V réžii nadnárodných monopolov sa likviduje medzinárodné právo a systém inštitúcií

Západ po r. 1989 nielenže rozložil celý systém medzinárodného práva, najmä nezákonnými vojenskými útokmi proti suverénnym krajinám (Juhoslávia, Irak, Líbya, Sýria), zvrhávaním zákonne zvolených vlád, podporou ozbrojených skupín proti zákonným vládam, ale postupne rozkladá aj celý systém medzinárodných inštitúcií. Čo je v priamom rozpore s potrebou posilniť ich regulačnú funkciu v globalizovanom svete. Globalizovaná ekonomika nemôže fungovať bez globálnych inštitúcií a regulačných mechanizmom, nutne to povedie k rozpadu svetového systému a úpadku civilizácie. Nadnárodné korporácie si však neželajú funkčné a silné medzinárodné inštitúcie a kontrolné, regulačné mechanizmy, ktoré by ich obmedzovali v ich drancovaní planéty.

Z OSN, ktorá hrala vcelku pozitívnu úlohu v svetovom poriadku 20. storočia, sa po r. 1989 stala podriadená inštitúcia imperiálnych záujmov Západu, prakticky sa postupne vytráca z riešenia globálnych problémov. Hoci v globálnej civilizácii bolo potrebné OSN naopak transformovať na komplexnejšiu globálnu organizáciu s rozsiahlymi a plnohodnotnými právomocami. Generálni tajomníci OSN akoby sa stratili zo svetového diania, v prieskumoch verejnej mienky by dnes väčšina ľudí mala problém vyjadriť, kto je generálnym tajomníkom OSN. Do tejto funkcie už nie sú volené politické osobnosti, ale skôr diplomatickí úradníci.

Značná časť špecializovaných komisií OSN, alebo iných medzinárodných inštitúcií sa svojou skorumpovateľnosťou, jednostrannosťou a zaujatosťou zdiskreditovala, stratila dôveryhodnosť.

Takou sa stala napr. OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá z mierovej organizácie a napomáhania politického dialógu a riešenia občianskej vojny na Ukrajine sa stala jednostranne orientovanou organizáciou v prospech kyjevského režimu, plniac navyše aj špionážne funkcie. OBSE mala dbať na nestranné a objektívne vyšetrenie úmrtí počas Majdanu a odeskej masakry.

OSN má aj Komisiu pre medzinárodné právo. Táto komisia a OSN by sa mala vyjadrovať ku všetkým sporným zásahom, prešetriť ich, vydávať stanoviská, odporúčania. Počuť vari o jej pôsobení?

V posledných dňoch stratila dôveryhodnosť aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá prakticky namiesto odborného vyšetrenia sporného chemického útoku 4. 4. 2017 v Sýrii kryje jeho pôvodcov. Inak nemožno nazvať konanie, kedy namiesto expertného vyšetrenia na mieste tzv. chemického útoku a na letisku, odkiaľ mal byť prevedený chemický útok, dáva prednosť „vyšetrovaniu“ na diaľku. A najmä ak Západ jej odbornosť neberie absolútne na vedomie, namiesto expertného vyšetrenia sa dáva prednosť politickým vyhláseniam od rečníckych pultov. USA jej potrebnosť priamo zhodili zo stola raketovým útokom na sýrske letisko 7. 4. 2017, bez dôkazov, expertného vyšetrenia. V takejto podobe nie je potrebná a treba ju rozpustiť.

Prípad ICAO, Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

V prípade vyšetrovania geopoliticky citlivej katastrofy malajzijského Boeingu 777, letu MH17 17. 7. 2014 nad Ukrajinou bola odborne kompetentná medzinárodná komisia (ICAO) nahradená národným úradom – Holandským úradom pre bezpečnosť. ICAO bola odstrčená, odbornosť bola nahradená nepodloženými účelovými vyhláseniami, katastrofa dodnes nebola objasnená.

Značnú časť svojej dôveryhodnosti stratila aj Svetová zdravotnícka organizácia WHO. Akosi sa vytratila, čo zrejme súvisí aj so stratou jej prestíže  v súvislosti s poplachmi okolo údajných epidémií spred pár rokov, ktoré mohli byť vyvolané aj záujmami veľkých farmaceutických koncernov na predaji veľkých objemov vakcín. Vo svete vládne určitá nedôvera k odporúčaniam svetových inštitúcií,  sú podozrievané, že sa stali len prevodnou pákou záujmov veľkých nadnárodných koncernov.

V septembri 2015 bola do čela Rady OSN pre ľudské práva  na roky 2016 – 2018 zvolená Saudská Arábia, známy porušovateľ ľudských práv.  Predseda Rady pre ľudské práva OSN ovplyvňuje ochranu ľudských práv po celom svete. Vyberá a menuje ochrancov ľudských práv OSN pre desiatky krajín. Práve títo ochrancovia majú informovať OSN a verejnosť o porušovaní ľudských práv.

A v týchto dňoch sme sa mohli dočítať, že OSN (Hospodárska a sociálna rada) vybrala za člena Komisie pre práva žien Saudskú Arábiu. Bola vybraná tajným hlasovaním Hospodárskej a sociálnej rady OSN (HSR), funkciu bude zastávať v rokoch 2018 – 2022. Saudská Arábia ako známy porušovateľ ženských práv má dohliadať na dodržiavanie ženských práv vo svete.

V podobnom duchu vybrala Hospodárska a sociálna rada OSN aj predsedu Medzinárodnej rady OSN pre kontrolu narkotík Afganistan. Afganistan je pritom najväčší svetový producent ópia.

Výkonnú radu pre detský fond UNICEF povedie Sudán, ktorého prezident je obvinený z trestných činov proti ľudskosti a z genocídy, spáchanej okrem iného na sudánskych deťoch.

Tým stratila dôveryhodnosť aj Hospodárska a sociálna rada OSN, pretože pochopiť logiku toho, prečo vybrali Saudskú Arábiu na post predsedu, krajinu, ktorá neuznáva rovnoprávne postavenie žien a mužov, je zložité.  Ak za tým nie je korupcia zo strany Saudskej Arábie, tak môže ísť o krok k znefunkčneniu a odstaveniu týchto globálnych inštitúcií.

Podobne sa zdiskreditoval Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (MTTJ) politickými procesmi vedenými v záujme západného kapitálu najmä proti predstaviteľom Srbska, a smrťou bývalého juhoslovanského prezidenta Slobodana Miloševiča v r. 2006, za ktorú nesie zodpovednosť odmietnutím zodpovedajúcej zdravotnej starostlivosti. Tribunál nepriamo priznal nevinu Slobodana Miloševiča.  Kosovskí predstavitelia, o ktorých trestnej činnosti sa verejne hovorilo, boli tribunálom zbavení viny pre nedostatok dôkazov a svedkov, ktorí boli jednoducho zlikvidovaní.

S rozpadom systému medzinárodného práva súvisí aj problém rozširovania jadrových zbraní. Jednak zmluva o nerozširovaní jadrových zbraní z r. 1968 hovorila aj o postupnom jadrovom odzbrojení všetkých krajín, čo sa nestalo, 5 krajín bezpečnostnej rady si chcelo zachovať svoju jadrovú výlučnosť. Naopak, západné mocnosti výberovo niektorým krajinám povolili získať jadrový arzenál a do určitej miery aj spolupracovali s nimi na tomto programe (Izrael, Pakistan, India), na druhej strane politicky, ekonomicky, ale aj vojensky bránili ďalším krajinám získať jadrové zbrane (Irán, Severná Kórea, Líbya). Prípad Líbye sa stal učebnicovým príkladom, ako by sa nemal chovať Západ ako samozvaný vodca civilizácie a stal sa odstrašujúcim príkladom pre iné krajiny, že nemožno veriť Západu a nemajú sa vzdať jadrového programu, pretože jadrové zbrane sú najspoľahlivejšou ochranou proti západnej vojenskej agresii. V r. 2003 Líbya odmietla jadrový program kvôli výhodám, sľúbeným zo strany Západu. Ale výsledok je známy. Skončilo to vojnou, bezletová zóna schválená BR OSN sa zmenila na letecké útoky Západu proti líbyjskej armáde a všetko skončilo znetvoreným telom mŕtveho Muammara Kaddáfího. Z tohto pohľadu konanie KĽDR nemožno nazvať šialeným, ale plne  racionálnym (bez akýchkoľvek sympatií ku KĽDR) a konanie Západu ako iracionálne.

Ako som už napísal, globálna civilizácia si vyžaduje nie rozklad, ale posilnenie systému globálneho práva a globálnej regulácie, teda aj inštitúcií.

Ako sa k tomu stavia Slovensko a Slováci? Výskum verejnej mienky v tomto smere neexistuje, môžeme preto vychádzať len z nepriamych indícií.  Dá sa predpokladať, že značná (konzumná) masa Slovákov v domnení, že s vyšším bohatstvom Západu sa zvýši aj bohatstvo Slovákov a zabezpečí sa bohatšia budúcnosť svojich potomkov, si s podobným vývojom starosti nerobí.  Rodičovský pud vytvoriť pre svoje potomstvo čo najlepšie podmienky však v tomto prípade zlyháva. Pretože s rozkladom systému medzinárodného práva a inštitúcií sa rozloží a bude upadať aj civilizácia, ak nevyhynie, tak ľudia sa vrátia do stavu barbarstva. Ak nebude civilizácie, nebude ani potomstva.

Milan Antal

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 3.2. Súčasný post-klasický kapitalizmus, 3.3. Problémy s demokraciou a ľudskými právami v kap., 5. Geopolitika and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s