Jaltská konferencia 1944, povojnové usporiadanie, Krym

4. až 11. februára 1945 sa konala v Jalte na ruskom polostrove Krym tzv. Jaltská konferencia. Bola druhým zo stretnutí hlavných predstaviteľov ZSSR, USA a Veľkej Británie (Stalina, Roosevelta a Churchilla) počas druhej svetovej vojny.

Hlavné témy Jaltskej konferencie:

Koordinácia plánov záverečných vojenských operácii proti fašistickému Nemecku a Japonsku, správa porazeného Nemecka, povojnové politické usporiadanie v Európe, vznik rady ministrov zahraničia a založenie OSN. Pri jednaní sa vykryštalizovali ich odlišné predstavy o povojnovom usporiadaní, čo predznamenalo rozdelenie sveta na dva bloky.

Záverečné vojnové operácie: Stalin sľúbil, že do dvoch až troch mesiacov od kapitulácie Nemecka vstúpi Sovietsky zväz do vojny proti Japonsku. Za to mu mocnosti okrem iného sľúbili udržanie vplyvu vo Vnútornom Mongolsku, navráteniu Kuríl a južnej časti Sachalinu s priľahlými ostrovmi, obnovenie prenájmu Port Arthuru ako vojenskej námornej základne a právo používať s Čínou Východočínsku a Juhomandžuskú železnicu.

Politické usporiadanie Európy: Z konferencie nebol vyhotovený oficiálny protokol, iba Prehlásenie o oslobodenej Európe. V ňom sa stanovilo “právo všetkých národov zvoliť si formu vlády, pod ktorou chcú žiť, a možnosť vytvoriť prechodné vlády zo všetkých demokratických síl. Už vtedy ale nebola Stalinova interpretácia demokracie západným spojencom úplne jasná.

Poľsko (vláda a hranice): Západ podporoval exilovú londýnsku vládu, Moskva podporovala domáci “ľublinský výbor”. Dohodlo sa, že výbor sa stane základom vlády, pridajú sa k nemu zástupcovia všetkých politických skupín a vznikne dočasná vláda národnej jednoty. Toto rozhodnutie sa hodnotí ako porážka Britov a Američanov. Akosi autori takýchto téz pozabúdajú na to, že Sovieti naopak sa zaviazali rešpektovať sféru vplyvu Západu v Rakúsku a hlavne v Grécku. Grécko pritom malo výraznú prosocialistickú orientáciu, keďže základom jeho protinemeckého odboja boli ľavicoví partizáni hnutia ELAS. Ľavicový odboj ELAS po r. 1944 získal moc nad väčšinou gréckeho územia, aj Atén. Polofašistická grécka vláda za pomoci britských vojsk a finančnej, materiálnej pomoci USA v r. 1947 – 1949 potlačila ľavicový odboj a ustanovila v Grécku prozápadný režim. ZSSR do vývoja situácie v Grécku nezasahoval, dokonca pod jeho tlakom došlo skôr k politickej ako vojenskej porážke ľavicového hnutia, ktoré sa nakoniec rozhodlo rešpektovať postoj ZSSR ku Grécku. Podobne pomocou fašistického režimu v r. 1969 – 1973 udržala Grécko v západnej zóne vplyvu.

Východná hranica Poľska bola dohodnutá na tzv. Curzonovej línii (stanovenej mocnosťami Dohody v roku 1919). Táto línia fakticky vytyčovala etnickú hranicu medzi Sovietskym Ruskom a Poľskom. Na východ od tejto línie tvorili Poliaci v rôznych oblastiach 5 – 30 percent obyvateľstva (väčšinu tu nemali Rusi ale Bielorusi a Ukrajinci, ktorým bol vlastný štát odopretý). Išlo o územia Bieloruska a Ukrajiny, ktoré Poľsko zabralo po útoku na Sovietsky zväz po r. 1919 a ktoré v r. 1939 ZSSR znovu obsadil. Za úbytok územia na východe dostalo Poľsko sľub územnej kompenzácie na severe a západe (neskoršia hranica Odra – Nisa).

Nemecko: Veľmoci sa dohodli na bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka, jeho rozdelenia na štyri okupačné zóny (vrátane francúzskej), odzbrojenie, rozpustenie nemeckých ozbrojených síl, odstránenie všetkých nemeckých vojenských zariadení, denacifikáciu a potrestanie vojnových zločincov. Vojnové náhrady boli prerokované iba zbežne a presunuté na zvláštnu komisiu.

Vytvorenie OSN a povojnové schôdzky: Bolo dohodnuté na 25.apríla 1945 do San Francisca usporiadať ustanovujúcu konferenciu OSN; už na Kryme bola dohodnutá zásada jednomyseľnosti veľmocí (stálych členov Rady bezpečnosti OSN) pri hlasovaní o zásadných otázkach mieru a bezpečnosti. Stalin nepresadil požiadavku, aby v OSN bolo zastúpených všetkých 16 sovietskych republík. Samostatné zastúpenie však získali Ukrajina a Bielorusko. Účastníci konferencie sa tiež dohodli na pravidelných schôdzkach ministrov zahraničia troch veľmocí; také stretnutie sa však konalo iba raz – v marci 1945 v Moskve.

Chartu OSN podpísali 26. júna 1945 a do platnosti vstúpila 24. októbra 1945, keď ju ratifikovalo päť stálych členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN – ZSSR, USA, Veľká Británia, Francúzsko a Čína – a väčšina signatárskych štátov

Niektorí autori i Wikipédia niečo píšu o neprijateľných ústupkoch Stalinovi na konferencii. Ale už výber samotného miesta – ruský polostrov Krym, kde sa Veľká trojka stretla, bol v znamení aktuálnej situácie na bojiskách. V období konania konferencie stáli sovietske vojská iba 70 kilometrov od Berlína, kým západní spojenci boli blokovaní na Rýne a stále ich viazala vojna o kolónie v Tichomorí. Sovietsky front viazal vyše 70 percent nemeckých vojsk. Američania a Briti neboli tak v situácii, ktorá by im umožňovala diktovať podmienky. Jalta sa tak stala skôr pokusom o akési usporiadanie faktického stavu a zároveň obmedzenie súperiacich ambícií.

Za povšimnutie z hľadiska dnešnej studenovojnovej situácie stojí miesto konferencie – ruský polostrov Krym. Ak Západ vykrikoval po r. 2014 Rusku, že v prípade Krymu mení povojnové usporiadanie hraníc, tak v r. 1945 bol Krym ruským územím. Práve po r. 1991 a ešte viac po r. 2014, kedy si zaumienili USA zriadiť na Kryme svoju vojenskú základňu, malo dôjsť k rozsiahlej a nebezpečnej pre mier povojnovej zmene hraníc. A k zmene povojnového usporiadania došlo aj v prípade rozšírenia NATO na východoeurópske krajiny, rozpadom Juhoslávie a odtrhnutím Kosova od Srbska.

Milan Antal

This entry was posted in 5. Geopolitika, 8. Historické udalosti, výročia and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár pomocou svojho účtu na sociálnych sietiach alebo registráciou po stlačení ikony wp vedľa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s