Migrácia z východnej Európy spomalila jej rast. Krádež kvalifikovaných pracovníkov


V súčasnej vlne migrácie do Európy sa pozrel Medzinárodný menový fond na migráciu z východnej Európy a jej dôsledky.

Podľa správy MMF z júla 2016 proces integrácie do Európskej únie viedol k veľkej emigrácii kvalifikovaných špecialistov z východoeurópskych krajín, ktorá tieto krajiny stála 7 percentných bodov rastu HDP.

„Takmer 20 miliónov hlavne mladých a kvalifikovaných obyvateľov východnej Európy opustilo za posledných 25 rokov svoju vlasť kvôli hľadaniu lepších možností za hranicami. To zodpovedá obyvateľstvu Českej republiky a Maďarska dohromady“, hovorí sa v správe MMF.

„Vo výsledku sa zhoršila situácia v krajinách východnej Európy. Veľká a stála emigrácia podľa všetkého spomaľuje tempo celkového rastu objemu výroby a rastu príjmov na jedného človeka“, hovorí správa.

Na východe existuje teraz deficit niektorých profesií, čo spomalilo rast výroby. Fond upresňuje, že na jednej strane emigranti znásobili bohatstvo prijímajúcich krajín a EÚ ako takej, ale odtok špecialistov spomalil tempo rastu životnej úrovne východných krajín.

Krádež kvalifikovaných pracovníkov

Na Západe radi zdôrazňujú nutnosť slobodného pohybu pracovných síl, nakoľko z tohto pohybu majú značný ekonomický prínos. A v mnohých krajinách účelovo nastavovali kritériá pre prijímanie pracovníkov z východoeurópskych krajín v prospech kvalifikovaných pracovníkov, napr. Nemecko v prospech programátorov. Nemusia sa tak starať o výchovu detí a kvalifikovanej pracovnej sily, čo predstavuje značné úspory pre spoločnosť. Lenže je to obyčajné staré imperiálne správanie, ktoré v modernej globálnej spoločnosti nemá čo hľadať.

V tomto zmysle treba označiť všetky tieto pohyby kvalifikovanej pracovnej sily bez náležitého vyrovnania sa ako vyslovenú krádež kvalifikovanej pracovnej sily.

Voľný pohyb pracovnej sily s určitými podmienkami

Určite nie som proti voľnému pohybu pracovnej sily. Práve naopak. Ale tento pohyb pracovnej sily by mal podliehať všeobecne akceptovaným pravidlám. Ak som získal vzdelanie, kvalifikáciu v určitej krajine zdarma, moje presídlenie by malo byť sprevádzané kompenzáciou nákladov na moje vzdelanie. Buď prijímajúcou krajinou, alebo mojou osobou. Inak je to vyslovená krádež, imperiálne správanie sa prijímajúcich krajín. A nedotýka sa to len pohybu medzi krajinami.

Za krádež kvalifikovanej pracovnej sily sa dajú označiť nasledujúce prípady migrácie:

  1. Vnútroštátna migrácia z chudobných oblastí krajiny do bohatších, napr. z východného Slovenska do Bratislavy (Nitry, Žiliny, Zvolena, ap.). V Bratislave zostáva pracovať napr. mnoho absolventov vysokých škôl. Lenže vysoké školy, univerzity, ale aj štátne inštitúcie boli v Bratislave budované za celoštátne prostriedky a dostali Bratislavu do určitej výhody voči ostatným mestám a regiónom. Následná migrácia kvalifikovaných pracovníkov do Bratislavy ešte viac prakticky zdarma zvýhodňuje Bratislavu voči ostatným mestám a regiónom. Bratislava a ostatné zvýhodnené mestá by preto mali kompenzovať neoprávnené výhody slabším regiónom Slovenska, ktorým odoberajú kvalifikovanú pracovnú silu a spôsobujú ešte ich ďalší úpadok.
  2. Medzištátna migrácia. Pokiaľ si krajiny Európskej únie, či USA si v rámci migrantov vyberali len kvalifikovaných pracovníkov, mali by zodpovedajúce náklady kompenzovať poškodeným krajinám. Nejde tu len o jednoduchú spravodlivosť, ale o samotnú ochranu prijímajúcich krajín. V globálnej civilizácii sú všetky krajiny vzájomne prepojené, ekonomicky, technologicky, obchodne, bezpečnostne – a ak jedna krajina si rieši svoje problémy na úkor iných krajín, exportom svojich problémov za svoje hranice, tieto problémy sa v globálnej civilizácii vracajú ako bumerang – v podobe masovej migrácie, terorizmu, znečistenia životného prostredia, ap. Francúzsko to už niekoľkokrát ostro pocítilo v podobe terorizmu.

Je potrebné stabilizovať systémy, ekonomiky, poľnohospodárstvo afrických, ázijských či latinskoamerických krajín aj za pomoci stabilizácie kvalifikovaných pracovníkov v domovských krajinách, aby prinášali úžitok vlastnej krajine a tým stabilizovali obyvateľstvo v rámci danej krajiny.

Prijatie všeobecne akceptovateľných pravidiel migrácie je preto v záujme všetkých.

Milan Antal

This entry was posted in 3.2. Súčasný post-klasický kapitalizmus, 5. Geopolitika and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s