Zdrojová ekonomika Zeitgeistu a Venusu“ – blasfémia ( hanobenie) rozumu

Vrele odporúčam prečítať si kontračlánok: Anarchokapitalizmus 2.0 – Hasenie napľutého ohňa alebo prečo Zdrojová ekonomika nevraždí ľudí v koncentrákoch.

Nemám k dispozícií prehľadnejšiu dokumentáciu argumentov, prečo je zdrojová ekonómia Zeitgeistu a Venusu ( ďalej Z&V) blasfémiou rozumu.

 

O sofistikovanej propagande svedčí aj privatizácia pojmu „zdrojová ekonomika“ aktivistami Z&V. Totiž žiadna iná ekonomika neexistuje – ekonomika je ( podľa všeobecne akceptovanej definície) využívanie zdrojov pre potreby ľudí. Privatizácia pojmu je účelovou ponáškou na otázku: prestal ste už biť svoju ženu? Na túto otázku nemôžete odpovedať ani áno, ani nie ( logicky potvrdíte, že  buď ste bil alebo bijete svoju ženu). Rovnako, ak budete popierať zdrojovú ekonomiku, potom ste laik, mimo serióznej diskusie ( ak ju nebudete popierať ste aktivista Z&V).

 

Pri článku som pochopil zanietenosť aktivistov Z&V. Ako prví kresťania – unavení tristnou realitou upadajúcej rímskej ríše –oslovili ich slová spasiteľa. Nefungoval rozum, nastúpila viera. Nebolo treba ničoho, len hlásať zjavenie vierozvestca. Vyhrala viera nad rozumom. Neboli otázky len riešenia! Nebolo prítomné utrpenie, len budúce blahoslavenie na nebi. Nebude treba pracovať, bojovať, či zápasiť, rozmýšľať – stačí iba čakať kým inflácia neskolí systém a z peny stvorenia povstane idylické Nebo centrálneho Servera (Z&V). Viera má výhodu, nie je rozumom uchopiteľná – veci sú tak, lebo je to božia vôľa. Nie je potrebné ( a ani možné pochybovať) všetko má svoje ( bohom) určené miesto a v príslušnom biblickom texte zapadá jedno do druhého. Neplatia filozofické, sociologické, psychologické a často ani technické či ekonomické zákony. Lebo boh/doktrína  tak chcú. A človek sa nemá vzpierať, lebo ten súčasný človek je hriešny a my stvoríme ( vychováme, geneticky upravíme?) nového človeka. Človeka šťastného v idyle Z&V….

 

Z uvedeného článku som vybral niektoré citáty (kurzívou) a okomentoval som ich:

Zdrojová ekonomika nie je politický systém. Dá sa chápať, ako realizačná platforma prispôsobujúca sociálnu evolúciu technologickej v záujme dlhodobej udržateľnosti všeobecného dostatku.

Oznámenie o zániku politiky je vlastne jej vyňatie spod verejnej kontroly. Bude len ekonomický systém a jeho strojová ( nepliesť so zdrojovou!) logika. Ľudia prestanú byť občanmi a budú iba „konzumentami“ ( spokojnými), bez politických a kultúrnych záujmov – tie nie sú predmetom „realizačnej platformy“. Nebudú rozdiely, iba súlad a výmena informácií o najlepších kŕmnych (konzumných) príležitostiach…. Táto konštrukcia je vysvetlením prečo sa máme vzdať politických občianskych práv a prečo máme prenechať rozhodovanie Jeho Veličenstvu Centrálnemu Serveru. Pritom vierozvestca Z&V cudne opomína, že jeho veličenstvu „Centrálnemu serveru“ (regionálnym, oborovým a miestnym serverčatám tiež) „niekto“ nastaví konfiguráciu, vybaví ich programom a bude programy udržiavať. Že „niekto“  sprostredkovávať informácie a „niekto“  bude manažovať interface medzi Jeho Veličenstvom Centrálnym Serverom a tým, čo ostalo z človeka – konzumentom. Možno sa „niekto“ volá Rothschield, alebo nie. Možno je to vysoký dôstojník Pentagonu alebo NSA. Neviem teda ako sa volá, viem iba, že niekde kŕmi molocha propagandy o vykúpení JHCS (Jeho Veličenstvom Centrálnym Serverom). Iba  jeho ambícia  prispôsobenia sociálnej evolúcie Z&V, mi veľmi pripomína Chruščova a Fukujamu, ohlasujúcich koniec dejín…

Prírodné zdroje sa stanú spoločným dedičstvom ľudstva buď tak, že súčasný systém skolabuje pod tlakom nedostatku kúpnej sily vyvolaným stúpajúcou technologickou nezamestnanosťou a znehodnotí tak platidlo do tej miery, že privátne prírodné zdroje prestanú mať pre svojich majiteľov hodnotu alebo vytváraním a spájaním komunít fungujúcich na lokálnej forme Zdrojovej ekonomiky klesne dopyt po produkte privátneho vlastníka natoľko, že nebude mať inú možnosť,

Nuž aktivisti Z&V majú jasno ako sa chopia moci.

Počkajú na finančný kolaps ( zrútenie výroby, distribúcie a vojnu). Teda pre tých čo prežijú atómovú zimu, biologickú vojnu v krytoch majú riešenie. Bane, továrne a obchodné reťazce budú ľudoprázdne.  Z&V ich kolonializuje strojmi ( z vojenských alebo súkromných zásob?) a „svojimi aktivistami“ Citujem : „ na každú farmu, baňu a továreň dohliada naozajstný živý človek, resp. celá plejáda živých ľudí s patričnou úrovňou vzdelania, ktorých záujmom je neustále vylepšovanie systému“   Chcú nás presvedčiť, že majitelia súkromných vojsk a generality armád veľmocí, sa vzdajú moci, v kritickej situácií, keď im pôjde o život a odovzdajú moc JVCS. Nebude to naopak, že JVCS v ich žolde uprace civilizáciu?

Aj druhý scenár nízkorozpočtového hollywoodskeho sci-fi citujem: „spájaním komunít fungujúcich na lokálnej forme Zdrojovej ekonomiky“ si vyžaduje naivné publikum. Je možné, že práve na Slovensku sa to podarí – ak budeme považovať súčasné rómske osady za lokálnu formu Z&V. Citujem autora článku:“ Bude to znieť zvláštne, ale takto to fungovalo už v prvotno-pospolnej spoločnosti, ktorá preniesla Európanov cez dobu ľadovú“. Vychádzam z toho, že ani teraz sa v osadách nespoliehajú vajdovia-úžerníci na súdy a exekútorov. Oni skutočne na prevádzkovanie idylickej Z&V „komunity“ nepotrebujú peniaze  – lepšie fungujú obušky a boxery. Rómske osady uvádzam preto, že sú to jediné alternatívne komunity. Ani Zaježová, ani záhradkárske kolónie, ani nič podobné nie je v liberálnom kapitalizme možné prevádzkovať. Legislatíva a parametre systému to blokujú. Iba oligarchia chce kamuflovať triedny boj selankou pastierov a zberačov na lazoch. Preto organizuje rôzne prototypy, ktorých základným zmyslom je vytvoriť pocit viny u tých, ktorí sa nevzdajú civilizačných výhod, že „môžu“ ale nechcú….

Nie je pre mňa uspokojením, že obídením základných otázok fungovania Z&V autor repliky potvrdil, že odhaľujú dubióznosť týchto  projektov. Zopakujem:

  1. Nie je možné rozšíriť konzumné štandardy euroatlantickej civilizácie ( cca 0,5 mld) na celú populáciu. Z&V ich zníži ( propagandou), alebo zníži populáciu (genocídou)?
  2. Civilizácia disponuje unikátnym potenciálom, ktorý objektívne nemôžu užívať podľa svojho záujmu všetci ( kultúra a šport, prírodné a historické unikáty a pod.) Pritom prirodzene je kvalita aj bežných tovarov rozdielna – kto bude „rozdeľovať“ tieto príležitosti, možnosti a tovary ( alebo zrúcame La Scalu, splanírujeme Himaláje?)
  3. Aj najdokonalejší systém potrebuje získavať, hodnotiť a spracovávať informácie, každý program musí mať „projektované/ predpísané“ parametre a musí byť udržiavaný a zdokonalovaný, rovnako ako interface systému. Kto bude definovať tieto parametre, organizovať prevádzku a poskytovať informácie?
  4. Kto pripraví o moc ( a ako) súčasnú oligarchiu? Nie je Z&V iba spôsob ako rozdeliť civilizáciu na chovné stádo a „vládcov“?

Medzi námietkami som zaregistroval aj výhradu, konštruktívnej vízie. Nielen, že naša civilizácia poskytuje bohatú historickú skúsenosť, ale aj ľudský intelekt a kreativity sformovali mnohé takéto vízie. Zastávam základné východiská Marxovej politickej ekonómie, založenej na politickej demokracií neobmedzovanej mocou kapitálu a na vedeckej organizácií výroby a distribúcie. Moderné technológie a informačná revolúcia to nielen umožňujú, ale aj rozvíjajú. ( Podrobnejšie v samostatnom článku).

Z uvedenej propagácie marxistickej politickej ekonómie extrahujem základné smery politickej revolúcie: všeobecnú a neobmedzenú verejnú informovanosť, priamu a zodpovednú demokraciu.

Reklamy
Galéria | This entry was posted in Nekategorizované. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s