Mzdy na Slovensku a v Európskej únii

Stránka https://www.minimalnamzda.sk zozbierala užitočné informácie pre pracujúcich ľudí, niektoré prinášame, viac informácií na stránke.

Priemerná mzda na Slovensku za roky 2017, 2018

Na Slovensku sa pod pojmom priemerná mzda rozumie aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Preto väčšinou platí pravidlo, že 70% ľudí zarobí menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Pokiaľ by ste chceli vedieť koľko percent Slovákov zarobí viac ako vy, pre túto štatistiku používame pojem medián. Priemerná mzda pre rok 2017 podľa štatistického úradu predstavuje sumu 954 euro. Je to dôležitá suma pre výpočet budúceho dôchodku, ktorá sa odvíja od priemeného platu, z ktorého sa počíta koeficient.

Výška priemernej mzdy sa na Slovensku každoročne zvyšuje. Je to dané predovšetkým tým, že peniaze časom strácajú svoju hodnotu. O tom, či vám stúpne alebo klesne životná úroveň rozhoduje inflácia. Pokiaľ váš plat v nasledujúcom roku neporastie a výška inflácie je na úrovni 2%, reálne máte nižší plat o spomínané 2%. V tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala priemerná hrubá mzda v národnom hospodárstve k minimálnej mzde, na základe čoho sa počíta dôchodkový koeficient.

 Rok  Priemerná mzda  Minimálna mzda
 2019  1057 € (odhad)  520 €
 2018  1002 € (odhad)  480 €
 2017  954 €  435 €
 2016  912 €  405 €
 2015  883 €  380 €
 2014  858 €  352 €
 2013  824 €  338 €
 2012  805 €  327 €
 2011  786 €  317 €
 2010  769 €  308 €
 2009  745 €  296 €

Priemerná mzda v EÚ za rok 2017

Priemerná mzda v Európskej únii je rozdielna. Najviac zarábajú v Luxembursku, Dánsku a Holandsku, kde hrubý plat prevyšuje 4000 €. Ak chcete ešte viac, lepšie sa zarába aj mimo EÚ. Napríklad vo Švajčiarsku. Priemerná mzda na Slovensku medzi rokmi 2016 a 2017 rástla veľmi rýchlo, ale aj tak sme takmer na chvoste EÚ. Nižšiu priemernú mzdu má už len 6 štátov Európskej únie. Najmenej už tradične zarábajú Rumuni a Bulhari. V tabuľke si môžete pozrieť priemerné platy v EÚ:

 Krajina  Priemerná mzda
 Luxembursko  4682 €
 Dánsko  4552 €
 Holandsko  4164 €
 Belgicko  3949 €
 Švédsko  3828 €
 Nemecko  3775 €
 Veľká Británia  3690 €
 Rakúsko  3632 €
 Fínsko  3612 €
 Francúzsko  3200 €
 Írsko  2926 €
 Taliansko  2590 €
 Španielsko  2220 €
 Malta  1800 €
 Grécko  1680 €
 Slovinsko  1530 €
 Portugalsko  1508 €
 Česká republika  1141 €
 Chorvátsko  1070 €
 Estónsko  1065 €
 Slovensko  925 €
 Poľsko  885 €
 Lotyšsko  824 €
 Maďarsko  823 €
 Litva  668 €
 Rumunsko  517 €
 Bulharsko  436 €

 

Minimálna mzda za rok 2018

Minimálna mzda v roku 2018 predstavovala sumu 480 € v hrubom. Za jednu odpracovanú hodinu musel každý zamestnanec zarobiť minimálne 2,759 €. Pravidelne každý rok dochádza k zvyšovaniu minimálnej hodinovej a aj minimálnej mesačnej mzdy. V tabuľke si môžete pozrieť, aká bola jej výška v roku 2017 alebo v roku 2019:

 Kalendárny rok  Min. mesačná mzda  Min. hodinová mzda
 2019  520 €  2,989 €
 2018  480 €  2,759 €
 2017  435 €  2,50 €

 

Pri minimálnej mzde v roku 2018 bola výhoda, že z nižšej mzdy sa platili aj nižšie dane a odvody. Najväčšia úspora peňazí bola na dani z príjmu. Z nominálnej hrubej mzdy 480 € ste v roku 2018 zarobili čistú mzdu 403,18 €. Pozrite si v tabuľke, ako sa zdaňovala minimálna mzda v roku 2018:

 Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
 Zdravotné poistenie  12,00 € (4%)  48,00 € (14%)
 Sociálne poistenie  45,12 € (9,4%)    120,96 € (25,2%)  
 Starobné poistenie  19,20 € (4%)  67,20 € (14%)
 Nemocenské poistenie  6,72 € (1,4%)  6,72 € (1,4%)
 Invalidné poistenie  14,40 € (3%)  14,40 € (3%)
 Poistenie v nezam.  4,80 € (1%)  4,80 € (1%)
 Garančný fond  0,00 € (0%)  1,20 € (0,25%)
 Rezervný fond  0,00 € (0%)  22,80 € (4,75%)
 Úrazové poistenie  0,00 € (0%)  3,84 € (0,8%)
 Daň z príjmu (19%)    19,70 €  0,00 €
 Čistá mzda  403,18 €     

 

Minimálna mzda na rok 2019

Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 4% ľudí na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu. Pracovať za nízky plat predstavovalo značné riziko do budúcna, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Minimálna mzda pre rok 2019 predstavuje 520 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,989 €. V roku 2018 bola minimálna mzda na úrovni 480 € a minimálna hodinová mzda bola vo výške 2,759 €. Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po odpočítaní daní a odovodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 430,35 €. Výpočet čistej mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Aj keď Slovensko s platmi ďaleko zaostáva za bohatými krajinami, máme tu aspoň o niečo nižšie ceny tovarov a služieb. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje aj na Slovensku. Napríklad v roku 2018 bola jej výška 480 €, v roku 2019 je na úrovni 520 € a minimálna mzda pre rok 2020 sa predpokladá na úrovni 560 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

Každý človek pracujúci na trvalý pracovný pomer má nárok na stravné. Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu alebo vám dá stravné lístky, na ktoré musí prispievať. Výška príspevku je minimálne 55%. Okrem toho máte nárok aj na dovolenku. Jej výšku určuje váš vek, ako aj fakt, či pracujete u súkromníka, v štátnej správe a podobne.

 Minimálna mzda – rok  Mesačná mzda  Hodinová mzda
 2019  520 €  2,989 €
 2018  480 €  2,759 €
 2017  435 €  2,50 €
 2016  405 €  2,328 €
 2015  380 €  2,184 €
 2014  352 €  2,023 €
 2013  338 €  1,941 €

 

Minimálna mzda v EÚ za rok 2018

Prehľad krajín Európskej únie, kde je zavedená minimálna mzda. Výsledná suma je zaokrúhlená na celé eurá. V krajinách, kde nie je národná mena euro je národná mena prepočítaná na eurá aktuálnym kurzom. Minimálna mzda nie je zavedená vo Fínsku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre. Zavedenú ju nemá ani krajina Európskeho hospodárskeho priestoru – Švajčiarsko. Medzi najvyspelejšie krajiny, kde je minimálna mzda v roku 2017 najvyššia patria Luxembursko, Írsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko alebo Francúzsko. Pozrite si prehľadnú tabuľku o výškach minimálnych miezd v Európskej únií:

 Krajina Minimálna mzda
 Luxembursko  1999 €
 Holandsko  1578 €
 Írsko  1563 €
 Belgicko  1563 €
 Nemecko  1498 €
 Francúzsko  1498 €
 Spojené kráľovstvo  1395 €
 Španielsko  859 €
 Slovinsko  843 €
 Malta  748 €
 Grécko  684 €
 Portugalsko  677 €
 Poľsko  503 €
 Estónsko  500 €
 Slovensko  480 €
 Česká republika  480 €
 Chrovátsko  462 €
 Maďarsko  445 €
 Lotyšsko  430 €
 Rumunsko  409 €
 Litva  400 €
 Bulharsko  261 €

Životné minimum na roky 2018 a 2019

Životné minimum predstavuje hranicu mesačného príjmu, kedy sa človek ocitne v núdzi. Ide o minimálnu sumu na prežitie. Suma životného minima by mala postačiť na základné ľudské potreby ako je bývanie, jedno teplé jedlo a základné ošatenie.

Aké sú sumy životného minima od 1.7.2018?

205,07 € – jedna plnoletá fyzická osoba
143,06 € – ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba
93,61 € – neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa

Ako sa menilo životné minimum napríklad v rokoch 2018 alebo 2019? Výšku životného minima v jednotlivých obdobiach si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke:

 Obdobie  1. osoba  2. osoba  Dieťa
 1.7.2018 – 30.6.2019  205,07 €  143,06 €  93,61 €
 1.7.2017 – 30.6.2018  199,48 €  139,16 €  91,06 €
 1.7.2016 – 30.6.2017  198,09 €  138,19 €  90,42 €
 1.7.2015 – 30.6.2016  198,09 €  138,19 €  90,42 €
 1.7.2014 – 30.6.2015  198,09 €  138,19 €  90,42 €
 1.7.2013 – 30.6.2014  198,09 €  138,19 €  90,42 €
 1.7.2012 – 30.6.2013  194,58 €  135,74 €  88,82 €
 1.7.2011 – 30.6.2012  189,83 €  132,42 €  86,65 €

Uveďme si príklad pre výpočet životného minima v roku 2018 pre 4 člennú rodinu. Pre prvého dospelého človeka (napríklad otec) je životné minimum 205,07 €, pre druhú posudzovanú osobu (napríklad matka) predstavuje životné minimum sumu 143,06 € a pre dve nezaopatrené deti ide o sumu 2 x 93,61 €. Výsledná suma mesačného životného minima pre túto rodinu je 535,35 €

Výšku životného minima ovplyvňuje aj množstvo dávok, ktoré sú naň naviazané. Pozrite sa, čo sa mení výškou životného minima:

 Čo ovplyvňuje životné minimum  Koeficient  Suma
 Minimálny dôchodok (30 odprac. rokov)  1,36  271,30 €
 Predčasný dôchodok  1,20  239,40 €
 Nezdaniteľná časť základu dane  1,60  319,17 €
 Milionárska daň  14,73  2939 €
 Daňový bonus na 1 dieťa  0,108  21,41 €
 Zárobok na absolventskej praxi  0,65  129,66 €
 Maximálny zárobok osoby na ÚP  1,00  199,48 €
 Životné minimum pri exekúcii  1,00  199,48 €

Minimálny dôchodok na rok 2019

Pracovať celý život za minimálnu mzdu predstavovalo veľké riziko pre tieto nízkopríjmové skupiny. Od roku 2015 prichádza novinka, kedy bude dôchodca dostávať viacej peňazí ak mal nízky príjem. V budúcnosti sa dá očakávať, že bude dôležitejší počet odpracovaných rokov ako výška mzdy. Pokiaľ človek vôbec nepracuje, jeho šanca na dôstojnú starobu sa znižuje.

Podľa starého zákona by ste za 30 rokov práce za minimálnu mzdu dostali iba približne 150 euro, čo predstavuje veľmi nízku sumu. Táto suma je pre dôstojný život dôchodcu veľmi nízka, preto bolo možné požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Po novom sa zavádza oveľa vyššia suma pre dôchodcu, ktorý odpracoval viac ako 30 rokov. Ak ste odpracovali napríklad 30 rokov, dostanete v roku 2019 minimálny dôchodok 278,90 euro a ak 40 rokov potom bude váš minimálny dôchodok vo výške 322,00 euro. Ide len o minimálne zvýšenie minimálneho dôchodku oproti roku 2018. Pokiaľ by nebol minimálny starobný dôchodok garantovaný, museli by ste na takúto sumu zarábať počas vášho produktívneho veku približne 80% priemernej mzdy. Výšku garantovaného dôchodku pre rok 2019 nájdete v tabuľke:

 Odpracované roky  Koeficient živ. minima  Dôchodok
 30  1,36  278,90 €
 31  1,38  283,00 €
 32  1,40  287,10 €
 33  1,42  291,20 €
 34  1,44  295,40 €
 35  1,46  299,50 €
 36  1,48  303,60 €
 37  1,50  307,70 €
 38  1,52  311,80 €
 39  1,54  315,90 €
 40  1,57  322,00 €
 41  1,60  328,20 €
 42  1,63  334,30 €
 43  1,66  340,50 €
 44  1,69  346,60 €
 45  1,72  352,80 €
 46  1,75  358,90 €
 47  1,78  365,10 €
 48  1,81  371,20 €
 49  1,84  377,40 €
 50  1,87  383,50 €
Galéria | This entry was posted in Témy pre ľavicu, návrhy zmien and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s