List 18 riaditeľov nadnárodných spoločností čínskemu prezidentovi

18 generálnych riaditeľov z Globálnej rady  generálnych riaditeľov napísalo nedávno čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi list, v ktorom ocenili účinné opatrenia Číny na rýchle zvládnutie epidémie koronavírusu a zvládnutie obnovy práce a produkcie.

Vo svojom liste riaditelia uviedli, že vyhlásenie čínskeho prezidenta o „vytváraní nových príležitostí z výziev a dosahovanie pokroku pri zmenách“ a jeho rozhodnutie podporovať ekonomickú globalizáciu znovu potvrdili ich dôveru v ekonomický rast v Číne.

Vyslovili tiež návrhy na rozvoj čínskeho hospodárstva a čínsko-zahraničnej spolupráce.

Čínsky prezident v odpovedi na list zdôraznil, že „Čína bude naďalej prehlbovať reformy, rozširovať svoje otváranie sa svetu a poskytovať lepšie obchodné prostredie pre investície a rozvoj čínskych a zahraničných podnikov“.

Globálna rada generálnych riaditeľov bola založená v roku 2013 a skladá sa z 39 predstaviteľov nadnárodných spoločností.

Si zdôraznil, že ľudstvo sa stalo spoločenstvom zdieľanej budúcnosti a spolupráca prinášajúca vzájomné výhody je všeobecným trendom vo svete s konvergentnými záujmami všetkých krajín.

„Čína neochvejne postupuje cestou mierového rozvoja, urobí ekonomickú globalizáciu otvorenejšou, inkluzívnejšou, vyváženejšou a prospešnou pre všetkých a bude podporovať otvorenú svetovú ekonomiku“, dodal.

Tento list symbolizuje prevratné geopolitické zmeny vo svete, odráža dve základné tendencie civilizačného vývoja.

V prvom rade je to presadzovanie sa socialistickej Číny, ktorá sa jasne vyprofilovala lídrom svetového pokroku. USA napriek umelému stavaniu sa do pozície lídra, so svojím zastaraným systémom začali ťahať za kratší povraz a snažia sa zvrátiť tento proces deglobalizáciou, nacionalizáciou, roztrhaním globálnych výrobných reťazcov.

Nejde tu o presadzovanie sa autoritatívneho režimu na úkor liberálno-demokratického, ako sa to bežne prezentuje, ale o presadzovanie sa vyššej spoločenskej formy – socializmu a globalizácie na úkor zastaranej kapitalistickej spoločensko-ekonomickej formy.

Prejavuje sa tu pôsobenie zákona súladu výrobných vzťahov úrovni výrobných síl. Čínsky systém socialistického plánovania a štátneho vlastníctva strategických podnikov a odvetví lepšie zodpovedá súčasnej globálnej výrobno-technologickej úrovni.

Presadzovanie sa globalizácie – ako dospenie civilizácie ku globálnej deľbe práce, s vytvorením globálne prepojenej ekonomiky, obchodu, dopravy, energetickej bezpečnosti, ekologickej bezpečnosti, vojenskej bezpečnosti, zdravotnej bezpečnosti, ap.

Vytvorili sa zložité globálne výrobné, obchodné reťazce, so zapojením množstva krajín, ktoré prinášajú prospech zlacnením výskumu, vývoja, výroby, odstraňovaním colných bariér, čo prináša zlacnenie produkcie tovarov, služieb a poznatkov.

Treba odlišovať globalizáciu od globálneho kapitalizmu. Kapitalizmus po zániku svojej klasickej podoby (voľného trhu, laissez-faire) po Veľkej hospodárskej kríze 1929-33, aby mohol aj naďalej ekonomicky rásť, sa prispôsoboval vedúcej tendencii – po r. 1928 socializmu socializáciou kapitalizmu (znárodňovaním, štátnou ekonomikou, reguláciou, sociálnym štátom) a po globálnej kríze v r. 1998, ktorá naznačila prechod od klasického socializmu k post-klasickému a ku globálnej spoločnosti, začal kapitalizmus naberať črty globalizácie ako globálny kapitalizmus (teda vytvorenie impéria s imperiálnym centrom a koloniálnou perifériou). Išlo len o priživovanie, parazitizmus na globalizácii, pokiaľ mu to prinášalo výhody. Akonáhle sa v procese globalizácie začal presadzovať modernejší čínsky systém, Západ, hlavne USA sa začali orientovať na deglobalizáciu v snahe zastaviť rast Číny.

Politické kroky tu však narážajú na silne globálne previazané ekonomické prostredie, ktoré zostalo správaním americkej vlády zneistené. Preto ten list generálnych riaditeľov čínskemu prezidentovi, nakoľko v Číne vidia záruku budúcej globálnej stability.

Zároveň sa tým črtá možnosť tieto na kapitalistickom (súkromno-vlastníckom) základe pôsobiace korporácie previesť na novú, socializovanú a humánnejšiu, ekologickejšiu civilizačnú základňu.
Ekonomická globalizácia si tu vyžaduje vytvorenie demokratickej globálnej správy, globálnych pravidiel, finančného systému, meny, nakoľko tieto sú dnes viac-menej v súkromných a národných rukách, čo vytvára obrovské globálne nerovnováhy a hrozby, možnosť jednej krajiny sankciami držať na uzde ďalšie krajiny, parazitizmus Západu a hlavne USA na svetovom bohatstve. Vytvára sa tu možnosť podriadiť nadnárodné korporácie globálnej správe, dohodnutým globálnym pravidlám

Globálny kapitalizmus usiloval o vytvorenie globálneho impéria, s centrom a koloniálnou perifériou, čím by zničil osobitosti národných štátov, kultúr, národnej svojbytnosti. Globalizácia naopak dáva možnosť v rámci globálnej deľby práce rozvíjať národné osobitosti, je zárukou ich zachovania.

V konečnom dôsledku sa vytvorili podmienky na prevedenie antagonistickej konkurencie medzi národnými štátmi do polohy globálnej deľby práce a spolupráce v rámci ucelenej globálnej civilizácie, zrušenie armád a tým odstránenie hrozby vojenského, chemického, biologického zničenia civilizácie, ktorá dnes prudko narastá. Pre USA alebo Čínu by bolo dnes nevýhodné vojensky zničiť protivníka, pretože by tým zničili strategického odberateľa svojej produkcie.

Tak ako sa niekedy dial prechod od mestských štátov a kniežactiev k národným štátom a tým sa odstránil antagonizmus medzi nimi v prospech národnej deľby práce, tak dnes ide o prechod od civilizácie národných štátov, so svojimi často až egoistickými a antagonistickými národnými záujmami k jednotnej globálnej civilizácii s jej vnútornou deľbou práce, odstraňujúcou tento zničujúci antagonizmus.

Prakticky ide o dokončenie procesu zospoločenštenia na globálnej úrovni.

Zdroj: czech.cri.cn

Milan Antal

This entry was posted in Nekategorizované and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s