Pandémia a ekonomická kríza, obrátený vzťah

Všeobecne sa hovorí o hlbokej ekonomickej kríze. Nie som si ňou celkom istý, pretože niet príznakov, žeby vyplývala z ekonomickej podstaty. A ak príde, tak bude mať zásadne iný charakter ako kríza v r. 2008, alebo Veľká hosp. kríza 1928-29, alebo veľká feudálna kríza 14. st., pretože bude mať obrátený vzťah hosp. kríza – pandémia. Preto aj tie opatrenia, ktoré sa používajú v čase hosp. krízy, tu nemusia celkom platiť, nejde o klasickú hospodársku krízu, ale zanedbaný verejný sektor, verejné zdravotníctvo a chýbajúce strategické nástroje v rukách štátu pre takýto prípad.

A niektoré sektory trpia, niektoré prekvitajú (farmaceutický priemysel), banky si zatiaľ mädlia ruky – takže pôjde skôr o reštrukturalizáciu hospodárstva. A ďalšiu koncentráciu ekonomiky, kríza zrejme viac postihne malé firmy ako veľké.

Už som o tom v minulosti písal, hosp. krízy takého rozsahu, ako boli krízy v r. 2008, 1998, 1929-33, veľká feudálna kríza 14. st. sú prejavom kvantitatívneho naplnenia danej spoločenskej formy, ukončenia príslušnej epochy (nevoľníckej, kapitalistickej či socialistickej).

Veľkí feudálna kríza 14. st., kedy v r. 1368 končila nevoľnícka epocha a začínala kapitalistická, bola naplnená množstvom vojen, povstaní a hospodárskeho úpadku, bola to doba hlbokej sociálnej krízy a hladu, sprevádzajúcej odchod starého systému. V dôsledku toho došlo k podstatnému oslabeniu imunitného systému obyvateľstva. V takomto prostredí baktérie moru mali voľné pole pôsobenia.

Pred časom sa biológovia zamýšľali nad tým, že vírusy či baktérie sú trvalou súčasťou nášho života, ale prečo takéto veľké epidémie prepukajú len v určitom čase. Odpoveď spočíva v oslabenom imunitnom systéme obyvateľstva, vyplývajúcom z krízového charakteru doby. Nie je to môj poznatok, je to starý poznatok marxistickej vedy, len v dnešnej anti-poznatkovej dobe zapadol prachom. A menšie lokálne epidémie boli dôsledkom zlých sociálnych a hygienických podmienok danej oblasti.

Podobne je to aj so španielskou chrípkou, epidémiou veľkého rozsahu v r. 1918. Buržoáznodemokratickými revolúciami 1848 začala kríza klasického, pravého kapitalizmu, kapitalizmus sa menil z voľnotrhového na monopolný, Veľkou hosp. krízou 1929-33 bola ukončená epocha kapitalizmu. Toto obdobie je tiež poznačené hospodárskymi krízami z nadvýroby, vojnami (napr. aj Sever proti Juhu, vojny USA proti Španielsku o kolónie),, povstaniami, krízou vedy, nástupom fašizmu a hlavne prvou svetovou vojnou. Čo viedlo aj k sociálnej kríze, hladu (veľký írsky hladomor) a oslabenej imunite obyvateľstva. Okrem španielskej chrípky, ktorá zabila desaťmilióny ľudí na celom svete, prišla pohroma aj v podobe cholery, moru či obrny.

Na Slovensku sa cholera prvýkrát vyskytla v r. 1831 – 1832. Ďalšie cholerové epidémie na Slovensku boli v r. 1835 – 1836, napr. v Trenčíne (604 mŕtvych), ďalej 1855, 1860, 1867, 1973, 1884, 1886, 1892 – 1893. Od r. 1850 v celom Uhorsku zomieralo na choleru priemerne 1000 osôb ročne.

V r. 1850 vypukla vo Veľkej Británii epidémia cholery, ktorá si len v Londýne vyžiadala 20 000 obetí. Rýchle šírenie choroby súviselo s nevyhovujúcimi hygienickými a zdravotnými pomermi v Londýne.

V r. 1894 vypukol v juhočínskych prístavných mestách Kanton a Hongkong mor, ktorý si tu vyžiadal 100 000 obetí. Mor sa následne rozšíril po celej Číne. Počet mŕtvych sa odhaduje na 10 miliónov.

V 20. st. sa cholera na Slovensku vyskytla počas prvej svetovej vojny. Po porážke cisársko kráľovskej armády v haličskej bitke vypukla cholera medzi vojakmi. Napr. len v Stropkove za týždeň zomrelo 580 vojakov, aj potom zomieralo 40 až 50 vojakov denne. Podobne to bolo v Stakčíne, Snine, Prešove a inde.

V r. 1911 sa na Slovensku zaznamenala prvá epidémia detskej obrny.

8. 4. 1923 stúpol podľa správ z Indie počet ochorení na mor na 9000, pričom v priebehu uplynulého týždňa si epidémia vyžiadala osemtisíc ľudských životov.

Po r. 1988 začala kríza klasického socializmu, sprevádzaná ekonomickým, sociálnym úpadkom. A znovu sa opakuje známa situácia, sociálna kríza znamenala aj zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, návrat mnohých zabudnutých chorôb. Našťastie, chýbali tu vojny a drastický sociálny úpadok, civilizácia má celkovo kvalitnejšiu zdravotnícku starostlivosť, takže ani v deväťdesiatych rokoch ani dnes priebeh epidémií nie je taký drastický, ako v predošlých prípadoch.

Vráťme sa k hospodárskej kríze. Prečo má obrátený charakter? Nuž, predošlé veľké epidémie vyplývali až následne z hospodárskej a sociálnej krízy, ktoré prišli zákonite vyčerpaním potenciálu starého systému.

Tu však ekonomické problémy vyplývajú z núteného utlmenia ekonomických aktivít v niektorých odvetviach v dôsledku pandémie, nie z vnútorných ekonomických príčin. Preto sa skôr dá očakávať, že po doznení pandémie ekonomická aktivita nabehne naplno, slabý ekonomický rast a nedostatok uvoľní priestor pre nový ekonomický rast.

Ako som spomenul, skôr sa dá očakávať reštrukturalizácia ekonomiky, aj presuny v globálnom rozmere, USA zrejme nadobro stratia vedúce postavenie svetovej ekonomickej veľmoci a ako vzor spoločenského systému v dôsledku svojej hospodárskej, mobilizačnej, koordinačnej nemohúcnosti. Ich absolutizovaný súkromno-komerčný systém zdravotníctva, zameraný čisto na zisk, zbavený akýchkoľvek verejných funkcií, pretože sa zdali zbytočne nákladové, neužitočné, sa ukázal dnes ich veľkou slabinou.

Preto by som zdôraznil, že niet dôvodu na paniku, nie sú tu sociálne podmienky 14. st., r. 1918, civilizácia dnes má predsa len vyspelejší systém zdravotnej starostlivosti a verejných služieb a lepšie poznatky. Aj premyslenejší systém opatrení, ktoré samozrejme, je potrebné disciplinovane dodržiavať, nepodceňovať.

Milan Antal

Aktualizácia: V časopise !argument vyšiel článok britského ekonóma R. Murphyho na podobnú tému.

Nadcházející recese se v ničem nepodobá těm předchozím. Je třeba k ní přistupovat jinak

This entry was posted in Nekategorizované and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s