70. výročie schválenia prvej československej päťročnice, plánovanie proti voľnému trhu

27.10.1948 Národné zhromaždenie Československej republiky prijalo zákon č. 241/1948 Zb. o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (Zákon o päťročnom pláne), čím schválilo I. československú hospodársku päťročnícu na roky 1949 – 53. Päťročnica bola realizovaná od 1.1.1949)

Päťročnice sa stali základom socialistického plánovania hospodárstva a spoločnosti.

 

V čom spočíval význam plánovania oproti systému voľného trhu?

Nedá sa povedať, žeby systém (neregulovaného) voľného trhu (laissez-faire, systém voľnej hry dopytu a ponuky, bez podstatnejších zásahov štátu) nemal v dejinách svoj zmysel a pokrokový význam. V klasickom kapitalizme 17.-19. st. znamenal pokrok, pomohol uvoľniť ekonomické a sociálne tvorivé sily ľudí.

Jeho nevýhodou od začiatku boli negatívne sociálne, ekologické, mravné dopady. Neregulovaný trh prinášal veľké sociálne rozdiely a biedu značnej časti obyvateľstva. Ako voľný systém tento problém neriešil, každý si ho podľa neho mal vyriešiť sám. Prinášal veľkú zločinnosť, zločin sa stal prirodzenou súčasťou kapitalizmu.

Nedá sa povedať, žeby systém voľného trhu bol odstránený socializmom. Zrušil ho samotný kapitalizmus ako dôsledok ekonomického a spoločenského vývoja. Po buržoáznodemokratických revolúciách v r. 1848, ktoré spustili krízu klasického kapitalizmu voľného trhu, sa objavil problém nadvýroby, objavili sa krízy z nadvýroby. Prvú svetovú krízu z nadvýroby kapitalizmus prežil v r. 1867, ďalšie v r. 1873-1979, 1890-1896, 1900-193, 1907, 1921-1923 Kapitalizmus na to reagoval vnútornými reformami, ktoré mali zefektívniť hospodárstvo – čo viedlo ku koncentrácii a centralizácii kapitálu. Vznikli monopoly.

Monopol je negáciou systému voľného trhu, pretože ruší konkurenciu. Musel zasiahnuť štát reguláciami a prijímaním protimonopolných zákonov, pretože monopoly by nakoniec úplne zrušili konkurenciu, trh, pri voľnom pôsobení trhových síl by sa nakoniec vo svete objavili len 2,3 monopoly, ktoré by si dohodami podelili trh. V r. 1890 Shermanov protitrustový zákon zakazoval vznik trustov, fúzie a obchodné dohody obmedzujúce voľný obchod. Po nástupe Woodrowa Wilsona za prezidenta USA v r. 1912 sprísnil antitrustové opatrenia, vytvoril Federálnu obchodnú komisiu na ochranu pred nečestnou obchodnou konkurenciou. V r, 1913 federálnym zákonom bol vládou vytvorený systém 12 regionálnych rezervných bánk.
Bolo zrejmé, že klasický kapitalizmus narazil na bariéry svojej existencie. V práci The End Laissez-Faire to v r. 1926 oznámil aj M. Keynes. Po veľkej hospodárskej kríze 1929-33, ktorá oznámila koniec kapitalistickej epochy a nástup socialistickej, klasický kapitalizmus voľného trhu definitívne zanikol. Post-klasický kapitalizmus sa postupne socializoval, zaviedol reguláciu ekonomiky, zriadil štátne podniky, znárodňoval, plánoval, zaviedol sociálne zabezpečenie (sociálny štát). Systém tejto štátno-kapitalistickej politiky dostal názov keynesianizmus. Svojou politikou New Dealu, predstavovaného desiatkami hospodárskych, sociálnych, politických zákonov,  ho zaviedol prezident F. Roosevelt.

Systém voľného trhu narazil vývojom spoločnosti aj na ďalší problém. Na zrýchľovanie vývoja, zhusťovanie sociálneho času. Ak prvobytná epocha trvala 2.5 mil. rokov, nevoľnícky systém 5000 rokov, kapitalizmus už len 560 rokov, socializmus len 70 rokov. Zmeny prebiehali čoraz rýchlejšie, bolo potrebné rýchlejšie na ne reagovať. Dnes za 10 rokov prebehne toľko zmien, ako za 5000 rokov nevoľníckeho systému, alebo 560 rokov kapitalizmu. Na také zrýchlenie vývoja mechanizmus voľného trhu nedokáže reagovať,, reaguje so spozdením aj desiatok rokov, zanechávajúc po sebe sociálnu a ekologickú spúšť. V dobe globálnych technológií, jadrových zbraní schopných zničiť svet v priebehu pár hodín, v dobe nákladných investícií do vývoja, výskumu nových technológií firmy a spoločnosť musia predvídať a plánovať dopredu, nie reagovať následne o 5 či 10, 20 rokov.

 

Ako sa vyvíjalo československé plánovanie?

Už 25.10.1946 Ústavodarné zhromaždenie ČSR prijalo zákon o dvojročnom hospodárskom pláne. Plnenie plánu začalo 1.1.1947.

V rokoch 1954, 1955 bolo národné hospodárstvo riadené ročnými plánmi.

V rokoch 1956 – 1960 bol v ČSR realizovaný druhý päťročný plán.

V rokoch 1961 – 1965 sa v ČSR realizoval tretí päťročný plán rozvoja národného hospodárstva.

V rokoch 1966- 1970 bol realizovaný štvrtý päťročný plán rozvoja NH.

Plánovanie národného hospodárstva skončilo v r. 1990. Následne československé hospodárstvo prešlo prudkým pádom, HDP sa znížil o 25 %.

Dnes štruktúru slovenskej a českej ekonomiky plánujú veľké nadnárodné monopoly.

Milan Antal

 

This entry was posted in 4.2. Klasický socializmus, 8. Historické udalosti, výročia and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s