Narušenie sociálneho zmieru v strojárskom odvetví

 

Choroba z povolania, jej priznanie a niektoré súvisiace otázky

V odvetví strojárskeho priemyslu nedošlo ani po 5 mesiacoch od skončenia kolektívneho vyjednávania medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR) k uzavretiu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Prezident ZSP SR, Alexej Bejlajev, kolektívnu zmluvu nepodpísal s odôvodnením, že v súčasnej situácii by  bola ohrozením  strojárskych podnikov.

OZ KOVO ostro odmieta argumentáciu ZSP SR  o ohrození existencie strojárskych podnikov v dôsledku plnenia záväzkov z tejto vyššej kolektívnej zmluvy.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je sektorovou kolektívnou zmluvou, ktorá vymedzuje minimálne úrovne práv a povinností zamestnancov i zamestnávateľov a predstavuje základnú platformu pre podnikové kolektívne vyjednávanie. Neexistencia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v strojárskom odvetví, môže viesť  k prehlbovaniu regionálnych  rozdielov, čo je z celospoločenského hľadiska nežiadúci jav a môže negatívne ovplyvniť aj sociálne a pracovnoprávne štandardy zamestnancov a viesť k sociálnej nestabilite.

Nepodpísanie kolektívnej zmluvy, na ktorej obsahu  sa ešte vo februári tohto roka zhodli vyjednávacie tímy  oboch sociálnych partnerov – OZ KOVO aj ZSP SR, je navyše popretím štandardných pravidiel sociálneho dialógu a narušením sociálneho zmieru v odvetví strojárskeho priemyslu.

OZ KOVO považuje  aj v súčasnej krízovej situácii sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie za  kľúčové nástroje na hľadanie riešení, ktoré budú kompromisom medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľov, a ktoré môžu zabrániť  eskalácii sociálneho napätia a vzniku  spoločenskej nestability a nepokojov.

Zároveň OZ KOVO odmieta akceptovať, aby následky krízy niesli na svojich pleciach len zamestnanci v podobe znižovania ich sociálnych a pracovnoprávnych štandardov.

Nepodpísanie vyššej kolektívnej zmluvy v strojárskom odvetví je bezprecedentným javom a  pre 35 tisíc zamestnancov nášho najvýznamnejšieho hospodárskeho odvetvia je veľmi negatívnym signálom vyslaným zo strany zamestnávateľov.

OZ KOVO preto trvá na okamžitom podpísaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v odvetví strojárskeho priemyslu a obnovení sociálneho zmieru.

 

V Bratislave, dňa 21.7.2020

JUDr. Monika Benedeková

podpredsedníčka Rady OZ KOVO a hlavná vyjednávačka KZVS

Zdroj: ozkovo.sk

Galéria | This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s