Áno.“

2. Ďalej sú uvedené podrobnosti orgánu IRB/orgánu dohľadu, ktorý poskytol schválenie alebo výnimku pre opísaný výskum. Odpoveď: „Použili sa iba verejne dostupné údaje, a preto nie je potrebná žiadna výnimka.“

3. Získal sa všetok POTREBNÝ SÚHLAS PACIENTA/účastníka a archivovali sa príslušné inštitucionálne formuláre? Odpoveď: „Áno.“

4. Rozumiem, že všetky klinické štúdie a akékoľvek ďalšie potenciálne intervenčné štúdie musia byť zaregistrované v registri schválenom ICMJE, ako je napríklad ClinicalTrials.gov. Potvrdzujem, že každá takáto štúdia uvedená v rukopise bola zaregistrovaná a je poskytnuté ID registrácie štúdie (poznámka: ak zverejňujete prospektívnu štúdiu registrovanú spätne, uveďte v poli ID štúdie vysvetlenie, prečo nebola štúdia zaregistrovaná vopred). Odpoveď: „Áno.“

5. Dodržal som všetky príslušné pokyny pre hlásenie výskumov a nahral som príslušné kontrolné zoznamy hlásenia o výskume v sieti EQUATOR a ďalšie príslušné materiály ako doplnkové súbory, ak sú použiteľné. Odpoveď: „Áno.“

Z toho vyvstávajú ďalšie otázky:

Začína byť jasnejšie, prečo sa u nás ide opätovne testovať. Štúdia totiž musí byť potvrdená. Ak je pokus dokazujúci nejakú teóriu neopakovateľný, výsledky nie sú pre vedeckú obec relevantné. Skrátka, vedci sa na to pozerajú, akoby tieto výsledky ani neexistovali!

Naozaj boli použité príslušné etické smernice a bol získaný všetok potrebný súhlas pacienta?

Všetci, ktorí sa v dňoch 23. a 25. októbra, 31. októbra a 1 novembra (1. kolo) a 7. a 8. novembra (2. kolo) zúčastnili, podpísali súhlas pacienta? Je dokázateľné, že tento súhlas bol získaný vydieraním občanov SR, bez neho by nemohli chodiť do práce, alebo aj do prírody.

Sú tieto súhlasy, ako je uvedené v otázke, naozaj archivované a ak áno, tak kde?

Podobnej téme sa venuje aj JUDr. Peter Weis, ktorý k uvedeným otázkam prípája aj 10 bodov norimberského kódexu, ktorý je súborom zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení 2. svetovej vojny.

https://akw.sk/covid-19/ucastnici-dobrovolneho-testovania-maju-pravo-na-odmenu-za-ucast-na-vedeckom-experimente/?fbclid=IwAR2LZ_TzGFBGm_Y6s4n2M4_1gSKYK5DDVegfYm6RvSlvtJP0mgy_h-ewyn4

Zdroje: www.infovojna.sk, doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc,, http://www.awk.sk, JUDr. Peter Weis

This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s