Návrh výšky minimálnej mzdy odborármi na rok 2019: 635 eur

 

Návrh výšky minimálnej mzdy pre rok 2019 dosahuje úroveň, ktorá je doporučeným štandardom v krajinách EÚ.

Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas.

Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod.

Keďže sa v nasledujúcom období očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a najmä by malo dôjsť k  nárastu cien, najmä potravín, KOZ navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 v sume 635 €, čo predstavuje percentuálne zvýšenie na úrovni 32,3 %. Toto zvýšenie zabezpečí plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv. Tento návrh minimálnej mzdy je teda suma vo výške 60 % predpokladanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve na rok 2019.

Minimálna mzda a jej výška sú predmetom neustálych diskusií. Najmä zo strany zamestnávateľov predstavuje náklad, ktorý sa každým rokom zvyšuje. Na minimálnu mzdu však nemožno nahliadať len cez faktor nákladovosti pre zamestnávateľov. Dôležitejšie je to, čo prináša. A tým je zvyšovanie príjmov ľudí, vymanenie sa z pasce chudoby, zvyšovanie spotreby domácností, ale aj možnosť tvoriť úspory na nepriaznivé časy. Celkový efekt zvyšovania životnej úrovne vďaka minimálnej mzde nie je zanedbateľný vzhľadom na nízku príjmovú úroveň na Slovensku a snahu približovať sa vyspelým ekonomikám Európy.

KOZ SR zaslala svoj návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2019 svojim sociálnym partnerom – zamestnávateľským organizáciám RÚZ, AZZZ SR a ZMOS.


Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác a pracovných pozícii s vyšším stupňom náročnosti práce. Okrem toho zvýšenie minimálnej mzdy priamo zvýši aj mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu, prácu v sobotu a v nedeľu.

Od 1. 5. 2019 si zamestnanci zvýšia svoje mzdové zvýhodnenia, nielen zvýšením ich percentuálnej sadzby z minimálnej mzdy, ale aj zvýšením sumy, z ktorej sa dané mzdové zvýhodnenie vypočítava. Zdá sa vám zvýšenie mzdových zvýhodnení od 36 do 89 centov veľa?

TAKMER 57 % ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH ZA MINIMÁLNU MZDU SÚ ŽENY
Napriek zákazu diskriminácie, ktorý garantuje Ústava SR i Zákonník práce, sú ženy vo svete práce stále v nevýhodnejšom postavení ako muži. Aj ženy sa výrazne podieľajú na tvorbe hodnôt a prispievajú k fungovaniu spoločnosti a hospodárstva. Ženy sú vzdelanejšie, ale ich prístup na trh práce je oveľa komplikovanejší a sú výraznejšie postihované nízkym odmeňovaním.

Návrh minimálnej mzdy vo výške 635 € nie je žiadnou HALUCINÁCIOU. Minimálna mzda 635 € zlepší životné podmienky každého 10. zamestnanca zarábajúceho minimálnu mzdu. Prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov zlepší odmeňovanie zamestnancov na všetkých pracovných pozíciách.

KAM PÔJDU ZISKY ZAMESTNÁVATEĽOV V ROKU 2019?
Ťažké rozhodovanie?! Pridať zamestnancovi 155 € mesačne, to si zamestnávateľ nemôže len tak dovoliť! Zisky slovenských zamestnávateľov tvoria 50,1 % z HDP, na oproti tomu mzdy a platy tvoria len 30,7 % z HDP.

Polovica celkového vyprodukovaného bohatstva krajiny ide do ziskov zamestnávateľov a zamestnancom, ktorí tvoria hodnoty, ide len jedna tretina.

Zdroj: KOZ SR

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 2. Ekonomika a financie and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s