S krízou socializmu prišla aj kríza atómového a kozmického priemyslu. Bankrot Westinghouse

Epocha socializmu (1928-1998) bola zároveň aj epochou vzniku a rozvoja kozmonautiky a kozmického priemyslu a atómového priemyslu. Prejavilo sa to aj v tom, že prvá umelá družica Zeme v r. 1957 a prvý kozmonaut (J. Gagarin 12. 4. 1961) boli produktom socialistického systému v ZSSR. Podobne prvá atómová elektráreň začala pracovať v ZSSR v r. 1954 v meste Obninsk. Kozmický a atómový priemysel svojou náročnosťou a komplexnosťou len s problémami dokážu fungovať na súkromnom základe, vyžadujú si plánovanie, dlhodobú koncepciu a koncentráciu značného objemu zdrojov, najlepšie spoluprácu viacerých krajín. Lety na iné planéty si už budú vyžadovať typ globálnych väzieb, globálneho systému, jedna krajina ich nedokáže systémovo dlhodobo zabezpečiť.

Pritom nešlo len o socialistické krajiny, technologicko-výrobná úroveň civilizácie dosiahnutá v socialistickej epoche, za existencie socialistických spoločenských vzťahov (väzieb) umožnila všeobecný rozvoj kozmického i atómového priemyslu. Mnoho zo socialistických prvkov sa zaviedlo aj na Západe (plánovanie, štátne vlastníctvo, sociálny štát). Prejavil sa tu zákon súladu výrobných vzťahov úrovni a charakteru výrobných síl, alebo všeobecný prírodný zákon súladu kvality s kvantitou. Jednoducho, určitá kvantitatívna úroveň (materiálna, energetická, poznatková) si vyžaduje aj určitý typ spoločenských väzieb, vzťahov, tento súlad podmieňuje efektívne fungovanie daného systému. Do vodíkovej väzby sa zbytočne budeme pokúšať napchať 20 protónov a elektrónov, takýto systém sa bude rozpadať a zbavovať nadbytočnej kvantity. Pochopenie tohto princípu je dôležité pre pochopenie problémov rozpadu Európskej únie a úpadku Západu, ich nepochopenie môže viesť napokon k požiadavkám vrátiť sa dobre nie do čias súperiacich mestských štátov.

Po novembri 1989 došlo k obráteniu chodu dejín – namiesto pohybu vpred a utvoreniu kvalitatívne vyšších spoločenských vzťahov, systému, ktorý by dal priestor rozvíjajúcim sa mohutným výrobným silám civilizácie, sa civilizácia otočila vývojom dozadu, do minulosti. To samozrejme nezostalo bez následkov, starý systém so starými väzbami (kapitalistickými) jednoducho nedokáže viazať dosiahnutú materiálno-energeticko-informačnú kvantitu za socializmu a rozpadá sa (socialistické krajiny stratili časť svoje ekonomickej výkonnosti). Rozpadá sa Európska únia, rozpadá sa spoločenská štruktúra Západu, rozpadá sa systém vzdelávania a poznatkov. Nové technické, technologické, výrobné poznatky jednoducho nebudú efektívne fungovať v starom systéme väzieb, nedokážu ich efektívne viazať, využiť.

Po r. 1990 sa to prejavilo  aj v stave kozmického výskumu. S krízou socializmu a návratom ku kapitalistickému systému ľudstvo stratilo podstatnú časť svojej schopnosti realizovať kozmický výskum. USA dnes nedokážu dopravovať svojich kozmonautov do vesmíru, musia využívať služby Ruska. Navyše, aj zostávajúci raketový program USA je závislý na dodávkach ruských motorov RD-181, pred niekoľkými dňami boli do USA dodané tri. Pracuje síce Medzinárodná vesmírna stanica, ale skôr zo zotrvačnosti. Nie je celkom jasná koncepcia jej rozvoja, civilizácia v súčasnej zastaranej podobe ju až tak nepotrebuje.

Na súkromno-kapitalistickej báze nedokáže efektívne pracovať ani atómový priemysel, vyžaduje si premyslenú dlhodobú koncepciu a veľké zdroje. Nečudo, že po r. 1990, s krízou socializmu a návratom kapitalizmu sa nutne prejavili aj krízové stavy v atómovom priemysle.

Celý problém je spojený aj s rapídnym úpadkom vzdelávacieho procesu, ktorý cítime aj na Slovensku.

————————

29. 3. 2017 vyhlásila bankrot (požiadala o ochranu pred veriteľmi newyorský súd podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote) americká atómová firma Westihghouse Electric Company. Jej dlh predstavuje 10 mld. USD. Firma sa v r. 2014 uchádzala aj o dostavbu českých atómoviek v Temelíne a Dukovanoch. Samozrejme, tým firma nezaniká, tento proces umožňuje dlžníkovi sa zachrániť na základe reorganizácie pod kontrolou vlády.

Už v 90. rokoch sa Westinghouse dostala do problémov a v r. 1999 bola jadrová divízia predaná britskej štátnej spoločnosti British Nuclear Fuels Limited (BNFL). Labouristická vláda ju v r. 2006 predala za 5,4 mld. USD japonskému konzorciu Toshiba. V marci 2011 ale došlo k vážnej nehode v japonskej atómovej elektrárni Fukušima. Jedným z jej dôsledkov bol rast nákladov v tejto sfére kvôli zvýšeným nárokom na bezpečnosť.

Ešte v auguste 2016 sa Westinghouse chválila, že udáva smer celému odvetviu so svojimi modulárnymi reaktormi SMR.  Lenže už vlani v decembri musela japonská Toshiba odpísať 6 mld. dolárov v dôsledku prieťahov pri stavbách atómových elektrární v USA a Číne.

Westinghouse je konfrontovaný s obrovskými nákladmi kvôli prekročeniu rozpočtu a nedodržaniu termínov výstavby dvoch atómových projektov v USA. Ide o výstavbu štyroch atómových reaktorov AP 1000 v štátoch Georgia a Južná Karolína pre spoločnosť Southern Company a SCANA Corp.

Popis procesu, prečo sa stavby opozdili a predražili, je typický pre súčasnú krízu západného atómového priemyslu. Westinghouse si ako subdodávateľa konštrukcie vybral spoločnosť Shaw Group pod vedením Jamesa Bernharda ml., ktorého časopis Forbes opísal ako bezohľadného podnikateľa bez akýchkoľvek zábran. Bernhard vybudoval z malého louisianského strojárskeho závodu prostredníctvom sady akvizícií jednu z 500 najväčších amerických spoločností, ale nikdy sa nezaoberal výstavbou atómových elektrární. Vyriešil to tak, že kúpil bankrotujúcu firmu Stone & Webster, ktorá postavila viacero amerických atómových eletrární v 50. a 70. rokoch. To pomohlo získať spoločnosti Shaw Group dôveryhodnosť potrebnú k získaniu obidvoch kontraktov.

Lenže pozostatok zo Stone & Webster už nebol schopný stavať atómové zariadenia, pretože to nerobil 30 rokov. Firma nepostavila žiadne nové elektrárne, nemala ani technológie, ani kvalifikovaných zamestnancov.

Od r. 1979, kedy došlo k vážnej havárii v AE Three Mile Island, sa totiž v USA nepovolila výstavba žiadneho ďalšieho bloku. V USA tak vymizli ľudia, ktorí sú schopní tak zložitú stavbu riadne a včas vyprojektovať, zorganizovať a vybudovať.
Po narastaní problémov firmy Shaw Bernhard sa rozhodol vyvliecť z problémov a predal Schaw Group spoločnosti CB&I za premrštených 3,3 mld. dolárov a zbavil sa tým všetkej zodpovednosti.

CB&I je omnoho väčšia strojárska firma, ktorá bola zapálená zúčastniť sa renesancie jadra. Avšak rýchlo prehliadla, do akých problémov sa celý projekt dostal a predala Shaw Toshibe len za 229 mil. USD, vrátane obmedzení zodpovednosti CB&I za rozostavané atómové bloky.

Westinghouse sa medzitým obrátil na skutočných staviteľov atómových zariadení – Fluor Corporation. Výtavba sa údajne opäť rozbehla, ale je skoro hovoriť, ako sa jej bude dariť, podľa viacerých signálov firma nemá doriešených mnoho technických a technologických problémov. Dostavanie projektov je podmienkou pre reorganizáciu Westinghouse a jej materskú firmu Toshibu.  Bez referencie úspešnej prevádzky nových reaktorov AP 1000 nemajú šancu na žiadne nové kontakty.

Westinghouse sa pokúšala zachrániť svoju finančnú situáciu aj dosť nebezpečnými experimentami. Ukrajinské AE pracujú na ruskom princípe a ruskom palive, ktoré ho odoberalo po vyhorení späť. Ukrajinské úrady jednak pod politickým a avantúrnym tlakom sa pokúsili kúpiť palivo z USA od Westinghouse. Zavedenie nelicencovaného paliva je však pre atómový reaktor rizikom, po zavedení do Záporožskej AE sa objavili poruchy a experiment bolo nutné zastaviť a palivo po prieťahoch vrátiť. Nahradiť jednu technológiu druhou je takmer nemožné a hrozí to nepredvídateľnými následkami.

Aká je súčasná situácia vo svete v atómovom priemysle

Svetový trh výstavby blokov AE je zaujímavý objemom prostriedkov. Ziskovosť je veľká, ale len pre tých výrobcov, ktorí sú schopní riešiť všetky technické problémy. Po havárii vo Fukušime všetky krajiny začali požadovať, aby nové atómové bloky z podstaty svojej konštrukcie boli schopné vylúčiť opakovanie fukušimskej tragédie. Teda aby bloky mali v prípade vzniku akejkoľvek mimoriadnej situácie zakomponované v princípe svojej konštrukcie ochranu pred únikom rádioaktívnych látok a bezpečné ukončenie činnosti reaktora (včítane ochladenia na bezpečnú teplotu) bolo zaistené za pomoci pasívnych systémov aj v situácii, kedy nefunguje elektrina. Také reaktory sa označujú ako reaktory generácie 3 +.

V súčasnosti každý z troch významných hráčov v oblasti svetového trhu atómových ponúkol nejaké riešenie.

Ruský Rosatom vyrobil, odskúčal a uviedol do riadnej prevádzky vo Voroneži prvý energoblok VVER-1200. 26. 10. 2016 dosiahol inovatívny blok generácie 3+ 100 % výkon.  Druhý energoblok je dostavovaný. Ďalej má vo výstavbe niekoľko podobných blokov v Rusku, ale aj v zahraničí. Reaktor VVER-1200 sa vyznačuje maximálnou úrovňu bezpečnosti prevádzky a plne zodpovedá všetkým pofukušimským požiadavkám medzinárodných noriem a doporučeniam Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Obsahuje vyváženú kombináciu aktívnych a pasívnych bezpečnostných systémov. Konkrétne používa systémy pasívneho odvodu tepla z reaktoru, rekombinátory vodíka a lapač roztavenej aktívnej zóny, ktoré nemajú vo svete obdobu a ktoré nevyžadujú napájanie elektrinou ani zásah obsluhy.

Francúzska AREVA je na tom dosť biedne. Blok ERP generácie 3+ síce má, ale aj nemá. Zatiaľ totiž Francúzi nedokážu doriešiť niektoré technické problémy, čo viedlo k neustálemu odďaľovaniu projektu a časovému sklzu. Nový reaktor vo fínskej AE Olkiluoto stavia už 12 rokov, jej rozpočet sa vyšplhal na trojnásobok pôvodnej čiastky a ďalší doma vo Francúzsku, v AE Flamanville už 10 rokov. Navyše francúzsky jadrový dozor nariadil odstávky okolo tretiny reaktorov kvôli nekvalitným súčiastkam chladiaceho zariadenia, ktoré dodala AREVA. S ohľadom na vážne finančné problémy pri realizácii štyroch nedokončených blokov je situácia AREVA krajne zložitá a je ďalším adeptom na bankrot.

Westinghouse síce ako prvý vytvoril blok novej generácie 3+ AP-1000 a ponúkol ho záujemcom. Ale podľa všetkoho projekt existuje zatiaľ len na papieri. A keď Westinghouse nabral zákazníkov (celkom 8 potenciálnych), ukázal sa reálny stav projektu. Projekt bol len na papieri, mnoho vážnych technických a technologických problémov firma nebola schopná vyriešiť a tak sa termíny realizácie neustále posúvajú. Číňania napr. čakajú na dokončenie svojej elektrárne od Westinghouse už 10 rokov. Čo hrozí veľkými sankciami.

Prakticky zrejme jediným riešením pre záchranu Westinghouse zostáva predaj, nájdenie bohatého investora. Bohatých spoločností vo svete je dosť. Lenže tu sa nejedná o stavby panelákov a nákup takéhoto zložitého procesu sa rýchlo môže stať nočnou morou kupca. Riskovať problémy na desiatkach atómových blokov na svojom území nechce ani jedna krajina sveta.
Nestačí len kúpiť Westinghouse. Je nutné sa vysporiadať s hospodárením a problémami nazhromaždenými za desaťročia. Ide o zabezpečenie chodu a využívanie desiatok energoblokov hlavne v USA, ale aj v iných krajinách. Je potrebné vyriešiť nedokončené stavby v Číne a inde.

Vziať na seba takéto bremeno sú v súčasnosti schopné len dve spoločnosti na svete – francúzska AREVA a ruský Rosatom. Na Západe však dnes prakticky niet firmy, ktorá by reálne mohla požadované reaktory stavať. Ako už bolo uvedené, AREVA má podobné nevyriešené technologické a finančné problémy ako Westinghouse, takže sa príliš nehrnie kúpiť zbankrotovaný Westinghouse, aj keď by sa tým zbavila konkurenta.

Ale  Rosatomu Westinghouse nepredajú. Washington vôbec nemá chuť závisieť na Moskve okrem letov do vesmíru, dodávok raketových motorov aj na atómovom priemysle. Naviac z pohľadu bezpečnosti krajne dôležitom sektore hospodárstva.

V tejto situácii USA zrejme Donald Trump nebude chcieť prenechať vnútorný atómový trh Rusku.
Lenže podľa mnohých ďaľších signálov USA postupne strácajú schopnosť vlastnými – americkými – inžinierskymi silami zabezpečovať technologický rozvoj. Väčšinu ich inžinierskeho personálu tvoria už prisťahovalci, čo z hľadiska národnej bezpečnosti hrozí tiež problémom.
Preto bude zaujímavé sledovať, ako sa USA pokúsia riešiť tento problém. Riešenie je však zrejmé mimo nich, ich staré myslenie je pod úrovňou riešenia tohto moderného problému.

Moderný  mohutný výrobno-technologický spôsob civilizácie, vrátane atómového priemyslu prekračuje hranice štátov a tzv. národnej bezpečnosti (alebo inak povedané, imperiálnych záujmov USA). Vyžaduje si už globálnu úroveň, globálny systém založený na deľbe práce a spolupráci (integrácie sveta ako celku) a nie na starom kapitalistickom imperiálnom delení a usporiadaní sveta (centrum a obslužná periféria), starej triednej spoločnosti, kde krajina krajine je “vlkom” (nepriateľom).  Z tohto pohľadu majú aj naši či európski politici pravdu, že budúcnosť krajín je v integrovanom systéme, lenže ten integrovaný systém nemusí byť totožný s EÚ založenou na starom imperiálnom myslení. Ak sa Róbert Fico vyslovil, že preňho je dôležitejšia jednota EÚ ako pohladenie z Moskvy, je to nepochopenie zmyslu integrácie. Nemožno EÚ stavať proti ostatnému svetu, to nie je integrácia ale imperializmus. Ak sa EÚ snaží zachrániť na úkor Afriky, Ázie, ap., to nie je integrácia, ale imperializmus a v globálnej civilizácii sa takéto vyvážanie problémov vráti ako bumerang.

Ako bumerang sa vrátil USA pri Westinghouse či kozmických letoch starý kapitalisticko-imperiálny postoj k svetu, bezohľadné presadzovanie záujmov USA na úkor väčšiny sveta. Rozbíjanie krajín a regiónov, ničenie konkurentov, vyvolávanie chaosu v civilizácii. Ak sú tieto technológie dnes globálneho charakteru, vyžadujú si rozvinuté globálne prostredie. To však USA cieľavedome v poslednej dobe ničili – a to ich dobieha.

Ako bumerang sa USA vracia ich pokus zameniť objektívny spoločensko-vedný a mediálny obraz sveta svojím propagandisticko-mediálnym výkladom sveta. Západné elity sa spoliehajú na to, že mohutným mediálnym pokrytím udalostí vytvoria obraz udalostí a sveta podľa svojich “potrieb”. Určite, do veľkej miery sa im to darí. Lenže má to aj svoju odvrátenú stránku, silné spätné negatívne dopady na fungovanie samotnej západnej spoločnosti. Západná spoločnosť prestala vnímať svet a jeho fungovanie objektívne, žijú vo virtuálne vytvorenom svete, čo v dlhodobom meradle oslabuje jej schopnosť chápať a rešpektovať realitu, čo sa odráža v úpadku vzdelávania a poznávacieho procesu a samozrejme, aj vo vývoji a výskume.

Milan Antal

Zdroje: naspravdi.info, http://outsidermedia.cz

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 1. Filozofia, sociológia, politológia, 2. Ekonomika a financie, 4.2. Klasický socializmus and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s