Zjednoťme sa pod vlajkou OSN a spolupracujme na vytvorení lepšej budúcnosti

SUN Lijie, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike

V tomto roku si pripomíname 75. výročie založenia Organizácie Spojených národov (OSN) a 75. výročie svetového víťazstva nad fašizmom. Tvárou v tvár novým situáciám a výzvam, ktoré sme nezažili už celé storočie, sa naskytá otázka, aký svetový poriadok potrebujeme a akú rolu v ňom bude zohrávať Čína.

Nie je to tak dávno, čo sa čínsky prezident Si Ťin-pching zúčastnil série stretnutí na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN a predniesol prejavy na výročnom samite OSN, vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia, samite OSN o biodiverzite a na stretnutí na vysokej úrovni pri príležitosti 25. výročia pekinskej svetovej konferencie o ženách, počas ktorých načrtol 3 hlavné body postojov a plánov Číny.

Prvým z nich je pokračovanie v podpore základnej úlohy OSN. Založenie OSN prinieslo veľké očakávania obyvateľov sveta týkajúce sa udržiavania svetového mieru a podpory spoločného rozvoja. Čína je prvou krajinou, ktorá podpísala Chartu OSN a je tiež obhajcom, prispievateľom a príjemcom svetového mieru a rozvoja. OSN je najdôležitejšou platformou na podporu a uplatňovanie multilateralizmu. Čína zohrávala vedúcu úlohu pri podpore mierových operácií OSN, podpore udržateľného rozvoja a riešení klimatických zmien. V budúcnosti sa Čína bude držať cesty mierového rozvoja, bude chrániť medzinárodný systém, ktorého jadrom je OSN, bude podporovať multilateralizmus, prekonávať rozdiely prostredníctvom dialógu a konzultácií, prostredníctvom ktorých budú výsledky spoločného budovania prospešné pre všetkých.

Druhým bodom je spoločná obrana zákona a spravodlivosti. Ciele a zásady Charty OSN sú zásadné pre riešenie medzinárodných vzťahov a predkladajú základného ducha zachovania stability medzinárodného poriadku, ako je napríklad nezasahovanie do vnútorných záležitostí, zvrchovaná rovnosť a vzájomná úcta. V modernej dobe bola Čína hlboko zasiahnutá hegemonizmom a zákonom džungle a zmietala sa v namáhavom boji o víťazstvo vo vojne proti fašizmu ako aj v boji za nezávislosť a oslobodenie čínskeho národa. Z týchto skúseností z minulosti si nesieme ponaučenie do budúcnosti. Čína sa bude naďalej aktívne podieľať na reforme a budovaní globálneho systému riadenia, pevne chrániť svetový poriadok založený na medzinárodnom práve, chrániť hlavnú úlohu OSN v medzinárodných záležitostiach a slúžiť ľuďom ako silná opora v spravodlivosti.

Tretím bodom je spoločná podpora otvorenosti a spolupráce. Podpora medzinárodnej spolupráce je jednou z priorít OSN a mala by prekonávať rozdiely v ideológii a vývojových smeroch. Ekonomická globalizácia je objektívny historický trend. Mali by sme byť progresívnou silou, ktorá bude tento trend sledovať, budovať otvorené svetové hospodárstvo, stavať sa proti protekcionizmu a chrániť multilaterálny obchodný systém založený na Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Nové výzvy, ako epidémia nového koronavírusu, zmena podnebia a riadenie biodiverzity, ukázali, že krajiny na svete zdieľajú spoločný osud a mali by zaviesť koncepciu vzájomne výhodnej spolupráce a chrániť spoločnú domovskú zem celej ľudskej spoločnosti. Čína bude aj naďalej presadzovať nové rozvojové koncepcie inovácie, koordinácie, ekológie, otvorenosti a zdieľania, a bude sa snažiť spojiť s ostatnými krajinami, aby spolu využili historické príležitosti vedeckej a technologickej revolúcie a priemyselnej transformácie a vložili nový impulz do medzinárodnej protiepidemickej spolupráce a „ekologického zotavenia“ svetového hospodárstva po epidémii.

Prezident Si Ťin-pching vo svojom prejave zopakoval a oznámil sériu konkrétnych opatrení, ktoré demonštrujú zodpovednosť a spoľahlivosť Číny. Čína poskytne ďalších 50 miliónov amerických dolárov (USD) na podporu Globálneho plánu humanitárnej reakcie OSN na epidémiu nového koronavírusu a zriadi príslušné fondy a inštitúcie na podporu hlavnej úlohy OSN. Čína bude naďalej zabezpečovať stabilitu globálneho dodávateľského reťazca protiepidemických materiálov a aktívne sa zúčastňovať na globálnom vedeckom výskume zameranom na sledovateľnosť prenosových ciest vírusov. Po dokončení a zavedení čínskej vakcíny proti koronavírusu sa táto vakcína stane globálnym verejným produktom. Čína sa bude usilovať o dosiahnutie maxima emisií oxidu uhličitého do roku 2030 a o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2060. Prezident Si Ťin-pching tiež predložil štyri hlavné návrhy, ktoré majú pomôcť ženám zbaviť sa dopadov epidémie, implementovať rodovú rovnosť, podporiť účasť žien na popredných pozíciách a posilniť globálnu spoluprácu medzi ženami. Navrhol aj usporiadať ďalší svetový ženský summit v roku 2025.

Keď sa pozrieme späť do minulosti, naše dve krajiny významne prispeli k víťazstvu svetovej protifašistickej vojny a spoločne bránili svetový mier. Pri pohľade na súčasnú situáciu sú obe naše krajiny členmi rodiny OSN. Máme podobné pozície a spoločné záujmy v podpore úlohy OSN, ako aj multilateralizmus, medzinárodná spolupráca proti epidémii koronavírusu, zmena podnebia, udržiavanie biodiverzity, podpora rodovej rovnosti a ďalšie. Pokiaľ ide o budúcnosť, dúfam, že naše dve krajiny budú naďalej napredovať s väčšinou členov medzinárodného spoločenstva, zjednocovať sa pod hlavičkou OSN, uskutočňovať výmeny a spoluprácu v príbuzných oblastiach s cieľom spoločne podporovať budovanie sveta trvalého mieru, všeobecnej bezpečnosti, spoločnej prosperity, otvorenosti a tolerancie, čistého a krásneho sveta, budovať komunitu zdieľanej budúcnosti a spolupracovať pri vytváraní lepšieho zajtrajška pre celé ľudstvo.

Zdroj: http://sk.chineseembassy.org/slo/sgxx/xwdt/t1824232.htm

Galéria | This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s