K pamiatke akademika Emila Špaldoňa, architekta potravinovej bezpečnosti Slovenska

Pred rokom, 16. 9. 2015, zomrel akademik Emil Špaldoň, poľnohospodársky vedec, osvietený vzdelanec, vynikajúci pedagóg, architekt potravinovej bezpečnosti Slovenska.  Špaldoň bol jedným zo zakladateľov slovenského poľnohospodárskeho vysokého školstva a rozvoja slovenskej poľnohospodárskej vedy.

Narodil sa 12. 5. 1918 v Čadci v početnej garbiarskej rodine. Po ukončení reálneho gymnázia v Žiline pokračoval v štúdiu v Prahe, kde absolvoval dva semestre matematiky na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity a v r. 1936 – 39 študoval na Poľnohospodárskej a lesníckej fakulte Českého vysokého učení technického, v r. 1939 – 1941 pokračoval v štúdiu na  Poľnohospodárskej univerzite v Záhrebe a diplom poľnohospodárskeho inžiniera získal na SVŠT v Bratislave v r. 1941.

V r. 1941 – 1944 pôsobil ako riaditeľ Družstva pestovateľov papriky v Bratislave. V r. 1944- 1951 pôsobil ako vedúci výskumného oddelenia v n. p. Nitrianske mlyny.

V r. 1947 sa ako 29-ročný stal najmladším profesorom a externým vedúcim Katedry rastlinnej výroby na Vysokej škole poľnohospodárskej a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Od r. 1951 ako interný vedúci Katedry rastlinnej výroby na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Po premiestnení do Nitry patril medzi tých, ktorí ju tvarovali pedagogicky, vedecky aj architektonicky. Pod jeho vedením ako rektora sa uskutočnila výstavba moderného komplexu nitrianskej poľnohospodárskej univerzity, ktorá tvorí jednu z dominánt Nitry a neodmysliteľnú súčasť jej tváre, vznikol počas Špaldoňovho pôsobenia ako rektora.

Boli to roky utvárania socializmu, kedy do školy prichádzali mladí ľudia z celého Slovenska, plní budovateľskej energie, túžiaci po vzdelaní. Prichádzali z roľníckych rodín a preto svoju budúcnosť spájali skôr s rodnou zemou, družstvami a štátnymi majetkami vo svojom regióne. Prinášali však domov už moderné agrotechnické poznatky, sprostredkované aj akademikom Špaldoňom. Niet divu, že 60 až 80 roky znamenali prudký rozmach slovenského poľnohospodárstva, jeho modernizáciu a spriemyselnenie. S jeho menom je spojené tiež uskutočnenie slovenského sna o potravinovej sebestačnosti.

Špaldoň sa stal predstaviteľom biologickej koncepcie rastlinnej výroby, bol iniciátorom a autorom teoretického rozpracovania základov vysokých úrod poľnohospodárskych plodín, najmä pšenice, jačmeňa, čakanky, konopí, papriky. Vošiel do dejín slovenského obilninárstva ako vynálezca delenej výživy pšenice dusíkom, známej v odbornej verejnosti ako nitratácia. Okrem iného aj cielenou, vedecky riadenou výživou sa dosiahlo nevídané zvýšenie úrod obilnín. Vypracoval pre agrobiologické podmienky Slovenska teoretické a praktické základy tvorby a redukcie úrodotvorných prvkov, systém výživy a hnojenia s využitím možností biologickej racionalizácie, lepšieho využitia materiálnych a energetických vstupov. Za zlatú niť vedúcu k trvalému úspechu v rastlinnej výrobe považoval a trval na nej biologickú kontrolu ako tok objektívnych informácií pre uvedomelé rozhodovanie agronómov. Zaoberal sa otázkami syntézy agrotechnických prvkov do pestovateľskej sústavy spomenutých plodín. Precíznej práci naučil stovky inžinierov. A oni sa mu odvďačili skvelými výkonmi v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, keď prišli aj zásluhou slovenských šľachtiteľov hviezdne časy slovenského obilninárstva.

Zaslúžil sa o budovanie poľnohospodárskej vedeckovýskumnej základne na Slovensku a VŠP v Nitre. Ako vysokoškolský učiteľ a školiteľ vedeckých pracovníkov vytvoril vlastnú vedeckú školu, charakterizovanú dynamických chápaním biologickej podstaty rastlinnej výroby. Pod jeho vedením sa konali vedecké podujatia zamerané na semenárstvo, pestovanie tabaku, hustosiatych obilnín, zúrodňovanie pieskov a iné.

Je autorom publikácií Koreninová paprika (Bratislava 1948), Priadne rastliny (Bratislava 1953), Agronomické a organizačné zásady riešenia sebestačnosti v obilninách (Bratislava 1976), vedúci kolektívu autorov vysokoškolskej učebnice Rastlinná výroba I.-III. (Bratislava 1963), autor 155 vedeckých, 180 odborných a 100 vedecko-populárnych prác v domácich a zahraničných časopisoch.

V r. 1952 – 1958 dekan Agronomickej fakulty VŠP v Nitre, v r. 1958 – 1966 rektor VŠP. V r. 1960 – 1966 člen Predsedníctva ÚV Socialistickej akadémie v Prahe, v r. 1963 – 1967 člen Poľnohospodárskej komisie ÚV KSČ, v r. 1968 – 1970 poslanec SNR. V r. 1966 – 1970 hlavný vedecký tajomník SAV, 1966 – 1970 člen Predsedníctva ČSAV, v r. 1965 – 1968 viceprezident medzinárodnej organizácie Centre International pour la Coopération des Recherches en Agriculture (CICRA) so sídlom v Ríme, od r. 1968 člen jej výkonného výboru.

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre sa stala známa nielen na Slovensku, ale získala aj medzinárodné uznanie.

Prínos akademika Špaldoňa spoločnosť ocenila udelením viacerých cien a vyznamenaní:

1963 – vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu

1968 – Štátna cena K. Gottwalda

1971 – Zlatá medaila VŠP v Nitre

1971 – Zlatá medaila Vysokej školy zemědelskej v Prahe

1973 – člen kolektívu vyznamenaného Radom práce

1978 – nositeľ Radu práce

1979 – Zlatá medaila Vysokej veterinárnej v Košiciach

Mestá Nitra a Čadca ho vyhlásili za svojho čestného občana.ň

Štátna cena a neskôr i Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

Stal sa čestným doktorom (H.S.c) Univerzity Svätého Štefana v Gödöllő, Univerzity poľnohospodárskych vied v Bukurešti a SPU v Nitre.

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, V. zv., Veda, Bratislava 1981

Milan Antal

Reklamy
Galéria | This entry was posted in 4.2. Klasický socializmus, 4.3. Galéria socialistických osobností and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s