USA naše územie potrebujú, z NATO nás nepustia

Prinášame rozhovor českých Haló novín s Ivanom Kratochvíľom, veliteľom Československých vojakov v zálohe za mier – o imperializme USA, úlohe NATO a európskych krajín v ňom

Nedávny varšavský summit NATO poukázal na vojnychtivosť paktu. Vy sami sa zasadzujete za mier. Možno sa takému kolosu, akým je NATO, postaviť?

V podstate ako protiváha k summitu NATO prebiehala konferencia Svetovej rady mieru, aby bolo jasné, že V4 a slovanské národy nestoja v jednom šíku za vedením NATO a o dychtivo neočakávajú, až ich niekto naženie na východný front. Vojnu v Európe, aspoň podľa mojich poznatkov, väčšina ľudí nechce, predovšetkým ľudí zo slovanských území, a keď už som zmienil V4, počítam sem aj Maďarov. Aj keď nie sú Slovania, platí to o nich taktiež.

Práve ale na tej „východnej fronte“ plánuje NATO rozmiestniť štyri divízie. Aká bude podľa vás reakcia Ruska, proti ktorému je tento plán namierený?

Reakcie Ruska nebude adekvátna, pretože keby Rusko malo reagovať adekvátne, tak už sme dávno vo vojne. Rusko reaguje tým spôsobom, že jednoznačne dáva najavo, že sa mu to nepáči, ale pokiaľ by reagovalo z 50 % tak agresívne, ako reaguje NATO, tak už je tu vojna. Oni si to uvedomujú. Samozrejme nejaká reakcia je a musí byť. Rusi nemôžu ustupovať donekonečna, ale nie je to adekvátna reakcia.

A akého dôvodu chce NATO provokovať práve Rusko? Veď mnoho štátov NATO je z Európy a práve Európa je týmito akciami ohrozená najviac… ?

Vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami, to už povedal pruský generál a významný vojnový stratég a teoretik Carl von Clausewitz. To nás učili už na začiatku na škole, ale nikdy som nepredpokladal, že to pre mňa bude tak závažná a živá informácia.

Musíme sa na to podívať z hľadiska geopolitiky. NATO, to je armáda, a čí armáda to je? Pri pohľade na zloženie dôstojníckeho zboru, zloženie mužstva a výzbroje zistíte, že okolo 80 % všetkého sú Spojené štáty. NATO nie je koaličná armáda, NATO je v podstate armáda Spojených štátov, plus podporné zbory a pomocné jednotky. Dávam ako príklad Rímsku ríšu. Vezmite si okolo roku 0 veľmoc, ktorá vtedy na tomto území fungovala, pričom všadiaľ mala rozmiestnené svoje jednotky – légie. Légie boli od toho, aby udržiavali rímsky poriadok a aby si niektorý z miestnych vládcov náhodou nezmyslel, že bude dodržiavať svoj vlastný poriadok. Musel jednoducho platiť tribúty a uctievať Rím a k tomu slúžila kohorta. Na špinavú prácu ale mala légia pomocné zbory z podriadených krajín. Navyše to robili tak prefíkane, že napr. do Británie posielali Rimania Skýtov z ďalekého východu, na východe pôsobili černosi z Afriky a v Afrike boli belosi z Európy. To všetko preto, aby tam náhodou nevznikla príliš veľká spolupatričnosť s miestnym obyvateľstvom. A takto nejako funguje NATO.

Vezmite si tie „slávne“ vojny NATO, ktoré prebiehali potom, ako sme sami do neho vstúpili. Pokiaľ tam boli naši vojaci, tak to boli chemici, zdravotníci, policajti, jednoducho okrem pár prieskumníkov to boli podporné vojenské jednotky. Nikdy to nebola nosná jednotka, to si nemôžu dovoliť.

NATO má dnes základe všadiaľ na svete, a keď si ich premietnete na mapu, tak pokiaľ sa podívate na obrovskú rozlohu Ruska, nemusíte jeho hranice vôbec vytyčovať. Je okolo neho súvislá modrá línia základní NATO. A stačí sa podívať, kto na nich velí, okrem možná jednej alebo dvoch výnimiek sú to Američania, a rovnako tak 80 % osadenstva tvoria vojaci Spojených štátov.

Prečo ale USA obkľučujú predovšetkým Rusko? To je to preto, že je to jedna z mála mocností, ktoré im môžu konkurovať?

Rusko má jednu obrovskú „smolu“, má príliš mnoho prírodných zdrojov, ktoré sú inde na svete obmedzené alebo tam vôbec nie sú. Napr. Európa je už prakticky vyčerpaná. Uhlie ani železnú rudu tu v podstate nenájdete, všetky tieto zdroje sú tu už v minimálnom objeme, zatiaľčo v Rusku je všetkého dosť, a to nehovoríme o rope a plyne.

Ale v prípade veľkého konfliktu týchto mocností by sa predsa tieto zdroje stali fakticky nedostupné, pretože konflikt by najskôr bol jadrový a zostala by po ňom len spálená krajina, pokiaľ nie rovno planéta….

Teraz používate argument, ktorý používa Rusko. Z ich strany je úplne pravdivý, pretože prevaha NATO nad Ruskom je štvor až šesťnásobná. Každý, kto prešiel vojenským vzdelaním, vie, že k tomu, aby bol útok úspešný, musí mať štvornásobnú prevahu v hlavných druhoch zbraní. A NATO má štvor až šesťnásobnú… To podľa vojenskej matematiky znamená, že Rusi sa nemajú konvenčnými metódami ako ubrániť. Podľa Spojených štátov by teda mali poslúchať, sklopiť uši a robiť to, čo sa im nariadi. Oni to za Jeľcina aj robili, lenže padli do bahna takým šialeným spôsobom, že ruské straty na ekonomike, priemyslovom potenciáli a na ľuďoch, boli po jeľcinovskom období väčšie, než mal Sovietsky zväz po druhej svetovej vojne. Takže tá nekrvavá studená vojna ich stála viac ako druhá svetová vojna.

Rusko a USA ale nie sú jedinými veľmocami, je tu predovšetkým tiež Čína, ktorá sa prikláňa skôr na stranu Ruska. Nie je to vyrovnanie rovnováhy síl?

Čína má samozrejme svoje vlastné ambície a svoje vlastné záujmy. Vďaka svojim tradíciám je v európskych podmienkach ťažko pochopiteľná, pretože oni na rozdiel od nás sú zvyknutí uvažovať nie v horizonte jedného ľudského života, ako my, ale sú schopní pracovať s dlhodobým horizontom. A to i na úrovni rodiny a menších celkov. Dám príklad. Nejaký Ling I. niečo vymyslí, Ling II. v tom s úctou k svojmu otcovi pokračuje, Ling III. udržiava tradíciu a až Ling IV. zbiera plody tejto práce. Postupuje sa síce malými krôčikmi, ale naraz sa všetci ostatní začnú diviť, ako je to možné, že oni sú na vrchole. Toto my nedokážeme, pretože vo svoje obmedzenosti uvažujeme v horizonte ľudského života a v posledných 20 rokoch uvažujeme sotva v horizonte 2 rokov. Potom sa divíme, že sme nič poriadneho nevytvorili. Za dva roky možno postavíme barák, jadrovú elektráreň ale už nie, na to potrebujeme 4 až 5 rokov. A čo potom taká diaľničná sieť?

Každopádne Čína má svoje vlastné záujmy. V súčasnej dobe je pre ňu dobré, že bude na strane Ruska, to ale neznamená, že na jeho strane bude aj za dvadsať rokov. Dnes je najväčším ekonomickým hráčom a za to si môžu Američania sami, pretože tam odsťahovali všetku svoju výrobu. Vo svojej nadutosti si totiž mysleli, že budú všetko ovládať cez internet a počítačové programy, všetci ostatní budú vyrábať a USA bude tieto služby zabezpečovať. Navyše budú robiť so svojou najväčšou armádou celosvetového policajta, a keď sa niekomu niečo nebude páčiť, tak tam jednoducho vtrhnú a nastolia svoje poriadky. Prinesú mier, ale ten svoj americký mier. Ten ale vieme, ako vypadá, ak sa podívame povedzme do Líbye alebo Iraku.

Prečo je teda kampaň NATO vedená predovšetkým proti Rusku, a nie tak isto aj proti Číne? Za to môže čínska ekonomická nadvláda?

Čína jednoducho nemá prírodné zdroje. Pokiaľ by USA chceli dobyť Čínu, bude ich to stáť mnoho energie a môže ich to vykrvácať natoľko, že už nebudú môcť viesť ďalšiu vojnu, budú bez zdrojov. Nemá to teda v tomto období žiadny prínos. Čína síce drží svetovú ekonomiku, ale ako? Tým, že má rezervy v dlžníckych úpisoch, teda v papieroch, v počítačovom programe. Sú to len niekde napísané jednotky a nuly. Reálne má síce podniky, ale nemá z čoho vyrábať. Suroviny sú v Rusku, tam je ten kľúč.

Asi najväčšou príležitosťou, kedy mohli USA na tieto zdroje dosiahnuť, ale bola po studenej vojne…

Gorbačov sa ku koncu studenej vojny s USA dohodol, že čo je v sovietskej sfére, zostane s sovietskej sfére, respektíve v ruskej sfére. To bola gentlemanská dohoda. Vtom okamžiku sa ale začali rozpúšťať armády jeho spojencov. Napr. česká armáda bola prevedená do NATO a v podstate rýchlo zlikvidovaná. Rozklad v bývalých republikách Sovietskeho zväzu nešiel už tak rýchlo, ale aj to im šlo relatívne dobre. Samozrejme, to bol len krok A, mal nasledovať krok B, ktorým by bolo rozpalcelované Rusko ako také. Sibír mala byť rozdelená na štyri oblasti a európska časť mala byť rozmlátená na malinké štátiky, ktoré by sami o sebe boli neschopné. Samy o sebe by mali zanedbateľnú silu a hlavne by sa ich dalo poštvať proti sebe. Tým pádom by boli dobre ovládateľné. Rozdeľuj a panuj – divide et impera, a sme zase späť v Ríme.

Trochu tu vidím paralelu so súčasným dianím na Blízkom východe, z ktorého destabilizácie bolo, mimochodom, na summite NATO obvinené Rusko…

Áno, Rusko destabilizuje región výrazným spôsobom. Vezmite si napríklad poslednú námietku, ktorá zaznela na diplomatickom poli, teda že si Rusko dovolilo bombardovať územie tzv. Islamského štátu a pritom na ňom zlikvidovalo americkú základňu. Pýtam sa, ako sa ocitla základňa USA na území kontrolovanom islamistami? Otázka, na ktorú mi ťažko niekto dokáže odpovedať… Pokiaľ USA tak vehementne toľko rokov bojujú s terorizmom, tak ako sa zrazu v centre teroristickej liahne objavila ich základňa?

Práve títo teroristi v súčasnosti podľa všetkého prenikajú skrytí medzi utečencami do Európy. Mohlo by nám aspoň v tomto prípade NATO nejako poslúžiť? Napr. pri strážení hraníc?

Otázka zabezpečenia hraníc EU už mala byť vyriešená dávno. Keď sa na to podívame všeobecne, nie je to otázka riešenia NATO, to má podľa svojej preambule riešiť otázku napadnutia štátu štátom. Ochrana hraníc je otázkou bezpečnostnou, to znamená, mali by to riešiť ministerstvá vnútra so svojimi bezpečnostnými zložkami-pohraničníkmi. Že Európska únia zruší pohraničníkov a zruší vnútorné hranice, to sa vedelo, ale prečo rušila aj tie vonkajšie, to mi jasné nie je… Alebo pred tým si snáď hraničné štáty svoje hranice nechránili?

Otázkou taktiež je, čo si pod ochranou hraníc predstavujeme. Pokiaľ totiž bojová loď pobrežnej stráže ide k Afrike, v pásme ich pobrežných vôd chytá lode s utečencami a preváža ich cez celé more až k sebe domov, pretože ich „zachraňujú“, miesto toho, aby ich odviezla niekoľko desiatok kilometrov späť, tam odkiaľ vyplávali, tak tu sa nemôžeme baviť o nejakej ochrane hraníc. To je špedícia. Tu si niekto urobil na náš účet veľmi fajnovú cestovnú kanceláriu. A tým niekým je nikým nevolené vedenie Európskej únie.

Vedenie Európskej únie v súčasnej dobe tiež v súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi zvažuje obmedzenie legálneho držania zbraní. Čo si o tom myslíte?

Vezmite si, že po každom teroristickom útoku sa vymyslelo, že niečo bude obmedzené, Niekto previedol teroristický útok so samopalom, tak sa jednoducho všetky dlhé zbrane zlikvidujú a odoberú. Potom sa zistilo, že má niekto pri teroristickom útoku pištoľ, tak sa začalo kričať, že sa všetkým ľuďom zoberú legálne držané pištole. Posledný útok bol prevedený nákladným autom, tak dúfam, že nám nezoberú aj nákladiaky a všetko budeme nosiť na chrbte. Je to samozrejme scestná logika a je to úplne zlé.

Čo sa týka našej súčasnej armády, tá nie je práve rozsiahla…

Posledný minister obrany bol podľa mňa pán generál Miroslav Vacek, od tej doby to boli politickí funkcionári, ktorí nevedeli, čo majú pod sebou a za čo nesú zodpovednosť. Česká republika armádu nemá. Tí, ktorí tu behali v uniforme, so všetkou úctou k tých chlapcom a dievčatám a ich práci, tvorí podporné zbory. Áno, sú tam ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť, rozumejú tomu a sú to odborníci na svojich miestach, ale chýba tu koncepcia, ktorá by garantovala, že armáda bude zabezpečovať to, čo má, teda obranu krajiny. Prvé, čo sa u nás zrušilo, boli systémy protivzdušnej obrany štátu a železničné vojsko, ktoré umožňovalo prepravu v extrémnych podmienkach. Bolo tu totiž nebezpečenstvo, že by sme sa chceli hrať na vlastnom pieskovisku a že by sme mohli chcieť aspoň kúsok nezávislej politiky.

Je vlastne dnes reálne vystúpiť z NATO a raziť svoju vlastnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku?

Pokiaľ to dovolí geopolitická situácia, tak si myslím, že to drvivá väčšina občanov privíta. Bohužiaľ to ale nezáleží na vôli obyvateľstva, záleží to na geopolitickej situácii. A keby sa 99 % národa rozhodlo vystúpiť z NATO, tak do druhého dňa od vyhlásenia tu máme americkú armádu, ktorá nám vysvetlí, že to jednoducho nie je možné. Naše územie je strategicky významné, a pokiaľ Američania chcú udržať svoju geopolitickú pozíciu, tak ho potrebujú. Nemusia tu mať základne, nemusia tu mať radary, ale potrebujú mať toto územie pod kontrolou.

Reálne to bude, až sa USA prestanú hrať ma celosvetového policajta a prestanú sa dobýjať po ruských zdrojoch.

Zhováral sa Tomáš CINKA, Haló noviny 6. 8. 2016  (-ma-)

This entry was posted in 3.2. Súčasný post-klasický kapitalizmus, 3.3. Problémy s demokraciou a ľudskými právami v kap., 5. Geopolitika and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s