Kalendár tradičných ľavicových a ľudových podujatí v r. 2018

Tradičné ľavicové a ľudové podujatia v r. 2018 (a pokračovanie v r. 2019) – kliknúť na aktuálny mesiac.

Január 2019: Literárna súťaž Novomeského Nitra 2019.

Spoločnosť Ladislava Novomeského, klub Nitra vyhlási X. ročník literárnej súťaže pre mladých autorov. Pravidlá súťaže na www.slnnr.flm.sk.

Vyhlásenie výsledkov súťaže pravdepodobne v decembri.

1.januára 2019 oslávi socialistická Kuba 60. výročie revolúcie – Deň nezávislosti.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska – 70. výročie.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

10. január 2019: Pietna spomienka a kladenie vencov k hrobu významnej osobnosti novodobých slovenských dejín Gustáva Husáka.

Január 2019: Uctenie 74. výročia oslobodenia mesta Košice (vlani 19.1.2018)

komunistami, protifašistickými bojovníkmi a občanmi  Košíc položením vencov a kytíc.

Námestie osloboditeľov v Košiciach, pri pamätníku na Dargovskom priesmyku, i ich veliteľovi pri buste generála Petrova v Mestskom parku v Košiciach.

Január 2019: 44. ročník Pochodu vďaky SNP (vlani 20.1.2018, pamätný deň 13.1.1945))

Na pamiatku a poctu obetiam tragického 13. 1. 1945 – TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová organizujú v spolupráci s Obcou Cigeľ, Mestom Handlová, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou klubu slovenských turistov Prievidza Pochod vďaky SNP. Ide o lyžiarsko-bežkársky pochod. V r. 2017 sa ho zúčastnilo 2175 účastníkov, medzi návštevníkmi bol prítomný aj predseda vlády SR R. Fico.

V r. 2018 si pamiatku obetí uctili aj komunisti, protifašistickí bojovníci a občania mieru položením vencov a kytíc k pamätníku obetiam 2. svetovej vojny. Za KSS sa zúčastnila delegácia pod vedením predsedu Jozefa Hrdličku, v ktorej boli aj členovia Okresnej organizácie KSS v Prievidzi Miroslav Samiec, Anton Turčan a Igor Sojka.

Dve bežkárske (záleží od počasia) a štyri pešie trasy Pochodu vďaky smerujú z Cigľa na Biely kameň, na Jančekovu skalu, alebo do Handlovej. Slávnostné otvorenie je v Cigli pri Pamätníku padlých, účastnícky poplatok je 3 alebo 1 euro, prezentácia je od siedmej, štart priebežný, doprava individuálna alebo autobusmi z Handlovej  do Cigľa, resp. z autobusovej stanice v Prievidzi, nástupište č. 14 a späť do Prievidze. V cieli (v Cigli alebo v Handlovej) čaká všetkých registrovaných turistov a lyžiarov výborný guláš, účastnícky list a odznak.

Informácie: http://www.cigel.sk, http://www.handlova.sk , http://www.pochodvdaky.sk

Január 2019: 42. ročník tradičného turisticko – lyžiarskeho Pochodu vďaky po stopách osloboditeľov Čierny Balog (vlani 20.1.2018)

Začiatok akcie na Námestí v Brezne – kladením venca k pomníku.

Trasa pochodu: Čierny Balog /monument. pamätník SNP / … Brezno, cez horský hrebeň Koreňová /861 m m. m./, dĺžka cca 12 km, prevýšenie 400 m je stredne náročná.

Pochod má prívlastok Memoriál Jána Zemku, na pamiatku jeho zakladateľa – priameho účastníka SNP,  dlhoročného aktívneho športovca a funkcionára SZPB.

Kontakt: Milan Kováčik 0915474305

Január 2019: Spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Krompachy (vlani 24.1.2018)

Pred budovou MsÚ na Námestí slobody.

Pozýva mesto Krompachy.

Január 2019: Pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Spišská Belá v 2. svetovej vojne (vlani 26.1.2018)

Pri Mestskom úrade.

Pozývajú mesto Spišská Belá a SZPB Spišská Belá.

Január 2019: Pripomenutie 74. výročia oslobodenia mesta Brezno spod nacistickej okupácie (vlani 26.1.2018, mesto bolo oslobodené 31.1.1945)

Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční pri pomníku padlým v II. svetovej vojne na námestí v Brezne.

4.február – je Medzinárodným dňom boja proti nezamestnanosti. Pripomenutie v médiách.

4.2.2019: Pripomenutie obetí hladového pochodu pri Duchcove

4.2.1931 pri hladovom pochode pri duchcovskom viadukte zastrelili četníci 4 baníkov: Jozefa Kadleca, Antonína Zeithanmera, Jozefa Studničku a Alise Lamača.

Február 2019.: Oslavy 74. výročia oslobodenia mesta Hriňová (vlani 10.2.2018) 

V mestskom parku pri pamätníku SNP.

Pozýva mesto Hriňová a ZO SZPB.

12.2.2017 kytice k pomníku položil primátor mesta, zástupca SZPB, zástupca KSS Anton Trebuľa, zástupca strany SMER, zástupca ZŠ.

Február 2019: Uctenie pamiatky Krompašskej vzbury a protestné zhromaždenie komunistov – Krompachy (vlani 17.2.2018, pamätný deň 21.2.1921)

Každoročne si pamiatku Krompašskej vzbury pripomínajú v Krompachoch komunisti i občania z celého Slovenska.

Február 2019: Spomienka pri príležitosti 74. výročia tragických udalostí pri Melku (vlani 20.2.2018)

Organizuje Oblastný výbor SZPB Bratislavského kraja.

Cintorín Slávičie údolie, Bratislava.

20.február: Svetový deň sociálnej spravodlivosti – pripomenutie

Podujatia, diskusie, dokumenty, fakty k téme sociálnej spravodlivosti.

21.2.2019: Uctenie pamiatky Krompašskej vzbury – 97. výročie, pri Pamätníku osloboditeľov

Okolo 21. februára sa tradične pri príležitosti výročia Krompašskej vzbury z 21. 2. 1921 koná spomienkové stretnutie za účasti predstaviteľov mesta, dychovej hudby a početnej delegácie komunistov Krompách, Prešova, Spišskej Novej Vsi a celého Slovenska.

21.2.1921 na dvore Krompašskych železiarní demonštrovali ženy robotníkov proti zníženiu prídelov múky. Kvôli potýčkam s četníkmi sa k nim pridali aj muži. Veliteľ četníkov zastrelil 19 ročného robotníka a dal povel k streľbe. Výsledkom boli 4 mŕtvi a 14 ťažko zranených a mnoho prepustených z práce.

Nebola to ojedinelá streľba, kapitalizmus dával často strieľať do robotníkov a nepohodlných. Prehľad takýchto udalostí si môžeme prezrieť v článku (Pozri Krompašská vzbura a február 1948)

21.2.1848 Karol Marx a Friedrich Engels publikovali manifest Komunistickej strany – 171 rokov.

Február 2019: Pietna spomienka na Slavíne pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie Dňa obrancu vlasti (vlani 21,2,2018) 

Pozýva ruské veľvyslanectvo v SR.

25.február 2019: 71. výročie Víťazného februára – demokratického prevzatia moci robotníckou triedou.

Pripomenutie prostredníctvom článkov, zhromaždení.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel).

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

25.2.1978 zomrel Ján Poničan, slovenský spisovateľ, dramatik, prekladateľ a publicista. Spoluzakladateľ ľavicového DAV-u (* 1902) – 41. výročie. Pripomenutie v médiách.

2.3.2019: Pripomenutie obetí protestov vo Volovci

2.3.1933 bol vo Volovci pri proteste nezamestnaných proti zatknutiu a zbitiu robotníckej delegácie četníkmi zastrelený 1 robotník a 3 nezamestnaní boli zranení.

8.marec: Prianie ženám k MDŽ, stretnutie so ženami ľavicového spektra.

– súčasťou by mohlo byť organizovanie mestskej, obecnej ženskej súťaže v pletení, štrikovaní, šití, účesoch, varení.

16.3.2019 Deň ľudovej rozprávky.

Pripomína sa od r. 2008, kedy vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice konanej pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Dobšinského.

Viaceré knižnice tento deň robia podujatia pre deti a dospelých (Knižnica Kysucké Nové Mesto)

18.3.2019 – 118. výročie narodenia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu (nar. 18.3.1901)

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

18.3.2019: 74. výročie vypálenia slovenskej obce Kalište.

V roku 1961 uznesením predsedníctva SNR č. 24 zo dňa 27.2. 1961 Kalište vyhlásili za Národnú kultúrnu pamiatku. Sú tam zrekonštruované iba 2 domky, malá zvonička a základy obytných domov.

Areál Národnej kultúrnej pamiatky Kalište aj s expozíciou je pre návštevníkov otvorený od 14. mája do 30. septembra 2016 každý deň okrem pondelka od 10.00 – 17.00 h.

Marec 2019: 45. ročník Behu oslobodenia v Topoľčiankach (vlani 24.3.2018)

Miesto konania: Topoľčiansky park.

ONLINE PRIHLASOVANIE:

http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1237&lng=sk .

Marec 2019: Spomienková slávnosť pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce Lehota (okres Nitra) od nacistických agresorov (naposledy 31.3.2017).

V r. 2017 bola na budove obecného úradu odhalená pamätná doska pripomínajúca 27 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní obce. Vence a kvety položili účastníci podujatia tiež k pomníku občanom, ktorí zahynuli v I. svetovej vojne.  Slávnostnej ceremónie sa zúčastnili aj starosta obce Milan Chmelár,  prvý tajomník Veľvyslanectva Ruska v SR N.S.Ryžov, zástupcovia slovenských spoločenských organizácií a politických strán.

Za rok 2018 niet informácie o konaní. Ľavica  by mohla pokračovať v podujatí.

4.apríl 2019: Pietna spomienka na 74. výročie oslobodenia Bratislavy na Slavíne. Kladenie vencov predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva v SR a delegácie parlamentu Ruskej federácie

Kladenia vencov sa zúčastňujú aj predstavitelia ľavicových strán.

Súčasťou je aj pietna spomienka pri Pomníku víťazstva (pri Redute) za účasti primátora Bratislavy a predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

4.4.2019: Pietna spomienka 74. výročia oslobodenia Bratislavy Červenou armádou.

Pozýva primátor Bratislavy a Oblastný výbor SZPB v Bratislave.

4.4.2019: Pripomienka oslobodenia obce Harmanec.

Každý rok 4. apríla si obec pripomína oslobodenie obce. Organizuje ZO SZPB.

5.4.2019: Petržalské pamätanie – 7. stretnutie pri príležitosti oslobodenia Petržalky Červenou armádou.

Pozýva Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave.

Pri pamätníku obetiam nacistickej zlovôle na petržalskom cintoríne.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948 – 71. výročie.

29. 10. 1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže.

Apríl 2019: Pripomenutie 74. výročia oslobodenia mesta Trenčianske Teplice (naposledy 10.4.2017, mesto bolo oslobodené 9.4.1945)

10.4.2017 si ZO SZPB pripomenula tento deň položením kvetov k pamätníku, na ktorom je pamätná tabuľa.

9.4.1990 sa vo dvore pracoviska upálil 58-ročný Július Hríbik, bývalý ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie. Bol odvolaný z funkcie 12. 2. 1990. Pripomenúť článkom, akciou, položením kvetov obetiam kapitalizmu.

Július Hríbik zanechal list na rozlúčku. Napísal v ňom, že takto protestuje proti politicky motivovanému prepúšťaniu vedúcich pracovníkov SOI, najmä členov KSČ z funkcií.

JUDr. Alexander Vajda, pracovník Krajského inšpektorátu SOI v Bratislave, ktorý s J. Hríbikom spolupracoval asi 3 roky, povedal: „Pána Hríbika som poznal ako zásadového, seriózneho, inteligentného, pritom húževnatého a pracovitého človeka. Nepamätám sa ani na jeden prípad, žeby úmyselne poškodil svojich spolupracovníkov. Naopak, bol veľkorysý a spravodlivý. Pravda, bol dosť ambiciózny a neprístupný k pracovníkom.“ (Ľudská pochodeň, Pravda 10. 4. 1990)

V r. 1996 sa v Slovenskej republike upálil mladý človek, Zoltán V. Ako dôvod uviedol nezamestnanosť.

Apríl 2019: Turistický pochod Vojenská päťdesiatka – súčasť osláv oslobodenia mesta Trenčín – 44. ročník (vlani 14.4.2018, mesto Trenčín bolo oslobodené 10.4.1945))

Tradíciu turistického pochodu založili mládežníci – vojaci trenčianskej letky s podporou jej veliteľa ( priameho účastníka protifašistického odboja ) v roku 1973. Turistický pochod sa začína pri pamätníku obetí zavraždených nacistami v lesoparku na trenčianskej Brezine a končí sa pietnym stretnutím pri Pamätníku Slovenského národného povstania a pri pomníku na cintoríne partizánov na Jankovom vŕšku.

44.ročník organizujú Klub slovenských turistov – Dukla Trenčín a TTS Trenčín, Oblv SZPB Trenčín a Zväz vojakov Slovenskej republiky

Informácie na tel.: 0907 212 406 alebo: janka.salviany@gmail.com

11.4.2019: Pripomenutie oslobodenia Holíča Sovietskou armádou.

Každoročne si mesto položením vencov k pomníku na Námestí mieru pripomína 11. apríla oslobodenie Holíča Sovietskou armádou.

21.4.1948 zákonom NZ ČSR č.95/1948 Zb. o základnej úprave jednotného školstva (školský zákon) sa v Československu zaviedlo povinné deväťročné vzdelávanie mládeže a sprístupnili sa všetky stupne škôl pre deti zo všetkých vrstiev pracujúcich.

71.výročie. Pripomenúť v médiách.

Apríl 2019: Tretí bratislavský cyklofestival – Stará tržnica (vlani 21.4.2017)

Cyklokuriér Švihaj šuhaj pripravil prvý bratislavský Cyklofestival pri Starej tržnici, kde sa možno dozvedieť najnovšie informácie o cyklodoprave nielen v Bratislave.

Apríl 2019: Novomestská Päťdesiatka – Pochod oslobodenia (vlani 21.-22.4.2018)

Trenčín, OKST Podjavorina, Nové Mesto nad Váhom

Pešie trasy: 10, 20, 35, 55 km. Cyklo 65 km. Info: Peter Srdoš, +421944 202335, novomestska@gmail.comTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

22.4.2019 Brigáda pri príležitosti Dňa Zeme.

R. 2017 organizoval Klub slovenských turistov Púchov. Info: Eva Sládeková, 0907151137. V r. 2018 obec Skalité na Kysuciach.

Apríl 2019: Jilemnického jarná 25-ka (vlani 22.-23.4.2018)

Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá poriada každoročne pri príležitosti nedožitých narodenín Petra Jilemnického turistický pochod „Jilemnického jarná 25-ka“. V r. 2019 by mal prebehnúť jeho 42. ročník. Pochod bol aj minulý rok zaradený do medzinárodného kalendára IVV – medzinárodnej organizácie pre ľudový šport. Akcie sa v  r. 2016 zúčastnilo celkovo 3 586 účastníkov, z toho 151 zo zahraničia. Trasy boli vedené tak, aby boli využité lesné a poľné cesty, turisticky značené chodníky a cesty pre motorové vozidlá. Pešie trasy boli v dĺžkach 10, 15, 25 km a cyklotrasy v dĺžke 60 km.

Apríl 2019: Bratislavská burza kníh (vlani 20.-26.4.2017)

Nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Klariskej 16.

12.ročník obľúbenej charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami. Burza potrvá 7 dní. Počas pracovných dní je otvorená 8:00 – 19:00, cez víkend 10:00 – 18:00 hod. Knihy sa priebežne dokladajú počas celého týždňa. Knihy sa predávajú za symbolickú cenu, pričom výťažok sa venuje na revitalizáciu Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých. Vstup na burzu je zdarma.

Apríl 2019: Pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Strečna pri hrobe padlých na miestnom cintoríne v Strečne a Pamätníku francúzskym partizánom na Zvonici (Strečno bolo oslobodené 26.4.1945).

Apríl 2019: 41. ročník Výstupu na Minčol pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Vrútky (vlani 28.4.2018)

Pozýva Klub Slovenských turistov Vrútky.

Apríl 2019: 35. ročník Behu oslobodenia pri príležitosti oslobodenia Strečna od nacistickej okupácie (vlani 29.4.2018, mesto bolo oslobodené 26.4.1945, beh je organizovaný v nedeľu, najbližšiu výročiu)

Päťkilometrová trasa vedúca po miestnych komunikáciách a v lesnom teréne má celkovo 200 m prevýšenie. Prvé ročníky boli iba miestnymi pretekmi, neskôr sa stali vyhľadávanou príležitosťou stretnúť sa v novom prostredí i pre cezpoľných, v prevažnej väčšine rekreačných bežcov. V súčasnosti je Beh oslobodenia obce Strečno súčasťou bežeckého slovenského kalendára a schádzajú sa na ňom nielen bežci zo Slovenska, ale tiež z Čiech a z času na čas je možné zaznamenať i záujem z iných krajín.

Vlani už aj s využitím záznamu časov pomocou čipov. Tie obdŕžalo celkovo 140 prihlásených pretekárov v ôsmich kategóriách od žiakov až po pretekárov nad 50 rokov.

Apríl 2019: Spomienkové stretnutie pri pamätníku v obci Skalité Žilinského kraja pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kysúc a ukončenia 2. svetovej vojny v Európe (vlani 27.4.2017)

Pietneho aktu  kladenia vencov sa zúčastnili: starostka obce Skalité p. Andrea Šimurdová, prvý tajomník Veľvyslanectva RF v SR N. S. Ryžov, poslanec ŽSK p. Jozef Cech, pplk. Pavol Švelka- Ministerstvo obrany SR, p. Marián Haladej – okresný úrad v Čadci, Juraj Drotár- podpredseda SZPB, starosta obce Čierne p. Pavol Gomola, delegácia SZPB v Čadci, poslanci OZ Skalité, členovia ZO SZPB v Skalitom  a  obyvatelia obce.

Slávnostnú atmosféru osláv doplnili kultúrnym programom členovia Jednoty dôchodcov v Skalitom.

Apríl 2019: Pietna spomienka v Kysuckom Novom Meste spojená s kladením venca k 74. výročiu oslobodenia mesta v mestskom parku (vlani 30.4.2018)

Apríl 2019: Pochod vďaky Hrušov – Hrušovským chotárom (vlani 29.-30.4.2017)

Veľký Krtíš, KST Stráň, Hrušov. Info: Anton Bendík, +421474880251, Pozn: Námestie Hrušov, pamätník SNP

Apríl-máj 2019: medzinárodný motorkársky pochod „Cesta víťazstva – na Berlín!“ (vlani 27.4.-9.5.2017)

Realizujú ho členovia ruského Klubu Noční vlci a stovky priaznivcov z iných krajín. Pochod vedie cez Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česko, Nemecko, druhá vetva z Balkánu, v každej krajine členovia motoklubu položia vence k pamätníkom padlých v druhej svetovej vojne, na Slovensku na Slavíne.

1. máj 2019: Tradičné prvomájové oslavy Sviatku práce

Informácie za rok 2018:

Zvolen 2018 o 9 hod.: Prvomájová manifestácia, organizuje OV KSS Zvolen.

Zvolen 2018: o 10 hod. Oslavy 1. mája. Vystúpenie kapely. Prehliadka veteránov. Organizuje mesto Zvolen.

Prievidza 2018: o 10 hod. Námestie pred hotelom Magura. Organizujú: KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Dubnica nad Váhom 2018, od 10 hod.: Oslavy 1. mája a vstupu do EÚ. Námestie Matice Slovenskej. Organizuje mesto.

Žilina 2018, o 10.30 hod. (do 14 hod.) – Konfederácia odborových zväzov a Žilinský samosprávny kraj pozývajú na oslavu 1. mája – Sviatok práce, ktorá sa uskutoční v Budatínskom parku.

Kysucké Nové Mesto 2018, o 10 hod. Oslava prvého mája, Námestie slobody. Sprievod s mažoretkami, dychová hudba, kultúrny program.

Humenné 2018: Od 14.30 pred Domom kultúry. Stavanie mája, vystúpenie folklórnych skupín. Organizuje MsKS.

Bardejov 2018, o 13 hod. Vítanie prvého mája. Stavanie mája, program pre deti. Mestské oslavy. Miesto: Radničné námestie Bardejov.

Informácie o oslavách v r. 2017

Bratislava: o 10 hod. Nám. SNP. Organizujú spoločne KSS, Vzdor-Strana práce a Front ľavicovej mládeže.

Šaľa, o 14 hod. Prvomájové oslavy, pred Mestským úradom. Kultúrny program.

Zvolen: o 9.30 hod. Pred Pamätníkom SNP (Valaškou). Organizujú KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Ružomberok: o 10 hod. Na Tyršovom námestí. Organizujú Vzdor-SP, KSS a FĽM.

Žilina, o 10.30 hod. Na Mariánskom námestí. Organizujú Vzdor-SP, KSS a FĽM.

Na oslavách sa zúčastní okrem iných aj predseda vlády R. Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richter a prezident KOZ SR J. Kollár. Na účastníkov čaká zaujímavý sprievodný program a vystúpenia hudobných skupín.

Liptovský Mikuláš, o 10 hod. Slávnostný program venovaný oslave Sviatku práce, spojený s pietnym aktom kladenia vencov. Ulica 1. mája. Organizuje: Mesto Lipt. Mikuláš a okresná organizácia Smer-SD.

Michalovce: o 8.30 hod. Na Námestí osloboditeľov. Organizujú KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Prešov: o 10 hod. Na Hlavnej ulici pred Pamätníkom Červenej armády. Organizujú KSS, Vzdor-SP a FĽM.

Stará Ľubovňa 2016: Oslavy Prvého mája zorganizovala Okresná organizácia SMER-SD.

Máj 2019: Pri obci Veľká Lodina tradičná spomienka na padlých bojovníkov, ktorí položili svoje životy pri boji s banderovcami (vlani 4.5.2018)

Niekoľko kilometrov od obce sa nachádza pamätná tabuľa s textom: „V BOJI PROTI BENDEROVSKÝM BANDÁM PADLI DŇA 4.5. 1948 STRÁŽMAJSTRI ZNB EMANUEL POLÁK nar. 22.8. 1918, JOZEF PROŠEK nar. 20.6. 1924. ČESŤ ICH PAMIATKE!“.

Akciu tradične organizuje viacero miestnych organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu českého pohraničia a jeho slovenská sekcia KČP východné Slovensko. V r. 2017 boli prítomní aj viacerí zástupcovia Vzdoru-strany práce, s prejavom vystúpil podpredseda Vzdoru-strany práce Martin Zeleňák.

Na spomienkovú slávnosť dorazil aj plný autobus s českými občanmi.

Máj 2019 do práce na bicykli (vlani od 5.-31.5.2018)

Od 5. do 31. 5. 2018 sa konal už 5. ročník súťaže Do práce na bicykli.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Viac informácií, pravidlá súťaže, kontakt nájdete na www.dopracenabicykli.eu.

Máj 2019: Tradičný hviezdicový výstup na Javorinu nad Stráňavami pri príležitosti osláv 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny (vlani 6.-7.5.2018)

Žilina, KST SOKOL ŽILINA, OcÚ Stráňavy, Žilinský samosprávny kraj. Info: Eva Vargová, Juraj Nedorost, Alžbeta Baroniaková, 0907 228035, 0904 375092, 0915 181650, e.c.vargova@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , juraj@nedorost.sk  , baroniakova.alzbeta@gmail.com http://kstsokol.estranky.sk

Máj 2019: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia ukončenia vojny v obci Kalná nad Hronom (vlani 8.5.2018)

Pozýva obec Kalná nad Hronom.

Miesto: Pri Dome bojovej slávy.

Máj 2019: Jazda vďaky na Pirnagov vrch a partizánsku zemlianku (vlani 8.5.2018)

Michalovce, Prvý michalovský klub slovenských turistov.  Info: Gabriel Gazda, +4210902 206 926, gabriel.gazda@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Máj 2019: Májový pochod vďaky (vlani 8.-9.5.2019)

Lučenec, KST Javor Lučenec. Info: Jozef Dorniak, +421 907 161575, jozef.domiak@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Máj 2019: Pochod Nesmrteľného pluku na Slovensku

V r. 2017 sa uskutočnil pochod v 6 slovenských mestách, v období medzi 5. a 9. 5.2017. Prvý pochod sa konal 5.5. v Košiciach, 8.5. v Nitre a Poprade, 9.5. v Bratislave, Trenčíne a Banskej Bystrici.

V r. 2018 sa konal pochodv 8.5. v Košiciach.

Pochodu sa zúčastňujú ruskí občania žijúci na Slovensku, občania bývalých sovietskych republík a tiež Slováci, ktorých predkovia sa zúčastnili partizánskeho hnutia alebo oslobodzovali Slovensko po boku Červenej armády.

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

9.máj 2019: Tradičné kladenie vencov na bratislavskom Slavíne pri príležitosti 74. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom.

Položenie kvetov delegáciami komunistických a ľavicových strán a subjektov.

Máj 2019: Pripomenutie 74. výročia víťazstva nad fašizmom na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši (vlani 9.5.2018)

9.5.2017 miestna organizácia VZDORu-strany práce spoločne s KSS na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši položili kytice kvetov, aby si takto spoločne pripomenuli víťazstvo nad fašizmom.

9.máj 2019: Deň víťazstva nad fašizmom, Krompachy. Pri Pamätníku osloboditeľov.

9.máj 2019: Pri všetkých pamätníkoch obetiam 2. svetovej vojny v mestách a obciach Slovenska sa dajú zorganizovať pietne spomienky. Prípadne sa pripojiť k pietnej spomienke organizovanej mestom, SZPB ap.

9.máj 2019: Televízny prenos: 9.00 hod. Prehliadka víťazstva nad fašizmom, Červené námestie, Moskva.

Máj 2019: Čistenie Chorvátskeho ramena, Bratislava-Petržalka (vlani 11.5.2018)

Každoročne sa opakujúca ľudová brigáda na skrášlenie prostredia Chorvátskeho ramena. Zúčastňujú sa jej dobrovoľníci, ale aj členovia seniorského Denného centra na Gercenovej, Denného centra na Strečnianskej, členovia OZ My sme Petržalka, žiaci ZŠ Tupolevova, žiaci ZŠ Holíčska, ZŠ Turnianska, pracovníci štátneho Vodohospodárskeho podniku, poslanci a pracovníci miestneho úradu.

Ak sa niekto pridá, som ochotný sa zúčastniť brigády pod hlavičkou niektorej komunistickej organizácie.

Máj 2019: 27. ročník Pochodu na Malý Slavín v Malých Karpatoch nad bratislavskou Račou (vlani 12.5.2018)

1.4.1945´padli nad Račou v Malých Karpatoch pri oslobodzovaní Bratislavy dvaja sovietski vojaci – Ivan Gorzonov a Nikolaj Fimuškin. Na mieste ich hrobu v auguste 1984 bol vytvorený areál Malý Slavín, ktorý sa stal obľúbeným turistickým cieľom Bratislavčanov.

Podujatie venované pamiatke sovietskych vojakov organizujú Klub Nového slova, Klub bratislavských antifašistov pri Smer-SD, Oblastný výbor SZPB Bratislava a Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.

Máj 2019: Memoriál Juraja Migaša – XI. ročník výstupu na vrchol Pilíša (vlani 12.5.2018)

Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením pilíšskych Slovákov organizuje pešiu túru na Pilíš. Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle. Podujatie je nazvané na počesť hlavného iniciátora podujatia, veľkého priateľa Pilíšanov, diplomata Juraja Migaša (1957-2015). V poradí už jedenásta spoločná pešia túra na vrchol Pilíša opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Máj 2019: vo Frýdku-Místku sa predpokladá konanie tradičného Vratimovského odborného seminára na niektorú z ľavicových tém (vlani 13.5.2017)

Organizujú ho OV KSČM Frýdek-Místek, KV KSČM. Zúčastňujú sa ho ľavicoví odborníci aj zo Slovenska. Zrejme v r. 2018 boli problémy s financovaním zo strany vedenia KSČM.

Máj 2019: Turistický pochod Grúň – Lopeník (17.5.2015 – 5. ročník, o r. 2016, 2017,2018 nie sú informácie)

Na počesť výročia víťazstva nad nemeckým fašizmom, oslobodenia Slovenska a ukončenia druhej svetovej vojny sa každoročne v máji koná turistický pochod z osady Grúň /časť Nová Bošáca na vrch Lopeník. Organizujú ho okresné výbory KSS Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

Súčasťou pochodu je kladenie vencov k pamätníku padlých a spoločnej mohyle pochovaných vojakov Sovietskej armády, ktorí v apríli 1945 zahynuli v bojoch na prístupoch na Grúň a Lopeník na moravsko-slovenskom pomedzi. Na tomto mieste v osade Grúň je ich pochovaných 244. Ďalší sú pochovaní na cintoríne v obci Nová Bošáca a Bošáca. Pozostatky padlých rumunských vojakov ktorí tiež padli v uvedených bojoch, boli po vojne prevezené na cintorín vo Zvolene. V r. 2016 bol na ich počesť zasadený strom lipka, pomenovaný ako Strom pamäte.

19.5.2019 – pripomenutie 70. výročia narodenia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

Máj 2019: Antikapitalistické dni v Prahe (vlani 25.-27.5.2018)

Od r. 2012 v podobe prednášok, diskusií a akcií organizuje Socialistická solidarita,  r. 2018 v spolupráci s Autonómnym sociálnym centrom Klinika. Zúčastňujú sa ich aj zástupcovia zo Slovenska.

Máj 2019: Pokračovanie v tradícii slovensko-kubánskeho festivalu – ako slovensko-kubánsky deň v Očovej.

22.5. až 24.5.2015 sa konal 1. Slovensko – kubánsky festival s bohatým programom v Očovej. V podstate stačí účasť členov Zvolenského klubu Spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku (predseda Ľubomír Rejko), pracovníkov kubánskeho veľvyslanectva, prípadne kubánskeho speváka, hudobnej skupiny a priaznivcov. V tom prípade dohodnúť aj krátke vystúpenie FS Očovan. Pozvať alebo vystúpiť priamo v Dome seniorov.

Predstavenie kubánskej produkcie – napr. liek na cukrovkovú nohu, testovaný na Slovensku, trstinový cukor, rum, kubánske cigary, kubánska kultúra.

Máj 2019: Memoriál Rudolfa Jašíka – 52. ročník. Atletické preteky žiakov druhého stupňa základných škôl okresu Partizánske (vlani 30.5.2017)

Preteky od začiatku nesú meno spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu Rudolfa Jašíka (2.12.1919 Turzovka – 30.7.1960, pochovaný v Partizánskom), ktorý bol v povojnových rokoch zviazaný s Partizánskym, pracoval tu ako redaktor podnikových novín.

Jún 2019: Zamagurské folklórne slávnosti – 43. ročník (vlani 15.-17.6.2018)

Sú každým rokom prehliadkou ľudového spevu, tanca, hier a zvykov Zamaguria v čarovnej prírode Pienin na severe Slovenska.

Festival sa koná vždy v polovici júna, už od roku 1976 v prírodnom amfiteátri na brehu rieky Dunajec, v obci Červený Kláštor. Okrem domácich účinkujúcich sú najčastejšími hosťami poľskí tanečníci, speváci a muzikanti, ktorí sú si so slovenskými Goralmi kultúrne i jazykovo veľmi príbuzní.

Úspešnosť podujatia ovplyvňuje i turistická obľuba tohto rázovitého kraja s nevšednou atrakciou – pltníkmi, ktorí prevážajú návštevníkov po Dunajci. K festivalu patrí jarmok ľudových remesiel a ochutnávka tradičných goralských jedál.

Jún 2019 Medzinárodný folklórny festival Myjava 2017 – 60. ročník (vlani 15.-17.6.2018)

Ide o jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku,

V päťdesiatych rokoch 20. st. začal na Slovensku narastať záujem o opätovné oživenie a aktívne pestovanie folklóru. Boli organizované rôzne súťaže, prehliadky a festivaly, pričom tento rozmach všeobecného záujmu o folklór spôsobil výrazný rozvoj folklórneho a folkloristického hnutia na Slovensku. Podiel účasti západného Slovenska na folklórnom dianí bol však v tom čase oproti ostatným regiónom Slovenska podstatne nižší. Krajský dom osvety v Bratislave preto inicioval usporadúvanie programov zostavených výhradne z kolektívov západného Slovenska. Táto iniciatíva našla svoje opodstatnenie a 3. júna 1956 sa v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch uskutočnili Krajské letné slávnosti piesní a tancov. A práve toto podujatie sa po viac ako štyroch desaťročiach začalo považovať za I. ročník Folklórnych slávností. Festival však od svojho začiatku bojoval s diváckym nezáujmom a slabým organizačným zázemím. Nekonal sa každoročne a často sa menilo i miesto jeho konania. Jeho cesta viedla z Piešťan cez Vrbové až do Krakovian.

Historickým medzníkom pre festival bol rok 1976, kedy sa vtedy už Západoslovenské folklórne slávnosti konali prvýkrát v amfiteátri Trnovce na Myjave. A práve tu festival postupne získaval svoje stabilné miesto, čo sa pozitívne odrazilo i na jeho celkovom charaktere.

Na festivale sa predstavia účinkujúci z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Bulharska a ďalších krajín. Pripravené sú desiatky scénických i nescénických programov pre všetky vekové kategórie.

Jún 2019: 34. Hornonitrianske folklórne slávnosti (vlani 22.-23.6.2018)

Sa konajú v Prievidzi už 34 rokov. Program je plný ukážok toho, ako si Hornonitrančania zachovávajú ľudové zvyky, tradície, piesne, tance, remeselnú výrobu a ľudový odev.

Jún 2019: Šarišské slávnosti piesní a tancov, Raslavice – 51. ročník (vlani 22.-24.6.2018)

Organizátor: Obec Raslavice

Jún 2018: 54. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe (vlani 22.-24.6.2018)

Jeden z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku uchováva a prezentuje tradičnú ľudovú kultúru regiónov z Horehronia, Pohronia, Podpoľania, Gemera, ale i Liptova, Hontu, Malohontu, Novohradu a tiež oblastí východného, severného a západného Slovenska.

Okrem programov na scéne amfiteátra, ponúka festival bohatý sprievodný program plný tradičných remesiel, domácej kuchyne, zvykov regiónu, etnografických výstav alebo ukážok ľudovej zábavy.

Jún 2019: Folklórny festival Východná (vlani 28.6.-1.7.2018)

Najväčší a najstarší folklórny festival na Slovensku. Festival sa po prvýkrát konal v roku 1953 z iniciatívy národopisnej družiny Kriváň. V roku 1954 bol vybudovaný nový amfiteáter a v roku 1955 sa z miestnych slávností stala okresná prehliadka. Tá o rok neskôr získala celoslovenský charakter i nové pomenovanie „Slávnosti vo Východnej“. Začalo sa pravidelné účinkovanie profesionálnych a poloprofesionálnych telies (SĽUK prvý krát v roku 1954 a Lúčnica o rok neskôr). V roku 1956 bola na festivale po prvý raz prezentovaná výstava prác ľudových výtvarníkov a konal sa i prvý sprievod obcou.

V roku 1957 bol program obohatený o súťaže o najlepšieho tanečníka a tanečný pár, o najlepšiu ľudovú hudbu, či najlepšieho primáša a v programovej štruktúre sa už vtedy objavili i typy programov ako škola ľudového tanca či večerné scény.

Celoslovenský charakter festival opäť nadobudol v roku 1965 a v nasledujúcich štyroch rokoch sa definitívne vyprofiloval v podujatie zamerané na tradičné ľudové umenie.

V dramaturgii festivalu sa ustálili typy programov ako komponované programy detských a dospelých folklórnych súborov i regionálne programy prevažne folklórnych skupín, ktoré vznikli aj vďaka spolupráci s odbornými pracovníkmi SAV a výskumu ľudovej kultúry regiónov Slovenska. K prezentácii výsledkov súťaží v ľudovom speve, tanci a hudbe postupne pribudla i súťažná prehliadka folklórnych skupín a uskutočňovali sa výstavy ľudovej umeleckej tvorby. Pravidelne tu tiež vystupovali súbory z Čiech a Moravy.

Júl 2019: 55. ročník Prechodu SNP hrebeňom Nízkych Tatier, Telgárt – Špania dolina (vlani 1.-7.7.2018)

Organizuje KST Baník Špania dolina.

Info: Viliam Longauer, +421902224998, prechod.nt@gmail.com Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , http://prechod-snp-nt.wbl.sk. Zraz Telgárt, okres Brezno

Júl 2019: Európske ľudové remeslo v Kežmarku (vlani 6-.8.7.2018)

Festival Európske ľudové remeslo je najvýznamnejšou a najväčšou prezentáciou ľudových remesiel na Slovensku. Svojimi výrobkami sa na ňom prezentujú najvýznamnejší majstri remesiel nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.

Kováči, šperkári, umeleckí drotári, hrnčiari, tkáči, výrobcovia kraslíc, perníkov, fujár, črpákov, výrobkov zo šúpolia a mnohí ďalší predvádzajú svoje umenie priamo na mieste. Festival dopĺňa bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov, sokoliarov, pouličného divadla či šermiarov. Môžete tiež ochutnať slovenské národné jedlá alebo navštíviť Syrársky trh.

Júl 2019: 19. Bačovské dni Malatiná (vlani 14.-15.7.2018)

Medzinárodný festival valaskej kultúry a ľudových remesiel v obci Malatiná každoročne láka ľudí na rôzne súťaže o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka, či o najkrajšie jahňa. Súčasťou programu sú aj súťaže v praskaní bičom a rôzne výstavy. Lákadlom pre návštevníkov je Malatinský jarmok plný ľudových tvorcov zo Slovenska i zahraničia.

Jún 2019: Štvrtý ročník jazdy mieru Družba Berlín-Moskva (vlani od 5.-15.6.2018)

Viac informácií o ceste získate na www.druschba.info (v štyroch jazykoch) , prípadne na Facebooku Freundschaftsfahrt.

26.7.2018: Pripomenutie 65. výročia útoku na kasárne Moncada, začiatok Kubánskej revolúcie.

Pozdravy kubánskemu veľvyslanectvu v Bratislave.

Júl 2019: Medzinárodné stretnutie mládeže Rysy 2019 – 63. ročník (vlani 26.-29.7.218)

Podujatie sa zrodilo v r. 1957 ako spomienka na výstup V. I. Lenina na Rysy, bývalo tradične stretnutím turisticky ľavicovo orientovaných ľudí. Dnes prebieha pokus zmeniť charakter stretnutí viac doprava, preto je dobré, ak sa tradičný charakter zachová a zúčastní sa ho čo najviac ľavicovo orientovaných ľudí.

Svoju základňu má v Tatranskej Lomnici (Areál Tatranec), kde sú pripravené aj ďalšie športové a kultúrne akcie pre účastníkov. Podujatie organizuje Klub Rysy.

Júl 2019: Nezabudnuteľné remeslá, Banská Štiavnica (vlani 28.7.2018)

Zameriava sa na prezentáciu ľudových remesiel, s kultúrnym programom a zónou centra mesta bez áut.

August 2019: Folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej – 57. ročník (vlani 2.-5.8.2018)

V rámci osláv 15. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa uskutočnili v dňoch 15. – 16 augusta 1959 Krajské slávnosti piesní a tancov vo Vrátnej. Išlo o ich prvý ročník, ktorý mal založiť tradíciu pravidelného usporadúvania folklórneho podujatia v Jánošíkovom kraji.

Oficiálne sa za začiatok dnešných Jánošíkových dní považuje rok 1963. Podujatie sa nieslo v znamení 250. výročia smrti Juraja Jánošíka. Takmer 20 tisíc návštevníkov (!) videlo vo Vrátnej bohatý program, v ktorom sa hralo, spievalo, tancovalo i recitovalo.

Významným sa stal rok 1988. Pri príležitosti 300. výročia narodenia Juraja Jánošíka bola na vŕšku vedľa Vrátňanskej cesty slávnostne odhalená jeho monumentálna socha – dielo nedávno zosnulého umelca Jána Kulicha. Zároveň sa prijalo rozhodnutie, že folklórne slávnosti budú premiestnené z Vrátnej do Terchovej. Odvtedy sa hlavné programy podujatia konajú v amfiteátri Nad bôrami, ktorý sa divákom po prvý raz otvoril práve v spomínanom roku 1988.

August 2019: 44. Podroháčske folklórne slávnosti Zuberec (vlani 3.-5.8.2018)

Folklórny festival spevu a tanca Podroháčske folklórne slávnosti je najväčším a najstarším pravidelným folklórnym podujatím na Orave. Festival sa koná od roku 1975 v prírodnom amfiteátri nad obcou Zuberec a v Múzeu oravskej dediny.

Stálymi hosťami slávností sú poľské súbory z goralskej oblasti, ktoré so slovenskými Goralmi spája príbuznosť jazyka, krojov, piesní a tancov. Súčasťou festivalu je viacero sprievodných podujatí, medzi ktoré patrí napríklad jarmok a záverečný galaprogram.

August 2019: sa pravdepodobne uskutoční Letný tábor Frontu ľavicovej mládeže (vlani 4.-6.8.2017)

Stretnutie , spoznávanie podobne zmýšľajúcich ľudí.

Informácie e-mailom na flm@flm.sk.

August 2019: Priateľské stretnutie Čechov, Moravanov a Slovákov na Lázku (vlani 5.8.2017)

Stretnutie pod vrcholom hory Lázek (pod rozhľadňou pri Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí. Položenie kvetín k pamätníku odboja, prejav člena ÚV KSČM, pozdravy hostí, hudba, stánkový predaj, súťaže. Organizujú: OV KSČM Ústí nad Orlicí, Šumperk a Svitavy pod patronátom Pardubického KV KSČM. Doprava na Lázek a späť zaistená autobusmi.

August 2019: 47. ročník – Okresný výstup na Panošinu 1022 m.n.m. (vlani 11.8.2018)

Turiec, KST Lipovec. Info: Jozef Muráň, +421910168678, jozef.muran@zoznam.sk

August 2019.: Kvapka krvi SNP – Čierny Potok, okr. R. Sobota (vlani 14.8.2018)

Na bezplatný odber krvi pozýva Miestny spolok SČK, ZO SZPB. XIII. ročník.

August 2019: 30. ročník – Nočným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno (vlani 19.8.2017)

Akcia sa organizuje pri príležitosti výročia SNP a má priblížiť históriu odboja v kraji pod Tribečom. Účastníci turistického pochodu prejdú dvanásť kilometrovú trasu Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno. Slávnostné otvorenie pochodu začína v obci Skýcov položením vencov k pamätníku SNP a jeho ukončenie je v obci Zlatno, kde sú takisto položené vence k pamätníku SNP.

Hlavnými organizátormi turistického pochodu sú obce Skýcov a Zlatno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov.

August 2019 (tretia augustová sobota): Oslavy SNP v obci Harmanec.

Organizuje ZO SZPB.

August 2019: Regionálne oslavy 75. výročia SNP a výsadku 2. Paradesantnej brigády – Krpáčovo (vlani 19.8.2017)

Položenie vencov k Pamätníku 2. Paradesantnej brigády.

Organizujú: Oblastný výbor SZPB Brezno, Regionálne združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, Mesto Brezno a obec Dolná Lehota.

August 2019: Oslavy 75. výročia SNP Dolný Kubín (vlani 20.8.2017)

Pri Tesco: Kladenie vencov pamiatke padlých pri príležitosti 75. výročia SNP zástupcami mesta a čestnými hosťami.

August 2019: Antikapitalistický kemp 2019 v Juhočeskom kraji (vlani 16.-19,8,2018)

Konkrétne miesto sa možno dozvedieť na e-mailovej adrese redakce@levaperspektiva.cz.

Organizuje Levá perspektiva, Komunistický svaz mládeže a Alternativa zdola.

August 2019: Tvrdonice 2019. 30. stretnutie občanov na moravsko-slovenskom pomedzí, pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Československa a 75. výročia SNP (vlani 25.8.2019)

Vlani v areáli Tvrdoníc, 2017 v Holíči. Položenie kvetín otvorenie, hudba, mažoretky.

Pozývajú KSČM a KSS.

August 2019: Spomienková akcia k 81. výročiu Slávnosti zbratania národov v Holanoch (vlani 25.8,2017)

Organizátor: Liberecký KV KSČM

 August 2019: Oslavy 75. výročia SNP v Holíči. Vatra ústavy (vlani 25.8.2017)

Kultúrny program.

Predpokladá sa účasť ľavicových organizácií.

August 2019 (posledná augustová sobota): 45. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP, Čierny Balog (vlani 25.8.2018)

Pôjde o štyri trasy, so spoločným programom: pietny akt pri pamätnom mieste SNP, výstup na Klenovský Vepor (1338 m n.m.) a zostup do cieľa – k poľovníckej a chate v doline Šaling zvanej Pred Boldiškou (649 m n.m.), guláš.  Trasy v rôznej dĺžky a obtiažnosti ako aj v rôznom horizonte, aby sa na úzkom temene hory so skalnými stenami nestal úraz. Turista si takto môže vybrať trasu podľa zdatnosti a chuti.

August 2019: Gemerský folklórny festival – Rejdová – 46. ročník (vlani 25.-26.8.2017)

Festival patrí medzi najväčšie folklórne festivaly v košickom samosprávnom kraji. Festival je zameraný na udržiavanie ľudových tradícií, prezentáciu ľudových piesní a tancov, propagáciu tradičných remesiel ako aj možnosť prezentovania  folklórnych kolektívov z domova i zo zahraničia.

 August 2019: Medzinárodné stretnutie ľavice k 81. výročiu zrazu antifašistov v r. 1938 na Pomezních boudách (vlani 26.8.2017)

Zdatní účastníci zdolajú Snežku, ostatní pobesedujú s hosťami v reštaurácii.

Miesto: Horní Malá Upa, okr. Tružnov.

Organizátor: Kráľovohrádocký KV KSČM a OV KSČM Trutnov a oblastná rada Klubu českého pohraničia Trutnov.

August 2019: Beh hrdinov SNP – Ružomberok (naposledy 26.8,2017)

August 2019: Krajské oslavy 75. výročia SNP na Jankovom vŕšku (vlani 26.8.2017)

V programe bude koncert vojenskej hudby, pochod nesmrteľného pluku, pietny akt kladenia vencov, príhovory hostí, kultúrny program.

Organizujú: Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bánovce nad Bebravou, Mesto Partizánske, Obec Uhrovec a Oblastný výbor SZPB Trenčín.

August 2019: Krajské oslavy 75. výročia SNP na vrchu Roh pri obci Lubina (blízko Starej Turej, vlani 26.8.2017)

August 2019: Oslavy 75. výročia SNP, Čierny Balog – Vydrovská dolina (vlani 26.8.2017)

Súčasťou budú aj Bačovské dni a kultúrny program.

August 2018: Cyklomaratón Po ceste SNP – Martin (vlani 27.8.2017)

August 2019: Oslavy 75. výročia SNP v Prašníku (Trnavský kraj, vlani 27.8.2017)

Kladenie vencov pri pamätníku SNP Prašník – Dúbrava a pri pamätníku na cintoríne v Pustej Vsi. Oslavy budú pokračovať tradične v prírodnom amfiteátri SNP Prašník – Pustá Ves slávnostným programom.

August 2019: Pripomenutie 79. výročia SNP v Košiciach (vlani 28.8.2017)

Park gen. Petrasa, pri pomníku Ľudovíta Kukkorelliho, potom Nám. Osloboditeľov.

Pripomienky sa položením vencov zúčastnia aj zástupcovia KSS.

August 2019: Spomienková oslava 75. výročia SNP – obec Makov (vlani 28.8.2017)

Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove.

Organizujú: Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Žilina – Región Kysuce.

August 2019: Oslavy 75. výročia SNP Ružomberok (vlani 28.8.2017)

Dolná brána, ÚVN SNP, Pamätník Partizánska matka – pietny akt kladenia vencov.

Organizujú: Mesto Ružomberok, Kultúrny dom A. Hlinku a.s., Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, oblastný výbor SZPB Ružomberok a Mondi SCP

August 2019: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia SNP vo Zvolene  (vlani 28.8.2017)

Pri Pamätníku “Valaška” na Námestí SNP a následne pri Pamätníku generála J. Goliana a R. Viesta. Zúčastňujú sa ho delegácie zo zahraničia, štátna delegácia, delegácie rôznych organizácií a politických strán.

Organizujú: Okresný úrad Zvolen, Mesto Zvolen, SZPB a Ozbrojené sily SR.

August 2019: 5. ročník cyklojazdy SNP zo Zvolena do Banskej Bystrice (vlani 29.8.2018)

Nám SNP pri „Valaške“.

Program je spojený s uctením si pamiatky padlých vo vojnových konfliktoch pri pamätníkoch vo Zvolene, Sliači, Hronseku, Vlkanovej a v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

29.august 2019: Centrálne oslavy 75. výročia SNP v Banskej Bystrici (vlani 29.8.2018)

Uctenie pamiatky SNP. Kladenie vencov pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Osláv v r. 2017 sa zúčastnili aj organizácie Socialistického frontu: KSS, Vzdor-SP a Front ľavicovej mládeže. Okrem účasti na pietnej spomienke, kladení vencov v Múzeu SNP sa zúčastnili aj „Pochodu proti fašizmu“, ktorý v meste zorganizoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Počas pochodu sa rozdávali letáky.

29.august 2019: Pri všetkých pamätníkoch SNP je možné uskutočniť jednoduchý pietny akt položenia kvetov. Prípadne sa pripojiť k oficiálnemu pietnemu aktu položením kvetov.

August 2019: Po stopách SNP na Markovicu (vlani 29.8.2018)

Trenčín, KST Kolačín. Info: Michal Hál, +421918848140, michalhal@centrum.sk

August 2019: Oslavy 75. výročia SNP – obec Prakovce (vlani 29.8.2018)

Spomienkový akt pri pamätníku

August 2019: Slávnosť Česko-Slovenskej vzájomnosti.

Organizujú Okresné výbory KSČM vo Frýdku-Místku a Vsetíne a Moravskoslezská KR KSČM a MěV KSČM vo Frýdlante n. O., OV KSS Čadca.

September 2019: Festival komunistov – Zámutov 2019. Stretnutie komunistov, sympatizantov a zahraničných hostí (vlani 1.9.2018)

V areáli Penziónu Kondor.

Organizujú: ÚV KSS, Krajská rada KSS Prešov, Krajská rada KSS Košice

September 2019: Regionálne oslavy dňa baníkov 2019, Handlová (vlani 30.8.-2.9.2018)

Súčasťou osláv sú:

Banícky jarmok

Fáranie do bane

Matiarske sympózium

Udeľovanie ocenení

Pálfyho Laura

Bohatý kultúrny program

Organizujú: Hornonitrianske bane Prievidza, Mesto Handlová, Združenie miest a obcí hornej Nitry.

Zaslať pozdravy, zúčastniť sa osláv. S heslom socializmu: Ja som baník – kto je viac.

September 2019: 28. Medzinárodné stretnutie občanov Čiech, Moravy a Slovenska (vlani 2.9.2017)

ktoré sa bude konať pri príležitosti 72. výročia porážky banderovcov na Slovensku a 75. výročia SNP na Pamätníku padlým francúzskym partizánom na Strečne – vrch Zvonica a pri pamätníku príslušníka ZNB v obci Varín.

Organizujú: Národná rada Klubu českého pohraničia, Krajská rada KSS Žilina, Jednota dôchodcov na Slovensku, krajská organizácia Žilina.

September 2019: Preteky mieru 2019 (vlani 2.- 4.9.2017).

Nadviazali na historické medzinárodné Preteky mieru, kde sa striedali v miestach štartu a cieľa Varšava, Praha a Berlín. V r. 2017 bol venovaný podpore britského socialistického denníka Morning Star. Začínal v Prahe, končil 4. 9. 2017 v Berlíne. Účastníci, medzi ktorými boli členovia KSČM, v troch etapách prekonali 350 km. V Berlíne ich privítali na Karl-Marx-Alee berlínski komunisti, ktorí ich sprevádzali na bicykloch od kaviarne Moskva k sovietskemu pamätníku v parku Treptower.

Organizátori by radi tento projekt rozšírili viac medzinárodne, teda aj o Slovensko. V r. 2019, v roku 60 výročia kubánskej revolúcie by radi uskutočnili tento projekt na Kube.

4.9.2019: Pripomienka 43. výročia úmrtia politika, básnika, publicistu Ladislava Novomeského.

7.9.1948 vláda ČSR prijala vládne nariadenie č. 219/1948 Zb. o ústavoch národného zdravia (s účin od 24. 9. 1948) – 71. výročie. Pripomenutie v médiách.

September 2019:  Ľavicové stretnutie Clementisovou cestou – 37. ročník (vlani 22.9.2018) 

Organizuje Klub slovenských turistov v Hnúšti, Klub Nového slova. Chata Zbojská v Pohronskej Polhore.

September 2019: Svetový deň upratovania (vlani 15.9.2018, sobota)

Viac informácií na webovej stránke http://upracmeslovensko.sk.

22.9.2019: Svetový deň bez áut

Podujatie začína Európskym týždňom mobility, jeho cieľom je podporiť alternatívne, ekologické a zdravšie druhy dopravy.

September 2019: Litomerický odborný seminár (vlani 22.9.2018)

V r. 2018 vystupovali aj Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.

Organizuje Ústecký Krajský výbor KSČM. https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/uzivatele/martin.kalous/upload/obrazky/los.png.

September 2019: 5. ročník rekreačno-spomienkovej akcie „Antifašistický výstup na Zobor“ (vlani 23.9.2018)

Organizuje Spoločnosť Laca Novomeského v Nitre a Mladí sociálni demokrati s partnermi. Na konci výstupu opekačka a živá diskusia.

6.10.2019 – 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a Deň obetí Dukly (vlani 6.10.2018)

Karpatsko-duklianska operácia, ktorej sa zúčastnila sovietska 38. armáda a 1. Čs. armádny zbor v ZSSR za mohutnej podpory sovietskeho letectva, začala 8. 9. 1944. 6. 10. 1944 československí vojaci prekročili slovenské hranice a ovládli Dukliansky priesmyk.

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a pripomenutie pamätného dňa SR – Dňa obetí Dukly.

V rámci spomienky sa uskutoční aj pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku československých vojakov na Dukle, Soche arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon pri pamätníku sovietskej armády vo Svidníku. Spomienkového aktu by sa mali okrem predstaviteľov mesta Svidník zúčastniť aj predstavitelia SR, zahraničné delegácie (česká a ruská delegácia), SZPB, zástupcovia politických strán a organizácií.

Predpokladá sa účasť zástupcov komunistických organizácií.

Október 2019: Jašíkove Kysuce 2018 – 50. ročník

50. jubilejný ročník Celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov. Autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí svoju tvorbu ešte nepublikovali, sa každoročne koná od r. 1979.

Súťaž bude uzatvorená 15.10.2018. Vyhodnotenie 29.-30.novembra 2018.

Organizujú Kysucká knižnica v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond SR, Kysucká kultúrna nadácia.

Viac informácií na http://www.jasikovekysuce.sk

7.11.2019: 102. výročie VOSR.

Články, diskusie.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel)

17.november 2019: Deň zápasu za samosprávnu socialistickú demokraciu. Pripomienka návratu panskej demokracie a starých kapitalistických štruktúr k moci.

Pripomienka Medzinárodného dňa študentov.

17.novembra 2017 sa zhromaždenie konalo v Košiciach, na Námestí osloboditeľov, pri pamätníku Červenej armády.

Organizátor: Socialistický front (KSS, Vzdor-Strana práce, Front ľavicovej mládeže, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

17.11.2019: Kladenie vencov k pamätníku Červenej armády v Košiciach (vlani 17.11.2017)

Podujatie venované pamiatke obetí z radov Červenej armády pri oslobodzovaní Košíc. Podujatia sa zúčastňujú zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, poslanci parlamentu, zástupcovia štátnych a miestnych orgánov a zástupcovia spoločenských organizácií.

Pamätník sa stal 21. a 30. 8. 2017 terčom vandalských útokov.

17.11.2019: Pochod vďaky Tokajík – Stropkov (vlani 17.11.2018)

Pripomienka na Tokajícku tragédiu, ktorá začala 19. 11. 1944. V priebehu dvoch dní tu nemecké jednotky postrieľali 32 mužov, starcov, ženy a deti rozohnali, dedinu vypálili.

Svidník – Stropkov, KST Slávia Stropkov. Info: Ján Vereščák, +421915182651, @centrum.sk, http:// http://www.kstsp.szm.com Pozn: námestie SNP Stropkov 8.00 h, autobus do Tokajíka zdarma.

4.12.2018 od 16 hod.: Prednáška veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky, J.E. Lin Lina: 40 rokov zavedenia politiky reforiem a otvárania sa svetu v Číne.

V priestoroch Inštitútu ASA, Gunduličova 12, Bratislava.

Organizujú: Klub Nového Slova, Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Futurologickou spoločnosťou a Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku.

6.12.2018: Vyhodnotenie XXXII. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 

V priestoroch Základnej umeleckej školy, Senica.

Pozývajú: Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava.

December 2018: Vyhodnotenie Literárnej súťaže Novomeského Nitra 2018.

Spoločnosť Ladislava Novomeského, klub Nitra v decembri prevedie vyhodnotenie výsledkov IX. ročníka literárnej súťaže pre mladých autorov. Pravidlá súťaže na www.slnnr.flm.sk.

12.12.2018 od 8 hod. Vedecká konferencia Vianočná dohoda a ilegálna SNR (1943-1944).

Podujatie venované 75. výročiu prijatia hlavného programového dokumentu protifašistického hnutia na Slovensku – Vianočnej dohody. Ustanovenie a činnosť 3. (ilegálnej) Slovenskej národnej rady.

Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava.

Organizujú: Ústredná rada a Oblastný výbor SZPB Bratislava, Ústav politických vied SAV, Múzeum SNP v B. Bystrici, Klub Nového Slova, Inštitút ASA.

18.12.1948 SNR prijala zákon o zriadení Slovenskej filharmónie, do platnosti vstúpil 27. 10. 1949 – 70. výročie.

Zablahoželať členom filharmónie. Pripomenutie v médiách.

December 2018: Spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia prijatia Vianočnej dohody (vlani 19.12.2017)

Pred budovou na Gajovej ul. v Bratislave.

Pripravujú: SZPB Bratislava, Klub Nového slova, Ústav politických vied SAV

27.12.2018: Pripomienka 114. výročia narodenia politika, básnika, publicistu, spoluzakladateľa DAV-u Ladislava Novomeského.

Pripomenutie v médiách. Položenie kytice kvetov k urne na cintoríne v Slávičom údolí, Bratislava.

December 2018- január 2019: Literárna súťaž Novomeského Nitra 2018. Pravidlá súťaže na http://www.slnnr.flm.sk

 

Celoročné podujatia:

Petícia proti odstráneniu pamätníka osloboditeľom z centra Trnavy

Trnavská radnica na jar ohlásila zámer premiestniť pamätník Červenej armády z Námestia SNP na Študentskú ulicu, ktorá je od centra mesta dosť vzdialená. Mesto argumentuje údajnými neodstrániteľnými chybami v statika sochy – na jej miesto chce umiestniť sochu M. R. Štefánika. Časť obyvateľov Trnavy je ale presvedčená, že za nevyhovujúcim stavom pamätníka Červenoarmejcom je jeho dlhodobé zanedbávanie zo strany kompetentných úradov a že potrebnými úpravami je možné dať ho do poriadku. Táto časť obyvateľov vedená Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave preto iniciovala petíciu za zachovanie pamätníka na jeho pôvodnom mieste. Signatári tejto petície sa obávajú toho, že Slovensko sa pridá ku krajinám ako Poľsko, Ukrajina či pobaltské štáty, ktoré v rámci boja so všetkým ruským a komunistickou ideológiou vo veľkom bojujú s nemými a nehybnými sochami partizánov, vojakov Červenej armády či ľavicovými antifašistami. Petícia má dobrý ohlas nielen medzi Trnavčanmi, ale aj obyvateľmi iných regiónov, a preto sa jej organizátori rozhodli prijímať podpisy od všetkých občanov SR. Svoj nesúhlas s premiestneným pamätníka, v podstate na perifériu mesta vyslovila aj ambasáda Ruskej federácie. Do zberu podpisov pod túto petíciu sa aktívne zapája aj Front ľavicovej mládeže, členovia ktorého budú počas nasledujúceho mesiaca zbierať podpisy na viacerých verejných zhromaždeniach. Ak máte záujem môžete sa pod petíciu podpísať aj v jej online verzii ( https://www.peticie.com/signatures/peticia_za_zachovanie_pomnika_osloboditeov_na_namesti_snp_v_trnave/ ), ktorá zatiaľ nie je tak rozšírená ako tá papierová.

Artur Bekmatov, Front ľavicovej mládeže

Filip Poledovič, Križovany nad Dudváhom (Medzi Trnavou a Sereďou): Múzeum socializmu

V rodičovskom dome. Možnosť navštíviť.

Foto v Pamätné miesta socializmu

Peši i cyklo k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Horáreň je pamätným miestom protifašistického odboja, lesníkov, turistickou atrakciou, je cieľom jednej z cyklotrás. Lesy SR ako jej vlastník ju obnovili, pribudla na nej pamätná tabuľa, venovaná pôsobeniu Petra Jilemnického. Vstup nie je možný, potreba obnoviť interiéry. Možno si posedieť v altánku pri chate.

Horáreň sa nachádza asi 9 km od Čierneho Balogu, hlboko v lesoch v Starej doline na úpätí Klenovského Vepra.

Počas SNP horáreň bola pôsobiskom lesníka Vojtecha Antala, ktorý odtiaľ koordinoval pomoc povstaleckým jednotkám

Prívlastok Jilemnického získala horáreň vďaka tomu, že v nej Peter Jilemnický žil v rokoch 1946 až 1947, kde čerpal námety pre svoj román Kronika, v ktorom zvečnil lesníka Antala v postave lesníka Gondáša.

26.8.2016 pri príležitosti výročia SNP sa pri budove horárne konalo stretnutie lesákov a potomkov tých z nich, ktorí tam pôsobili v časoch SNP, ale aj protifašistických odbojárov a historikov.

Pamätná izba Rudolfa Jašíka, Turzovka.

Pamätná izba Rudolfa Jašíka (2.12.1919 – 30.6.1960), približuje život turzovského rodáka, významného spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu. Pamätná izba je v súčasnej podobe od jej znovuotvorenia v r. 1988. Každoročne od r. 1979 sa koná podujatie Jašíkove Kysuce, ktoré je jednou z najväčších literárnych súťaží mladých prozaikov celoslovenského charakteru.

V miestnom Kultúrnom dome. Otvorené v pracovné dni, od 9 do 17 hod., návštevy je nutné hlásiť v Kultúrnom a spoločenskom stredisku osobne, alebo telefonicky +421 41 435 23 08

Koncom r. 2016 vznikla v Nitra občianska iniciatíva “Rozbicyklujme Nitru!” na podnet Michaely Hefkovej, s podporou Sokratovho inštitútu.

Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta Nitry nielen o rekreačnej cyklistike, ale aj o tzv. účelovej cyklistike (používanie bicykla ako bežného dopravného prostriedku, napr. na cestu do práce, kina, obchodu a pod.)

Podnety, otázky pre iniciatívu možno písať na e-mail: rozbicyklujmenitru@gmail.com E-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Čo iniciatíva Rozbicyklujme Nitru! chystá? V najbližších mesiacoch sa pripravuje séria diskusií, jázd a premietaní, ktorých sa zúčastnia zaujímaví hostia z oblasti cyklodopravy, samosprávy a odbornej verejnosti.

Darovanie krvi.

Pravidelne organizuje Občianske združenie DAV DVA

Pravidelné brigády, upratovanie životného prostredia.

Organizuje Občianske združenie DAV DVA

Internetové Múzeum zločinov kapitalizmu http://muzeum-zlocinov-kapitalizmu.sk

20.12.2016 bola slávnostne otvorená stála expozícia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s názvom Za slobodu. Na Štúrovej 8, Bratislava.

Expozícia je venovaná národným a pokrokovým tradíciám Slovenska, vrátane formovania a vývinu protifašistických organizácií na Slovensku po oslobodení.

Prehliadka stálej expozície SZPB s názvom Za slobodu, na vzniku ktorej participovali RTVS, Slovenský filmový ústav, Slovenský národný archív, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Klub výtvarných umelcov a teoretikov, vyžaduje si sústredenú pozornosť návštevníka v časovo adekvátnom rozsahu. Je vhodné dohodnúť si výber filmového či televízneho dokumentu alebo hraného filmu ako súčasť prezentácie. Prehliadku expozície odporúčame dohodnúť najneskôr dva dni pred uvažovaným termínom, telefonicky alebo mailom, so zostavovateľom a kurátorom expozičného celku (mobil – 0908 773 693, e-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk alebo klubszpb@gmail.com

Hlasovanie nákupmi.

Každým naším nákupom môžeme usmerniť hospodárske toky, napr. v družstevnej sieti COOP Jednota, nákupom produktov slovenských družstiev, štátnych podnikov, regionálnych, miestnych podnikov. Nákupom čínskej PC techniky namiesto americkej usmerňujem toky od USA k Číne.

 

NÁMETY NA PODUJATIA:

 

1.január Podujatia k Svetovému dňu mieru.

Diskusie, ukážky mierovej politiky socialistických krajín.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

16.1 1967 uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady (SNR) číslo 9 bol pred 50 rokmi zriadený Pieninský národný park (PIENAP).

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu PIENAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území PIENAP.

16.1.1970 bola vyhlásená za stavbu mládeže stavba Základnej školy v Nemeckej.

21.1.1981 bola schválená v Slovenskej socialistickej republike Mestská pamiatková rezervácia Nitra.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Sebechleby.

21.1.1981 bola v Slovenskej socialistickej republike schválená Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Veľké Leváre.

26.1.1977 boli schválené prvé Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry v Slovenskej socialistickej republike – Čičmany a Vlkolinec.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách. Možnosť zaslať pozdravný list vedeniu obcí, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu v obciach.

3.február: Pripomenutie obetí na hraniciach položením kytice kvetov.

Práporčík Gustav Mocig, nar. 5. 8. 1919, Pohraničný oddiel Verejnej Bezpečnosti Skalité, zahynul 3. 2. 1953 v službe.

4.február – je Medzinárodným dňom boja proti nezamestnanosti

4.február: Pripomenutie obetí hladového pochodu pri Duchcove.

4.2.1931 pri hladovom pochode pri duchcovskom viadukte zastrelili četníci 4 baníkov: Jozefa Kadleca, Antonína Zeithanmera, Jozefa Studničku a Alise Lamača.

25.február 2019: 71. výročie Víťazného februára – demokratického prevzatia moci robotníckou triedou.

Pripomenutie prostredníctvom článkov, zhromaždení.

Výstava fotografií, obrazov, dokumentov z obdobia socializmu (architektúra, stavby, brigády, kultúrne domy, poľnohospodárstvo, priemysel).

Pochod padlých – rukami antikomunistického odboja.

Obdoba Pochodu nesmrteľného pluku. 1. Pripomenúť obete represálií prvej republiky proti robotníkom. 2. Pripomenúť obete druhej svetovej vojny. 3. Pripomenúť obete bojov s banderovcami v r. 1945-1948. 4. Pripomenúť obete protikomunistického odboja po r. 1848, predovšetkým na hraniciach. Zoznamy obetí obsahuje aj nami vydaný článok Krompašská vzbura, streľby do robotníkov a Február 1948.

2.marec: Pripomenutie obetí protestov vo Volovci.

2.3.1933 bol vo Volovci pri proteste nezamestnaných proti zatknutiu a zbitiu robotníckej delegácie četníkmi zastrelený 1 robotník a 3 nezamestnaní boli zranení.

2.3.2016 v obci Hronec, okr. Brezno sa konala pietna spomienka a položenie kytice pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Obec Hronec bola oslobodená 6.3.1945. Pomník, venovaný padlým partizánom bol postavený v r. 1955

Za r. 2017 a 2018 niet informácie, či sa spomienka konala. Ľavica, komunisti by mohli prevziať iniciatívu a pokračovať v tradícii. Prípadne sa pridať k organizovanej akcii. Skromne, slušne, bez zástav, stačí pripomenutie sa na stuhe, tričkách. Je to zároveň jednoduché, nenákladné pripomenutie sa.

4.3.2016 sa konala pietna spomienka, položenie kytice na cintoríne a pri pomníky padlým obce Valaská, okr. Brezno pri príležitosti 71. výročia oslobodenia obce.

Za r. 2017 a 2018 niet informácie. Ak sa akcia nekonala, iniciatívu by mohla prevziať ľavica a pokračovať v tradícii. Prípadne sa pridať k organizovanej akcii. Skromne, slušne, bez zástav, stačí pripomenutie sa na stuhe, tričkách. Je to zároveň jednoduché, nenákladné pripomenutie sa.

28.marec: Deň učiteľov

Diskusie, články k významu vzdelania a postavenia učiteľov v socialistickej spoločnosti.

1.4.1963 bol založený Filmový ústav (FÚ)

v Bratislave ako pobočka Československého filmového ústavu (ČSFÚ) v Prahe. Súčasťou FÚ sa stala filmová knižnica a filmový archív, ktorý pod názvom Slovenský filmový archív založil už v r. 1958 v Ústrednej požičovni filmov historik Ivan Rumanovský. FÚ bol organizačne začlenený pod riaditeľstvo Filmovej tvorby a distribúcie v Bratislave a metodicky bol riadený ČSFÚ v Prahe. V r. 1969 premenovaný na Slovenský filmový ústav.

Pripomienka tejto udalosti v ľavicových médiách – zdôraznenie tzv. Zlatej éry čs. filmu a divadla, pod ktorú sa podpísali aj dobré podmienky. Zaslanie pozdravného listu vedeniu Filmového ústavu.

1.4.1988 bol založený v Slovenskej socialistickej republike Národný park Malá Fatra.

Poslať pozdravný list vedeniu NP. Pripomenúť udalosť v médiách.

18.apríl: Európsky deň práv pacientov.

Podujatia, diskusie, články k znižovaniu zdravotnej starostlivosti, dlhým čakacím lehotám k lekárom.

29.apríl: Pripomenutie obetí bojov s banderovcami položením kytice

Strážmajster ZNB Čestmír Dobrovolný, útvar ZNB Ostříž Prešov, nar. 24. 12. 1924, zabitý na hranici 29. 4. 1948, padol v boji s banderovcami.

Ako súčasť osláv Prvého mája by komunisti mohli v mestách, obciach organizovať:

– Stavanie mája

– Futbalový, volejbalový, šachový turnaj. Medzi blízkymi obcami, alebo medzi mladými a staršími v obci, medzi pravicovým a ľavicovým klubom v obci.

– Turistická vychádzka na blízke pamätné ľavicové miesto, napr. k Jilemnického horárni pri Čiernom Balogu, Pamätník fiľakovského štrajku, ap.

– Cykloturistická vychádzka na blízke pamätné ľavicové miesto, alebo len do prírody.

10.máj: Svetový deň – pohybom k zdraviu

Futbalové stretnutie medzi KSS a Vzdor-Strana práce. Alebo medzi regionálnymi klubmi Vzdor-Strany práce. Aj v zastúpení rodinných príslušníkov.

Starostlivosť o miestne ihrisko pre mládež. Organizovanie športových zápasov pre mládež – futbal, volejbal. Organizovanie šachových podujatí.

14.máj: Deň matiek

Podujatia ku Dňu matiek, články, údaje o starostlivosti o rodinu, matky, deti v socializme

16.5.2019 (ale aj 25.1.) uplynie 331 rokov od narodenia slovenského národného hrdinu Juraja Jánošíka.

Ľavicové stretnutie pri soche Juraja Jánošíka v Terchovej.

25.máj: Pripomenutie obetí panskej demokracie v Košútoch – položením kytice.

25 5.1931 zastrelili četníci 3 poľnohospodárskych robotníkov a viacerých zranili na verejnom zhromaždení v Košútoch. V obci Košúty, okr. Galanta sa nachádza pomník obetiam kapitalizmu na pamiatku udalostí z 25. 5. 1931. Tri hroby na cintoríne pripomínajú obete tejto udalosti. Tiež pomník – busta komunistického funkcionára Štefana Majora, organizátora zhromaždenia. Pozri viac v Pamätné miesta…

31.máj: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Podporučík Alexandr Grochal, nar. 5. 3. 1912, krajské veliteľstvo Štátnej bezpečnosti Žilina, zavraždený členom protištátnej skupiny v oblasti Žiliny 31.5.1954.

1.jún: Medzinárodný deň detí.

Podujatia ku dňu pre deti, rodiny.

Jún 2019: Dni humoru na Spiši. Humoristický festival (vlani 2.-3.6.2017)

Pripraviť pásmo humoru a vtipov na účet kapitalistického raja.

14.6.1978 bol v Slovenskej socialistickej republike založený Národný park Nízke Tatry.

Poslať pozdravný list vedeniu NP. Pripomenúť udalosť v novinách.

18.´júna: Pripomenutie robotníckych obetí pri Červenej Skale.

18.6.1932 boli v Červenej Skale pri stavbe železnice z Červenej Skaly do Margecian zastrelení dvaja robotníci, 21 ťažko zranených.

1.júl: Medzinárodný deň družstiev

Podujatia, diskusie, články, fakty o družstevníctve v socializme

5.júl: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Strážmajster Rudolf Cigula, nar. 26. 2. 1920, stanica ZNB Jakubčovice, zavraždený ozbrojeným teroristom 5.7.1952.

26.júl: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Práporčík (poručík in memoriam) Štefan Hrabovský-Salášek, nar. 5. 3. 1918, krajské veliteľstvo Štátnej bezpečnosti Prešov, zastrelený pri výsluchu zadržaným protištátnym agentom Pavlom Džubanom 26.7.1949.

31.júl: Pripomenutie obetí bojov s banderovcami položením kytice.

Vrchný strážmajster ZNB Matěj Štěpita, oblastné veliteľstvo ZNB Bratislava, nar. 26. 2. 1897, zabitý na hranici 31.7.1948, zavraždený banderovcami.

5.9.1957, po niekoľkoročnej prestávke, začalo pravidelné rozhlasové yysielanie z Banskej Bystrice. Na počesť tejto udalosti, pri 60. výročí, 5. 9. 2017 bola na budove, kde dnes sídli BBSK, odhalená primátorom pamätná tabuľa.

10. 9. 1947 v boji s banderovcami blízko Malužinej padol strážmajster ZNB Jaroslav Salaš (nar. 29. 5. 1925).

Za obcou pri vstupe do Malužinskej doliny sa nachádza pamätná tabuľa Jaroslavovi Salašovi. V strede obce sa nachádza tiež pamätník padlým obetiam druhej svetovej vojny.

13.september: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií – 70. výročie

Poručík in memoriam Jozef Hrivňák, stanica ZNB Hyby, nar. 20.2.1918, zastrelený pri stíhaní ozbrojených členov protištátnej skupiny 13.9.1949

1.október: Medzinárodný deň starších osôb

Podujatia pre dôchodcov, domy dôchodcov. Stačia kytičky, drobné darčeky, pomoc s nákupmi, prácami.

7.október (2015) vyhlásila Medzinárodná odborová organizácia (MOK) za Svetový deň za dôstojnú prácu (Worl day for Decent Work)

8.októbra: Pripomenutie obetí štrajku robotníkov v Trenčíne.

8.10.1924 bol v Trenčíne pri štrajku textilných robotníkov zastrelený jeden robotník a 8 ťažko zranených.

17.október: Medzinárodný deň boja proti chudobe.

Podujatia, diskusie, články, fakty o prehlbovaní chudoby v kapitalizme.

27.10.1968 NZ ČSSR schválilo ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o čs. federácii, účinnosť nadobudol od 1. 1. 1969. Bola vyhlásená československá federácia, pozostávajúca z dvoch rovnoprávnych národných republík – Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Federácia začala existovať od 1. 1. 1969.

27.10.1968 NZ ČSSR prijalo zákon č. 144/1968 Zb. o postavení národností v ČSSR (s účinnosťou od 1. 1. 1969)

Október: Vysádzanie stromov

Október: Predajná záhradkárska výstava.

Spojená s rozdávaním propagačných letákov, novín, diskusiami.

Nájdenie vlastného záhradkárskeho, iného priestoru.

11.november: Pripomenutie obetí na hraniciach položením kytice.

Vrchný strážmajster PS ZNB Ludovít Gregor, Pohraničná stanica ZNB Čičov, zabitý na hranici 11.11.1949.

11.november: Pripomenutie obetí protisocialistických akcií.

Vrchný strážmajster František Penczják, stanica ZNB Dlhé Pole, zastrelený agentom zahraničnej rozviedky 11.11.1952.

16.november: Pripomenutie obetí protestov v Polomke.

16.11.1932 v Polomke pri proteste proti exekúciám boli zastrelení dvaja obyvatelia Polomky a 46 obyvateľov bolo postavených pred súd.

Spoločný Silvester organizácií Socialistického frontu, SZPB, DAVDVA: na chate, v prenajatej miestnosti.

Silvestrovská turistická vychádzka na Kamzík (Bratislava), Považský Chlmec ap.  (Žilina), atď. Pozvánka pre členov Socialistického frontu, SZPB, DAVDVA, sympatizantov ale aj širokú verejnosť.

 

NÁMETY NA CELOROČNÉ AKCIE:

Zriadenie digitálnej Encyklopédie socializmu.

Zatiaľ digitálnej. Teda zozbieranie údajov o produkcii socializmu: Výrobky, potraviny, autá). Stavby (stavby mládeže, elektrárne, mosty, železnice, podniky). Filmová produkcia (zoznam filmov, zákony, podpora, divadelná produkcia, rozvoj folklóru (zoznam súborov, festivalov). Rozvoj vzdelania a vedy (zakladanie škôl, zakladanie vedeckých ústavov). Ochrana prírody (zakladanie Národných parkov.
Encyklopédia základných socialistických a marxistických pojmov.

Zriadenie DIGITÁLNEHO OBRAZU SOCIALIZMU

Sústredenie na webovej stránke fotografií, obrázkov z obdobia budovania socializmu (stavby mládeže, elektrárne, železnice),  budovanie priemyslu, poľnohospodárstva, úspechy kozmického výskumu, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, šport, rekreácia, predstavenie celého sortimentu produkcie socializmu (potraviny, stroje, autá),  obrázky z Kuby, Číny.

Význam: Propaganda predstavuje mládeži negatívny obraz socializmus, je potrebné na obrázkoch ukázať iný obraz.

Zriadenie priestranného Múzea socializmu.

Organizovanie diskusných fór (Hyde parkov) v mestách.

Ľudia sa rozvinuli, individualizovali, zároveň sa tým cítia osamotení i odcudzení, potrebujú sa vyrozprávať. Japonci si dokonca platia tzv. načúvačov.

Organizovať pravidelné diskusné miesta, kluby – v parkoch, klubových miestnostiach. Bez prílišnej ideologizácie, zástav, aby nemohli byť pochopené ako demonštrácie, ale bežné diskusné stretnutia ľudí. Ale mať ich ohlásené na úradoch.

Nerobiť problémy s tým, ak sa tam vyskytnú provokatéri s provokačnými vystúpeniami. Ak budú nahlásené na úradoch, budú aj chránené pred provokatérmi, môže ich odviezť polícia.

V Bratislave napr. v Sade Janka Kráľa, na Nám. Hraničiarov, na Námestí Slobody, na Slavíne.

Zriadenie Pohostinstva U štedrého komunistu (U poctivého komunistu, U tancujúceho komunistu).

Miesto, kde by sa mohli stretávať ľavicovo orientovaní ľudia, vymieňať si názory. S piatkovými a sobotnými tanečnými Oldies zábavami, stretávkami rovnakých znamení v určené dni, výmennou burzou.

Zobrať si pod patronát pamätník ľavicového, robotníckeho hnutia, SNP v meste, dedine.

V spolupráci s miestnou samosprávou, so SZPB, Maticou slovenskou, klubmi histórie, ap..

Založenie (cyklo)turistickej akcie – k nejakému pamätníku, vrchu, peknému miestu (v cieli zriadenie informačného stánku).

V spolupráci s miestnym klubom turistov, SZPB, ap.

Osobnosť Slovenska.

Voľba pozitívnej osobnosti Slovenska z radov pracujúcich, manažérov, pedagógov, vedcov, ľavicových politikov, ap.

Zostavovanie rebríčka ľavicových osobností a politikov Slovenska.

Založenie Svojpomoci (LETS systému), komunity zameranej na bezpeňažnú výmenu produktov, služieb, poznatkov.

Hodí sa pre nezamestnaných, domácich gazdov, majstrov, schopných poskytovať služby, výrobky, v oblastiach s nízkou úrovňou peňažných príjmov.

Skúsenosti z tohto systému aj na Slovensku existujú. Ide o vzájomné započítavanie poskytnutých a odobratých tovarov a služieb. Vhodný do dediny, alebo sídliska, vyžaduje aspoň 50 členov, aby fungoval.

Zriadenie sociálneho bazáru, skladu (charity).

Ľudia môžu prinášať zdarma šatstvo, obuv, rôzne veci – sociálne znevýhodnení si môžu zdarma povyberať.

Alternativy.sk majú na tento účel už pripravené knihy, obuv, šatstvo.

Je možné požiadať mesto o poskytnutie nevyužívanej budovy, priestorov.  Priestory pritom je možné využívať aj na diskusie s občanmi, prichádzajúcimi za pomocou.

Je možné požiadať o dotáciu na činnosť charity, podobne ako ju dostávajú cirkevné organizácie a fakticky z nej si zabezpečujú svoju propagáciu. Získavať 2 % z daní od občanov.

Potraviny je možné získavať zdarma od Potravinovej banky Slovenska.

Každoročne, hlavne v jeseni, pred zimou, vyhlásiť zbierku pre bezdomovcov – hlavne spacáky, stany, teplé bundy, svetre, nohavice, čiapky.

Každoročne pri niektorých výročiach, sviatkoch obdarovať nazbieraným šatstvom, obuvou, darčekmi, peniazmi vytypované rodiny, ktoré sa dostali nie vlastnou vinou do zlej finančnej situácie, napr. matky s deťmi.

V Bratislave a Rimavskej Sobote viem poskytnúť záujemcovi z radov ľavice o takúto aktivitu knihy, šatstvo, obuv, plyšové hračky, ap.

Zriadenie neziskového OZ, zameraného na prvotnú pomoc, reštart bezdomovcom.

Tým, ktorí o to majú záujem. Ak sa človek ocitne na ulici, stráca možnosť získavať informácie vedúce k získaniu ubytovania, sociálnej pomoci, a hlavne zamestnania. V tomto štádiu na mesiac, dva je možné človeku pomôcť s jeho znovunavrátením sa do spoločnosti.

Financovanie z dotácií štátu, od darcov 2 % dane.

Niektoré akcie, aktivity by sa dali financovať aj za pomoci západoeurópskych partnerov, napr. Nadácie Rosy Luxemburgovej, alebo švédskeho International Left Forum. Prípadne zo zdrojov Spojenej európskej ľavice (Severská zelená listina).

Zorganizovať brigádu na úpravu okolia obydlia.

Dnes obyvatelia domov väčšinou čakajú aj dlhé roky na štátnu správu, či samosprávu, aby im upravila kúsok priestoru pred činžiakom, parčík pri dome. Samospráva ale na to musí nájsť peniaze. Hoci by to išlo urobiť za niekoľko hodín svojpomocne. Samozrejme, za pomoci konzultácií so samosprávou.

Založiť akciu Vyčistíme potok, park.

Tým by sa nadviazala spolupráca aj s ochrancami prírody, samosprávou.

Zobrať si pod patronát kúsok zelene v meste, parčík, stromy.

Nadviazanie spolupráce so samosprávou a ochrancami prírody.

Zriadenie kompostovísk, kompostovanie v mestách, na dedinách.

Spolupráca s Priatelia Zeme, Stranou zelených, OZ Žime krajšie.

 

Výročia v r. 2019:      

1. januára 2019 oslávi socialistická Kuba 60. výročie revolúcie – Deň nezávislosti.

1.1.1949 bol vytvorený Tatranský národný park (TANAP). Ide o prvý národný park na území Slovenska – 70. výročie.

Pripomenúť udalosť v ľavicových médiách, možnosť zaslať pozdravný list vedeniu TANAP, urobiť v tento deň propagačno-pripomienkovú akciu na území TANAP.

25.1.1949 bola založená RVHP ako integračné zoskupenie socialistických krajín.

Na rozdiel od EÚ nebola imperiálnym zoskupením (centrum a obslužná periféria), ale viac ako zoskupenie rovnocenných členov za účelom výhodnej deľby práce a spolupráce.

22.-23.2.1949 československé národné zhromaždenie prijalo zákon o poľnohospodárskych družstvách (JRD) – 70. výročie.

Väčšinové združstevnenie československého poľnohospodárstva (aj naďalej zostalo určité percento súkromných roľníkov, vznikli tiež štátne majetky) malo zásadný vplyv na charakter československého poľnohospodárstva. Zavedenie JRD pomohlo k odstráneniu dedinskej chudoby a veľkej driny, umožnilo dosiahnuť potravinovú sebestačnosť Československa, ktorá bola po r. 1990 rozpadom tohto systému opätovne stratená.

7.4.1949 Ústavodarný Sejm Poľskej ľudovej republiky prijal rozhodnutie o likvidácii analfabetizm – 70. výročie. Pre socializmus vzdelanie ľudí, nadobudnutie poznatkov bolo strategickou záležitosťou.

24.4.1949 bola založená Pionierska organizácia SZM – 70. výročie.

19.5.1949 – 70. výročie úmrtia spisovateľa Petra Jilemnického, predstaviteľa socialistického realizmu.

Články v médiách.

Založiť turistickú tradíciu pochodu k Jilemnického horárni v lesoch nad Čiernym Balogom.

Podujatie pri soche Petra Jilemnického, Čadca, položenie kytice, príhovor.

Premiestnenie k pamätnej tabuli Petrovi Jilemnickému na budove ZŠ na ul. A. Hlinku, Čadca.

Podujatie pri pamätníku Petrovi Jilemnickému v Kostelci, okr. Považská Bystrica, kde učil.

9.6.1949 SNR prijala zákon o zriadení Vysokej školy múzických umení v Bratislave – 70. výročie.

27.10.1949 vstúpil do platnosti zákon SNR z 18. 12. 1948 o zriadení Slovenskej filharmónie – 70. výročie.

Zablahoželať členom filharmónie. Pripomenutie v médiách.

29.10.1949 bola slávnostne otvorená prevádzka na železničnej trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, ktorá bola postavená ako Trať mládeže – 70. výročie.

5.4.1948 sa začalo s výstavbou Trate mládeže, i keď prví brigádnici prišli na stavbu už v marci 1948.

2.12.2019 – 100. výročie narodenia Rudolfa Jašíka.

Spisovateľa, bojovníka v SNP, komunistu Rudolfa Jašíka (2.12.1919 Turzovka – 3.7.1960, pochovaný v Partizánskom).
V Turzovke má zriadenú Pamätnú izbu Rudolfa Jašíka v Kultúrnom dome.

Koncom mája sa koná na ZŠ Rudolfa Jašíka v Partizánskom Memoriál Rudolfa Jašíka.

Základná škola Rudolfa Jašíka, Partizánske, Obuvnícka 432

16.12. 1949 vznikla Vysoká škola veterinárna v Košiciach, jediná svojho druhu na Slovensku, po brnenskej druhá v Česko-Slovensku – 70. výročie.

26.12.1919 vydala sovietska vláda dekrét o likvidácii negramotnosti v RSFSR – 100. výročie. V r. 1938 bola negramotnosť v ZSSR prakticky odstránená.

27.12.2019: Pripomienka 115. výročia narodenia politika, básnika, publicistu, spoluzakladateľa DAV-u Ladislava Novomeského.

Pripomenutie v médiách. Položenie kytice kvetov k urne na cintoríne v Slávičom údolí, Bratislava.

Sú po ňom pomenované školy (Gymnázium L. Novomeského, Bratislava, Gymnázium L. Novomeského, Senica, ZŠ L. Novomeského, Lučenec, Košice), ulice, časopisy, ceny či občianske združenia.

Rodný dom v Budapešti, urna v panteóne na cint. v Slávičom údolí,

Literárna pozostalosť v Literárnom archíve Matice slovenskej (LAMS)

Socha od J. Kulicha Senici (odhalená 13. decembra 1984)

busta Novomeského v Banskej Bystrici

Novomeského busta na košickom Kuzmányho sídlisku

pamätná tabuľa na Štúrovej ulici v Bratislave

Spoločnosť Ladislava Novomeského – Nitra

Literárna súťaž Novomeského Nitra (2003 – 2009 , obnovená 2015)

31.12.1979 bola ukončená výstavba vodného diela Dalešice – 40. výročie.

 

Pridal: Milan Antal

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 4.6. Ľavica, súčasné socialistické a komunistické hnutie, 8. Historické udalosti, výročia, Témy pre ľavicu, návrhy zmien and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s