K nedožitým 90. narodeninám Miroslava Válka

Odkazujeme vám
vy sladkí, tušení, prichádzajúci z našej krvi:
Myslite na nás,
my sme boli váš osud,
práve tak ako vy ste osud tých,
ktorí prídu prekročiť po vás
hraničnú čiaru života.

Dnes si pripomíname nedožité 90 narodeniny jedného z najväčších slovenských básnikov, Miroslava Válka. Básnika, autora literatúry pre deti a mládež, národného umelca, publicistu, prekladateľa, kultúrneho organizátora a komunistického politika.

Pracoval ako redaktor vo viacerých časopisoch: Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor, vo vydavateľstve Mladé letá. V rokoch 1962-1966 bol šéfredaktorom mesačníka Mladá tvorba, ktorá zohrala po roku 1956 dôležitú úlohu vo vývine slovenskej kultúry. Sústreďovali sa okolo nej mladí literáti, výtvarníci a dramatici, čerpajúci zo slovenského nadrealizmu a medzivojnových avantgárd. V rokoch 1966-1967 viedol časopis Romboid a v roku 1968 sa spolupodieľal na obnovení Nového slova.

Od roku 1967 do roku 1968 pôsobil ako predseda Zväzu slovenských spisovateľov a v rokoch 1969 – 1988 ako minister kultúry SSR. V roku 1962 vstúpil do Komunistickej strany Československa. Stal sa podpredsedom SÚV ZČSP, členom ÚV a Predsedníctva ÚV KSS. V rokoch 1971 – 1976 bol poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V rokoch 1976 – 1989 poslanec Slovenskej národnej rady. Z politiky dobrovoľne odišiel ešte pred novembrom 1989. V rokoch 1988 – 1989 bol predsedom Zväzu česko-slovenských spisovateľov v Prahe.

Svoje prvé literárne pokusy uverejňoval v rokoch 1942-1948 v rôznych, najmä katolícky orientovaných časopisoch (Plameň, Rozvoj, Rozhľady, Jas, Nová Práca), v r. 1946-1948 v trnavskom dvojtýždenníku Plameň, kde mu vyšlo niekoľko lyrických básní, prezrádzajúcich jeho talent. Debutoval v roku 1959 zbierkou Dotyky, plnou básní s ľúbostnou tematikou. Nasledovala zbierka Príťažlivosť (1961), kde medzi najznámejšie patrí báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, v ktorej básnik zobrazil svoju tragickú skúsenosť s vojnou. Ďalšie originálne Válkove verše obsahujú básnické zbierky Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965). Obsahovo inak vyznieva básnická skladba Slovo (1976), ktorej prijatie vyplývalo hlavne z Válkovej oddanosti ku komunistickej ideológii. Zbierkou Z vody sa v roku 1977 vrátil k svojej expresívnej ľúbostnej lyrike.
Výber z jeho publicistickej činnosti, zameranej na problémy literatúry, ale aj na otázky rozvoja socialistickej kultúry vyšli knižne pod názvom O literatúre a kultúre (1979).
Nielen literárna a umelecká verejnosť hodnotí Miroslava Válka ako svetového básnika s mimoriadnym talentom. Miroslav Válek bol významným reprezentantom modernej slovenskej poézie. Jeho nezabudnuteľná ľúbostná lyrika patrí medzi skvosty slovenskej poézie. Jeho diela a výbery z jeho diel vyšli preložené do 14 cudzích jazykov a boli publikované v zahraničných časopisoch a antológiách. Válkove knihy pre deti vyšli v Bulharsku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, ZSSR, V. Británii a USA.
Okrem vlastnej tvorby prekladal Miroslav Válek svetovú poéziu z ruštiny, francúzštiny, poľštiny, češtiny.

Básnické zbierky
1959 – Dotyky
1961 – Príťažlivosť
1963 – Nepokoj
1965 – Milovanie v husej koži
1973 – Súvislosti
1975 – Štyri knihy nepokoja (reedícia)
1976 – Slovo
1977 – Z vody
1977 – Zakázaná láska
1983 – Básne (súborné vydanie)

Zhudobnené básne
Miroslav Žbirka – „Jesenná láska“
Marián Varga – „Smutná ranná električka“
Pavol Hammel – „Po písmenku“
Andy Ďurica a STEREO – „Po písmenku“
Mloci – “Záhradka” (báseň Kaplnka)

Diela pre deti a mládež
1959 – Kúzla pod stolom
1960 – Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí
1961 – Kde žijú vtáčky
1964 – Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov
1970 – Do Tramtárie
1975 – Panpulóni (výber)
2006 – Lastovička vo fraku

Eseje
1979 – O literatúre a kultúre
1999 – Inšpirácie

Preklady
1961 – Julian Tuwim: Zázraky a divy
1962 – Vítězslav Nezval: Nový Figaro
1964 a 1980 – A. Voznesenskij: Trojuholníková hruška
1967 – G. Ajgi: Žena sprava
1969 a 1977 Paul Verlaine: 2 výbery z poézie P. Verlaina
1968 – Rainer Maria Rilke: Piesne o láske (v jazykovej spolupráci s P. Hrivnákom)
1968 – G. Corso: Zmŕtvychvstanie smrti (v jazykovej spolupráci s J. Vilikovským)
J. Ritsos: výber z básní novogréckeho básnika (spoluautor Vladimír Reisel)

Preklady pre deti
1957 – Raj domova (český básnik J. Čarka)
1961 – Zázraky a divy (poľský básnik Julian Tuwim)
1964 – Prvé písmená (sovietskeho prozaika S. Baruzdina)
Súborné dielo a výbery z poézie
1967 – Tri knihy nepokoja
1971 – Štyri knihy nepokoja
1973 – Súvislosti
1977 – Zakázaná láska
2005 – Básnické dielo

Ocenenia
1966 – laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda
1972 – vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu
1974 – Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou
1975 – zaslúžilý umelec
1977 – národný umelec
1977 – nositeľ Rádu práce

Zdroje:
Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok. Veda 1982
wikipedia.sk
osobnosti.sk

(ma)

Galéria | This entry was posted in 4.2. Klasický socializmus, 4.3. Galéria socialistických osobností, 7. Kultúra a umenie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to K nedožitým 90. narodeninám Miroslava Válka

  1. Spätné upozornenie: VIDEO: Emil Holečka pri príležitosti 90. výročia narodenia Miroslava Válka - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s