V Číne začala diskusia o päťročnom pláne a perspektívach do r. 2035. Slovenská vláda netuší, čo bude robiť zajtra

26.10.2020 začalo 5 plenárne zasadanie 19. ÚV Komunistickej strany Číny, ktorého úlohou je prediskutovať a schváliť návrh 14. päťročného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 – 2025 a perspektívy do roku 2035.

Dnes si pripomíname aj 1. československý národohospodársky plán.

27.10.1948 Národné zhromaždenie ľudovodemokratickej Československej republiky schválilo I. čs. hospodársku päťročnícu na roky 1949 – 53. Čoraz zložitejší sociálny organizmus si vyžadoval namiesto živelného voľného trhu plánovanie.

V októbri sme si pripomenuli aj začiatok plánovania

1.10.1928 je začiatkom prvej päťročnice v ZSSR a plánovania. Ide o začiatok socialistického plánovania a začiatok socialistickej epochy, ktorá výrazne ovplyvňovala a určovala vývoj nasledujúcich 70 rokov.

Výrobno-technologická úroveň civilizácie dosiahla značnú úroveň a zložitosť, smerovanie spoločnosti sa nedá zveriť do rúk živelnému pôsobeniu trhu, ale je nutné strategické kroky premyslieť, koordinovať a usmerňovať. Dá sa povedať, že plán a trh tu pôsobia v súlade, aj plánovaná ekonomika je trhová, ako plánovaná trhová ekonomika, na jednej strane sa líši od direktívne riadenej plánovanej ekonomiky, na druhej strane od živelnej, voľnotrhovej ekonomiky.

V tomto sa ukázali prednosti socialistickej plánovanej ekonomiky Číny pred živelnou kapitalistickou ekonomikou, socialistické výrobné (a spoločenské) vzťahy dávajú ekonomickému rastu väčší priestor ako živelná kapitalistická ekonomika. Nejde teda o konkurenciu autoritatívneho modelu spoločnosti voči liberálno-demokratickému, ako to prezentujú niektorí ekonómovia a politici, ale modernejšia socialistická spoločensko-ekonomická forma oproti zastaranejšej kapitalistickej spoločenskej forme. Ale inak povedané, socializmus ako vývojovo vyšší spoločenský objekt dokáže viazať viac sociálnej matérie, energie a informácie ako zastaranejší kapitalistický spoločenský objekt. Presne tak, ako dokáže kyslík viazať viac protónov a elektrónov ako vodík.

Otváranie sa čínskej ekonomiky, jej plné zapojenie do globálnej deľby práce, posun Číny do úlohy lídra globalizácie otvára čínskemu ekonomickému rastu ďalšie priestory.

Čínske vedenie od 15. augusta požiadalo verejnosť a vypočulo si množstvo názorov a návrhov na zostavenie 14. päťročného plánu. Prezident Si Ťin-pching predsedal sérii sympózií, aby si priamo vypočul názory a návrhy v rôznych oblastiach súvisiacich s plánom. Ide o prejav socialistickej demokracie v praxi.

Plánovanie sa osvedčilo v praxi

Prínos plánovania ocenili aj ekonómovia P. A. Samuelson a W. D. Nordhaus: “Sovietska ekonomika je okrem toho dôkazom, že – na rozdiel od toho, čo si v minulosti mysleli mnohí skeptici – socialistická prikazovacia ekonomika môže fungovať a dokonca s úspechom. To znamená, že spoločnosť, v ktorej sa hlavné ekonomické rozhodnutia robia administratívne, bez zisku ako kľúčovej hybnej sily výroby, môže sa dlhý čas rozvíjať rýchlym tempom.                                                                    

Plánovanie umožnilo rýchly rast ZSSR

Krajina a obdobiePriemerné tempo rastu GNP                                 (v % ročne)
Sovietsky zväz 
 1885-19133,3
 1928-19874,2
Spojené štáty 
 1834-19294,0
 1929-19873,0
Spojené kráľovstvo 
 1855-19872,1
Nemecko 
 1850-19872,8
Japonsko 
 1874-19874,5

Plánovaná sovietska ekonomika rástla po roku 1928 rýchlejšie ako ekonomika cárskeho Ruska a predstihla väčšinu trhových ekonomík. Iba Japonsko a Spojené štáty vo svojej fáze rýchleho rastu dosiahli rovnaké tempo rastu ako Sovietsky zväz (Prameň: Gur Ofer: “Soviet Economic Growth: 1928-1985″. Journal of Economic Literature, december 1987 a CIA, Impact of Gorbatchev s Policies, júl 1988, SOV 88-10049)” (P.A.Samuelson/W.D.Nordhaus: Ekonómia 2. Bradlo 1992, s. 404)

Výsledkom plánovania bol rýchly rast socialistickej ekonomiky

“Industriálna epocha ľudských dejín je preplnená technologickým, produktívnym, sociálnym i politickým dynamizmom. Avšak aj v jej rámci predstavuje obdobie prvých sovietskych päťročníc jav po všetkých stránkach mimoriadny.

Týchto 12 rokov a 9 mesiacov, ktoré uplynuli medzi októbrom 1928 a júnom 1941, predstavovalo pre Sovietsky zväz ekonomický a sociálny skok cez celé storočia. Svedčia o tom snáď najlepšie tieto strohé fakty: Národný dôchodok krajiny sa v tejto dobe zvýšil na päť a pol násobok, priemyselná výroba 10krát, výkon dopravy 4,5krát, počet priemyselných robotníkov vzrástol z 1O,7 milióna na 31,2 milióna, podiel roľníctva klesol zo 74,9% všetkého obyvateľstva na 44,9%. Vznikla nielen nová surovinová a energetická základňa, ale rozvinula sa aj vysoko sériová výroba prv neexistujúcich odvetví – leteckého, automobilového, traktorového, kombajnového i chemického priemyslu. Vznikli celkom nové priemyselné oblasti sovietskeho Východu, v miestach, ktoré desať rokov predtým neboli vôbec zaznamenané ako lokality ani na najpodrobnejších mapách.

…Ak sa dnes bežne považuje ročný rast výroby o 3-5% za príznak ekonomickej prosperity krajiny a za vzostup, ktorý umožňuje vyrovnať sa aj s požiadavkami tretej priemyselnej revolúcie, potom nás tempo sovietskych päťročníc priamo šokuje.

Už prvá varianta prvej päťročnice (1928-1932) predpokladala ročný rast priemyselnej výroby o 20% a päťročný výsledok priniesol zhruba šesťnásobné zvýšenie v poslednom roku oproti východiskovému stavu. Už tu sa plánoval nevídane vysoký podiel národného dôchodku (26%!) pre investičné vklady. Pritom 77% z nich malo smerovať do ťažkého priemyslu. V skutočnosti sa však presadil rast ešte prenikavejší. V roku 1929 robil prírastok priemyselnej výroby 29,4%, za dva roky (1929-30) 59% a za celú päťročnicu – splnenú za 4 roky a 109 dní – 113,4%. Podiel ťažkého priemyslu zároveň zaznamenal ročný rast 42-48% a v celej päťročnici 172,8%.” (Kol.: Křižovatky 20. století, s. 118 -119)

Úspechy socialistickej industrializácie v r. 1928 – 1941 zohrali rozhodujúcu úlohu pri zásobovaní Červenej armády počas 2. svetovej vojny.

Plánovanie ukázalo svoju prednosť aj pri zvládnutí pandémie nového koronavírusu, Čína ako jediná veľká ekonomika sa vrátila k hospodárskeho rastu. Ukázalo svoju prednosť pri prekonávaní hospodárskej a finančnej globálnej krízy v r. 1997 – 1998, ktorá začala v juhovýchodnej Ázii. Čínska plánovaná ekonomika dokázala tlmiť dopady krízy, zabránila jej masívnemu šíreniu do sveta. Podobne Čína tlmila dopady globálnej krízy v r. 2008- 2009.

Na čo sa podľa predbežných informácií zameria 14. čínsky päťročný plán?

V rámci diskusie prišlo vyše milióna návrhov a nápadov, ktoré sa postupne zapracovávajú do návrhu plánu.

Podľa čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga by mal nový plán vychádzať z dvoch okruhov – domáceho a globálneho. Neistota globálneho prostredia vedie Čínu, aby za prioritný pokladala vnútorný ekonomický okruh – domácu spotrebu. Tu stojí otázka, či prioritu dostane spotreba domácností, ako je tomu napr. v USA, alebo investície.

Čína však chce rozvíjať aj vonkajší ekonomický okruh, teda orientovať sa na globalizáciu, rozvoj globálnej ekonomiky, globálnej deľby práce, ako hovoria „spoločne zdieľaný osud ľudstva“. Čínski predstavitelia sa vyslovili, že sme sa ocitli v globálnej epoche a stali sme sa globálne na sebe závislými. Konkrétne to znamená utvorenie zložitej globálnej siete výskumných, výrobných, dodávateľských a dopravných reťazcov.

Čína preto prijala záväzok otvárania svojej ekonomiky, otvárania aj pre investície. V októbri prišla s novinkou, prvým Medzinárodným veľtrhom dovozu v Šanghaji. Čína sa tak stáva stabilizujúcim faktorom svetovej ekonomiky, aj s ohľadom posilňovania dovozu.

Milan Antal

Galéria | This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s