50 rokov od prijatia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní

12.6.1968 druhá časť XXII. zasadania VZ OSN prijala rezolúciu obsahujúcu v prílohe text Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ang. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), ktorá bola od 1. 7. 1968 vystavená k podpisu všetkým štátom sveta. ZSSR, USA a V. Británia ju podpísali 1. 7. 1968. Ku koncu roka 1968 ju podpísalo 82 štátov. Do platnosti vstúpila v roku 1970.

Zmluva sa zrodila v dobe posilnenia a stabilizácie socializmu po r. 1968, čo viedlo aj západné kapitalistické krajiny k prehodnoteniu svojej agresívnej politiky zameranej na zničenie socialistických krajín. Po r. 1968 pristúpili na mierové a odzbrojovacie rokovania so socialistickými krajinami. Jednou z odzbrojovacích zmlúv bola aj táto zmluva. Jej zmyslom bolo obmedzenie šírenia jadrových zbraní. Štáty, ktoré nevlastnia jadrové zbrane, sa vzdajú práva ich vyrábať alebo inak získať. Na oplátku štáty, ktoré nedisponujú jadrovými zbraňami a nebudú sa pokúšať o ich výrobu, mali získať rovnoprávny prístup k jadrovým technológiám využiteľným na mierové účely.

V súčasnosti zmluvu podpísalo 189 krajín. Zmluvu nepodpísali India, Izrael a Pakistan. Severná Kórea zmluvu prijala, neskôr vypovedala. Všetky tieto krajiny sú vlastníkmi jadrových zbraní. Tento stav bol spôsobený viacerými okolnosťami:

1.Zmluva zaväzovala tiež krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, k jadrovému odzbrojeniu. V r. 1968 ich vlastnilo 5 krajín: USA, V. Británia, Francúzsko, ZSSR a Čína. V tomto smere sa neurobil žiaden krok, aj z dôvodu, že jadrové zbrane slúžili ako prostriedok odstrašovania, zadržiavania útoku. Vyžadovať plnenie dohody len od jednej strany, nevlastniacej jadrové zbrane, preto nezodpovedá duchu dohody.

2.Pod tento stav sa podpísal aj klasický dvojaký meter západnej politiky. Spriatelené krajiny ako Izrael, Pakistan, India mohli aj za západnej pomoci pracovať na získaní jadrových zbraní, čo viedlo k rozšíreniu krajín vlastniacich jadrové zbrane, čím Západ ignoroval zmluvu. Naopak, vzdorujúce krajiny ako Irán, Severná Kórea boli sankcionované.

3.Vlastníctvo jadrových zbraní sa pritom pre vzdorujúce krajiny ukázalo zárukou ich bezpečnosti pred zahraničnou agresiou Západu. Keby bola Líbya alebo Irak vlastnili jadrové zbrane, Západ by ich nebol vojensky napadol. Je to evidentné v prípade Severnej Kórei, ktorá si takýmto spôsobom zaručila svoju bezpečnosť. Dnešné rokovania predstaviteľov USA a KĽDR podľa všetkého povedú k zaručeniu bezpečnosti KĽDR výmenou za odstránenie jadrových zbraní.

Ako vidieť, najmä staré imperiálne prístupy Západu bránia dôslednému jadrovému odzbrojeniu civilizácie, čo by znamenalo podstatný krok o odstráneniu ohrozenia existencie zemskej civilizácie jadrovou vojnou.

Aké je stanovisko súčasnej Slovenskej republiky k tejto zmluve? Problematické, až negatívne. Slovenská vláda prakticky v tomto smere mlčí. Medzinárodná kampaň za zrušenie jadrových zbraní (ICAN, čo je koalícia 440 mimovládnych organizácii z viac ako 100 krajín sveta, ktorá monitoruje dianie v tejto oblasti) priniesla na svojej webovej stránke stručný výpočet pozícií všetkých členských štátov OSN k danej zmluve, pričom ich delí do troch kategórií: podporujúce, nepodporujúce a nejasné. Slovensko je zaradené do kategórie štátov, ktoré nepodporujú zmluvu, pričom v odôvodnení sa píše: „Slovensko hlasovalo proti rezolúcii Valného zhromaždenia OSN o začatí rokovaní o zmluve zakazujúcej jadrové zbrane. Tvrdí, že jadrové zbrane USA sú nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a odmieta vyhlásiť, že jadrové zbrane by nikdy a za žiadnych okolností nemali byť použité.“ Toto stanovisko znie prinajmenšom čudne. Je pritom znepokojujúce, prečo sa Slovensko odvoláva na americké jadrové zbrane, prečo nie na francúzske či britské, a čo môže táto formulácia do budúcnosti znamenať. Rovnako však treba upozorniť, že táto formulácia je navlas rovnaká ako postoj väčšiny členských krajín NATO. http://www.icanw.org/why-a-ban/positions.

Milan Antal

This entry was posted in Nekategorizované and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s